top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Objawienie - Boże Ciało - Jezus - Krzyż Niebiański - Donald Trump - Wielka Galeria - 63 godziny.
(poniedziałek, 19 kwietnia 2021)

W dacie od 3 do 6 czerwca 2021 zapisano koniec tego świata.


Trzy dni które wstrząsną światem od 4 do 6 czerwca 2021 rok. Boże Ciało to wielkie święto Ciała i Krwi Chrystusa które przypadnie w tym roku na 3 czerwca 2021 rok. " Jest to ostanie wielkie święto Ciała i Krwi Chrystusa na Ziemi ", w którym muszą uczestniczyć wszyscy wierzący oraz praktykujący katolicy kto żyw. Tego dnia na niebie powinniście zobaczyć Syna Bożego Jezusa lub jego krzyż przez 63 godziny na nieboskłonie w dzień i w nocy od 4 do 6 czerwca 2021 roku lub trzy dni szalejących ciemności jak podaje Biblia. To wydarzenie zapisano w Wielkiej Galerii na odcinku o długości 46,63 m. Ten dzień od 4 oraz 6 czerwiec 2021 rok wskazała mi aktywność słoneczna z 20 marca oraz 26 lutego 2021 roku. Na 20 marzec 2021 rok wyliczyłem z liczb aktywności słonecznej następujące wartości liczbowe.


1. 20 marzec 2021 rok: + 463 st. C    0 st. C    { - 74        0 }.


