top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Zapowiedź trzeciej wojny światowej w zmiennych liczbach: - 79 oraz + 79.
(środa, 18 marca 2021)

 

 

Planetoida: R.S. + 1    - 79 Polska 1 z napędem nuklearnym


Każdy słyszał lub wie że w naszym Układzie Słonecznym jest 9 planet. Dla przypomnienia przedstawiam kolejność od naszej Gwiazdy: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn  Uran, Neptun, Pluton. W tym zestawieniu planet są dwie szczególne. Jest to siódma oraz dziewiąta planeta naszego układu planetarnego. Noszą taką samą nazwę co dwa pierwiastki Uran oraz Pluton. Zajmują one kolejno 7 oraz 9 miejsce w naszym Układzie Planetarnym. Numeracja oraz nazewnictwo planet Uran oraz Pluton odpowiadają dwom pierwiastkom z których to pierwiastków po połączeniu można stworzyć broń nuklearną, a dla planetoidy napęd atomowy w liczbie 79. Suma dwóch liczb z wymienionych planet od Słońca dała mi dwucyfrową liczbę 79 i odpowiada dwóm planetom naszego Układu Słonecznego, które są wpisane do odkrytej planetoidy przez Ryszarda Suskiego z Opola w liczbie 79: R.S. + 1      - 79 Polska 1. Wniosek nasuwa się sam iż wymieniona planetoida - 79 porusza się napędem atomowym. Przed ostatnim razem wymieniona planetoida zbliżyła się naszej Gwiazdy 1938 lat temu. Czyli w 79 roku naszej ery, w którym to czasie eksplodował Wezuwiusz 79 r.n.e. z siłą kilkunasu bomb atmowych. Obecnie wymienioną planetoidę zobaczyliśmy 19 października 2017 roku i która to zrealizuje swój plan po 4 latach w 2021 roku. Dwa pierwiastki połączone dają wymienionej planetoidzie napęd atomowy. Mogę więc już powiedzieć że wymieniona planetoida to statek międzygwiezdny: { R.S. + 1   - 79 Polska 1 } poruszany napędem atomowym, który został wysłany z kierunku Gwiazdy Vega, konstalacja Liry. Obecna planetoida zbiegła się w tym samym czasie kiedy kończy się Czwarty Świat i wchodzimy do nowego Piątego Świata. Zbliżenie tej planetoidy z Nibiru do naszego Układu Planetarnego zapowiada koniec Czwartego Świata na Ziemi oraz początek nowego życia w Piątym Świecie. Wymieniona planetoida ma wielki wpływ na nasze życie społeczne oraz katastrofy ziemskie. Podobnie jak planeta Wenus która dwukrotnie swym kursem przed tarczą naszej Gwiazdy co 8 lat ostrzega przed katastrofami na Ziemi. Przykłady w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". Oto kilka przykładów wpływu liczby 79 na katastrofy ziemskie. Notatki z histori w których występuje wartość liczby 79. Pierwsza to 79 rok naszej ery i eksplozja Wezuwiusza, czy początek II Wojny Światowej w 1938 roku { 1938 rok + 79 = 2017 rok } oraz dziura budżetowa w skarbcu Brukseli na 2021 rok, czy nawet powódź tysiąclecia w Opolu i Wrocławiu 1997 roku. Jeszcze jeden przykład gdzie w liczbę 79 wpisano zniszczenie wiary katolickiej. Zaczynając od podpalenia Katedry Notre Dame w Paryżu. Mamy 15 kwiecień 2019 rok podpalacze z Techeranu podpalają Katerdrę Notre Dame. Po 173 dniach powtórza się podobna sytuacja. Kalendarz wskazuje 7/8 październik 2019 rok. Co się stało tego dnia: godz. 21:00 pali się kościół w Nowym Dworze Gdańskim - Polska " 0 ". Mamu tu jasny dowód niszczenia wiary katolickiej prowadzonej z zachodu na wschód. Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe z aktywywności słonecznej z 7/8 październik 2019 rok: - 79 st. C     + 101 st. C   { + 3      + 6 }. Ponownie w tym wydarzeniu występuje liczba 79. Natomist 6 oraz 7 paździenika 2019 rok aktywność słoneczna przedstawia duet równorzędnych liczb z aktywności słonecznej - 79 oraz + 79. Oto one.


3. 6/7 październik 2019 rok: - 79 st. C    + 79 st. C     { 0      + 4 }.
4. 7/8 październik 2019 rok: - 79 st. C    + 101 st. C  { + 3    + 6 }.


