top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Rok 2023 we wrześniu przyniesie Polsce powódź. 
(wtorek, 03 stycznia 2023)

 

1. Eksplozja meteorytu.
2. Tragedia w Polsce zachodniej.
3. Powódź.
4. Eksplozja wulkanu.


Temat zacznę od przedziału temperatur pomiędzy starym a nowym 2023 rokiem. Liczby z przedziału roku wskazały dwie liczby { - 2     + 22 }. W tych dwóch liczbach zapisano wielkie wydarzenie ziemskie oraz kosmiczne. Przedstawione liczby wskazują 22 dzień lutego w 2023 roku. Spaceweather.com na 21 luty 2023 rok przedstawia asteroidę o średnicy 495 metrów. Wiec aktywność oraz spaceweather.com podają zbieżną datę 21/22 luty 2023 rok. Może dotyczyć urzędującego papieża Franciszka. Dwie końcowe liczby podają wiek papieża Benedykta XVI. Wymienione dwie liczby wpisują się w dzień 11 lutego 2023 roku. Więcej o tym poniżej. Każdy obiekt kosmiczny wyliczony z liczb aktywności słonecznej dostaje nazwę odkrywcy. Między innymi obiekt kosmiczny na 11 luty 2023 rok:


1. Może to być metyeoryt lub asteroida - R.S. + 87 st. C    - 210 st. C  { + 22 - 22 } POLSKA 2.


Plusowa wartość 87 po dodaniu wskazuje 15 południk oraz 51 rónoleżnik. Lokalizuje to mi Dolny Śląsk w Polsce Zachodniej. Miejsce częstych trzęsień ziemi. Zagrożeni są ludzie którzy pracują pod ziemią. Może chodzi o inną katastrofę? Z liczb można wyczytać 22 zabitych 22 rannych lub zaginionych. Na liście odkrytych obiektów kosmicznych Spaceweather.com nie ma meteorytu lub asteroidy którą odkryłem na 11 luty 2023 rok. Więc musi dostać nazwę, by w przyszłości można pisać kolejny scenariusz do wymienionych liczb. Przykładowo odkryta planetoida w lipcu 2017 roku dostała nazwę R.S. + 1   - 79 POLSKA 1. Wskazała ona śmierć papieża Benedykta XVI o godzinie 9:34. Dodatkowo wartość liczby 79 mówi o innej katastrofie z 79 roku we Włoszech, Wezuwiuszu, do której pozostało 74 lata. Drugą asteroidę którą obliczyłem matematycznie był obiekt kosmiczny który eksplodował nad Czelabińskiem 15 lutego 2013 roku. Podczas pisania książki w 2012 roku nie nadałem tej asteroidzie nazwy. W tamtym czasie nikt o zdrowych zmysłach nie przypuszczał że w okolicy Czelabińska-Jekaterynburg eksploduje asteroida o współrzędnychg geograficznych 56 x 56. Zdarzenie miało miejsce za życia dwóch równoległych papieży. Zapisano to w 19 numeracji Tabeli Galerii Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa. W tych samych liczbach 56 x 56 wyrózniono dwóch papieży oraz mnie autora tego tekstu.


2. R.S. 56*.56*91         38  0  19         9.


Parne liczby zaznaczyłem gwiazdkami. Zaznaczono również przedział czasu 91 dni pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem. Czyli pomiędzy śmiercią papieża Benedykta XVI a obecnym papieżem Franciszkiem. Obecnie odkryłem trzeci obiekt kosmiczny który może eksplodować lub uderzyć w Ocean Atlantycki. Taki obraz przedstawiają liczby z aktywności słonecznej. Liczby liczbami a rzeczywistość pisze swój scenariusz. 28 dni po 15 lutym 2013 rok wybrano papieża Franciszka. Co czeka nas po 11 lutym 2023 rok? Obiekty kosmiczne informują o ważnym ziemskim wydarzeniu. Wartości liczbowe z nawiasu + 22 oraz - 22 lokalizują Wyspy Zielonego Przylądka na Oceanie Atlantyckim. Z przedstawionych współrzędnych zlokalizowałem jeszcze dwa miejsca na mapie Libia oraz Mekka. Grudzień zawsze pisze nową historię dla mieszkańców naszej Planety. A nowy 2023 rok jest realizatorem naszego życia społecznego. Z danych historycznych przypomnę że 19 grudzień 1996 roku zapowiadał niebezpieczeństwo. Tego dnia było oberwanie chmury. Woda płynęła po ulicy oraz chodnikach jak po rzece. Po 200 dniach od 19 grudnia woda zalewa Opole następnie Wrocław. Co zwiastuje nam 21 grudzień 2022 rok? Odpowiada on wrześniowi w 2023 rok. Na 22 wrzesień 2022 rok wyliczyłem z aktywności słonecznej następujące wartości liczbowe, do której to daty jest wpisanych aż 9 dwójek { 9 x 2 = 18 południk } o których już wspominałem. Ostrzeżenie zapisane w 9 dwójkach z 22 wrzesnia 2022 roku to wydarzenie zostaje przeniesione na 22 wrzesień 2023 rok. To data nie jest ostateczna. Przedstawiam wyliczone liczby na ten dzień.


