top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

13 Układ Planetarny "Nibiru"

(piątek, 04 kwietnia 2014)

 

"Przedstawione poniżej obliczenia w liczbach odpowiadają wszystkim zjawiskom w naszej Galaktyce oraz w naszym Układzie Słonecznym. Układy planetarne, wraz z numeracją w liczbach, wpisano w Wielką Galerię piramidy Cheopsa. Początek numeracji układów planetarnych, od najmniejszych do największych, wpisano w Komorę Króla w piramidzie Cheopsa. Już nasi praprzodkowie znali odległe planety, małe i duże, oraz jaki wpływ mają poszczególne księżyce na nasze życie. Każdy układ planetarny posiada swój numer od najmniejszego do największego. Do takiego układu planetarnego należy planeta K o numerze 45 która znajduje się na 45 miejscu w numeracji naszej Galaktyki. Ułożona kolejność planet w tym Układzie Planetarnym zaczyna się od numeracji 2, 3, 4, 5. Podobne ułożenie planet zapisałem na wykresie nr 12, planeta " Nibiru " i jej księżyce, opublikowany w środę 24 marca 2010 roku. Przedstawia on planety ułożone w kolejności 345. Podobną kolejność planet zapisałem w aktywności słonecznej + 345 na 16 maj 2014 roku. Kolejność liczb w tym przypadku ma bardzo duże znaczenie począwszy od 5 maja 2014 roku.

 

Wykres nr 12 zaznacza trzy księżyce:

a. pierwszy księżyc 12 listopad - 3.

b. drugi księżyc 12 listopad - 4.

c. trzeci księżyc 13 listopad +5.

 

Wartości liczbowe - 3, - 4, + 5, odpowiadają aktywności słonecznej na 16 maj w liczbie + 345, oraz księżycowi w liczbie 45. W tym przypadku chodzi o księżyc o dwóch biegunach - 4, + 5. To normalne zjawisko dla planety o dwóch biegunach minusowym oraz plusowym. W 2014 roku planeta X "rozpłynęła się", gdyż prawdopodobnie spełniła swoją misję. Gwiazda " Nibiru " w liczbie 127 zaznaczyła obecność w pobliżu naszego Układu Słonecznego od 10 listopada 2010 roku do końca grudnia 2013 roku. Wpływ na wydarzenia ziemskie będą miały obecnie jej karłowate księżyce. O trzech księżycach pisałem w książce oraz na moim blogu. W tym Układzie Planetarnym znajduje się planeta { Satelita } która posiada swój księżyc jeden lub dwa. Gwiazda " Nibiru " z księżycami znajduje się w pobliżu naszego Układu Słonecznego. Jej obecność poważnie wpłynie na ziemskie zmiany. Ważny szczegół - 13-ty Układ Planetarny " Nibiru " w początkowej serii ma wpisaną liczbę + 38, cały Układ Planetarny zapisałem następującymi liczbami R.S.38.2721 26 0 13 6. Ostatecznie księżyc o średnicy 400 km może pochodzić z 13 Układu Planetarnego " Nibiru ", który swoją obecność zaznaczył 27 grudnia 2014 roku.

 

{ + 425, - 25, = + 400 }

 

21 lipca 2014 roku został wyliczony i wpisany w prześwit podstawy piramidy za naszym Układem Słonecznym. Księżyc o numerze 45, w 45 Układzie Planetarnym naszej Galaktyki, zapisano następującą numeracją: R.S.68.2345 23 0 45 5. Numeracja z 45 Układu Planetarnego odegra główną rolę już 5/6 maja 2014 roku, w której zapisano kolejność liczb + 2 3 4. Numer planety w liczbie 45 zaznacza odległość i wpisano ją w podstawę piramidy Cheopsa 5,4 ha. Podobnych planet jak również księżyców jest dużo więcej.

