top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

Komnata Królowej ukryła dwóch papieży pod liczbą 112.
(poniedziałek, 23 sierpnia 2021)


Szczególne wyróżnienie za 27 letni pontyfikat dla św. Jana Pawła II w Królestwie Niebiskim.
Wielokrotnie informowałem że pod pojedynczą liczbą 56 kryje się Boska liczba. Boga na Ziemi reprezentuje papież. Dla papieża na Ziemi jest przypisana jedna liczba 56. Obecnie jesteśmy świadkami dwóch papieży na stolicy apostolskiej w Watykanie. Dla każego z nich jest przypisana jedna Boska liczba 56. Więć przy dwóch równych papieżach mamy dwie parne liczby 56,56.


1. Pierwszym papieżem który był wybrany po śmierci św. Jana Pawła II został Benedykt XVI. Wpisano go w poczet papieży pod liczbę 265/7 i jest 111 prawym papieżem z Europy na wschód od Greewich.


2. Drugim po ustąpieniu Benedykta XVI został papież Franciszek. Według kolejności jest 112 lewym i ostatnim papieżem. Wpisano go w poczet papieży pod liczbą 266/8.
Wymienieni papieże reprezentują strony świata prawą oraz lewą. Który z wymienionych papieży jest ostatnim 112 papieżem? Patrząc na poczet papieży ostatnim papieżem jest Franciszek. Nikt nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Czy napewno? Rzeczywistość jest jednak całkiem inna. Suma parnych liczb z mojej daty urodzenia przedstawia dwie parne liczby 56,56 które po dodaniu dają mi liczbę 112 i przedstawiają duet papieski w ostatnim papieżu. Podobnie to zaznaczył budowniczy w Komnacie Królowej Piramidy Cheopsa. Więć ostatnim papieżem jest duet papieski Benedykt XVI - Franciszek. By czytelnik zrozumiał przekaz moich myśli porównałem pień starego drzewa z którego wyrosły dwa równorzędne drzewa. Tym pniem jestem ja i moja data urodzenia. Każde drzewo zostało oznaczone Boską liczbą 56. Jeżeli są dwa równorzędne drzewa to oba mają po jednej Boskiej liczbie 56,56. Suma parnych liczb po dodaniu daje mi wynik w liczbie 112. Zacznę od moje daty urodzenia która jest wpisana w 19 numeracji tabeli Galerii. W tej numeracji tabeli Galerii zapisano moją datę urodzenia. 6 styczeń 1956*56* godzina mojego urodzenia 19:38. W której wyszczególniono dwie parne liczby 56,56. Ja Ryszard Suski jestem ostoją prawej wiary z której wyrosły dwa równorzędne drzewa. Do każdej odnogi przypisano po jednej liczbie 56,56. Po dodaniu wymienionych parnych liczb uzyskałem jedną liczbię 112. Podobne równoległe wydarzenie zaznaczył budowniczy w Komorze Królowej. Oto jak to przedstawiają  liczby z 19 numeracji tabeli Galerii.


3. R.S.56,5691     38  0  19      9. W tych liczbach są wyszczególnione dwie parne liczby 56,56 które po zsumowaniu dają liczbę 112. Wiec nie mamy wątpliwości że ostatnim papieżem jest duet papieski Benedykt XVI - Franciszk, który wyrósł z jednego starego pnia. Reprezentują oni obie strony świata. 
Pod tymi liczbami kryją się trzy postacie. Przede wszystkim zapisano mnie i moją datę z godziną urodzenia. 6 styczeń 1956*56* godzina 19:38. Owa godzina urodzenia jest wpisana w ostatnią polaryzację na słońcu 22 sierpnia 2020 roku. Obecnie jest przerwa na naszym Słońcu i nie ukazuje kolejnej zmiany polaryzacji. Zbliżający się koniec świata pokaże nam Niebiański krzyż na niebie. Musi się to prawdopodobnie stać przy kolejnej zmianie polaryzacji na Słońcu. Gdyż nasza Gwiazda jest informatorem takiego wydarzenia. Ponieważ papież Franciszek nie pochodzi z Europy został wyliczony z parnych liczb mojej daty urodzenia: 56 + 56 + 91 = 203, w których to liczbach zapisano trzy postacie. Mnie autora oraz duet papieski Benedykt XVI - Franciszek. Papieża Benedykta XVI wszyszczególniła dodatkowo 19 numeracja z prawej strony. Oto wymienione liczby które po dodaniu z lewej do prawej wskazują 112 papieża z Europy:


