top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

Co nam szykuje aktywność słoneczna na jesień 2021 roku.
(poniedziałek, 6 września 2021)


Co nam szykuje aktywność słoneczna na jesień 2021 roku.

Beatyfikacja dwóch Świętych
Aktywność słoneczna przygotowała nam na najbliższe miesiące następujące wydarzenia. Zacznę od 6 oraz 7 czerwca 2021 roku. Te dwa dni są wyjątkowe. Dzień 6 czewiec 2021 rok jest wpisany jako pierwszy dzień końca tego świata i wpisany do długości Galerii 46,63 m. W tym dniu w aktywności słonecznej występują dwa pierwiastki które mają wpływ na wybuchy słoneczne oraz trzęsienia ziemi, włącznie z eksplozją wulkanów. Spadki temperatur które tu przedstawiłem nawiązują do zmiany pogody, ochłodzenia, które ma wpływ na trzęsienia ziemi, eksplozje wulkanów oraz wydarzenia społeczno-polityczne. W tym przypadku plusowa wartość liczby + 297 sprzyja polskiemu społeczeństwu.


1. 6 czerwiec 2021 rok: + 297 st. C.    - 1 st. C     { 0       + 1 }.
2. 7 czerwiec 2021 rok: + 297 st. C     - 2 st. C     { - 4     - 1 }.


Plusowa liczba 1 z nawiasu przesuwa wydarzenia o kolejny rok na 6 czerwiec 2022 rok. Aktywność słoneczna  przedstawiła dwa równoległe wydarzenia które mają identyczną wartość + 297. Po 100 dniach od 6 czerwca 2021 roku będę miał 16/17 wrzesień 2021 rok. Od tej daty muszę odjąć jeszcze trzy dni i wtedy kalendarz wskaże mi 12/13 wrzesień 2021 rok. Tą wartość zaznaczono w liczbie 63. W liczbie + 297 mam zapisane dwa identyczne wydarzenia kościelne. Beatyfikację dwóch postaci na polskiej ziemi kadynała Stefana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej. Jest to dwukrotne wydarzenie w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Tą beatyfikację zaznaczono w dniu od 6 do 3 czerwca 2021 roku. Na 100 dni przed beatyfikacją w Watykanie. Minusowe liczby z prawej strony zaznaczone gwiazdką pokazują stopniową odbudowę bieguna minusowego na Słońcu oraz na Ziemi we wrześniu w ciągu 6 dni. Od 14 do 19 września 2021 roku. Czyli krótkie ochłodzenie. Zdecydowanie największa odbudowa bieguna minusowego przypadnie na 4 dni, począwszy od 15/16/17/18 wrzesień 2021 rok. Nie będzie ona dla nas korzystna. Spadki temperatur informują o trzęsieniu ziemi do 7,1 stopnia w skali R 17 września 2021 roku lub wydarzeniu w 7 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Z kolei 12 wrzesień 2021 rok przesuwa wydarzenia o 25 dni za wschodnią granicę Polski na 25 południk - Białoruś-Ukraina. W tych wrześniowych dniach mają się tam odbywać ćwiczenia wojskowe na Białorusi. Z kolei 19 wrzesień 2021 rok przyniesie nam zmianę pogody. Pokazują to minusowe oraz plusowe liczby z aktywności słonecznej { - 37,    - 1      + 34 }.


3. 4 czerwiec 2021 rok: + 290 st. C           0 st. C       { + 4       0 }.
4. 12 wrzesień 2021 rok: + 339 st. C        0 st. C       { + 25     0 }.
5. 13 wrzesień 2021 rok: + 364 st. C        0 st. C       { + 1    + 1 }.
6. 14 wrzesień 2021 rok: + 365 st. C     - 1* st. C     { + 22  + 1 }.
7. 15 wrzesień 2021 rok: + 387 st. C     - 2* st. C     { + 2    + 1 }.
8. 16 wrzesień 2021 rok: + 389 st. C     - 3* st. C     { + 6    + 1 }.
9. 17 wrzesień 2021 rok: + 395 st. C     - 4* st. C     { - 7      - 1 }.
10. 18 wrzesień 2021 rok: + 388 st. C     - 3* st. C     { - 16    - 2 }.
11. 19 wrzesień 2021 rok: + 372 st. C     - 1* st. C    { - 37    - 1  }.
12. 20 wrzesień 2021 rok; + 335 st. C        0 st. C      { + 34      0 }.


Po 297 dniach od 6 czerwca 2021 roku będę miał 3/4/5 kwiecień 2022 rok. Co nam przyniesie pierwsza dekada kwietnia okaże się 16 grudnia 2021 roku. Spadki temperatur które przedstawiam poniżej w poszczególnych podpunktach nawiązują do ochłodzenia, które ciągnie za sobą trzęsienia ziemi, nawałnice, burze, opady gradu, eksplozje wulkanów itp.


13. 12 czerwiec 2021 rok: Tego dnia przy aktywności słonecznej temperatura spada w cieniu o 5 stopni C. Po 100 dniach będę miał 22 wrzesień 2021 rok. Na ten dzień wyliczyłem w aktywności słonecznej następujące wartości liczbowe, które informują o eksplozji na Słońcu oraz wybuchach wulkanów lub trzesień ziemi. Aktywność słoneczna wzrosła w stosunku do 6 czerwca o 82 wartości liczbowe i zatrzymała się na + 379. Spadki temperatur o 5 stopni informują o trzęsieniach ziemi zmianie pogody, wybuchach wulkanów itp.