Wyjaśniam już o co chodzi w tych liczbach. Wartość liczby 74 z nawiasu przedstawia wiek  Donalda Trumpa oraz wysokość wulkanu Lacherr See w Niemczech 747 m.n.p.m. Odgrywa ona decydującą rolę. Przesuwa wydarzenia z 20 marca o 74 dni na 4 czerwca 2021 rok. Więc mam już dwa dni które przedstawia Wielka Galeria oraz aktywność słoneczna to 3 oraz 4 czerwiec 2021 rok. W plusowej liczbie + 463 z 20 marca 2021 roku jest przedstawiona cała Galeria, której długość wyności 46,63 m. Odczytam jej przesłanie. Po pierwsze wstawiam pierwszy przecinek za liczbą 46. Dwa, za liczbą 4 wstawiam drugi przecinek i otrzymam liczbę 63. I mam już całą Galerię zapisaną w czterech liczbach 46,63 na 3 oraz 6 czerwiec 2021 rok. Więc postaram się pukładać całą kosmiczną zagadkę którą zapisano w liczbie 46,63m od 3 do 6 czerwca 2021 roku. W liczbie 63 wyszczególniono dwa świąteczne dni. Pierwsze to "ostatnie Boże Ciało" dwa to "ostatnia niedziela Pańska Naszego naszego Pana Boga". W tych dwóch liczbach ujęto dwa świąteczne dni. Boże Ciało 3 czerwca w czwartek oraz niedzielę 6 czerwca 2021 roku oraz dwa dni robocze to 4 oraz 5 czerwiec 2021 rok. Suma tych dwóch dni roboczych dała mi liczbę 45 oraz jej zmienną 54. Wartość liczby 45 jest przypisana do 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Poprzedniej kadencji. Natomiast druga liczba 54 reprezentuje Jezusa, który mówił że przyjdzie ponownie na Ziemię w czasach ostecznych. Od urodzin ostatniego 112 papieża Benedykta XVI 16 kwietnia 2021 roku do 3 czerwca Bożego Ciała pozostało 47 dni. Przypomnę że Jezus urodził się o godzinie 23:31, gdzie suma parnych liczb da mi liczbę 54 i jej odwrotną 45. { 23 + 31 = 54 }. To wydarzenie które tu przedstawię ma mieć miejsce od piątku do niedzieli czyli od 4 do 6 czerwca za 46 prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Zaznaczono tu dobitnie 3 czerwiec w Boże Ciało i 4 dzień w tygodniu łącznie z niedzielą 7 dniem 6 czerwca. Taką liczbę 7 ma wpisaną w poczet papieży Benedykt XVI. Niedziela w tym przypadku jest 7 dniem w tygodniu zaczynając od poniedziałku pierwszego dnia roboczego po niedzieli. Więc to wydarzenie z dnia 6 czerwca odnosi się do ostatniego 112 papieża Benedykta XVI. Ten dzień 6 czerwca zaznaczył św. Jan Paweł II 10 kwietnia 2021 roku oraz wszyscy święci w Niebiosach informują o bardzo ważnym wydarzeniu na niedzielę 6 czerwca 2021 roku. Papież Benedykt XVI jest ostatnim papieżem naszych czasów na Ziemi. W liczbie 63 w 1963 roku była zapisana śmierć 46 letniego prezydenta Stanów Zjednoczonych Kennediego o godzinie 12:30. Tu chodzi o dwa równoległe wydarzenia jedno z 1963 roku oraz drugie od 3 do 6 czerwca 2021 roku. Pierwsze już było. Drugie musi się spełnić. Donald Trump swoim wiekiem 74 lat wskazuje na szczególne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych które przypadnie na 4 czerwiec 2021 rok. W podobnej liczbie 74 zapisano śmierć Stalina. W liczbie 46,63 z Wielkiej Galerii zapisano śmierć Kennediego. Wygląda na to iż może chodzić o śmierć ostatniego papieża Benedykta XVI naszych czasów. Wielka Galeria jest powiążana z Watykanem oraz Donaldem Trumpem. W liczbie 63 z Wielkiej Galerii była zapisana śmierć Kennediego. Pomiędzy liczbę 6 a 3 wstawiam dwukropek i dopisuję zero do trójki i powstaje godzina 6:30. 