3. 22 wrzesień 2022 rok: + 232 st. C    - 26 st. C     { 0    - 2 }.


Tylko w tej jednej dacie 22 września występuje aż 9 dwójek. Informują o ważnym wydarzeniu ziemskim na 18 południku Polska. Pod każdą dwójkę wstawię gwiazdkę. By wyobrazić sobie ilość dwójek w jednym dniu 22 wrzesnia 2022 roku.


4. 2*2* wrzesień 2*02*2* rok.   { + 2*32*   - 2*6.    { 0    - 2* }.


Tylko w jednym dniu aktywność słoneczna wystrzeliła 9 dwójek. Tego dnia nic się nie wydarzyło. Więc przemilczałem to co miało się wydarzyć. Więc czekałem na wydarzenia z 21 grudnia 2022 roku. Ten dzień odpowiada wrześniowi w 2023 roku. Dzień jak co dzień niby nic się nie stało. Patrzeć z drugiej strony przez kilka dni padało. Dodatkowo zalegał śnieg, który wraz z opadami deszczu stworzył widmo powodzi. Wody na ulicy oraz chodnikach było prawie po kostki. Podobnie jak 19 grudnia 1996 roku. Wezbrały nawet niektóre rzeki. Między innymi na Opolszczyźnie. Dwa równoległe wydarzenia jedno w 1997 roku, drugie w 2023 roku z różnicą 27 lat. Wartość liczby 26 pokazuje przedział czasu 26 lat pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem. Tylko do tej daty trzeba dodać jeden rok. Pokazuje to aktywność słoneczna pod punktem drugim w liczbie 26. Sumując widmo powodzi zbliża się w Polsce. Wartość liczby 18 wskazuje Opolszczyznę na 18 południku oraz Żuławy w Polsce Północnej. Jak mi wiadomo każdy dzień od 13 do 24 grudnia odpowiada za kolejny miesiąc w przyszłym roku. Więc 21 grudzień odpowiada za wrzesień w 2023 roku. Licząc po 200 dniach od 21 grudnia to kalendarz wskaże mi 11 lipiec 2023 rok. 9 września w 2023 roku będziemy mieli w jednej dacie dwie dziewiątki. Trzecia wartość w liczbie 9 jest niewiadomą. Trzeba ją wyliczyć z aktywności słonecznej. Tak się przedstawia kompletny zapis trzech dziewiątek na wrzesień 2023 rok { 9 x 9 x 9 = 27 }. Stara przepowiedznia mówi że eżeli spotkają sie trzy dziewiątki to Kłodzko zaleje woda. Tym razem może to być inny region Polski. Co nam przyniosą ocenimy sami. Wartość liczby 0 z nawiasu wskazuje terytorium Państwa Polskiego. Natomiast wartość liczby - 2 wskazuje dwie strefy czasowe. Na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Wartość liczby - 2 na zachód od Greenwich wskazuje Ocean Atlantycki. Obawiam się że może dojść do trzesienia ziemi na Oceanie Atlantyckim, po którym mogą powstać fale tsunami. Rzeczywistośc może być jednak całkiem inna i dotyczyć innego zdarzenia. Oto wykaz zawrotnych temperatur na przełomie 22 dni. Począwszy od 9 lutego i zakończywszy na 1 marca 2023 rok. Podobna sytuacja miała miejsce 15 lutego 2013 roku. W tamtytm czasie eksplodowała asteroida na Czelabińskiem. A przedział czasu z 15 lutego 2013 roku mówił o rezygnacji papieża Benedykta XVI oraz wyborze papieża Franciszka 13 marca 2013 roku. Obecnie mamy podobną sytuację na 11 luty 2023 rok. Mówią o tym dwie pane liczby z 11 lutego 2023 roku {  + 22 x - 22 }. 11 luty plus 22 dni to odczytam 1/2 kwiecień 2023 rok. Wymienione współrzędne { + 22 oraz - 22 } lokalizują trzy miejsca na mapie. Wyspy Zielonego Przylądka oraz dwa miejsca w Afryce. To Libia oraz Morze Czerwone. Zakładam że po upadku tak wielkiej asteroidy lub meteorytu do Oceanu Atlantyckiego może powstać fala tsunami. A skutki znamy z Japoni 2011 roku oraz Indonezji 26 grudnia 2004 roku. Owe wydarzenie jest powiążane ze zmianą polaryzacji na Słońcu 20/21 luty 2023 rok, gdzie minusowy biegun który znajdował się w dolnej części tarczy słonecznej przekroczy równik naszej Gwiazdy w kierunku północnej części tarczy słonecznej. Na Ziemi ma to związek z biegunami ziemskimi.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page