14. 22 wrzesień 2021 rok: + 379 st. C    0 st.    { + 1       0 }.
Plusowa wartość z nawiasu wskazuje pierwszy południk na wschód od Greenwich. Lokalizuje to mi Cieśninę Kaletańską pomiędzy Francja a Wielką Brytanią oraz związane z tym wydarzenie powtórzone za rok na 22 wrzesień 2022 rok. Plusowa wartość 1 wskazuje pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich - Polska.

 

15. 21 czerwiec 2021 rok: Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatura spada w cieniu o 6 stopni C. W tych dniach do Polski przyszło lato. Ocieplenie może się powtórzyć 1 października 2021 roku. Przy porannym spadku temperatury o 6 stopni C. Poranne spadki temperatur szykują nam zmianę pogody.

 

16. 24 czerwiec 2021 rok. Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatura w cieniu spada o kolejne 5 stopni C. Po 100 dniach mam 4 październik 2021 rok. Tu chodzi prawdopodobnie o wydarzenie na terytorium Afganistanu.

 

17. 26 czerwiec 2021 rok. Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatur spada w cieniu o kolejne 6 stopni C. Po 100 dniach odczytam w kalendarzu 6 październik 2021 rok. Tą datę 5 oraz 6 październik już kilkakrotnie wymieniałem. Dotyczy wydarznia w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10 lub samego trzęsienia ziemi.

 

18. 29/30 czerwiec 2021 rok. W tych dwóch dniach przy tej aktywności słonecznej temperatura spada dwukrotnie po 3 stopnie C. Po 100 dniach mam 9/10 październik 2021 rok i zmianę pogody. To wydarzenie z 10 września powtórzy się za 18 dni. Przypadnie to na 28 października 2021 roku. Wygląda na to że na Wszystkich Świętych będziemy mieli poranne ochłodzenie. Z temperaturą w dzień do plus 18 stopni C.


19. 5 lipiec 2021 rok. Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatura spada o 5 stopni C. Po 100 dniach mam 15 październik 2021 rok oraz zmianę pogody.


20. 8/9 lipiec 2021 rok. Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatura spada o 4 stopnie C. Po 100 dniach mam 19 październik 2021 rok. Spadek temperatury o 4 stopnie ma wielki wpływ na kolejną zmianę pogody na 19 październik 2021 rok. Na ten dzień po raz drugi wyliczyłem plusową wysoką aktywność która nawiązuje do wulkanu na Antarktydzie + 379 lub trzykrotnego wydarzenia kościelnego. W tych dniach 19 na 20 październik występują zmienne wartości liczbowe. { - 32    + 14 }, które to liczby mówią o zmiennej pogodzie. W tej liczbie + 397 występują po raz drugi dwa pierwiaski Uran oraz Pluton, które mają wpływ na wydarzenia słoneczne oraz społeczno-polityczne.


21. 11 lipiec 2021 rok. Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatura spada o 4 stopnie C. Po 100 dniach mam 21 październik 2021 rok. Podpunkt 13 oraz 14 mówi o tym samym wydarzeniu spadku temperatury i skutkach po ochłodzeniu.


22. 14 lipiec 2021 rok. Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatura spada w cieniu o 5 stopni C. Po 100 dniach mam 24 październik 2021 rok. To bardzo duży spadek temperatury w ciągu 15 minut. Może nawiązywać do trąb powietrzych, nawałnic itp.


23. 19 lipiec 2021 rok. Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatura spada o 5 stopni C. Tego samego dnia z 19 na 20 lipica 2021 rok mieliśmy zmianę cykli słonecznych z 24 na 25. To wydarzenie aktywność słoneczna zapisała w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. O tym szczególnym wydarzeniu opowiem w innym artykule. Po 100 dniach mam 29/30 październik 2021 rok. Koniec października 2021 roku może nam szykować ochłodzenie przed wszystkimi świętych z wydarzeniem w 10 stopniowej skali.


24. 22 lipiec 2021 rok: Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatura dwukrotnie spada o różnej porze dnia. Po 100 dniach mam 2 listopad 2021 rok. Dokładnie w Dzień Zaduszny możemy mieć poranne odchłodzenie.


25. 3 sierpień 2021 rok: Po 100 dniach spadek temperatury powtórzy się 13 listopada 2021 roku.


26. 8 sierpień 2021 rok: Spadek temperatury w godzinach nocnych informują o ochłodzeniu przypadnie to na okres od od 18 listopada 2021 roku.


27. 10 sierpień 2021 rok: Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatura spada o kolejne 5 stopni w ciągu 25 minut. Taki spadek temperatury powtórzy się po 100 dniach przypadnie to na 20 listopada 2021 roku.


28. 16 sierpień 2021 rok: Tego dnia przy tej aktywności słonecznej temperatura w cieniu spada o 6 stopni C. Spadek temperatury był powiązany z mocnymi opadami deszczu. To wydarzenie może powtórzyć się 26 listopada 2021 roku. W ciągu 64 dni od 12 czerwca do 16 sierpnia temperatura systematycznie spadała od 5 do 6 stopni C w cieniu. Wygląda na to że jesień tego roku może przyjść bardzo szybko.


Opracowali: Ryszard Suski oraz córka Wioleta Suska.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page