4. R.S. 56,1937      19  0  37    9. { 56 + 19 + 37 = 112 }.
Wartość liczby 37 wskazuje załamanie górę pod kątem 37 stopni za 193 cm. Jednocześnie wskazuje rzut trzeciej bomby atomowej. Według kolejności poczet papieży 111 papieża Benedykta XVI wyliczyłem z liczb aktywności słonecznej 20 czerwca 2017 roku. Tego dnia aktywność słoneczna wyszczególniła papieża Benedykta XVI w liczbie identycznej jak zapisano w poczet papieży pod liczbą 265. Nie ma tu więc oszustwa. Przedstawiam porównanie. Oto dane z jednego roku 20 czerwca oraz 19 października 2017 roku, które naświetliły mi północny szyb z Komory Królowej.


5. 20 czerwiec 2017 rok: R.S. + 265 st. C     - 51 st. C       { - 114    + 4 }.
Wartość liczby plus cztery w nawiasie przesuwa nam wydarzenia o 4 lata na 2021 rok. Do 4 strefy czasowej na wschód od Greenwich. Lokalizacja Iran - Afganistan. Obecny punkt zapalny na Bliskim Wschodzie Afganistan. Z kolei na 19 październik wyliczyłem drugą część do punktu 6 z 20 czerwca 2017 roku.


6. 19 październik 2017 rok: R.S. - 64 st. C     + 221 st. C      { + 1     - 79 }.
W tych dwóch podpunktach 5 oraz 6 kryje się całość północnego szybu z Komory Królowej. Minusowe liczby z nawiasu z pod punktu piątego ora szóstego po dodaniu dają całkowitą długość północnego szybu długości 193 cm { 114 + 79 = 193 }. Pod liczba - 79 kryje się dodatkowo Planetoida: { R.S. + 1   - 79 Polska 1 }. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej odpowiadają północnemu szybowi długości 193 cm do załamania 37 stopni, który jest przypisany dla papieża Benedykt XVI. Informuje on o wydarzeniach na północ od równika w samym Watykanie. Co tak ważnego ujawnia aktywność słoneczna wskazując sam Watykan? Czwarta postać, a zarazem pierwsza, została wyróżniona przez Pana Boga na 27 letni pontyfikat. Moją świątynia którą budowałem 64 lata dopisano do poczet papieża św. Jana Pawła II. Po prostu jesteśmy bracmi na jednej polskiej ziemi. Pochodzimy z jednego kraju nad Wisłą. Aktywność słoneczna wyróżniła św. Jana Pawła II 10 kwiecień 2020 rok w następujących liczbach.


7. 10 kwiecień 2020 rok: R.S. - 15 st. C    + 264 st. C    { - 6     + 57 }.
Św. Jan Paweł II nie wyrósł z mojego pnia drzewa. Został wyróżniony za 27 letni pontyfikat. Przedstawione liczby zostały opisane i omówione kilka razy. Wartość liczby + 264/6 przypisano do poczet papieży św. Jana Pawła II. Oraz moją światynię w Królestwie Niebieskim na 57 oraz 58 numeracji. Trzecią postać także przedstawiła aktywność słoneczna na 17 grudzień 2020 rok. To papież Franciszek.


