top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Niesamowite arcydzieło Pana Boga

 

Mesjasz naszych czasów część 1.
(poniedziałek, 21 grudnia 2020)

To co tu przedstawię może być niezrozumiałe dla czytelnika. Jeżeli jednak wytęży umysł zdoła zrozumieć moje przesłanie. Już pisałem że czasy ostateczne końca naszego świata zapisano w Piramidzie Cheopsa w trzeciej części tabeli Galerii. Na samym początku puste zamknięte pomieszczenia przestrzeni które przedstawił budowniczy nad Komorą Króla odnoszą się do nienumerowanych układów planetarnych które znajdują się po "drugiej stronie" w Niebiosach. Budowniczy zakodował tylko numeracje ziemską układów planetarnych w Wielkiej Galerii. Poniżej przedstawiam wyliczoną numerację która odnosi się do zasłużonych Bogu osobistości żyjących na Ziemi. Zaczynają się od 57 przez kolejne 58, 59, 60, 61, kończąc na 62 nad stropem Komory Króla. Przypomnę że pierwsze dwie dolne numeracje w Komorze Króla zaczynają się od 57 oraz 58 numeracji. Numeracji jest szęść, z tych sześciu dwa, o najwyższej numeracji 61 oraz 62, tworzą strop namiotowy. Końcowe dzieło Pana Boga w Niebiosach zakodowano właśnie w stropie Komory Króla w Piramidzie Cheopsa,  aby każden mógł sobie wyobrazić jak zbudowany jest świat po drugiej stronie. Studiując puste zamknięte pomieszczenia przestrzeni, odkodowałem co budowniczy ukrył nad Komorą Króla w stropie namiotowym. Strop zamyka sklepienie z dwóch układów planetarnych po drugiej stronie symbolizując tęczę z 7 kolorów lub Przymierze. Zanim do tego przejdę przedstawię co zapisano na całym 46,63 metrowym odcinku w Wielkiej Galerii. Mnie interesują wydarzenia zapisane na czasy ostateczne począwszy od 2019 roku. Cała długość  Wielkiej Galerii w piramidzie Cheopsa wynosi 46,63 m. Bardzo ważną rolę odgrywa tu przecinek, oddziela liczbę 63 od 46. Wartość liczby trzy z 63 odnosi się do Tabeli Galerii którą podzieliłem na trzy części. Natomiast wartość liczby 6 to puste pomieszczenia przestrzeni nad Komorą Króla.  Z tego dwa tworzą strop namiotowy jako jedną całość. Cały odcinek w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa długości 46,63 m podzieliłem na trzy równe części względem ilości układów planetarnych oraz planet krążących wokół własnej gwiazdy 3 x po 9 = 27.  46,63 m : 3 = 15 metrów 54 cm. Mam więc trzy odcinki po 15 metrów 54 cm. Każda numeracja na 15 metrowym 54 cm odcinku ma wpisaną historyczną postać na Ziemi i jest powiązaną z Niebiosami, oraz katastrofę ziemską. Głównie chodzi mi o Jezusa którego zakodowano w drugiej części Tabeli Galerii. Odegrał on niewątpliwie główną rolę w życiu społeczno-polityczno0religijnym przez ostatnie 2000 lat. Tu zwróciłem szczególną uwagę na 12 numerację z Tabeli Galerii. Odnosi się ona do narodzin Jezusa oraz wydarzeń ziemskich. Pierwsza część od dołu składa się z 9 numeracji w których to liczbach zapisano wielkie wydarzenie ziemskie oraz kosmiczne. Gdy do 9 numeracji z pierwszej części od dołu dodam trzy kolejne z drugiej części to otrzymam dokładnie 12 numeracji w której zapisano narodzenie Jezusa. Rozszyfrowałem i zapisałem tą numerację następującymi liczbami: R.S.35.2331      24  0  12      7. Pierwsza część z 9 numeracji ma długość 15 merów 54 cm. Jeden otwór od drugiego otworu w Wielkiej Galerii piramidzie Cheopsa oddalony jest co 1 m 72 cm. Więc trzy otwory dają mi długość { 1.72 x 3 = 5 m 16 cm }. Sumując wyliczone odległości { 15,54 + 5,16 = 20,7 } otrzymałem liczbę 20,7 oraz datę 20 lipiec. Rysunek 13 (archiwum) który opublikowałem 11 maja 2010 roku przedstawia obiekt kosmiczny wysoko poza granicami naszego Układu Słonecznego z datą 20 lipiec, oraz przedział pomiędzy 20 a 21 numeracją. 20 lipiec - na tym rysunku symbolizuje potężną eksplozję słoneczną która może mieć ogromny wpływ nasze codzienne życie, dokonać potężnych zniszczeń, oraz obiekt kosmiczny. Jednocześnie 20 lipiec ukazuje mi pochodzenie Jezusa z Niebios. Dwudziesta numeracja z trzeciej części przedstawia następujące liczby: R.S.59.6291    40  0  20     8. W tej numeracji było zapisane trzęsienie ziemi na 26 południku Grecja - Turcja 30 października 2020 roku. Następną 21 numerację zapisałem następującymi liczbami: R.S.62.6921      42  0  21    7. W tej numeracji mam zapisaną kolejną datę od 6 do 8 lutego 2021 rok oraz 15 wrzesień. Jednak aktywność słoneczna skorygowała wydarzenie z Tabeli Galerii na 3/4/5 luty 2021 rok z przesunięciem o 21 dni przypadnie to na 26 luty 2021. Jest tu zapisane bardzo silne trzęsienie ziemi w Europie w 9 stopniowej skali R lub wydarzenie społeczno-polityczne licząc od 1 do 10 z przesunięciem o 21 dni na 26 luty. Zera na lini Słońca na 3/4/5 luty świadczą o wydarzeniu w Polsce, Europie oraz na świecie. Trzęsienie ziemi z Grecji 14 wrzesnia 2020 roku przesunąłem o 46 dni na 30 październik 2020 rok. Bardzo ważne wydarzenia ziemskie trzeba będzie przesuwać o wyliczone liczby z aktywności słonecznej aby dowiedzieć się co nas czeka. Przykład z 5 lutego na 26 luty 2021 rok. Tu przesunąłem wydarzenie o 21 dni. W każdym odcinku zakodowano liczbę 15 oraz 54. Odpowiada narodzeniu Jezusa który w swym przesłaniu informował o Królestwie Niebieskim. Ostatni 15 metrowy odcinek 54 cm zapisano w liczbach na czasy ostateczne począwszy od 2019 roku. Wartość liczby 15 odnosi się do współrzędnych geograficznych w Polsce na 51 równoleżniku przecinanym przez 15 południk. Lokalizuje to mi terytorium zachodniej Polski w którym to miejscu urodziła się moja żona - Nowe Miasteczko 17 październik 1957 rok. Wartość liczby 54 wpisana jest w 2027 { 27 } rok który zamyka pewien etap naszego znanego świata. Pierwszy otwór z trzeciej części prawej strony Wielkiej Galerii od samego dołu ma zakodowane następujące liczby które uprzednio odczytałem: R.S.56.5691      38  0  19      9. Odnoszą się do mojej daty urodzenia Ryszarda Suskiego oraz dwóch papieży w czasach ostatecznych począwszy od 2019 roku. W tych samych liczbach 56 X 56 odczytałem upadek asteroidy 15 lutego 2013 roku w okolicy Jekaterynburga-Czelabińsk, Rosja. To szczególne wydarzenie zaznaczyłem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami " wydanej w 2012 roku. Trzecia część od dołu zaczyna się od następujących numeracji.