 

źródło: PRZYRODA,POGODA,KLIMAT - Wszystko o zjawiskach przyrodniczych na Ziemi

źródło: http://krolowa-superstar.blog.pl/2014/03/19/w-2012-r-o-wlos-uniknelismy-katastrofalnej-burzy-magnetycznej/

 

"Rok 2012 - 07 - 23 godz: 04:24:00 o włos uniknęliśmy katastrofalnej burzy magnetycznej ". Czy rzeczywiście nasza Gwiazda miała zamiar unicestwić wszystko na Ziemi? Aby do tego doszło burza magnetyczna ze Słońca musiałaby trafić po około trzech dniach w linię Słońca, na wykresie w linię 0, linię Galaktyczną. Przykład: Taki przypadek mieliśmy od 15 do 17 lutego 2011 roku gdzie plazma słoneczna po eksplozji na Słońcu trafiła w linię Słońca - punkt zero. Po 718 dniach od eksplozji na Słońcu asteroida eksplodowała w okolicach Jekaterynburga - Czelabińsk - Rosja, 15 lutego 2013 roku. Bardzo ważną rolę odgrywa liczba 0 na linii Słońca. Nasza Gwiazda zawsze ostrzega przed wielkimi katastrofami na Ziemi. W 24 Układ Planetarny wpisano trzy początkowe liczby 718. To one informują o zjawiskach na Słońcu oraz ich następstwa na Ziemi po 718 dniach. Nasza Gwiazda jest ściśle powiązana z naszą Planetą Ziemią. Podana godzina wybuchu na Słońcu 04:24:00 jest precyzyjnie powiązana z 24 Układem Planetarnym oraz liczbą 718. Uwagę zwróciłem na 21 lipca 2014 roku gdyż mija wtedy 718 dni od eksplozji na Słońcu 23 lipca 2012 roku.

 

Wykres, a w nim dwie podstawy z piramidy, jedna czerwona druga czarna. Czerwony kwadrat to nasz cały Układ Słoneczny, przesunięty jest o 3,5 cm względem czarnej podstawy. W czerwonym kwadracie mieszczą się wszystkie planety z naszego Układu Słonecznego. Czarny kwadrat to nasza planeta Ziemia - informuje o wszystkich zjawiskach zachodzących na Ziemi. Prześwit wynikający z przesunięcia dwóch podstaw o 3,5 cm informuje o obiektach znajdujących się za naszym Układem Słonecznym. Centralnie 20 lipca 2014 roku w samym środku prześwitu wyliczyłem ze wzoru liczbę 45. Następnie 21 lipiec na 13-tym cm z liczbą 45 przecina przekątną ukośną czerwoną linię oraz czarną pionową, które informują że dany obiekt znajduje się poza naszym Układem Planetarnym. Obecność planety wpłynie bardzo silnie na naszą Ziemię. Obecnie Planeta o liczbie 45 znajduje się na dalekich rubieżach naszego Układu Słonecznego. Najwyższa aktywność słoneczna na 22 lipca 2014 rok wynosi:

 

307 st. C - 42 st. C = + 265.

 

Na wykresie nr 12 pod punktem a. zaznaczyłem księżyc 42 razy mniejszy od " Nibiru ". W aktywności słonecznej na 2014 rok wyliczyłem księżyc w liczbie 42, 10 kwietnia 2014 roku. Taki sam księżyc wyliczyłem na wykresie nr 12 w 2010 roku w liczbie 42. W komorze Króla zaznaczono 9 płyt które informują o 9-ciu księżycach jednym z nich jest planeta karłowata o średnicy 400 km, dotyczy 27 grudnia 2014 roku.

 

Od 25 do 28 marca 2014 rok ze wzoru wyliczyłem następujące liczby: 150 oraz 151. Odpowiadają one współrzędnym geograficznym Polski od zachodniej granicy Polski. Przedstawione liczby informują o trzęsieniu ziemi za 100 dni. Pod wyliczone liczby od 25 marca do 28 marca stosuję stały wzór:

 

Wenus 93 stała 180 oraz zmienna 18 oraz 81

 

1. 25/26 marzec + 180 dni = 25/26 wrzesień 2014 rok.

a. 25/26 wrzesień + 18 dni = 15/16 październik 2014 rok.

b. 25/26 wrzesień + 81 dni = 16 grudzień 2014 rok.

 

W podpunkcie a. na 15 październik wyliczyłem trzęsienie ziemi w Polsce z następujących liczb: + 1, - 1, + 38, 0. Liczba 38 oraz zero lokalizuje terytorium Polski, na 15 październik 2014 rok.

Na 16 październik 2014 roku wyliczyłem najwyższą aktywność słoneczną w liczbie 422. Wysoka aktywność słoneczna w dniu 16 października będzie miała wpływ na różne katastrofy ziemskie. Zapisany jest tu księżyc w liczbie 42.

