top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Modyfikacja homo sapiens stała się faktem.
(niedziela, 13 czerwca 2021)

Podział Królestwa Niebieskiego


Wojna na ziemskim padole toczy się o wpływy w Królestwie Niebieskim. Komuniści chcą przejąc kontrolę nie tylko nad społeczeństwem ziemskim lecz również w Królestwie Niebieskim. Modyfikacja człowieka, czyli Boskiej istoty, to skrzywienie obrazu Boga i zmienia wszystko na Ziemi oraz w Królestwie Niebieskim. W ostatecznej wojnie zwycięży prawo Boże. Nie może być tak że ci co krzywią obraz Boga zwyciężą na Ziemi oraz w Niebiosach. Takie historie już się powtarzały na Ziemi lecz za każdym razem Bóg wprowadzał Boski porządek na Ziemi. Do 6 czerwca 2021 roku mieliśmy tylko jedno Królestwo Niebieskie. Źródło: Piramida cheopsa Wielka piramida, piramida Chufu. Komora Króla to Królestwo ziemskie oraz Niebieskie o wymiarach 10,56 = tysiąc 56 lat. 1054 lata chrześcijaństwa w Polsce oraz na świecie się rozmyło. Do pełej daty czyli objętości Komory Króla 1056 pozostało jeszcze dwa lata. Rok 2023 będzie decydujący. Ta data jest zaznaczona w Narodzeniu Jezusa 23:31. oraz bombardowaniu naszej Gwiazdy w naszą plentę Ziemię. Po 6 czerwca 2021 roku powstał na Ziemi podział - na ludzi modyfikowanych oraz wiernych Jezusowi. Aspirują do niego ci co zaufali papieżowi Franciszkowi. Ścieki głównego nurtu oraz Faszysci przejęli kontrolę nad umysłem ludzkim. Papież Franciszek popierając szczepienia preparatem medycznym krzywi obraz Pana Boga, a to jest większe przestępstwo niż ukrzyżowanie Jezusa. Takie skrzywione społeczeństwo po śmierci papież Franciszek zabierze do swojego Królestwa Niebieskiego cofając je do Czwartego Świata. Koszmar który stworzyli po 6 czerwca 2021 roku na Ziemi będą mieli w swoim lewym Królestwie Niebiskim.  Dlaczego po 6 czerwca? Bo tu skończyła się Wielka Galeria która trwała niezmienne przez 4 miliardy 663 miliony lat od 6 do 3 czerwca 2021 roku. Przypomnę budowę Królestwa Niebieskiego. Szczególnie zwracam uwagę na strop namiotowy który został rozdzielony na dwie części od dołu. Na prawą oraz lewą stronę Królestwa Niebieskiego. Na tronie Królewskim zasiądą po śmierci następujące postaci:
Zaczynę od mojej osoby i od mojej daty urodzenia, gdyż jestem główną postacią Królestrwa Niebieskiego, którą wyszczególnił budowniczy piramidy i zamieścił w Wielkiej Galerii w 19 numeracji. Zaczyna się od następujących liczb: R.S.56,5691     38  0  19     9. W tych liczbach zaznaczono moją datę urodzenia: 6 styczeń 1956*56*    19:38. Wigilię Kościoła Wschodniego. I taką datę urodzenia mam wpisaną do dowodu osobistego z drugim imieniem Józef - Jan. Przypomnę że do mojej daty urodzenia przypisano dwie równoległe liczby 56,56. Informują one o dwóch papieżach na Ziemi jednocześnie w 2021 roku: papież Benedykt XVI oraz papież Franciszek. W tej dacie jest wyróżniony jeszcze papież polak św. Jan Paweł II. Wartość liczby 19 z mojej daty urodzenia zaznacza miejsce urodzenia Jana Pawła II na 19 południku w Polsce - Wadowice. W sumie w tych liczbach mamy zapisany hatrik papieski. Ostatniego papieża Franciszka wyliczyłem z sumy parnych liczb mojej daty urodzenia { 56 + 56 + 91 = 203 }. Bardzo ważna liczba 203 przedstawia dwie równe postacie które żądzić będą po swojej śmierci w prawym oraz lewym Królestwie Niebieskim. Po prawej stronie rządzić będzie papież Benedykt XVI. Po lewej stronie rządzić będzie papież Franciszek. Zgodnie z miejscem urodzenia i pochodzenia: Europa Niemcy -  Buenos Aires, Argentyna. Każda z przedstawionych postaci ziemskich po śmierci zajmie swoje miejsce w Królestwie Niebieskim. To samo zaznaczył Budowniczy Piramidy Cheopsa w Komorze Króla. Komora Króla to Królestwo Niebieskie. Znajdują się tam cztery puste zamknięte pomieszczenia przestrzeni. Cztery o sufitach płaskich, piąta o stropie namiotowym. Lewą stronę tego stropu namiotowego zamieszkają po śmierci wierni papieżowi Franciszkowi. Informują o tym kolejne liczby z numeracji Galerii: { 62  0  31 } W środkowej numeracji wyszczególniono liczbę 2 0 3. Odnosi się do prawego oraz lewego Królestwa Niebieskiego. Czyli Benedykta XVI oraz Franciszka. Poniżej przedstawiam miejsce zamieszkania wymienionych czterech postaci. Porównałem do cztero kondygnacyjnego budunku. Każdy lokator zajmie swoje miejsce po śmierci w tym budynku. Na drugim i trzecim piętrze zamieszkają wymienieni papieże którzy uczestniczyli w obu wojnach światowych. Benedykt w II Wojnie Światowej którą kierował Hitler. Natomiast Franciszek w cichej trzeciej wojnie światowej - sztucznej pandemi kierowanej z Davos. Taka niewidzialna wojna dla ludzkiego oka i rozumu toczy się o wpływy w Królestwie Niebieskim. W tym papiez Benedykt XVI zajmie miejsce po prawej stronie od Pana Boga oraz Jezusa. Franciszek zaś zajmie lewe miejsce od Pana Boga i Jezusa. Aby lepiej zrozumieć przesłanie z Niebios porównałem Królestwo Niebieskie do czterokondygnacyjnego budynku z zadaszeniem stropu namiotowego. To samo zaznaczył budowniczy nad Komorą Króla. Mówi on o czterech sufitach płaskich i stropie namitowym. Porównałem ten opis Budowniczego do budynku czterokondygnacyjnego z zadaszeniem stropowym. Rozłam zadaszenia powstał w XXI wieku po 1054 latach chrześcijaństwa. Cały zasiedlony budynek lub inaczej całe Królestwo Niebieskie wpisane jest w moją datę urodzenia z trzema wymienionymi postaciami ziemskimi z Watykanu. Poniżej przedstawiam w 4 podpunktach 4 postacie jakie zajmą miejsce w Królestwie Niebieskim.