6 godzin później od 6:30 mam godzinę 12:30. Wykorzystałem dopisaną wartość liczby zero, która występuje przy dacie z 20 marca 2021 roku. Zacytuję fragment tekstu który mówi o tragicznej śmierci prezydenta Kennediego w listopadzie 1963 roku zapisaną w Wielkiej Galerii. Cyt: "22 listopada 1963 roku o godzinie 12.29 jadąc na przednim siedzeniu odkrytej limuzyny prezydenckiej Nellie Connally, żona gubernatora Teksasu, odwraca się w stronę siedzącego z tyłu Johna Fitzgeralda Kennediego i wskazując na wiwatujące tłumy, mówi: - Panie prezydencie, nie może pan zaprzeczyć, że Dallas pana kocha! Chwilę potem, o godz, 12:30 pada pierwszy strzał." Wartość liczby 63 mówi o trzech zabójcach prezydenta Kennediego w 1963 roku. Ta sama liczba 63 mówi o losie papieża Benedykta XVI. To wydarzenie zapisano w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa na odcinku 46,63 m które powtórzy się w przedziale czasu od 4 do 6 czerwca 2021 roku. 2. Następna bardzo ważna informacja która potwierdza to wydarzenie zapisano na 25 październik 2020 rok, który to dzień jeszcze nie został wykorzystany. Informuje on o bardzo silnym trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R. Wskazując 114 południk na zachód od Greenwich oraz na wschód od Greenwich. Z tego 14 południk przecina 41 równoleżnik. Lokalizuje to mi środek Italii oraz zachodni brzeg Stanów Zjednoczonych, łącznie ze stolicą Chin - Pekin. To trzęsienie zmieni jeszcze nie zostało zrealizowane. Zakładam że nie chodzi o jedno trzęsienie ziemi tylko 6 trzęsień ziemi do 9,1 stopnia w skali R w ciągu 63 godzin od 4 do 6 czerwca 2021 roku. To tylko teoria. Wielka Galeria może odnosić się do 6 bardzo silnych trzęsień ziemi jak wspomniałem. Po takich trzęsieniach ziemi na morzach oraz oceanach mogą wystąpić potężne fale tsunami. A niedziela 6 czerwca jest ostatnim tego tragicznego wydarzenia. Ten dzień 6 czerwiec wskazał jeszcze żyjący papież Benedykt XVI w liczbach aktywności słonecznej. Podobnie jak ten dzien 6 czerwiec wskazał nasz papież św. Jan Paweł II 10 kwietnia 2020 roku w aktywności słonecznej z za grobu. Ten dzień 6 czerwca wskazał przedział pomiędzy 2020 a 2021 rok. Również Gwiazda Betlejemska z 21 grudnia 2020 roku po 15 dniach wskazują literkę 6 styczeń 2021 rok która odnosi się do dnia 6 czerwca.  Jak do tego doszłem wyjaśniam. Myślę że pomogła mi data 13 kwietnia 2021 roku. Czytelniku zapamiętaj tę liczbę 13. Tego dnia tylko 1979 roku poznałem moją ukochaną żonę na małym rynku w Opolu. Po 256 dniach od 13 kwietnia zawarłem związek małżeński z Alicją 29 grudnia 1979 roku w Opolskiej Katedrze. W tym przedziale czasu od 13 kwietnia do 29 grudnia wyliczyłem liczbę 256. I pod tą liczbą 256 kryją się dwie liczby 56x56. Podobnie parne liczby 56,56 zapisano w liczbach Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa w 19 numeracji. Oto one: 56,5691    38  0  19     9. Odczytam wymienione liczby. Urodziłem się 6 stycznia 1956*56* roku o godzine 19:38. Tu widać  dokładnie dwie Boskie liczby 56,56 oraz moją datę urodzenia, które reprezentują dwóch ostatnich papieży naszych czasów. Papieża Jana Pawła II oraz papieża Benedykta XVI. Te dwie Boskie liczby zapisano przy mojej dacie urodzenia jak również w przedziale czasu pomiędzy 13 kwietnia a 29 grudnia. Reprezentują one dwóch ostatnich papieży oraz moją postać w tej kosmicznej układance. I tą całą kosmiczną zagadkę odczytałem właśnie 13 kwietnia 2021 roku. Myślę że pomogły mi w tym Niebiosa które czuwają nad rozwiązanie całem kosmicznej zagadki, a zwłaszcza moja ukochana żona Alicja zza grobu. Tą liczbę 13 zapisano w szczycie Królestwa Niebieskiego, który składa się z następujących liczby: 31  0  61. Liczba 31 to nic innego jak 13 południk zaznacza miejsce urodzenia papieża Benedykta XVI Niemcy. Liczba 16 zaznacza wybów papieża Karola Wojtyłę na papieża 16 października. Ta sama liczba 13 zaznacza 13 kwiecień 1979 rok, kiedy to poznałem moją ukochaną żonę Alicję. Z takich liczb składa się Królestwo Niebieskie, w którym ja mam czynny udział. W dalszej kolejności to 20 czerwiec 2017 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