 

16 grudnia 2014 roku na Słońcu dojdzie do najwyższej aktywności słonecznej w tym roku o wartości liczbowej 496. Dzień wcześniej 15 grudnia dojdzie do eksplozji na Słońcu. Nagromadzone wartości plusowe po eksplozji na Słońcu trafią prosto w linię Słońca 0 - 16 grudnia 2014 roku. Duże znaczenie mają eksplozje na Słońcu około 10-tego dnia każdego dnia miesiąca.

 

W podpunkcie b. 25/26 wrzesień + 81 dni = 16 grudnia 2014 roku. Informacja odczytana z aktywności słonecznej uprzedza o trzęsieniu ziemi w Polsce od 16 do 19 grudnia 2014 roku na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Oto liczby wyliczone ze wzoru informujące o trzęsieniu ziemi: - 35, + 2, - 38, 0. Liczba 0 lokalizuje miejsce oraz dzień 18/19 grudzień 2014 r. Z liczby - 35 z Tabeli Galerii odczytałem silne trzęsienie ziemi na Haiti 12 stycznia 2010 roku. Na te dni trzeba zwrócić szczególną uwagę. W 2013 roku na 20 grudnia wyliczyłem liczbę + 51, ostrzega ona o trzęsieniu ziemi na 19-ty grudnia 2014 rok.

 

27 grudzień 2014 rok - ze wzoru wyliczyłem następujące wartości liczbowe:+ 425 st. C - 25 st. C = + 400

 

26 grudnia 2014 roku obiekt o wartości liczbowej 400 znajduje się w dalszym ciągu poza naszym Układem Słonecznym. Jest to planeta karłowata o średnicy 400 km, o której jest mowa w tym tekście.

 

Budowniczy piramidy bardzo wyraźnie zaznaczył Komorę Króla oraz strop, a na nim 9 płyt o łącznej wadze około 400 ton. Prawdopodobnie zbiegnie się to z 2021 r. Pytanie dlaczego tak ważne wydarzenie zaznaczył w 9 płytach z granitu na stropie Komory Króla o łącznej wadze około 400 ton? Dziewięć płyt z granitu może informować na przykład o 9 planetach na obrzeżach naszego Układu Słonecznego. Mogą one mieć związek z wielkimi katastrofami na Ziemi.

 

źródło: WP.PL Wiadomości

Planeta z granitu.

1. źródło: http://wiadomiści.wp.pl/kat,18032,title,Nowa-planeta-karlowata-w-Ukladzie-Slonecznym,wid,16499379,wiadomosc.html

2. źródło: Przełomowe odkrycie: nowa planeta karłowata w Układzie Słonecznym. IAR, WP.PL I dodane 2014-03-27 {07:56}

 

Jest mała, zimna i właśnie stała się najmłodszym znanym ciałem niebieskim w Układzie Słonecznym. Tajemniczą planetę karłowatą, która może mieć przełomowe znaczenie dla dotychczasowego myślenia o naszym Układzie Słonecznym, odkryli badacze z USA. Piszą o niej w tygodniku " Nature".

 

"Nowo odkryty obiekt, który nazwano roboczo 2012 VP113, leży na krańcach Układu Słonecznego i jest najodleglejszą z karłowatych planet jakie znamy. Może to mieć przełomowe znaczenie dla naukowców, ponieważ prawdopodobnie oznacza istnienie znacznie większej planety w naszym Układzie Słonecznym. Jeśli teza ta się potwierdzi, zmieni to sposób, w jaki obecnie patrzymy na nasze kosmiczne sąsiedztwo.2012 VP113 ma niewiele ponad 400 kilometrów średnicy. Krąży wokół naszej Gwiazdy znacznie dalej niż Pluton. Poruszając się po ekscentrycznej orbicie zbliża się do Słońca na 80 jednostek astronomicznych. To 80 razy więcej niż odległość Ziemi od Słońca. Potrafi się jednak oddalić na ponad 450 jednostek astronomicznych. Znajduje się więc w rejonie wewnętrznego obłoku Oorta - tłumaczył w rozmowie z tygodnikiem " Nature" jeden z odkrywców Scott Sheppard z waszyngtońskiego instytutu Carnegie. Nie wiemy - powiedział - jak dokładnie wygląda, jest chyba lekko czerwonawy. Ponieważ krąży daleko od Słońca, zakładamy, że jest na nim sporo lodu - dodał.Obiekt został odkryty dzięki teleskopom w Chile. Znaleziono go w pobliżu innej malutkiej, lodowej planety o nazwie Sedna, które została po raz pierwszy odkryta dziesięć lat temu. Początkowo uważana była za anomalię. Teraz naukowcy uważają, że te dwa obiekty mogły zostać wyciągnięte tak daleko w Układzie Słonecznym przez grawitację planety znacznie większej."

