top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Warszawa - przyszła siedziba papieży? - część druga.
(poniedziałek, 12 września 2021)

- Powrót do części pierwszej - tutaj -

Co zwiastuje 25 cykl słoneczny dla Polski.
Czy wiecie co się stało 20 lipca 2021 roku. Ustąpił 24 cykl słoneczny i wstąpił 25 cykl słoneczny. Szcześliwa liczba dla Polski 25. Z podobnym wydarzeniem spotkaliśmy się ponad 2000 lat temu, kiedy to narodził się Jezus z 24 na 25 grudnia. W narodziny Jezusa wszyscy się radujemy gdyż narodził się Zbawiciel. I to szczeście przeznaczone jest dla Polski po wstąpieniu 25 cyklu słonecznego 20 lipca 2021 roku. Możemy się już radować i cieszyć że wszystkie prześladowania które miały miejsce na terenach Rzeczypospolitej zostaną odwrócone. Zanim przejdę do meritum przedstawię przepowiednie ojca Klimuszki i co opowiadał o Polsce.
"Polsce będą się kłaniać inne narody ". 

Te słowa wypowiedział słynny jasnowidz ojciec Czesław Klimuszko. Jednak nie sprecyzował dlaczego będą się kłaniać inne narody Polsce i za co? Opiszę jak do tego doszedłem i dlaczego, według mnie, będą się kłaniać inne narody Polsce. Cytuję: " Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uchonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie. Będzie jakaś wojna w Europie, ale to nie przejdzie przez teren Polski. Polsce będą się kłaniać narody Europy... Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdzać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym". Ja napisałem podobny scenariusz zbliżony do wypowiedzi ojca Klimuszki. W tamtym czasie ojciec Czesław Klimuszko nie zdawał sobie sprawy w którą stronę potoczą się losy Europy. Pierwsze zdanie tego cytatu mówi iż Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie. Nowe prawo, wysoko uchnorowana. Nad mapą Europy widnieje orzeł w koronie. A Polska jasnieje jak słońce a blask pada naokoło. Uchonorowana przez Jezusa oraz naszego ojca św. Jana Pawła II. Blask z Niebios będzie padał na Polskę. Ja przedstawię swój sceanriusz dlaczego będą się kłaniać inne narody Polsce, oparty na liczbach z aktywności słonecznej, które to liczby są kierowane bezpośrednio do mnie bym odcztał przekaz z Niebios społeczeństwu. Na zdrowy rozsądek Niemcy albo Rosja czy nawet Amerykanie już nie wspomnam o mniejszych krajach które odwiedzą Polskę bądą się jej kłaniać. Co musi się stać aby przywódcy takich krajów kłaniali się Polakom. Otóż nie będą się kłaniać Polakom tylko głowie kościoła katolickiego który zamieszka w Polsce. Przepowiednia ojca Klimuszki jest zbliżona do mojej wiedzy. Czy wiecie co się stało 12 lipca 2020 roku w Polsce i rok później 20 lipca 2021 roku. Wybory prezydenckie wygrywa Andrzej Duda. Z wynikiem 52,1%. Już 12 lipca 2020 roku nasza Gwiazda przedstawiła szczęśliwą liczbę dla Polski 52 i jej odwrotną 25. Narodzenie Jezusa i wstąpienie 25 cyklu słonecznego niesie szczęście dla Polski. W tym wydarzeniu ma swój udział prezydent Polski Andrzej Duda nie zdając sobie z tego sprawy. W trzech przedstawionych wydarzeniach ma swój udział liczba 52 i jej odwrotna 25. W pierwszym przypadku 12 lipca 2020 roku wybory prezydenckie wygrywa Andrzej Duda z wynikiem 52,1%. W drugim przypadku wchodzimy w 25 cykl słoneczny. Trzeci przypadek jest najważniejszy - Jezus niesie do Polski światło. O tym wspomina Klimuszko, Polska jaśnieje jak słońce a blask pada naokoło. Dokładnie w liczbie w liczbie 52 i jej odwrotnej 25 zapisano tajemnicę dla Polski. A wartość liczby 1 wskazuje pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich, w której właśnie znajduje się Polska. Wartość liczby 21 z wyborów prezydenckich 12 lipca 2020 roku bez przecinka wskazuje centralnie Warszawę. Z przecinkiem podzieloną Warszawe politycznie. 