1. Parter czyli pierwszy lokator tego budynku lub jak to zaznaczyłem Królestwa Niebieskiego zamieszka Ryszard Suski wraz z rodziną. Jest tu wyjątek gdyż nie jestem papieżem: { 75 } R.S. 56,5691      38  0  19    9.
2. 56* Pierwsze piętro już zamieszkuje św. Jan Paweł II { 85 }.
3. 56* Drugie piętro zamieszka papież Benedykt XVI { 95 }.
4. 2 0 3 Trzecie piętro zamieszka papież Franciszek { 112 } 60 X 30. Współrzędne geograficzne 60 x 30 to Buenos Ajres Argentyna pochodzenie papieża Franciszka. W lewo na zachód od Greenwich. I takie lewe miejsce dostanie w Królestwie Niebieskim. O zwycięstwie w Niebiosach zadecyduje pochodzenie trzech postaci z Europy w tym dwóch papieży:
1 - Ryszard - Józef - Jan.
2 - św. Jan Paweł II papież 264/6.
3 - Benedykt XVI papież 265/7.


Numeracja wymienionych postaci jest zgodna tabelą Galerii. Czwarta postać z trzeciego piętro chodzi o papieża Franciszka wyróżnia się spośród wymienionych postaci. Pochodzi jakby z innego Czwartego Świata, innej religi i innej wiary z drugiej strony naszej planety Argentyna Buenos Aires. Zaakceptował skrzywiony towar z Davos który zostaje zaaplikowany społeczeństwu jako preparat medyczny.
Numeracja Królestwa Niebieskiego