 

[pp] Oto pełny tekst, opublikowany 27 marca 2014 roku o godz: 07:56

 

Podsumowując, nasza Gwiazda uprzedzała o tym wydarzeniu 23 lipca 2012 roku. Potwierdzenie uzyskałem po 718 dniach 21 lipca 2014 roku. Obiekt o którym mowa zapisano w piramidzie Cheopsa w stropie nad Komorą Króla. Na 20 lipiec wpisano w kolejności 45 Układ Planetarny. Prawdopodobnie będzie to jedna z 9-ciu planet które pojawią się za naszym Układem Planetarnym do 2021 roku. Liczby + 234 oraz + 345 to numery planet które mają ważną misję do spełnienia w 2014 roku. Do numeracji obiektów wpisana jest aktywność słoneczna z 16 maja 2014 roku. Poniżej zamieściłem dni miesiąca do których zostały wyliczone liczby + 234 oraz + 345. W wartość liczby 400 ton ze stropu Komory Króla wpisano księżyc o średnicy 400 km. W liczbie 9 zapisano lata oraz planety karłowate zbudowane z granitu czyli kamienia. Liczba 45 to skrót dla jednostek astronomicznych w liczbie 450. Nawiązuje to do podstawy z piramidy Cheopsa 5,4 ha.

 

18 marca oraz 26 marca 2014 roku przedstawiłem zbieżne obliczenia przedstawiając na tamten czas asteroidę, i być może mam rację. Przyszłość pokaże. Artykuł opublikowany 27 marca o godz: 07:56 o przełomowym odkryciu nowej planety karłowatej o średnicy około 400 km był pierwszym tego dnia. Następnego dnia wprowadzono poprawki zmieniono cały tekst o odkryciu planety karłowatej o 450 km średnicy.

 

Spektakularna erupcja na Słońcu 16 kwietnia 2012 roku.

 

Spektakularna erupcja na Słońcu: admin, pon, 2012-04-16 godz: 18:36. Od eksplozji na Słońcu z 16 kwietnia 2012 roku do 14 kwietnia 2014 roku minie dokładnie 718 dni.Na przełomie roku z temperatur słonecznych wyliczyłem następujące liczby: + 10 oraz - 4.

 

Liczba - 4, informuje o pierwszym kwietnia w 4-tej strefie czasowej na zachód od Greenwich.

Liczba + 10 informuje o 10-tym dniu miesiąca w 10-tej strefie czasowej na wschód od Greenwich.

 

Dodatkowo w dniu 9 na 10 kwietnia dojdzie do zmiany biegunów, co silnie wpłynie na trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Wiadomo że każdego 10/11 dnia miesiąca dochodzi do silnej eksplozji na Słońcu, która także bardzo mocno wpływa na ziemskie zmiany. Także za naszym Układem Słonecznym w dniach 10/11 kwiecień 2014 roku w prześwicie piramidy ułożą się trzy planety budując piramidę z + 149 metrów. Na dodatek z eksplozji na Słońcu 16 kwietnia 2012 roku odczytałem pióropusz przypominający eksplozję wulkanu na dzień 14 kwietnia w okolicach równika.

 

