top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Wojna na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
(poniedziałek, 17 maja 2021)

Aktywność słoneczna na okres wiosenno-letni nie ma dobrych wieści dla naszego społeczeństwa. Usunięcie Donalda Trumpa z drugiej kadencji nie było dobrym posunięciem. Zapewniał on stabilizację na świecie. Jest jednak grono ludzi którym ten spokój światowy przeszkadza. Wymyślili sobie niewidzialną wojne szczepionkową. Nie przewidzieli że dojdzie do prawdziwej wojny. Informatorami o wydarzeniach społeczno-politycznych są dwie planety naszego Układu Słonecznego to Uran oraz Pluton 79. To dwa pierwiastki z których można stworzyć broń jądrową. Te dwa pierwiastki połączone informują o eksplozjach na Słońcu. Zanim się to stanie czekają na nas dwa równoległe wydarzenia w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Pierwsze to dwa wydarzenia na naszym Słońcu oraz dwa wydarzenia społeczno-polityczne 18 oraz 19 maja 2021 roku. Następnie z bardzo ważnymi wydarzeniami spotkamy się na przełomie 5 dni od 25 do 29 maja 2021 roku. W tym przypadku możemy się zmierzyć z eksplozjami na Słońcu które wpłyną niekorzystnie na nasze ziemskie życie. Przedstawiam porównanie liczb z aktywności słonecznej które informowały o eksplozji słonecznej z dnia 7 maja 2021 roku oraz  6/7 czerwca 2021 roku na Słońcu. Na 6/7 maj 2021 rok aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:


1. 6 maj 2021 rok: + 284 st. C     - 1 st. C    { - 5      0 }.
2. 7 maj 2021 rok: + 279 st. C     - 1 st. C    { - 5      0 }.
3. 8 maj 2021 rok: + 274 st. C     - 1 st. C    { - 3      0 }.
4. 9 maj 2021 rok: + 271 st. C     - 1 st. C    { - 1    - 1 }.


W tym zestawieniu liczb przy bardzo niskiej aktywności słonecznej pojawił się biegun minusowy o wartości -1 przez 4 dni. Pojawienie się tego bieguna jest informatorem o stopniowej odbudowie bieguna minusowego na Słońcu, którego obecnie brak. Eksplozje słoneczne od 6 do 9 maja zwróciły uwagę na stopniową odbudowę biegunów minusowych na Słońcu. W tym zestawieniu liczb na 7 maja w plusowej aktywności słonecznej { + 279 } występują dwie liczby 7 oraz 9 które nawiązują do dwóch planet naszego Układu Słonecznego Uran oraz Pluton. Połączone informują o eksplozji na Słońcu w ciągu dwóch dni. To jest 7 oraz 9 maj 2021 rok. Suma obu liczb po dodaniu { 7 + 9 = 79 } wskazuje liczbę 79 oraz planetoidę 79 którą wyliczyłem na 19 październik 2017 rok { R.S. + 1   - 79 Polska 1 }. W liczbach 7 oraz 9 mamy zapisane dwa pierwiastki Uran oraz Pluton oraz planetoidę 79 z 2017 roku. Pierwsze dwie liczby z lewej strony 27 informują o wydarzeniu na naszej planecie Ziemi. Ta sama liczba 27 czytana z prawej do lewej wskazuje liczbę 72. Informuje że po eksplozji słonecznej burza magnetyczna dociera do Ziemi po około 72 godzinach. Tak było 7 maja oraz 9 maja 2021 roku. Rozbłyski słoneczne to dopiero początek przed tym co ma się wydarzyć w następnych miesiącach. Takich lub podobnych przypadów jest dużo wiecej. Następny przypadek to 18 oraz 19 maj 2021 rok.


5. 18 maj 2021 rok: + 316 st. C    0 st. C    { - 9      0 }.
6. 19 maj 2021 rok: + 307 st. C    0 st. C    { - 9      0 }.