25 cykl słoneczny w który wkroczyliśmy odsuwa wszystkie kłopoty od Polski za wschodnią granicę na Białoruś na 25 południk. Cykle słoneczne począwszy od 14 do 24 były niekorzystne dla Polski { 14 + 24 = 38 }. W tych liczbach a konkretnie w wymienione cykle słoneczne wpisane jest terytorium Polski. Poczawszy od 14 południka który wskazuje zachodnią granicę Polski na 14 południku i kończy na 24 południku wschodniej granicy Polski. Na tym terytorium od 14 do 24 południka ma swoje granice Rzeczpospolita. Jeżeli pełny cykl słoneczny trwa 22 lata to wystarczy pomnożyć różnicę pomiędzy południkami w której znajduje się obecnie Polska. Od 14 do 24 cyklu słonecznego minęło 11 pełnych cykli słonecznych { 11 x 22 = 242 lata }. Przez 242 lata nasi sąsiedzi ze wschodu oraz zachodu dręczyli Polskę napadami, rozbiorami, wojnami. W rzeczywistości przez tylko jeden cykl słoneczny Polska była wolnym krajem. Od 1918 roku   do 1939 roku = 21 lat. { 21 + 6 = 27 } oraz przez ostatnie 6 lat od zwycięstw Prawa i Sprawiedliwości nad komunistami. W sumie Polska była wolnym krajem przez 27 lat. To tyle co nasz papież Polak Karol Wojtyła zasiadał na stolicy Apostolskiej w Watykanie. { 242 - 27 = 215 }. Przez pozostałe 215 lat Polska była pod zaborami. Gdy przeniosę tylko jedną liczbę 5 z prawej na lewa stronę to otrzymam liczbę 521. I identyczny wynik wyborów jaki uzyskał Andrzej Duda w wyborach prezydenckich 12 lipca 2020 roku bez przecinka. Wstawiając przecinek pomiędzy liczbę dwa a jeden 52,1 to otrzymam potwierdzenie wyborów prezydenckich Andrzeja Dudy z 12 lipca 2020 roku. Z tego wynika że od 6 czerwca 1989 roku do 2015 roku Polska w rzeczywistości nie była wolnym krajem. Jak to głosili komuniści. Od czerwca 1989 roku do jesieni 2015 roku naszą Ojczyzną rządzili hieny przyodziane w owcze skóry. Nie wilki gdyż one są bardzo inteligentnymi zwierzętami. Zabijają tylko aby przeżyć. Natomiast hieny zachowują się jak złodzieje. To hieny które przez 30 lat w Polsce uwiły sobie gniazdo nie do ruszenia. I to oni obecnie w Unii Europejskiej robią krecią robotę dla Polski. Z tego co ja wiem przegrają kolejną batalię o Polskę. Ostatni rozbiór Polski miał miejsce w 1795 roku. W tych południkach jest wpisane nieszczęście Polski. Różnica pomiędzy liczbą 14 a 24 to liczba 11. I od tej liczby zaczęły się rozbiory Polski. Wartość liczby 11 to 11 południk przecina centralnie Niemcy na połowę. Z tego wynika że  Niemcy a zwłaszcza gdy Caryca Katarzyna objęła rządy w Rosji doprowadziła do rozbiorów Polski. Widać tu wspólne działanie Niemiec i Rosji. Obecnie tą samą krecią robotę kręci Donald Tusk na korzyść Niemiec. W tamtym czasie Caryca brała czynny udział w niszczeniu narodu polskiego oraz rozbiorach Polski. Potwierdza to liczba 25 z 25 cyklu słonecznego. Zaznacza ona w odwrotnej liczbie 52 terytorium państwa Rosyjskiego który brał czynny udział w rozbiorach Rzeczypospolitej. Obie liczby 11 oraz 52 doprowadziły do rozbiorów Polski. Ogólnie cykle słoneczne począwszy od 14 do 24 przyniosły nieszczęscie dla Polski. 25 cykl słoneczny zwiastuje nam  złoty wiek. Plan który założyli komuniści jest wdrażany. Oni nawet nie wiedzą że realizują plan Boży. 25 cykl słoneczny odsuwa wszystkie kłopoty za wschodnią granicę na 25 południk. Patrząc z drugiej strony 242 lata to teotetycznie Polska wymazana z mapy Europy. Minus 35 lat to otrzymam liczbę 207 lat. Ta liczba pokazuje 20 lipiec 7 miesiąc lipiec w 2021 roku i 25 cyklu słoneczny. W tej liczbie 52 oraz 25 są zapisane temperatury dla Polski w słoncu oraz cieniu. Wydarzenie które miało miejsce 20 lipca 2021 roku zapisane zostało w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. W rozpoczętym 25 cyklu słonecznym są zpisane wydarzenia za wschodnią granicą na Białorusi w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Aktywność słoneczna przedstawia poniżej następujące wartości liczbowe, które mówią o wydarzeniach w 9 oraz 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Zacznę od 28 oraz 29 czerwca 2021 roku.


