top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Bliźniacza plusowa planetoida 78 ostrzega o początku końca naszych czasów w 2026 roku.
(czwartek, 9 sierpnia 2023)


Tajny szyb w Komorze Królowej


W Kosmosie zachowana jest hierarchia. Uporządkowała ją aktywność słoneczna. Od najmniejszego obiektu kosmicznego do największego. Obiekty kosmiczne pojawiają się w bliskiej odległości do naszej planety Ziemi zgodnie z wydarzeniami ziemskimi. Przykład to planetoida z nr + 1    - 79 która pojawiła się 19 października 2017 roku i dotyczyła odejścia ostatniego papieża z Europy. Przykład drugi to planetoida z nr + 78     - 1 która pojawi się w 2026 roku. Obie są wpisane w dwa szyby Piramidy Cheopsa. Rok 2010 to wysyp obiektów kosmicznych. Numeracja wymienionych obiektów które tu przedstawię wpisane są w północny oraz południowy szyb Komory Królowej. Po dodaniu dają całkowitą długość szybu Komory Królowej 193 cm. Wymienione obiekty kosmiczne które tu przedstawię nie krążą samodzielnie w kosmosie. Krążą wokół ustolnych zasad. 13 lat zajęło mi rozwiązanie zagadki z szybów Komory Królowej. Temat rozpocznę od tekstu. Źródło: Piramida Cheopsa cyt: " Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm x 119 cm, opadający w dół pod kątem 26 st. 31'. " Autor zaznaczył szyb opadający w dół. Daje nam do zrozumienia że co 518 milionów lat dochodzi do końców świata na co ma wpływ rotacja księżyca. A wartości zmienne 18 x 81 odnoszą się do masy Ziemi i Księżyca i nie tylko. Zaznacza także kierunk lecących obiektów kosmicznych w kierunku Ziemi. Informują o tym dwie liczby z wejścia do piramidy: 114 x 119. Mnie interesuje pierwsza liczba z wejścia do piramidy 114. Jak już wiadomo pierwszy odcinek w wejścia do piramidy ma długość 114 cm. Tą wartość 114 wyliczyłem na 21 czerwiec 2017 rok (widoczna w nawiasie pod punktem 1).

 

Plusowa liczba 4 z nawiasu przesuwa wydarzenia o 4 lata na 2021 rok. Koniec tego świata.
1. 21 czerwiec 2017 rok: + 265 st. C    - 51 st. C    { - 114   + 4 }.


Do całkowitej długości szybu z Komory Królowej brakuje drugiego odcinka 79 cm. I ten drugi odcinek 79 cm odnalazłem w liczbach aktywności słonecznej na 19 październik 2017 rok. Podpunkt 2.
2. 19 październik 2017 rok: - 64 st. C    + 221 st. C    { + 1      - 79 }.


Obie minusowe liczby w nawiasie pod punktem 1 oraz 2 dały mi całkowią długość północnego szybu z Komory Królowej 193 cm { 114 + 79 = 193 cm }. Więc mam już całość północnego szybu z Komory Królowej. Pierwszy szyb z Komory Królowej aktywność słoneczna przedstawiła na przełomie 4 miesięcy pomiędzy 21 czerwca a 19 października 2017 roku. Tyle o północnym szybie z Komory Królowej. Tej informacji z 30 października oraz 1 listopada 2017 roku nie mogę ominąć.

 

Na 30 październik oraz na 1 listopad aktywność słoneczna przedstawia następujące liczby w podpunktach 3 oraz 4.
3. 30 październik 2017 rok: - 104 st. C    + 132 st. C    { - 11     - 18 }.
4. 1 listopad 2017 rok: - 93 st. C    + 114 st. C     { + 5      + 3 }.


W tym zestawieniu główną rolę odgrywają liczby z nawiasu. Podpunkt 3 przedstawia jednocześnie numer Księżyca 11 wraz z masą Ziemi do Księżyca 18. Minusowa liczbna 93 przedstawia Wenus, a plusowa liczba 114 przedstawia wejście do piramidy na 114 południku. Minusowe liczby w nawiasie sugerują zaćmienie Księżyca za 8 lat. Nie tylko wymienione liczby 11 oraz 18 ostrzegają przed kolejną katastrofą. Przypadnie to na 30 październik 2025 rok. Wracam do 7 lipca 2010 roku. Pod punkt 5. Na ten dzień wyliczyłem ciekawą liczbę z aktywności słonecznej 518. Aktywność słoneczna przedstawia wydarzenia co 518 milionów lat i dotyczy rotacji księżyca co 518 milionów lat. Długość życia naszej planety 4 miliardy 663 milionów lat podzieliłem przez liczbę 9 to otrzymałem liczbę 518.  

