top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Co nam oferuje Tabela Galerii na 10-ty wrzesień 2019 rok.

(wtorek, 3 września 2019)

Ponumerowane otwory z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa przedstawiają najważniejsze wydarzenia w dziejach ziemi, począwszy od 2019 roku. Oto co przedstawia 19-ta numeracja. Z Tabeli Galeri odczytałem 10-ty wrzesień 2019 rok w Polsce. { 1 + 9 = 10-ty wrzesień godzina 9:10 }.


1. R.S 56,5691       38  0  19    9.


19-ta numeracja przedstawia 2019 rok. Wymieniona liczba na terytorium Polski wskazuje 19-ty południk który zaznacza Górny Śląsk miejsce częstych trzęsień ziemi w Polsce. Na 9/10-ty wrzesień wyliczyłem następujące wartości liczbowe: Stosunek liczb minusowych do plusowych jest następujący:


a. minusowy { - 19 + 6 + 4 = - 29 }

b. plusowych: { 10 + 8 + 7 + 2 = + 27 }


Oto co przedstawiają wyliczone liczby z aktywności słonecznej od 9 do 13 września 2019 roku:


1. 9/10 wrzesień 2019 rok: - 109 st. C        + 27 st. C    { + 4,      0 }.
2. 10/11 wrzesień 2019 rok: - 113 st. C      + 27 st. C   { - 19,  + 10 }.
3. 11/12 wrzesień 2019 rok:  - 94 st.  C      + 37 st. C    { - 6,    + 8 }.
4. 12/13 wrzesień 2019 rok:  - 88 st. C       + 45 st. C    { - 4,    + 7 }.
5. 13/14 wrzesień 2019 rok:  - 84 st. C       + 52 st. C     { 0,      + 2 }.


W tych pięciu dniach mamy zapisane bardzo ważne wydarzenie zimskie w Polsce. Zerowe wartości liczbowe zaczynające się od zera i na zero kończące przypominajum o wydarzeniu w Polsce na 19 południku. Na tym południku w poprzednich miesiąch dochodziło do częstych trzęsień ziemi, ginęłi wówczas polscy górnicy. 10 sierpień 2019 rok. Jak podaje źródło: Rzeczpospolita: 31. 07. 2019 r.   15:40. Do Ziemi zbliża się wielka asteroida. Minie nas 10 sierpnia 2019 rok. Do tej daty dodam 25 dni z aktywności słonecznej to odczytam w kalendarzu 5-ty wrzesień. Wydarzenia z 10 sierpnia mogą być powiązane z 5 września 2019 roku w Polsce.
Dokładnie 9 września spotykają się trzy dziewiątki { 999 } zbiega się to wydarzenie ze zbliżającą asteroidą. Skutki przelotu asteroidy odczujemy po 25 dniach od 10 sierpnia na 5 wrzesień 2019 rok. Aktywność słoneczna na 10 sierpień 2019 rok przedstawiała następujące wartości liczbowe:


1. 9/10 sierpnia 2019 rok: - 129 st. C     + 25 st. C     { + 2,        0 }.
2. 10/11 sierpnia 2019 rok: - 131 st. C   + 25 st. C    { - 14,     - 4 }.


Minusowe liczby wskazują zachodnie Stany Zjednoczone Ameryli północnej od 129 południka do 131 południka. Lokalizuje to nam wydarzenia od San Fracisco po Vancuver. Miejsce łączenia płyt tektonicznych. Natomiast wartość liczby + 25 przedstawia 52 równoleżnik w Polsce lokalizuje to nam woj. Lubuskie. Wartość liczby zero potwierdza wydarzenia w Polsce.
 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page