1. 28 czerwiec 2021 rok: + 335 st. C     - 1 st. C      { - 9        0 }.
2. 29 czerwiec 2021 rok: + 326 st. C     - 1 st. C      { - 9      - 1 =  -10 }.


W tym zestawieniu liczb z aktywności słonecznej mam szczególne wydarzenie w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Po 100 dniach od tych dni będę miał 8/9 październik 2021 rok i wydarzenie społeczno-polityczne w 10 stopniowej skali.


3. 6/7 lipiec 2021 rok: + 323 st. C    - 3 st. C      { + 1,  - 9     - 2 }.
4. 8 lipiec 2021 rok: + 314 st. C        - 1 st. C      { - 9      0 }.


W tym zestawieniu liczb z aktywności słonecznej mam zapisane trzęsienie ziemi w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10, lub wydarzenie społeczno-polityczne w 9 stopniowej skali licząc od jeden do 10. Po 100 dniach przypadnie to na 17 październik 2021 rok. W tej samej dacie tylko cztery lata wcześniej przeleciała blisko Ziemi planetoida. Był to 2017 rok.


5. 10 lipiec 2021 rok: + 299 st. C    0 st. C   { + 57     0 }.


Pamiętny wydarzenia z 1997 roku 10 lipca. Po + 57 dniach będę miał 7 wrzesień 2021 rok { + 1    - 9 } i trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R lub wydarzenie społeczno-polityczne w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Tego dnia Sejm przyjął uchwałę za wprowadzeniem przy polskiej wschodniej granicy stanu wyjątkowego. Plusowa wartość liczby 57 może wskazywać 57 równoleżnik na północ od równika. Lokalizuje to mi teoretycznie stolicę Rosji Moskwę oraz realizatora manewrów na Białorusi za Polską granicą. 10 lipiec jest bardzo ważnym dniem dla Polski. W 1997 roku tego dnia przeszła najwyższa fala na Odrze w Opolu a następnie we Wrocławiu. Po 100 dniach od 10 lipca będę miał 20 październik 2021 rok. Dzień wcześniej 19 października 2017 roku odkryłem planetoidę: { R.S. + 1     - 79 Polska 1 }, która zwiasuje szczęście w nieszczęściu dla Polski oraz zamiesznie na świecie po 4 latach od tamtego wydarzenia. Włączając do tego Afganistan. Ten dzień 19/20 październik 2021 rok wszyscy muszą sobie wziąć do serca. 10 wrzesień 2021 rok zegar kreśli niecodzienne wydarzenie na taśmie w cieniu, od godziny 14:00 do godziny 15:30. Po 40 dniach przypadnie to na 20 październik 2021 rok. Takie wydarzenie powinno być zapisane na obu taśmach. A nie tylko na taśmie w cieniu. Widocznie to wydarzenie nie ma nic wspólnego z naszą Gwiazdą. Podobne wydarzenie odczytałem przed śmiercią Georga brata Benedykta XVI, gdzie taśma w cieniu zapisała jego śmierć. W tym przypadku chodzi o 90 minut pomiędzy 14:00 a 15:30. Tak to wydarzenie przedstawiają liczby z aktywności słonecznej na 19 oraz 20 październik 2021 rok.