 

Informuje o tym wydarzeniu minusowa liczba 518 z podpunktu 5.
5. 7 lipiec 2010 rok: - 518 st. C    + 1 st. C     { + 2    - 1 }.


Na październik, listopad oraz grudzień 2010 rok aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe. Zaznaczyłem to w podpunkach 6/7/8.
6. 21 październik 2010 rok: - 701 st. C    + 44 st. C    { + 78        - 1 }.
7. 11 listopad 2010 rok:      - 588 st. C   + 85 st. C     { - 127    + 27 }.
8. 21 listopad 2010 rok:    - 638 st. C   + 64 st. C     { + 71        + 1 }.
9. 22 listopad 2010 rok:  - 642 st. C    + 64 st. C     { + 5           0 }.


Podpunkt 9 przedstawia 5 planetę od Słońca Jowisz. Jest informatorem o podobnej tragedii ludzkiej jaka miała miejsce 22 czerwca 2023 roku. To wydarzenie powtórzy się za 16 lat. Przypadnie na 2026 rok. Plusowe liczby w nawiasie informują o wielkiej wodzie na 2026 rok. Na 11 grudzień 1010 rok wyliczyłem ciekawą minusową liczbę 115. Podpunkt 10 dotyczy pierwszego odcinka z drugiego szybu. Drugi odcinek wymienionego szybu aktywność przedstawia pod punktem 6 w nawiasie { + 78    - 1 }. Wpisują się w całkowitą długość drugiego odcinka szybu z Komory Królowej długości 193 cm { 115 + 78 = 193 }. Podpunkt 10 przedstawia wejście Planetoidy + 78 do naszego Układu Planetarnego za 16 lat. Mówi o tym plusowa liczba 16 z nawiasu. Przypadnie to na 2026 rok.

 

Na 11 grudzień 2023 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
10. 11 grudzień 2010 rok:    - 535 st. C   + 78 st. C     { - 115     + 16 }.


Informuje o tym wydarzeniu plusowa liczba z nawiasu 16. Suma dwóch liczb { - 115 } oraz { + 78 } przedstawia drugi tajny szyb z Komory Królowej, który budowniczy ukrył przed publicznością.  Podpunkt 7 przedstawia 12 planetę Nibiru pod numerem kosmicznym - 127  + 27. Podpunkt 10 przedstawia pierwszą część długości - 115 cm drugiego szybu z Komory Królowej  { - 115 + 78 =  + 193 }. Budowniczy Piramidy Cheopsa nie uwzględnił drugiego odcinka szybu z Komory Królowej. Zostawił to dzieło dla mnie bym upublikował  publiczności. Pierwszy odcinek z drugiego ukrytego szybu ma parametry minusowe { - 115 }. Drugi odcinek ma parametry plusowe { + 78 }. Północny szyb ma wpisane tylko parametry minusowe i dotyczą one papieża Benedykta XVI. Natomiast druga tajemna część szybu Komory Królowej ma wpisane parametry zmienne: plusowe oraz minusowe. I dotyczy podróży papieża Franciszka z Buones Aires do Watykanu. Plusowa liczba 78 mówi o życiu i śmierci papieża Franciszka. Oba szyby odpowiadają ziemskim biegunom. Północny biegun minusowy oraz południowy biegun plusowy. Na dzień dzisiejszy odkryłem 4 szyby z Komory Królowej. Jak 4 jeźdźców z apokalipsy, których kilkakrotnie przedstawiałem na blogu. Dwa dodatkowe szyby z Komory Królowej, których nie znałem, były ukryte w aktywności słonecznej. Te które znamy budowniczy zaznaczył w wejściu do piramidy następującymi liczbami { 114 oraz 119 }.


11. { 114 + 79 = 193 }.
12. { 119 + 84 = 203 }.


Podpunkt 11 przedstawia w liczbach cały północny szyb z Komory Królowej długości 193 cm. Podpunkt 12 przedstawia 3 układ planetarny 203. Pod tą liczbą 203 ukryta jest planeta Nibiru 12,7.
Pierwszy północny odcinek szybu informuje o wydarzeniach w Watykanie oraz wojnie na Ukrainie. Drugi ukryty szyb mówi o wydarzeniach za 16 lat. Przypadnie na czasy ostateczne na 2026 rok. To zapisano w 2010 roku od 21 października do 11 grudnia. Minusowy obiekt kosmiczny 79 informował o gorących latach i ciepłych zimach. Natomiast plusowy + 78 informuje o mokrych latach i śnieżnych zimach. To dopiero za 3 lata w 2026 roku. Numeracja obiektów kosmicznych wyskakuje automatycznie z temperatur słonecznych.

Kolejność zaznaczyłem to podpunkt 13 oraz 14.
13. R.S. + 1     - 79 POLSKA I 1I'/Oumuamua - odkrycie 19 październik 2017 rok.
14. R.S. + 78    - 1 POLSKA 2 2I'/Oumuamua - pojawi się w 2026 roku.