1a. parter - Ryszard Suski i moje Królestwo Niebieskie: 29  0  57.
2a. pierwsze piętro - św. Jan Paweł II jego Królestwo Niebieskie: 29  0  58. W tym Królestwie Niebieskim pod punktem pierwszym oraz drugim po prawicy Stwórcy Pana Boga zasiadają lub zamieszkają: św. Jan Paweł II oraz ja Ryszard Suski. Niby osobno a jednoczesnie razem.
3a. drugie piętro - papież Benedykt XVI: 30  0  59.
4a. trzecie piętro - papież Franciszek: 60  0  30.
Pierwsze dwie postacie pod punktem pierwszym oraz drugim trzymają się razem. Po mojej prawej stronie mój Ojciec nie ziemski tylko Królestwa Niebiskiego to św. Jan Paweł II oraz ja Ryszard Suski. Takie pozycje zajmować będziemy w Królestwie Niebieskim.
{ Pierwszy } z parteru zarządca tego Królestwa Niebieskiego Ryszard Suski oraz { szósty } z poczet papieży 264/6 Jan Paweł II. Pierwszy i szósty { 1 - 6 }  Zaznaczyłem to w drugim nawiasie 1  0  6 po prawej stronie 1. { 31  0  61 } -  2. { 1  0  6 }.
Następne dwie postacie pod punktem drugim oraz trzecim, czyli papież Benedykt XVI oraz papież Franciszek { 62  0  31 } - { 2  0  3 } dzierżyć będą prawą oraz lewą stronę Królestwa Niebieskie. Po co to wszystko przedstawiłem aby uzmysłowić społeczeństwu gdzie znajdzie się ich dusza po śmierci. Otóż papież Franciszek który wydał zgodę na szczepienia ludzi preparatem medycznym zmienia ich kod genetyczny. Modyfikuje człowieka na obraz korporacji. Tym samym krzywi lub wypacza obraz Boga. Dlatego te osoby które zostały zaszczepione preparatem medycznym wraz z papieżem Franciszkiem udadzą się do jego Królestwa Niebieskiego czyli lewego Czwartego Świata. Podziału dokonali dobrowolnie na ziemi. Nikt ich nie zmuszał. Ulegli pokusom szatana z Davos. Zajmą tym samym lewe miejsce w Królestwie Niebieskim. Przypomnę że Prawe Królestwo Niebieskie różni się kolosalnie od lewego Królestwa Niebieskiego. Myślę że jasno przedstawiłem różnice i podział na prawe oraz lewe Królestwo Niebieskie. Dlaczego zaszczepieni pójdą do lewego Królestwa Niebieskiego? Gdyż skrzywili obraz Pana Boga modyfikując homo sapiens na obraz korporacji. Oni nie zobaczą tego co Pan Bóg przygotował dla wiernych Jezusowi po prawicy. Dlatego do Królestwa Niebieskiego jest długa oraz kręta droga. Ci którzy tę krętą drogę pokonają znajdą miejsce po prawej stronie Królestwa Niebieskiego. Natomiast ci co się podają zobaczą krzywy obraz Królestwa Niebieskiego. Taki jaki pozostawili po sobie za życia na Ziemi. Za utrudniany kontak z bliskimi w obecnym czasie pod pretekstem sztucznej pandemi. Dlatego będziecie mieli utrudnione życie po drugiej stronie. Nie będziecie mogli się kontaktować ze swoimi bliskimi po prawej stronie Królestwa Niebiskiego. Podziału dokonaliście sami dobrowolnie za życia na Ziemi. To się odnosi do tych co dzisiaj szczepią preparatem medycznym. Także ze Zjednoczonej Prawicy. To oni podzielili społeczeństwo na nadludzi i podludzi. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Demon, który się zagnieździł nie tylko w Polsce ale również na świecie, modyfikuje obraz człowieka na obraz korporacji w Czwartym Świecie. Dla nich się świat zatrzymał. Taki świat sobie wymarzył papież Franciszek. Porównuję tu poniżej dwa równoległe zdarzenia które miały miejsce na Ziemi. Wrócę ponownie do czasów II Wojny Światowej. W tamtym czasie Faszyści segregowali społeczeństwo państwa Polskiego na nadludzi i podludzi. Niezdatnych wypuszczano z obozów zagałady kominem. Obecnie nadludzie mają prawo do wszystkiego podobnie jak podczas II Wojny Światowej. Chodzi o zaszczepionych oraz tych co szczepią preparatem medycznym. To oni kierują społeczeństwo do krematoriów. W obecnym