Posiadacze książki pt: " Bitwa z Gwiazdami " mogą zobaczyć zapis owej spektakularnej erupcji na Słońcu. Zdarzenie ze Słońca zamieściłem na ostatniej stronie książki. Z powyższych obliczeń wynika że prawdopodobnie dojdzie do potężnego wybuchu wulkanu w 10-tej strefie czasowej. Prawdopodobne miejsce to Filipiny lub okolice Wysp Salomona. To jest moja hipoteza, jak naprawdę będzie zobaczymy. Wpływ na eksplozję wulkanu mają trzy planety które znajdują się za naszym Układem Słonecznym w dniu 10 oraz 11 kwietnia 2014 roku. Na 10-ty kwiecień wyliczyłem następujące liczby: + 46, + 42, + 61. Suma tych liczb daje wysokość piramidy + 149 metrów - to tyle ile wynosi wysokość piramidy Cheopsa. W tych samych współrzędnych geograficznych mieści się włoski wulkan Wezuwiusz. 38 Układ Planetarny odczytany z prawej do lewej daję taką samą wysokość + 149 metrów. Wysokość piramidy informuje o + 149 południku na wschód od Greenwich w 10-tej strefie czasowej. Przecinać go może kilka równoleżników: 16, 24, 42, 46 lub 61. Lokalizacja to okolice Filipin, Japonii, oraz Sachalin-Rosja. Wpływ na eksplozję wulkanu mają trzy planety oddalone od naszego Układu Planetarnego o liczbie + 46, + 42, + 61. Z liczb wynika że są to planety karłowate o średnicy: 420 km, 460 km, 610 km. Wszystkie trzy planety na wykresie znajdują się w prześwicie podstawy piramidy. Nawiązując ponownie do liczby + 10 oraz - 4. Mogą one informować + 1 strefie czasowej na wschód od Greenwich, Europa. Nagromadzona suma liczb { + 46, + 42, oraz + 61} = 149 m może wskazywać + 149 południk w 10-tej strefie czasowej na Dalekim Wschodzie. W tym przypadku siła trzęsienia ziemi po eksplozji wulkanu może wynieść nawet 9,4 stopnia w skali R. Po tak silnym trzęsieniu ziemi może powstać potężne tsunami na około 15 metrów.

 

20 kwietnia 2014 rok. Yellowstone czy Ameryka środkowa.

 

Do podobnego zjawiska dojdzie około 20 kwietnia oraz 20 maja 2014 roku, zsumowane liczby wyliczone ze wzoru na 20-ty kwiecień dają wynik: { - 61 + - 45 } = - 106. W liczbie - 106 odczytałem południk na zachód od Greenwich. Przecina go minusowy 45 równoleżnik, miejsce lokalizacji Ameryka Południowa. Załóżmy że gdyby 45 równoleżnik przecinał 106 południk na północy USA to zlokalizowane miejsce wskaże Park Narodowy Yellowstone. W tych współrzędnych geograficznych znajduje się największy wulkan Ameryki Północnej Yellowstone, który może, ale nie musi eksplodować około 20 kwietnia 2014 roku. Wpływ na eksplozję wulkanu mają dwie planety poza naszym Układem Słonecznym o następujących liczbach - 45 oraz - 61. Dodatkowo na Słońcu dojdzie do potężnych eksplozji które mogą wpłynąć na silne trzęsienia ziemi oraz wulkan Yellowstone. Dodam jeszcze że 106 południk przecina + 19-ty równoleżnik w Ameryce Środkowej. Z powyższych liczb wynika że mogą to być planety karłowate o różnych średnicach od 450 km, 610 km. Przedstawione obliczenia mogą dotyczyć całkiem innych wydarzeń.Czy eksplozja gazociągu w Jankowie Przygodzkim była przypadkowa czy miały na to wpływ siły wyższe? Do tej daty 14 listopad zastosuję stały wzór:

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81

 

Janków Przygodzki 14 listopad 2013 rok + 180 dni = 14 maj 2014 rok. Dwa dni przed największą aktywnością słoneczną w liczbie + 345.a. 14 maj + 18 dni = 2 czerwiec 2014 rok. Z prawa Pitagorasa wyliczyłem liczby z trzech boków trójkąta + 234. Mogą one informować o 2 czerwca 2014 roku o nieprzewidzianym zjawisku np. eksplozja jakiejś bomby atomowej lub innym nieznanym nam zjawisku, hipotez oczywiście jest wiele. Mogą to być działania wojenne na świecie lub w Rosji.Temperatura po eksplozji wyniesie około 1450 stopni C. Przedstawione wartości liczbowe zostały wyliczone z temperatur słonecznych.