Wszystko jasne. Obie planetoidy realizują wydarzenia ziemskie. Minusowa na północ od równika jej przeciwna plusowa na południe od równika { - 79    + 78}. Rok 2010 jest szczególny. Przedstawia pierwszy plusowy obiekt kosmiczny, który pojawi się w naszym Układzie Planetarnym za 16 lat. Przypadnie to na przełom 21 października do 11 listopada 2026 rok. Plusowa planetoida informuje o intensywnych opadach. Pierwsza planetoida która pojawiła się w naszym Układzie Planetarnym 19 października 2017 roku była oznaczona minusowymi biegunami { - 114 - 79 = 35 }. Informowała o wydarzeniach w Turcji na 35 południku oraz 35 równoleżniku oraz dotyczyła trzęsienia ziemi na 6 luty 2023 rok. Natomiast druga planetoida która pojawi się 11 grudnia 2026 roku będzie oznaczona dwu biegunowo. { - 115   + 78 = 193. { 115 - 78 = 37 }. Druga informuje o wydarzeniach na 37 południku przecinanym przez 37 równoleżnik. Lokalizacja południowa Turcja. W liczbie 37 zapisano Mariupol na wschodzie Ukrainy na 37 południku. Wartość liczby 37 wskazuje kurs na Moskwę. Na 56 równoleżnik. Wspominałem że nasz Układ Planetarny ma swoją zewnętrzną granicę. Na tej granicy w kierunku gwiazdy Wega Konstelacji Liry toczy się obecnie wojna kosmiczna pomiędzy dobrem a złem. Podobnie jak obecnie na Ziemi. Każdy by chciał aby dobro zwyciężyło. A jak było 2 tys lat temu? Zamiast dobro Jezusa wybrali zło Barabasza. Czy tym razem społeczeństwo popełni ten sam błąd? Przytoczę przykład. Putin Merkel oraz Tusk doprowadzili do wojny na Ukrainie. Pomimo tego 30% społeczeństwa w Polsce w dalszym ciągu popiera wojnę oraz oś: Tusk, Merkel, Putin. Z liczby 115 oraz 78 zlokalizowałem dwa miejsca. Na wschód od Greenwich wyspę Borneo. Na zachód od Greenwich na 78 południku Ekwador. 78 południk przecina { Kubę } na 23 równoleżniku. 37 południk przecinany przez 37 równoleżnik także wskazuje Turcję. Informuje o identycznej katastrofie na Ziemi jaka miała miejscce w Turcji 6 lutego 2022 roku. Minusowa wartość liczby 115 przedstawia Wyspę Borneo centralnie na 115 południku oraz Morze Ochockie. Wartość liczby 78 wskazuje plusową Planetoidę z nr 78 oraz szczególne miejsce na mapie. Na zachód od Greenwich lokalizuje 4 płyt tektoniczne: Karaibska, Kokosowa, Nazca, Południowoamerykańska. Miejsce łączenia 4 płyt tektonicznych od Ekwador po Chile. Miejsce częstych trzęsień ziemi. W liczbie 535 jest zapisana katastrofa we Francji. Ta sama liczba 535 przedstawia Turcję na 35 równoleżniku przecinanym przez 35 południk. Lokalizacja Turcja oraz Techeran. Stykają się w tym miejscu 4 płyty tektoniczne. Irańska, Arabska, Afrykańska, Euroazjatycka. Napiera na nie płyta Indoaustralijska. To miejsca gdzie najczęściej dochodzi do trzęsień ziemi. Obecna długość wystrzelonej flary z naszej Gwiazdy 18 lutego 2022 roku długości 400 tys km. Informowała po 365 dniach o trzęsieniu ziemi w Turcji na 35 południku przecinanym przez 35 południk. 10 miesiąc tego roku przyniesie kolejną zagadkę. Pod tą liczbą zaznaczono bardzo ważne wydarzenie w 9 stopniowej skali od 1 do 10. Informuje o tym odwrotna liczba 78 czyli 87 oraz obiekt kosmiczny z marca 2023 roku. W pierwszą część północnego szybu z Komory Królowej długości 114 + 79 = 193 wpisane jest życie papieża Benedykt XVI. Natomiast w drugą, równoległą część południowego szybu z Komory Królowej 193 cm, wpisane jest w życie papieża Franciszka 115 + 87 = 193 cm. Obecny papież Franciszek ukończył 86 lat. Czytaj z prawej do lewej. Obecna liczba 87 jest przypisana dla papieża Franciszka. Na Ziemi zostanie jeszcze 4 jeździec apokalipsy wpisany w liczbę 518. Lokalizuje moje miejsce urodzenia.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page