W tym zestwieniu liczb w nawiasie dwukrotnie występują minusowe wartości w liczbie 9 w prześwicie piramidy. Informować mogą właśnie o eksplozji na Słońcu. Minusowe liczby w nawiasie informują o dwóch przypadkach w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Wiemy że na terenie Polski odbywają się czystki w Episkopacie Polskim. To zasługa komunistów. Oni już w tamtym roku krzyczeli o oddzieleniu Kościoła od Państwa. Niewygodni księża oraz biskupi odchodzą niby dobrowolnie na emeryturę. To tak zwany plan nowego ładu w kościele katolickim oraz na świecie. W nowym ładzie nie ma miejsca dla księży oraz biskupów którzy są wierni Panu Bogu oraz ideałom św. Jana Pawła II. Z kolei na na 25, 26, 27, 28, 29 maj 2021 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe. Tylko w tym przypadku w aktywności słonecznej nie występują pierwiastki Uran oraz Pluton które byłyby informatorami do eksplozji na Słońcu. Zwróciłem tu uwagę na trzy cztery dni  to 25, 26, 27 oraz 28 maj 2021 rok. W tym dwa dni występują 26 oraz 27 występują w prześwicie piramidy i mogą informować o rozbłysku słonecznym. W tym zestawieniu liczb pojawiła się po raz drugi grupa minusowych liczb o zwiększonej sile. Liczby te mogą informować o odbudowie minusowego bieguna z polaryzacji na Słońcu. To jest od minus 1 - 25 maja do minus 4 - 27 maja. Szczególne zwróciłem uwagę na trzy dni to 26, 27 oraz 28 maj 2021 rok. Mogą one informować o spadku temperatur przez 5 kolejnych dni od 25 do 29 maja 2021 roku. Teoretycznie zakładam że Zimna Zośka mogła być opóźniona o całe dwa tygodnie. I przypadnie od 25 do 29 maja 2021 rok. Spadki temperatur ciągna za sobą burze nawałnice trąby powietrzne. Taki obraz przedstawiają wyliczone liczby z aktywności słonecznej. Minusowe liczby które przedstawiłem w drugim rzędzie od -1 do -4 mogą mam zwiastować takie wydarzenia.  Takie dni w ciągu roku będą się powtarzały.


7. 25 maj 2021 rok: + 285 st. C    - 1 st. C      { - 9     + 2 }.
8. 26 maj 2021 rok: + 276 st. C   - 3 st. C      { + 7     + 1 }.
9. 27 maj 2021 rok: + 283 st. C    - 4 st. C      { - 11    - 2 }.
10. 28 maj 2021 rok: + 272 st. C   - 2 st. C       { - 5      - 1 }.
11. 29 maj 2021 rok: + 276 st. C   - 1 st. C       {  - 4      - 1 }.


Wymienione dni które tu przedstawiłem są zwiastunem wydarzeń przed 6 czerwca 2021 rok. Wydarzenie z 25 października 2020 roku mogło ostrzegać o nowym ładzie w Episkopacie Polskim. Informował o tym św. pamięci Jan Paweł II w liczbach aktywności słonecznej oraz jeszcze żyjący Benedykt XVI. Wydarzenia na przełomie od 3 do 6 czerwca 2021 rok informują o zburzeniu mojej świątyni którą budowałem 64 lata. Do tego to wszystko zmierza. Trzeci przypadek to 6, 7, 8, 9 czerwiec 2021 rok. W tym przypadku w ciągu dwóch dni w aktywności słonecznej występuje dwukrotnie Uran oraz Pluton. Informuje o dwykrotnym wybuchu na Słońcu. To 6 oraz 7 czerwiec 2021 rok. Tym razem dwie planety ustawiły się odwrotnie do 7 maja Pluton oraz Uran. Na 7 maj 2021 rok aktywność słoneczna zaznaczyła planetoidę { 79 } Uraz oraz Pluton. Natomiast na 6, 7 czerwiec odwrotnie do 7 maja { 97 }. Poza tym przez te cztery dni ponownie pojawia się minusowy biegun z polaryzacji na naszym Słońcu. Ma on bezpośredni wpływ na wydarzenia ziemskie zwłaszcza w Polsce. Jaki wpływ będzie miał minusowy biegun na nasze otoczenie zobaczymy. Może wręcz odwrotne do tego co opisuję. Wydarzenia z 6/7 czerwca powtórzą się jeszcze po 74 dniach przypadnie to na 21/22 sierpień 2021 rok. To dzień ostatniej zmany polaryzacji na Słońcu w 2020 roku.


12. 6 czerwiec 2021 rok:  + 297 st. C      - 1 st. C    { 0        + 1 }
13. 7 czerwiec 2021 rok:  + 297 st. C      - 2 st. C    { - 4     - 1 }.
14. 8 czerwiec 2021 rok: + 293 st. C       - 1 st. C    { - 1       0  }.
15. 9 czerwiec 2021 rok: + 292 st. C       - 1 st. C    { - 4     - 1 }.


Wymienione liczby + 297 6 oraz 7 czerwca  informują o dwukrotnym wybuchu na Słońcu. Tym razem ze zwiększoną siłą jaka miała miejsce 7 maja 2021 roku. Na te dni mam wyliczony koniec świata. 46,63. To jest od 3 do 6 czerwca 2021 roku. Jaki wpływ na te wydarzenia będzie miała nasza Gwiazda ocenimy sami. Minusowe liczby w nawiasie informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. Czwarty przypadek odróżnia się od wymienionych dni to 26/27/28/29 czerwiec 2021 rok. W tym przypadku nasza gwiazda ustawiła się w prześwicie piramidy informując o wybuchu na Słońcu to 25 oraz 28/29 czerwca 2021 roku. Przez trzy dni zarejestrowałem wydarzenia w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Tym przypadku nie występują tu planety naszego Układu Słonecznego Uran oraz Pluton gdyż zwiększyła się aktywność słoneczna. A minusowe liczby mogą informować o nawałnicach, opadach, gradobiciu itp.