 

Informator

 

Nasza Gwiazda informuje o każdym niebezpieczeństwie na Ziemi. Począwszy od 5 maja do 10 września 2014 roku przedstawiam poniżej w tabeli ważne wydarzenia związane z liczbami + 234 oraz + 345. Do 20 czerwca czwartej pozycji liczby + 234 ułożone są w jednym środkowym rzędzie. Prawdopodobnie jest tu zawarty ważny szczegół. Po 20 czerwca 2014 roku liczby + 234 od 5-tej pozycji występują zmiennie. Informują one o ważnym wydarzeniu nie tylko w Europejskiej części kontynentu. Teoretycznie można przyjąć że mogą one informować o układzie sił wroga, przemieszczaniu lub zdobywaniu poszczególnych terenów. Wartości liczbowe mogą informować o nieprzewidzianych zjawiskach astronomicznych na Ziemi, zmianie pogody.

 

1. Układ liczb 5/6 maj 2014 r. - 101 st. C + 234 st. C = + 133

 

2. Układ liczb 16/17 maj 2014 r. - 83 st. C + 345 st. C = + 262

 

3. Układ liczb 4/5 czerwiec 2014 r. - 64 st. C + 234 st. C = + 170

 

4. Układ liczb 11/12 czerwiec 2014 r. - 50 st. C + 234 st. C = + 184

 

5. Układ liczb 19/20 czerwiec 2014 r. - 38 st. C + 281 st. C = + 234

 

6. Układ liczb 20/21 czerwiec 2014 r. - 37 st. C + 234 st. C = + 197 przebiegunowanie z minusowego na plusowe.

 

7. Układ liczb 6/7 lipiec 2014 r. + 274 st. C - 40 st. C = + 234

 

8. Układ liczb 10/11 lipiec 2014 r. + 234 st. C - 43 st. C = + 191

 

9. Układ liczb 3/4 sierpień 2014 r. + 277 st. C - 43 st. C = + 234

 

10. Układ liczb 10/11 wrzesień 2014 r. + 234 st. C - 44 st. C = + 190

 

Można przyjąć że liczba + 234 informuje o agresji wojsk Rosyjskich na Ukrainę. W liczbę + 234 wpisane są współrzędne geograficzne dla Ukrainy oraz Rosji. Aktywność informuje o mobilizacji. Przy takim ułożeniu liczb można wyciągnąć wiele wniosków. Być może liczba + 345 informują o bardzo silnym trzęsieniu ziemi powtarzającym się co kilka minut. Liczby + 234 oraz + 345 informują o obiektach lub planetach w naszym Układzie Słonecznym lub za naszym Układem Słonecznym.

 

21 czerwiec 2013 rok przebiegunowanie + 261 dni = 11 maj 2014 rok. Z przebiegunowania wyliczyłem 144 południk oraz 26 równoleżnik, lokalizacja okolice Mariany Północne. Zlokalizowane miejsce informuje o trzęsieniu ziemi w tamtym rejonie na 11 maja 2014 rok.

 

14 maj 2014 r + 23

14 maj 2014 r - 4

14 maj 2014 r + 61

15 maj 2014 r + 1

16 maj 2014 r + 5

16 maj 2014 r    0

 

Oto zsumowane liczby, gdzie ostatnia liczba 0 lokalizuje miejsce w Polsce: + 23, - 4, + 67, 0. Przy najwyższej aktywności słonecznej { + 345 } może dojść do silnego trzęsienia ziemi nie tylko w Polsce.

 

25 marzec Polska + 100 dni = 5 lipiec 2014 r.

5 oraz 6 lipca ponownie występują liczby + 234 z Prawa Pitagorasa oraz 45 Układu Planetarnego.

 

Na koniec trzęsienia ziemi o których informowałem 7 lutego 2014 roku i które się zrealizowały:

 

1. M 3.1 - POLSKA - 2014-03-31 06:20:58 UTC lokalizacja okolice Katowic.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=368518

 

2. M 3.1 - POLSKA - 01/04/2014 15:44:23 UTC lokalizacja okolice Polkowic

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=368829

 

3. M 3.8 - POLSKA - 02.04.2014 15:37:16 UTC lokalizacja okolice Polkowic

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=369181

 

Zmiany biegunów bardzo silnie wpływają na trzęsienia ziemi. Wszystkie podane zmiany biegunów na Słońcu oraz na Ziemi od początku roku zostały zrealizowane. Ostatnia zmiana dotyczy dnia z 9 na 10 kwietnia 2014 rok. Skutkiem zmiany biegunów początkiem kwietnia było bardzo silne trzęsienie ziemi w Chile 8.2 stopnia w skali R. oraz w Polsce.

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page