6. 19 październik 2021 rok: + 379 st. C    0 st. C    { - 32      0 }.
7. 20 październik 2021 rok: + 347 st. C    0 st. C    { + 14     0 }.


Szukuje się wielkie niebezpieczństwo nad Europą zachodnią które dotrze aż do granicy Polskiej na 14 południk. Mówią o tym zróżnicowane liczby { - 32     + 14 }. W tym przypadku może chodzić o huragan nad Europą zachodnią od 32 południka aż do 14 południka w Polsce. Druga wersja z podobnym wydarzeniem spotkaliśmy się we Włoszech w 79 roku kiedy eksplodował Wezuwiusz. Plusowa liczba 14 z nawiasu wskazuje 14 południk we Włoszech oraz Trypolis w Libii. Wartość liczby 14 wskazuje Islandię oraz znajdujące się tam groźne wulkany które mogą eksplodować. Krzywe linie na taśmie w cieniu z 10 września informują o zagrożeniu światowego społeczeństwa na 20 października 2021 roku. Wymieniona planetoida z 19 października jest częścią szybu z Komory Królowej, która realizuje plan Boży z całkowitą długością 193 cm { dni }. Całkowitą długość tego szybu z Komory Królowej przedstawia 19 lipiec 2021 rok w rozpoczynający 25 cyklu słonecznym + 391 czytaj z prawej do lewej: + 193. Podzieliłem ten szyb długości 193 cm na dwie części. Pierwsza część szybu będzie miała 114 dni druga 79 dni. Więć gdy do 20 lipca dodam 114 dni to będę miał 14 listopad 2021 rok. Gdy dodam drugą część z wymienionego szybu 79 dni do 14 listopada to kalendarz wskaże mi 3 luty 2022 rok. 14 listopad 2021 informuje o identycznym wydarzeniu jakie miało miejsce 14 lipca 2021 roku w Polsce oraz Niemczech Nadrenia Palatynat. Podobnie może być 3 lutego 2022 roku. Wartość liczby 79 z planetoidy informuje o niebezpieczeństwie w Polsce oraz Europie. Co by było gdyby dodał do 14 lipca 2021 rok planetoidę o nazwie Oumuamua? Każdy musi sobie odpowidzieć na to pytanie sam. Każda planetoida lub obiekt kosmiczny ma swój numer kosmiczny który informuje o niebezpieczeństwie na Ziemi. Tak jest tym razem Planetoida którą opisałem w połowie lipca 2017 roku ma swój numer { + 1    - 79 }. W tej liczbie 79 są zapisane ostrzeżenia ziemskie z których musimy potrafić korzystać. Źródło: Piramida Cheopsa.


8. 18 lipiec 2021 rok: + 415 st. C    - 2 st. C    { - 24     - 1 }.
9. 19 lipiec 2021 rok: + 391 st. C    - 1 st. C    { - 52     - 1 }.
10. 20 lipiec 2021 rok: + 339 st. C       0 st. C    { - 10      0 }.


W tym zestawieniu liczb aktywność słoneczna przedstawia następujące wydarzenia. Podpunkt 6, 18 lipca 2021 roku przedstawia ustępienie 24 cyklu słonecznego. Podpunkt 7 przedstawia wejscie 25 cyklu słonecznego późnym wieczorem. Po 52 dniach od 19 lipca będę miał 8 wrzesień 2021 rok. Nowy cykl słoneczny 20 lipca informuje o niebezpieczeństwie na 25 południku w Białorusi. Dwa dni temu Sejm przyjał uchwałę wprowadząjącą stan wyjątkowy na wschodniej granicy Polski. Podpunkt 8 z 20 lipca 2021 roku przedstawia wydarzenie w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Wartość liczby 10 przesuwa wydarzenia za wschodnią granicę Polski na 25 południk Białoruś. Aktywność słoneczna z pod punktu 8 20 lipca 2021 roku przedstawia trzecią wojnę światową + 339 { lub 3 x 39 }. II Wojnę Światową z 1939 roku aktywność słoneczna przedstawiła w podobnych liczbach tylko z dwójką z przodu: 239  czyli { 2 x 39 }.