16. 25 czerwiec 2021 rok: + 352 st. C    - 1 st. C     { - 9    + 1 }.
17. 26 czerwiec 2021 rok: + 343 st. C    - 1 st. C     { - 5     + 1 }.
18. 27 czerwiec 2021 rok: + 338 st. C    - 2 st. C     { - 3     - 1 }.
19. 28 czerwiec 2021 rok: + 335 st. C    - 1 st. C     { - 9       0 }.
20. 29 czerwiec 2021 rok: + 326 st. C    - 1 st. C     { - 9      - 1 }.


Szczególny dzień w tym przypadku to 25 czerwiec 2021 rok. Znajduje się w szczególnym okienku za granicą światła i ciemności o minusowej wartości 9. Informuje o trzęsieniu ziemi do 9.1 stopnia w skali R. Przeważnie wydarzenia z czerwca przenoszone są na jesień. Po 100 dniach przypadnie to na 5 październik 2021 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


21. 5 październik 2021 rok: + 367 st.  C    - 1     { - 9      + 1 }.


Z plusowych liczb można wstępnie odczytać 36 równoleżnik przecinany przez 67 południk co wskazuje na centralny Afganistan. Z tego wynika że ziemią zatrzęsie do 9.1 stopnia w skali R w Afganistanie. Afganistan leży centralnie na Płycie Irańskiej. Po 74 dniach odczytam 10 wrzesień 2021 rok. Tym razem możemy się spodziewać intensywnych opadów przez 7 dni do 17 września 2021 roku. Takie wydarzenie poprzedza wybuch na Słońcu 10 września 2021 rok. W tym dniu na lini Słońca znalazł się obiekt kosmiczny. Informuje o bardzo ważnym wydarzeniu ziemskim. Z kolei dwa następne dni to 28 oraz 29 czerwiec 2021 rok. Tu także mam zapisane dwa wydarzenia w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Tym razem wymienione dwa dni a zwłaszcza 28 czerwiec informuje o ekspozji na Słońcu lub uderzeniu jakiegoś obiektu kosmicznego w naszą Gwiazdę 29 czerwca 2021 roku. Być może taki proces bombardowania naszej Gwiazdy jest zaprogramowany. By uruchomić program odbudowy bieguna minusowego na naszym Słońcu. Przedstawiam tu porównanie dwóch wydarzeń jedno z 7 maja wybuchu na Słońcu drugie 29 czerwca 2021 roku.Wydarzenie z 7 maja zaliczyłem do 7 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Natomiast drugie wydarzenie z 28/29 czerwca 2021 rok zaliczam do wydarzenia w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Czyli o wiele większe. Po 100 dniach od 28 czerwca odczytam 8/9 październik 2021 rok. Po 74 dniach mam 13 wrzesień 2021 rok. Uwaga na eksplozje słoneczne 13 września 2021 roku oraz wydarzenia społczno-polityczne. Aktywność słoneczna przedstawia na te dni następujące wartości liczbowe:


22. 8 październik 2021 rok: + 352 st. C     - 2    { - 10      - 2 }.
23. 9 październik 2021 rok: + 342 st. C       0     { - 14        0 }.


Pod punkt 23 aktywność słoneczna wskazuje Irak na 34 równoleżniku przecinanym przez 42 południku. Wyglada na to dojdzie w tym rejonie do kolejnego trzęsienia ziemi lub wojny pomiędzy sasiadami. Ta sytuacja powtórzy się jescze 7 oraz 9 lipca 2021 roku. Tu mam dwukrotnie zapisane wydarzenie w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Z plusowej liczby pod punktem 22 można wstępnie odczytać 35 równoleżnik przecinany przez 52 południk co wskazuje na Teheran. Czyżby w tym rejonie pomiędzy Irakiem a Iranem miało dojść do kolejnej wojny? Wydarzenia w 9 stopniowej skali mogą być zaliczane do takich wydarzeń. A wymienione państwa leżą na uskokach płyt tektonicznych. Można przypuszczać że będą one miały wpływ na te wydarzenia. Minusowe wartości liczbowe z 25, 26 oraz 27 maja mogą wskazywać 2, 3 oraz 4 strefę czasową na wschód od Greenwich. Minusowe liczby mogą informować o eksplozji na Słońcu gdyż znajdują się w prześwicie piramidy. Zaznaczając centralnie naszą Gwiazdę, która informuje o eksplozji na Słońcu 28/29 czerwiec 2021 rok.  Wygląda na to że cały Bliski oraz Daleki Wschód pogrąży się w jakim wydarzeniu. Pytanie kto miesza w tym garnku Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu od Izraela po Pakistan. To obszar teoretycznie podobny do pustynnej Sahary w Afryce. Na tak wielkim terytorium można testować broń masowego rażenia.
 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page