W pierwszym przypadku z podpunktu 3 plusowa liczba + 4 z nawiasu przesuwa wydarzenia o 4 lata na 2023 rok. Tu dojdzie do trzeciej wojny światowej, gdzie spotykają się dwa przeciwne do siebie ładunki nuklearne w duecie: - 79 + 79 plusowy oraz minusowy. Wschód przeciw zachodowi. Informują o tym dwa południki w zmiennych liczbach { - 79    + 101 } - przykładowo Rosja - Chiny. W tych liczbach zaznaczono także dwa bieguny północny oraz południowy. Zero występujące w nawiasie informuje o wydarzeniu w Polsce na czas wyborów do sejmu 2023 rok. Wracam do czasów II Wojny Światowej. 6 oraz 9 sierpnia 1945 roku trwa jeszcze wojna na Pacyfiku. Amerykanie by przyspieszyć zakończenie wojny zrzucają dwie bomby czyli duet bomb atomowych jedną na Hiroszimę drugą na Nagasaki. Po 79 latach dojdzie ponownie do podobnej sytuacji. Musi się wypełnić drugie równoległe wydarzenie ziemskie w duecie. Moje obliczenia wskazują na koniec lipca oraz początek sierpnia 2023 roku. Rys 13 z 11 maja 2010 roku wskazuje dwie daty 13 oraz 16 lipiec. Dwie równoległe piramidy Cheopsa oraz Chefrena mówią o dwóch równoległych wydarzeniach na Ziemi. Na rysunku 13 z 11 maja 2010 roku zaznaczyłem dwie satelity. Podobnie opisał to budowniczy w Piramidzie Cheopsa, źródło: Wikipedia piramida Cheopsa cyt: " w ścianach wschodniej i zachodniej przedsionka wykute są po cztery szerokie bruzdy - trzy z nich, sięgają od podłogi po sufit, a czwarta sięga sufitu przesionka ". Rys przedstawia 4 bomby atomowe w tym dwie już zrzucone na Hiroszimę oraz Nagasaki 6 oraz 9 sierpnia 1945 roku. Zostały jeszcze dwie które spadną na Ziemię, mogą być one wystrzelone z okrętów wojennych, to 13 oraz 16 lipiec. Aktywność słoneczna przedstawia wojnę atomową zaczynając od 2023 roku. Plusowe liczby z nawiasu mogą mówić o 13 wystrzelonych bombach atomowych. Aktywność przedstawia pierwszą dekadę października z 2019 roku plus 4 lata. Cofając od 19 października wstecz o 79 dni to odczytam 1 sierpień 2023 rok. Wydarzenie z sierpnia 1945 roku musi się powtórzyć w czasach ostatecznych. Przedstawione plusowe oraz minusowe liczby odsłaniają drugą kurtynę i wojnę o bogactwa na Oceanie Arktycznym pomiędzy wschodem a zachodem kiedy na Ziemi mamy największe zagrożenie, kiedy Pluton oraz Uran przecinają trajektorię kursu po swej orbicie. To w tym czasie dochodzi do największych katastrof ziemskich. Do tych katastrof trzeba dołączyć nasz Księżyc 18. Podaję jeszcze jeden przykład który będzie mał miejsce 11 listopada 2021 roku gdzie w aktywność słoneczną wpisane są liczby z planetoidy 79 oraz 97. Tą wartość liczby 79 zaznaczę gwiazdką.


4. 11/12 listopad 2021 rok: + 397* st. C    0 st. C    { + 25     0 }.


Po pierwsze 11 listopada musimy się liczyć z kolejną eksplozją na Słońcu oraz eksplozją wulkanu. Po drugie 11 listopad przesuwa wydarzenie o 25 dni. Przypadnie to na 8/9 grudzień 2021 rok.


5. 8/9 grudzień 2021 rok: + 479* st. C   0 st. C       { - 10     - 2 }.


Po trzecie 8/9 grudzień cofa  wydarzenia z nawiasu o 12 dni. Przypadnie to 26/27 listopad 2021 rok. Podaje na ten dzień wyliczone liczby z aktywności słonecznej.

 

6. 26/27 listopad 2021 rok: + 430 st. C     - 1 st. C     { - 5     + 1 }.


W liczbach z nawiasu podane jest trzęsienie ziemi do 5,1 stopnia w skali R. Minusowa wartość liczby 5 przedstawia 5 strefę czasową na zachód od Greenwich Amerykę Środkową oraz pierwsza strefa czasową na wschód od Greenwich - Polska. Plusowa liczba 1 wskazuje pierwszą strefę czasową oraz trzęsienie ziemi w Polsce. Jest jeszcze druga wersja wydarzeń z 11 listopada 2021 roku wskazuje wyspy Azory oraz Islandię. Miejsce częstych trzęsień ziemi na Oceanie Atlantyckim. Takich przykładów z liczbą 79 można znaleść w roku kalendarzowym kilkanaście. Podaję tutaj realny wpływ liczby 79 z planetoidy którą odkryłem w lipcu 2017 roku na katastrofy ziemskie. Wiem że naukowcy są zachwyceni odkryciem obiektu międzygwiezdnego lecz nie zdają sobie sprawy jaka bezcenna informacja jest zapisana w liczbie 79, którą to liczbę 79 otrzymaliśmy jako dar z naszej Gwiazdy by w pszyszłości ostrzegała przed katastrofami. Wszystkie wydarzenia oraz spostrzeżenia które przedstawiłem i opisałem powiązane są z liczbą 79. Nawet zrzucone bomby na Hiroszimę oraz Nagasaki.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page