8. 17 grudzień 2020 rok: R.S. + 662 st. C     0 st. C    { - 12     0 }.
W tych dniach obchodził swoje 84 urodziny. Wymienioną plusową wartość z aktywności słonecznej  + 662 z 17 grudnia 2020 roku czytamy z prawej do lewej to ukaże mi się poczet papieża Franciszka w liczbie 266/8. Z prawej do lewej gdyż Franciszek pochodzi w drugiej strony naszej planety. To tak jakby przybył z Wenus na Ziemię { 2  0  3 }. Według kolejności planet od Słońca. Taki obraz przedstawiła aktywność słoneczna dla trzech papieży. To nie jest zwykły przekaz odczytywany z liczb aktywnośći słonecznej. To jest mój kontakt że świętymi w Niebiosach. Naprowadzają mnie bym przekazał prawdę społeczeństwu o obecnej sytuacji na świecie gdzie leży prawda. Przede wszystkim kontaktuje się ze mną św. Jan Paweł II, który pod liczbami aktywności słonecznej przesyła mi swoje myśli bym je odczytał i przekazał  społeczeństwu o zbliżającym się końcu tego świata. Podobny kontakt miałem z bratem papieża Benedykta XVI Georgiem w 2020 roku gdzie dzień po śmierci przesłał mi wiadomość o niebezpieczeństwie w Niemczech. Potwierdzenie moich odkryć budowniczy zaznaczył w Poramidzie Cheopsa. Zacznę od źródła to nam uzmysłowi co zapisano w Konstrukcji Piramidy Cheopsa, cyt: " W południowej i północnej ścianie komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do ślepych kanałów. Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm, po czym załamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28', południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm, po czym załamuje się pod kątem 38 stopni 28 ". Dwa szyby z Komory Królowej przedstawiają dwa różne odcinki oraz dwa światy. Pierwszy długości 193 cm. Drugi 203 cm. W pierwszy odcinek długości 193 cm wpisany jest papież Benedykt XVI. Dzieli się on na dwa mniejsce odcinki. Z 20 czerwca 2017 roku 114 cm oraz 79 cm z 19 października 2017 rok, które po dodaniu dają całkowita długość szybu 193 cm. W tym szybie budowniczy zakodował dane dla papieża Benedykta XVI. Natomiast w południowy szyb 203 budowniczy zakodował papieża Franciszka. Dodatkowo papież Franciszek jest ścisle powiążany z moją datą urodzenia. Z Komnaty w obie strony świata wypuszczono poziomo dwa poziome odcinki. Jeden długość 193/37 cm, natomiast druga to 203/38 cm. Przypomnę że w 1054 roku kościół w Europie podzielił się na dwie wiary. Kościół grecko-katolicki oraz rzymsko-katolicki. Obecnie po 6 czerwca 2021 roku, bo taką datę wskazał mi św. Jan Paweł II, kościół rzymsko-katolicki zmienił poglądy na lewicowe. I obecnie na świecie mamy dwie wiary. Prawicowa grecko-katolicja z siedzibą w Moskwie z Ptriarchą Rosji w wszech Rusi, oraz lewicowa z siedzibą w Watykanie. Pytanie czy czytelnik zrozumiał co opisałem w tym artykule. Święci z Niebios przekazują mi swoje myśli pod liczbami z aktywności słonecznej bym je odczytał i przekazywał społeczeństwu na Ziemi. Różnica długości szybów to zaledwie 10 cm. To tylko 10 cm. Gdy przełożę to na odległość czasu to będzie tylko 10 dni. Pomiędzy jednym a drugim papieżem. Zaznaczam iż gdy uschnie jedno drzewo z mojego pnia z którego wyrośli dwaj papieże to druga korona uschnie po 10 dniach. Taki obraz przekazują szyby z Komory Królowej.
 Opracowali: Ryszard Suski oraz  córka Wioleta Suska.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page