11. 24 lipiec 2021 rok: + 327 st. C    0 st. C    { + 10     + 1 }.


W tym zestawieniu liczb wyliczyłem wydarzenie w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Na południe od Równika. Czyli najwyższe jakie może mieć miejsce. Po 100 dniach od 24 lipca będę  miał  4 listopad 2021 rok. Dzień 24 lipiec przedstawia 24 południk na granicy Polsko Białoruskiej. Z przedstawionych liczb wynika że mamy doczynienie z konfliktem na granicy Polski oraz Białorusi. Głównym sprawcą tego zamieszania jest prezydent Rosji Władimir Putin. Pozwolenie na mieszanie w garnku Białoruskim dostał od marionetki Łukaszenki. Konflikt na granicy Białoruskiej z Polską będą prowokować polskie hieny w owczej skórze. Obecne zamieszanie jest im na rękę. Torują sobie drogę w Moskwie. Aktywność słoneczna na 10 lipiec 2021 rok przedstawiła 57 równoleżnik na wschód od Greenwich lokalizując stolicę Rosji Moskwę. W tym konflikcie zbrojnym paluchy maczają Niemcy. Wskazuje to wartość liczby + 10 oraz + 1 z nawiasu, które po zsumowaniu dają liczbę 11. To numer naszego Księżyca. Wartość liczby + 11 wskazuje centralne Niemcy. Co zrobić by już nigdy nie było wojny na polskiej ziemi? Bardzo proste posunięcie to wbić klin pomiędzy Niemcy a Rosję na Polskiej Ziemi. Tak by owego klina już nikt nie ruszył przez następne tysiąclecia. Tyle jest mądrych głów na świecie a nikt nie ma pomysłu jak zatrzymać zapędy imperialistycznej Rosji w kierunku zachodnim. Jedynym który te zapędy Putinowskie może zarzymać to nasz Stwórca Pan Bóg oraz Jezus. Jedym sposobem jest przeniesienie siedziby papieskiej z Watykanu do Warszawy. Naszym ostatnim 112 papieżem w Europie jest papież Benedyt XVI. Wtóruje mu Papież Franciszek. Obecnie na świecie jedynym krajem który broni Jezusa jest tylko Polska. I to Polska zostanie uhonorowana bardzo wysoko ze wszystkich krajów Europy. Dlatego będą się kłaniać nie Polskiej ziemi tylko pochylać głowę przed papieżem na Polskiej ziemi. To są moje obliczenia kosmiczne. Podobną wizję miał ojciec Czesław Klimuszko. Jeszcze raz zacytuje jego słowa:
" Polsce będą się kłaniać inne narody "


Wszyscy wiemy że duet papieski w liczbie 112 jest ostatnim papieżem z Europy oraz Ameryki południowej. Chodzi o papieża Benedykta XVI oraz papieża Franciszka. Po ostanich papieżach w Watykanie zasiadał będzie tylko biskup Rzymu. A główna siedziba papieska będzie w Warszawie. To jest mój punkt widzenia przyszłej Europy. Taki obraz odczytałem z liczb aktywności słonecznej. Dzieje się to za pośrednictwem Niebios dzięki którym potrafię odczytać przekaz z liczb.
Na koniec dodam: Otóż po 4 latach od 6 października 2019 roku dojdzie do niecodziennego wydarzenia na świecie. Plusowe wartości liczbowe 79 oraz minusowe 79 skrzyżują się. Z tego wynika że na świecie wszystko się obróci do góry nogami. Nawet wody z oceanów się wyleją. Jak pokazują moje obliczenia jedynym bezpiecznym krajem w Europie będzie Polska. I to przyszły papież obieże swoją siedzibę w Warszawie. W ten sposób Polska zostanie wywyższona i stanie się wzorem dla innym krajów a Watykan prowincją. Z biskupem na czele.


Opracował: Ryszard Suski oraz córka Wioletą Suska.
 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page