top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 


Trzęsienie ziemi w pasie Kalifornia - San Francisco. 27 sierpień oraz 13 październik 2019 rok..

(poniedziałek, 12 sierpnia 2019)

 

Wartości liczbowe przedstawione w sobotę 6 lipca 2019 roku informują o przyszłych trzęsieniach ziemi w kilku miejscach na Ziemi. Oto pełne wyliczone liczby z aktywności słonecznej od 1 do 7 lipca 2019 roku, które po dodaniu z lewej strony do daty w poniższej tabeli wskazują 13-ty październik 2019 rok. Natomiast minusowe liczby z prawej strony wskazują południki po lewej stronie od Greenwich. Zgodnie ze stronami świata. Przejdę do wydarzeń które już miały miejsce dnia 6 lipca 2019 roku i powtórzą się za 97 dni. W tym dniu największe trzęsienie ziemi odnotowano w Kaliforni USA M 7.1 st. skali R.
Oto one:
M 7.1 - KALIFORNIA POŁUDNIOWA - 2019-07-06   03:19:57
Region: Południowa Karolina
Data: 2019-07-06   03:19:57,8  UTC
Lokalizacja: 35,79  N;   117,58  W
Głębokość: 10 km
Źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=775626

Podobne trzęsienie ziemi powtórzy się po 96/97 dniach, przypadnie na 13 październik 2019 rok. Wymienione minusowe liczby z prawej strony od 111 do 118 wskazują południki na zachód od Greenwich, Ameryka Zachodnia.

1. 1/2 lipiec 2019 rok: + 103 st. C     - 111 st. C        { - 3,   + 5 }.
2. 2/3 lipiec 2019 rok: + 100 st. C     - 116 st. C        { - 1,     0 }.
3. 3/4 lipiec 2019 rok: + 99 st. C       - 116 st. C        {   0,   + 1 }.
4. 4/5 lipiec 2019 rok: + 99 st. C       - 117 st. C        { - 2,    + 1 }.
5. 5/6 lipiec 2019 rok: + 97 st. C       - 118 st. C        { - 1,     0 }.        
6. 6/7 lipiec 2019 rok: + 96 st. C       - 118 st. C        {   0,    - 2,    + 3 }.
7. 7/8 lipiec 2019 rok: + 94 st. C       - 121 st. C        {   0,    + 2 }.
8. 8/9 lipiec 2019 rok: + 94 st. C       - 123 st. C        {   0,    + 1 }.
9. 9/10 lipiec 2019 rok: + 94 st. C     - 124 st. C        { - 1,    + 1 }.
10. 10/11 lipiec 2019 rok: + 93 st. C    - 125 st. C        { + 12,  - 15 }.


10-ty lipiec 2019 rok zapowiedział zmianę pogody po 93 dniach. Przypadnie to na 3 październik 2019 rok. Na przedstawionych południkach od 111 do 118 łączą się dwie największe płyty tektoniczne Pacyficzna oraz Północnoamerykańska, począwszy od płyty Kokosowej. Wygląda na to że płyty tektoniczne stopniowo będą napierały na siebie począwszy od 18 września 2019 roku. W kulminacyjnym punkcie dojdzie do bardzo silnego trzęsienia ziemi 13 października 2019 roku. Mieszczą się tam największe miasta począwszy od Półwyspu Kalifornijskiego przez San Diego, Los Angeles po San Fancisco. Na tych samych południkach mieszczą się cztery największe wulkany świata. Co ma wspólnego 20/21 czerwiec 2019 rok z wydarzeniami w Kaliforni? Bardzo dużo przede wszystkim w tym dniu w bliskiej odległości od naszej planety przeleciał obiekt kosmiczny który ma wpisaną minusową liczbę - 46, która to z kolei informuje o wydarzeniach na północ od równika w Ameryce Zachodniej. { R.S. - 46,   + 14 }. Wymieniony obiekt kosmiczny ma dwa bieguny, minusowy większy w liczbie - 46, oraz plusowy mniejszy + 14. Nieprzypadkowo ten obiekt przelaciał w bliskiej odległości od naszej planety 20 czerwca 2019 roku. Wymienione bieguny odpowiadają wydarzeniom ziemskim po 142 dniach od 20 czerwca 2019 roku. Przypadnie to na 12 listopad 2019 rok. Na ten dzień jest wpisana katastrofa lotnicza za 151 dni. Tak to przedstawiają wyliczone liczby z aktywności słonecznej: { - 53 st. C    + 151 st. C      { - 3,   + 17 }. Po 151 dniach będziemy mieli 13 kwiecień minus trzy dni = 10 kwiecień + 17 dni = 27 kwiecień 2020 rok. Tabela Galerii w numeracji z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa przedstawia zbieżną datę na 20-ty kwiecień 2020-ty rok: R.S.59.6291      40  0  20      8. Więc powstała rozbieżność 7-miu dni, którą trzeba będzie w przyszłości rozwiązać. Ogólnie obiekty kosmiczne przelatujące w bliskiej odległości od naszej planety uprzedzają o wydarzeniach ziemskich. Taką samą liczbę - 46 wyliczyłem na przełom 20/21 lipca { - 7,   - 64 } czytaj z prawej do lewej.  Zaznaczę ją gwiazdką dla lepszej orientacji. Na 20/21 czerwiec 2019 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe: + 142 st. C     - 80 st. C     { - 46*,    + 14 } Wartość liczby - 46 odpowiada 46-temu równoleżnikowi w Ameryce Zachodniej oraz Wyspom Kurylskim. Najbliżej przybliżonego 46-tego równoleżnika z archipelagu Wysp Kurylskich znajduje się wulkanu Iwan Groznyj.
Jego współrzędne to: 45 st. 00' 45" N   147 st. 52' 25" E.