czasie minister zdrowia oraz mu podlegli lekarze kierują społeczeństwo w jednym kierunku na drogę śmierci. To co się obecnie dzieje to nie koniec sztucznej pandemi to dopiero początek wszystko zacznie się na jesieni. W tamtym czasie jeńców kierowano prosto do krematoriów. W obecnym czasie żniwo przyjdzie po dwóch latach od zaszczepienia preparatem medycznym. W myśl tego powinniśmy wyciągnąć wnioski by to takiej segregacji już nigdy w życiu nie dochodziło. Kto by się spodziewał że państwo Polskie które straciło najwięcej obywateli w czasie II Wojny Światowej powtarza identyczną sytuację na swoim narodzie 79 lat później. Zagubieni lub inaczej zaprogramowani odstawili Jezusa na boczny TOR. Pan Bóg się upomni i weźmie co do niego należy. Pierwszego czerwca 2021 roku premier Morawiecki oraz minister Niedzielski, na 5 dni przed 6 czerwca, ogłosili segregacje rasową w Polsce. To co się stało przed dniem 6 czerwca 2021 rok to prosi się o pomstę do Nieba. Paszporty Covidowe służą do swobodnego poruszania się po Unii Europejskiej. Tak naprawdę służą do śledzenia zaszczepionego delikwenta preparatem medyczynym przez korporację. Zaszczepiony już nigdy nie będziesz wolnym obywatelem świata. Każdy twój ruch po naszej planecie Ziemi będzie śledzony przez korporacje. W każdej chwili mogą Ciebie odstrzelić. Paszporty Covidowe to największe pajacowanie od początku powstania Rzeczypospolitej w 1918 roku. Przed tym przestrzegał nas Ojciec św. Jan Paweł II oraz papież Benedykt XVI na 6 czerwiec 2021 rok. Społeczeństwo w Polsce w dobie sztucznej pandemi opuściło Jezusa. Podział chrześcijaństwa stał się faktem. 1054 lata chrześcijaństwa w Polsce prysnęło jak bańka mydlana. Mówią o tym nawet hierarchowie kościoła katolickiego. Podam tylko jeden przykład który miał miejsce na wyspach a konkretnie w Londynie. Szczepieńcy którzy cieszyli się swobodnym poruszaniem po Unii Europejskiej wracając z wczasów zostali zamknięci na 10 dniową kwarantannę w hotelach. Za którą będą musieli zapłacić po 1750 Funtów. To jest przestroga dla tych którym oferuje się darmowe latanie polskimi liniami lotniczymi za szczepienie preparatem medycznym. Zaszczepieni już nigdy nie będziecie prawymi dziećmi Boga staniecie się robotami korporacji. W Moim domu Pańskim Królestwa Niebieskiego zostaniecie odstawieni na lewą stronę do papieża Franciszka. Jak to zaznaczył budowniczy w stropie namitowym. Wybraliście sobie dobrowolnie miejsce bez przymusu lewe miejsce w Królestwie Niebieskim. I taki dostaniecie po śmierci. Dlatego to wydarzenie dobitnie zaznaczył budowniczy w stropie namiotowym Komorze Króla poramidzie Cheopsa. Jest takie przysłowie jak sobie pościelisz tak się wyśpisz.


Na zakończenie dodam iż to co tutaj przedstawiłem to nie są teorie spiskowe. Teorie spiskowe prowadzą ścieki głównego nurtu oraz nieRząd Zjednoczonej Prawicy wraz komunistami - Czwartą Rzeszą Berlina oraz Brukselą. Do premiera Morawieckiego PLL "LOT"  to nie prywartne Pana ranczo. To wspólne dobro obywateli Rzeczpospolitej. A testy na grypę niech minister zdrowia sprzedaje w swoim prywatnym ogródku a nie przed odprawą na lotnisku przed wylotem do kraju docelowego pasażera. Które to testy po analizie wskazują wynik negatywny i wyrzucany do kosza. Tu chodzi tylko o jak największą sprzedarz testów zaprogamowanym obywatelom.


Poniżej link do wpisu pani która doświadczyła na własnej skórze jak wygladają przekręty z testami przed i po podróży samolotem na trasie Polska - Wielka Brytania:
źródło: https://www.facebook.com/groups/1032306183930221/permalink/1128880660939439/

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page