top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Obiekty kosmiczne zagrażające naszej planecie w 2020 roku.
(poniedziałek, 17 luty 2020)

 

Ten rok jest szczególny gdyż nigdy jeszcze naszej planecie nie zagrażało tyle obiektów kosmicznych. Niektóre informują o trzęsieniach ziemi. Duża grupa obiektów kosmicznych mniejszych oraz większych spadnie na Ziemię. Wykres przedstawia tylko niektóre z nich, między innymi 7 lutego oraz 24 lutego 2020 roku. Dodam do tego że w ciągu roku bardzo dużo obiektów kosmicznych przetnie linię Słońca: są to asteroidy, planety, Gwiazdy. O tym jednak innym razem.

 

1. 12/13 grudnia 2019 rok - obiekt kosmiczny który znalazł się w szczególnym miejscu w kosmosie. Informuje o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R po 132 dniach od 12 grudnia 2019 roku. Liczby pokazują ten obiekt kosmiczny w następujących liczbach: 12/13 grudzień 2019-ty rok:

- 43 st. C     + 132 st. C  { - 1    + 9* }. Zaznaczyłem go gwiazdką w nawiasie. Wartość liczby - 1 wskazuje na trzęsienie ziemi 1 km pod powierzchnią ziemi. To bardzo płytkie i niebezpieczne trzęsienie ziemi. W tej liczbie zapisane jest trzęsienie ziemi do 9-ciu stopni w skali R łącznie z tsunami w 9-tej strefie czasowej. W tej strefie czasowej mieści się Japonia. Przypomnę że wartość liczby - 1 może informować o trzęsieniu ziemi w Europie. Wiadomo że liczby z aktywności słonecznej w plusowej liczbie + 132 wskazuje południk na Dalekim Wschodzie, natomiast wartość liczby - 43 wskazuje 34 równoleżnik. W tym przypadku plusowa wartość liczby + 132 wskazuje wydarzenia po 132 dniach od ukazania obiektu kosmicznego w szczególnym miejscu w kosmosie. Przypadnie to na 25 kwiecień 2020 rok.  Plusowy 132 południk możemy zlokalizować po obu stronach od Greenwich. Na wschód 132 południk przetnie Hiroszimę w Japoni na 34 równoleżniku. Powyżej  43 równoleżnika przetnie Władywostok oraz północą Koreę. W tym miejscu łączą się dwie płyty tektoniczne Filipińska oraz Pacyficzna. Na wskutek przesunięcia płyt tektonicznych może powstać silne trzęsienie ziemi. Japonia to terytorium wulkaniczne. Eksplozja takiego wulkanu może spowodować trzęsienie ziemi do 9-ciu stopni w skali R lub wydarzenia w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Natomiast na zachód od Greenwich 132 południk przecinany przez 34 lub 43 równoleżnik lokalizuje zachodnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Przecinają się tam podobnie dwie płyty tektoniczne Pacyficzna oraz Północno Amerykańska. Już mieliśmy podobne trzęsienie ziemi w Japoni w 9-cio stopniowej skali 11 marca 2011 roku. Dwa dni wcześniej aktywność słoneczna wskazała najwyższą aktywność słoneczną w liczbie 911. Tak oto przedstawiła to aktywność słoneczna: 10/11 grudzień 2020 rok: - 56 st. C     + 119 st. C    { - 12,    + 8 }. Wartość liczby + 119 czytana z prawej do lewej wskazuje najwyższa aktywność słoneczną + 911 i raptowny spadek na + 132 12 grudnia 2019-tego roku. W liczbie 911 może być zapisana 11 strefa czasowa na wschód od Greenwich. Zlokalizuje to nam 165 południk. Przecinają się tam także dwie płyty tektoniczne Pacyficzna oraz Indoaustralijska. Skutki przesunięcia płyt mogą wywołać trzęsienie ziemi do 9 stopni w sakali R łącznie z tsunami. Podobnie trzęsienia ziemi w 9-cio stopniowej skali zabiły setki tysięcy ludzi. Obiekt kosmiczny z 12 grudnia tylko ostrzega przed niebezpieczeństwem na Ziemi po 132 dniach oraz trzęsieniem ziemi w Polsce. Plusowe liczby z nawiasu na 24/25 kwiecień wskazują 19 południk w Polsce. Natomiast suma plusowych liczb z aktywności słonecznej wskazuje na 16 południk w Polsce. Zerowe liczby potwierdzają wydarzenia w Polsce na 25 kwiecień 2020 rok. { 0, + 18, + 1, 0, 0 }.

 

2. Na 9/10 listopad 2019 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 76 st. C   + 130 st. C   { + 2,   - 8 }. Po 130 dniach od 9 listopada będziemy mieli 19 marzec 2020 rok. Wartość liczby - 8 informuje o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w skali R połączone z tsunami. Ponowie mamy tu Turcję, Daleki Wschóch na 130 południku oraz trzęsienie ziemi na 67 południku Ameryka Środkowa.

 

3. W dalszej kolejności w szczególnym miejscu w kosmosie znalazł się obiekt kosmiczny  19 lutego 2020 roku. Mamy tu obiekt kosmiczny który informuje o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w skali R łacznie z tsunami. Liczby z aktywności słonecznej przedstawiają na ten dzień następujące wartości liczbowe:

 

4. 18/19 luty 2020 rok: - 26 st. C    + 221 st. C     { 0,       - 8 }.
5. 19/20 luty 2020 rok: - 26 st. C    + 213 st. C     { + 1,  - 17 }.


Wartość liczby + 221 to nic innego jak 122 południk przecinany przez 26 lub 62 równoleżnik. Wartość liczby zero wskazuje wydarzenia w naszej strefie czasowej oraz pierwszej na wschód od Greenwich. Wartość liczby + 1 do głębokość trzęsienia ziemi. 26-ty południk w Europie wskazuje także 62 południk w Ameryce Środkowej. Nie tylko podobne wydarzenie może mieć miejsce w 8 strefie czasowej na wschód od Greenwich na 122 południku za 122 dni. Teortycznie lokalizuje nam to Filipiny, a na zachód od Greenwich zlokalizuje nam Amerykę Środkową. Przypadnie to na 22 czerwiec 2020 rok. 15 lutego 2020 roku krótko przed zmianą pogody nagromadziła się najwyższa aktywność słoneczna. Oto jak to przedstawiają to liczby:

 

6. 15/16 luty 2020: - 26 st.  + 249 st. C    { - 2,   - 15 }. Plusowa wartość 249 to nic innego jak najwyższa aktywność słoneczna czytana z prawej do lewej: + 942. Przedstawia wydarzenia w 9-tej strefie czasowej na 49 równoleżniku - Wyspy Kurylskie. Po 4 dniach od 15 lutego wymieniona aktywność spada na + 221 wskazując wydarzenia za 122 dni od 19 lutego. Przypadnie to na 21 czerwiec 2020 rok. Na ten dzień mamy także zapisane także trzęsienie ziemi w Polsce.

 

7. Po 26 dniach od 19 lutego będziemy mieli 14 marzec 2020 rok. Przedstawione wydarzenia od 19 lutego 2020 roku mogą a nie muszą być przesunięte o 26 dni. Przypomnę że na 12 marzec 2020 rok wyliczyłem katastrofę lotniczą na godzinę 9:30 czasu polskiego.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page