Oto trzy groźne wulkany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej które mają wpisany 46-ty równoleżnik:
a. Wulkan Mount St. Helens: współrzędne geograficzne 46 st. 12' 17 N.  122 st. 11' 13" W.
b. Wulkan Yellowstone wspólrzędne geograficzne: 44 st. 37' 18 N. 110 st. 37' 46" W.
c. Mount Rainier: 46 st. 51' 11,9 N.  121 st. 45' 36,6 W.
d. Goat Rocks: 46 st. 29' 19" N          121 st. 24' 21" W.


Wymienione trzy wulkany znajdują się na 46 równoleżniku oraz na wymienionych południkach począwszy od 111 do 125, które odpowiadają aktywności słonecznej z pierwszej dekady lipca 2019 roku. Tylko jeden Yellowstone znajduje się na 44 równoleżniku.                                                                                               Na te wydarzenia będzie miał wpływ obiekt kosmiczny z 20 czerwca 2019 roku po 100 dniach. Przypadnie to na początek października 2019 roku. Teoretycznie można się spodziewać że któryś z wymienionych wulkanów eksploduje na przełomie od 1 do 13 października 2019 roku. Wymieniona wartość liczby - 46  z nawiasu informowała również o dodatnich temperaturach końcem lipca 2019 roku w Europie. Przybliżoną temperaturę odnotowano we Francji do + 46 stopni C. 