2. 20 czerwiec 2017 rok: + 265 st. C    - 51 st. C    { - 114     + 4 }.


Jak widzimy wartość liczby + 4 z nawiasu przesuwa to całe wydarzenie o 4 lata na 20 czerwiec 2021 rok. Wartość liczby 4 z tej układanki aktywności słonecznej 20 czerwca wskazuje piątek 4 dzień czerwca, w którym to dniu rozpoczyna się Wielka Galeria 46,63. I   tu do gry wchodzi munusowa liczba z nawiasu 114. Cofa wydarzenie o 114 dni z 20 czerwca 2021 roku o 114 dni. Przypadnie to na 26 luty 2021 rok. Do tej daty jak zwykle dodam okrągłą liczbę 100 z setnej roczniczy urodziń św. Jana Pawła II i odczytam wtedy w kalendarzu 6 czerwiec 2021 rok. Tą datę 6 czerwiec 2021 rok wskazuje duet papieski ostatnich dwóch papieży { 56 + 56 = 112 } w liczbie 112. To oni wraz ze mną budowali moje Królestwo Niebieskie na Ziemi oraz w Niebiosach. Św. Jan Paweł II oraz papież Benedykt XVI. Dodam że papież Franciszek nie jest wpisany do wymienionego duetu papieskiego. Pochodzi z drugiej strony naszej planety Argentyny. Reprezentuje inną wiarę na Ziemi o czym już pisałem. Więc mogę już poukładać całą układankę. Odwrotna liczba 46 przedstawia moją świątynię którą budowałem 64 lata od mojego urodzenia. Zakończyłem ją budować w 64 roku 2020. Czytelniku czy zdajesz sobie sprawę o czym piszę, gdyż myślę że nie. W tym roku zakończyłem budować moją  świątynię na Ziemi kiedy wprowadzono narodowy program szczepień preparatem medycznym który zostanie zburzony po 6 czerwca 2021 roku. Po 6 czerwca 2021 roku nie będzie mojej świątynia na Ziemi którą wyliczyłem z duetu papieskiego oraz moich urodzin. Polecam zobaczyć film "Zaginiona księga Nostradamusa". Przedstawia on w ostatniej części koło czasu z 8 szprychami, które po 6 czerwca 2021 roku przestaje się kręcić. A zaznaczone 8 szprych w tym kole czasu odnosi się do papieża Franciszka który będzie dalej kręcił kołem tylko że bez szprych. Wartość tej liczby 8 zaznaczono w poczet papieży Franciszka 266/8. Bardzo silne trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R o których jest mowa w tym tekscie może zrujnować cały Watykan który był budowany od czasów Jezusa. Nie byłoby w tym nic podejrzanego gdyby to wydarzenie nie było połączone z Bożym Ciałem za 46 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gdy poukładam całą kosmiczną zagadke to odczytam całą Galerię 46,63 która przypadnie na wymienione 4 dni. A konkretnie 63 godziny od 4 do 6 czewca 2021 roku. Na ten dzień od 4 do 6 czerwca przypisuję trzy dni ciemności o którym to wydarzeniu często wspomina Biblia. Poprzedzi je święto Bożego Ciała w 2021 roku. W tym dniu wszyscy jak jeden żyw musimy uczestniczyć w ostatnim święcie Bożego Ciała. Tego dnia na niebie powienien nam ukazać się Jezus lub jego krzyż przez 63 godziny. W sumie w liczbie 46,63 są zapisane 4 dni oraz koniec tego co Pan Bóg budował na Ziemi przez 4 miliardy 663 milionów lat czyli w 46 dniach 63 godzinach. Ja to przedstawiłem w skrócie 64 latach mojego życia. Coś się zaczęło 4 miliardy 663 milionów lat temu na Ziemi. I obecnie przyszedł czas zakończyć to co Pan Bóg zbudował w 6 dni, a w 7 dniu przeszedł do odpoczynku. Wymieniam tu papieża Benedykta XVI. Po 6 czerwca 2021 rok Ziemią zaczną rzadzić Reptilianie. Zaprogramowali sobie mieszkańców naszej planety. Między innymi rząd Zjednoczonej Prawicy który wiernie służył w poprzednich lat Panu Bogu. Naszego ojca św. Jana Pawła II wręcz nosili na ramionach. Co dzisiaj robią ci co przez całe 27 lat pontyfikatu z Janem Pawłem II szli ramię w ramię? To woła o pomstę do Nieba. Obecnie ci co drogę ścielili Janowi Pawłowi II odwrócili się od mojego Boga i Jezusa. Służą obecie papieżowi Franciszkowi który ma wspisaną literkę 8 w poczet papieży. Przedłuża on obecny Czwarty Świat o następne tysiąclecia. Lecz przyjdzie taki czas na Ziemi że Pan Bóg zburzy ten świat. I zacznie budować wszystko od nowa. Tak jak było po potopie. Po 6 czerwca już nic nie będzie takie same. Zaczną rządzić jaszczurowaci Reptilianie. Co mnie w tym dziwi że przedłużyli Czwarty Świat ludzie chciwi żądni władzy i pieniędzy ze Zjednoczonej Prawicy. Wybrali oni sobie innego Boga. Poszli za złem które zaoferował im Demon ciemnosci Bestia. Pytanie czy po tych 3 dniach począwszy od 4 do 6 czerwca 2021 roku Zjednoczona Prawica odstąpi od zabijania społeczeństwa polskiego preparatem medycznym czy dalej będzie brnęła w układzie z Bestią? Na koniec to co obecnie się dzieje w Polsce woła o pomstę do Nieba. W mojej ocenie Wielka Galeria to nic innego jak wykonanie wyroku na Twórcach pandemi z Davos. Podobny wyrok wykonanano na 54 Tempariuszach paląc ich na stosie. Tą liczbę 54 zapisano w dwa dni robocze piątek oraz sobotę 4 oraz 5 czerwca. Pomiędzy Bożym Ciałem a niedzielą. W tym artykule chodzi mi głównie o zawrtą informację. Może ona niepokrywać się z wszystkimi wydarzeniami które przedstawiłem, lecz głównie chodzi mi o wydarzenia zawarte pomiędzy 3 a 6 czerwca 2021 rok. Gdzie zapisano koniec tego świata.
Do tej daty 13 kwietnia 2021 rok którą muszę dodać moje lata. Czyli 13 kwiecień 2021 rok + 65 = 18 czerwiec. Tu aktywność wskazuje liczbę 18 która sugeruje że muszę jeszcze dodać 6 dni. To otrzymam 24/25 czerwiec 2021 rok. Na 25 czerwiec 2021 rok wyliczyłem bardzo silne trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R. lub wydarzenie w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Wartość liczby 9 to obiekt kosmiczny który znalazł się w szczególnym okienku w kosmosie informować może o eksplozji kolejnego wulkanu. 13 kwietnia 2021 roku temperatura spadła w słońcu o 8,5 stopni C w ciągu 40 minut. Natomiast w cieniu w ciągu 10 minut. Podobny spadek temperatury zarejestrowałem i odczytałe 18 lutego 2021 roku kiedy eksplodował wulkan Etna na Sycylii. Jeżeli nic się nie stanie 25 czerwca to mam jeszcze w zapasie 100 dni. Więc 25 czerwiec plus 100 dni = 5 październik 2021 rok. Oto liczby z aktywnośći słonecznej które przedstawiają 5 październik 2021 rok.


3. 5 październik 2021 rok: + 367 st. C     - 1 st. C     { - 9      + 1 }.


W plusowych liczbach  aktywność słoneczna wskazuje 36 równoleżnik przecinany przez 67 południk lokalizuje to mi północny Afganistan. Bardzo możliwe że w tym rejonie dojdzie do bardzo silnego trzęsienia ziemi do 9,1 stopnia w skali R na 5 październik 2021 rok lub wydarzenia w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page