Wymienione liczby od 1 do 7 lipca po dodaniu wskazuje na jedną datę 13-ty październik 2019 rok:
1. Pierwszy oraz drugi lipiec informuje o wydarzeniu po + 103 dniach od 1 lipca na 13-ty pażdziernik na 111-tym południku począwszy od półwyspu Kaliforni. 
2. Drugi oraz trzeci lipiec informuje o wydarzeniu za równie 100 dni na 13-ty październik  116-ty południk na zachód od Greenwich. Na tym południku mieści się ciągle Półwysep Kalifornijski. Wydarzenie trzęsienia ziemi które mają mieć miejsce rejestruje w Opolu 3 lipca przez 9 godzin od 9:00 do 18:00.
3. Trzeci czwarty lipiec informuje o trzęsieniu ziemi za + 99 dni na 116-tym południku na zachód od Greenwich na 13/14 październik 2019 rok. Zachacza teoretycznie San Diego. Rejestruje to wydarzenie trzęsienia ziemi w Opolu 4 lipca przez 4 godziny od 9:00 do 13:00.
4. Czwarty oraz piąty lipiec informuje o trzęsieniu ziemi za + 99 dni na 117-tym południku na zachód od Greenwich na 13-ty październik 2019 rok.
5. Piąty oraz szósty lipiec informuje o zmiane pogody oraz trzęsieniu ziemi za + 97 dni na 118-tym południku na zachód od Greenwich na 13 październik 2019 rok. Mieszczą się tam największe miasta ameryki na zachód od Greenwich Los Angeles. Zmiana pogody ma wpływ na trzęsienie ziemi na 13 październik 2019 rok.
6. 7/8 lipiec 2019 rok trzęsie ziemią. Rejestruje to wydarzenie od godziny 13:00 do 16:30 + 94 dni = 12 październik. Rejestruje to wydarzenie w Opolu przez 3.5 godziny. Zarejestrowane wydarzenie od godziny 13:00 do 16:30 będzie miało miejsce po 96 dniach na 123 południku. Mieszczą się tam największe miasta Ameryki między innymi San Francisko. Przypadnie to także na 13-ty październik 2019 rok.
7. 9/10-ty lipiec 2019 rok: Jak podają liczby po 96 dniach od 7 lipca będzie trzęsło ziemią na 125 południku San Francisko. Największe trzęsienie ziemi 13 października osiągnie magnitudę 8 stopni w skali R. W wyjątkowych przypadkach nawet 9,7 stopnia w skali R.
9-ty lipiec 2019 rok zmienia pogodę po 94 dniach na 13-ty pażdziernik 2019 rok. W moich obliczeniach zawsze na pierwszym miejscu stawiam na trzęsienia ziemi. Na drugim inne wydarzenia związane z katastrofami ziemskimi: nawałnice, gradobicia, trąby powietrzne, cyklony, huragany itp. Co przedstawiają wymienione liczby. Wartość liczby 96 informuje o ofiarach ludzkich. Na 13-ty październik 2019 rok wyliczyłem następujące liczby z aktywności słonecznej:
8. 12/13 październik 2019 rok: - 77 st. C     + 140 st. C    { - 8,    + 19 }.
9. 13/14 październik 2019 rok: - 69 st. C   + 159 st. C    { 0,    - 13 }.

Liczba minus 8 w nawiasie informuje o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w skali R -  Kalifornia. Wysokie dodatnie liczby od + 140 do + 159 informują o trzęsieniu ziemi na Dalekim Wschodzie. Mamy tam Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Mikronezja,Vanuatu, Nowa Kaledonia. W dniu 6 lipca 2019 roku pod punktem 5 odczytałem aktywnie działającą  Planetoidę { R.S. + 1,    - 79 Polska 1 } - { Oumuamua }. Ma ona bespośredni wpływ na wydarzenia na zachód od Opola Europa oraz trzęsienia ziemi w zachodniej Ameryce na -118-tym południku po + 97 dniach na 13 październik 2019 rok. Wartość liczby + 96 mówi o ofiarach natomiast obie liczby: + 96 oraz + 97 czytana z prawej do lewej przedstawiają  trzęsienie ziemi od 6,9 stopnia w skali R do 7.9 stopnia w skali R. W szczególnym przypadku nawet do 9.7 stopnia w skali R. To już bardzo duże trzęsienie ziemi. Można założyć że trzęsienie ziemi może być przyspieszone lub opóźnione o jeden dzień. Małe liczby w nawiasie od 0, - 2 do + 3 informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. W tych liczbach zapisane są cztery źródła trzęsień ziemi: od Kaliforni po San Francisco, Ameryka Środkowa, Polska oraz Daleki Wschód na 96 oraz 97 południku. Wydarzenia z lipca są powiązane z październikowymi po 97 dniach. Dwa dni wcześniej, 3 lipca, wybuchł wulkan na Stromboli we Włoszech. 3 lipiec 2019 rok po + 99 dni jak podaje aktywność słoneczna może eksplodować następny wulkan na 13-ty październik 2019 rok. Zakładam teoretycznie że będzie to w Ameryce. Drugi lipiec jak podaje aktywność słoneczna potwierdza wydarzenia za + 100 dni = 12/13 październik 2019 rok. Całkowite zaćmienie słońca z 2 lipca 2019 Ameryka Południowa, po 100-tu dniach informuje o wydarzeniu na 13-ty październik 2019 rok. Wygląda na to że zaćmienie słońca jest w tym przypadku informatorem o przyszłym wydarzeniu na 13 październik 2019 rok.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page