1. Lewa strona: R.S. 56.1937     19  0  37     9.
2. Prawa strona: R.S.56.5691     38  0  19     9.


Co przedstawia 19 numeracja z lewej strony Tabeli Galerii: Suma liczb z lewej numeracji { 19 + 37 = 56 } musi dać mi moją datę urodzenia na Ziemi 1956 rok. Natomiast suma liczb z prawej numeracji 19 + 38 = 57 musi dać mi liczbę 57. Obydwie numeracje wyróżniają mnie w Tabeli Galerii, która jest powiazana z datą urodzenia mojej żony w 1957. Wartość liczby 9 odgrywa tu decydującą rolę w przyszłości. Przedstawia nam "czas" 9 lat począwszy od 2019 roku do 2028 roku. W tym to roku mamy zapisany "koniec" świata jakiego znamy. Przypomniał nam o tym zmarły brat papieża Benedykta XVI 1 lipca 2020 roku po 100 dniach na 12 października w liczbie +7 na 7 południku w Niemczech. Gdzie mieści się bardzo groźny wulkan, który unicestwi całe Niemcy oraz kraje Beneluksu. Przypadnie to po 7 latach na 12 październik w 2027 rok. Aktywność słoneczna 2027 roku przedstawi dokładny dzień eksplozji wulkanu Lacher See, jeżeli chodzi o to wydarzenie. W ostatniej części długości 15 metrów 54 cm rozmieszczono po 9 podłużnych otworów z prawej oraz lewej strony to daje łącznie 18 otworów. Wartość liczby 18 oraz jej zmienną 81 jest wpisana do masy Ziemi i naszego Księżyca { 18 do 81 }, i jest powiazna z moją rodziną. Przedstawione daty urodzenia mojej rodziny są ściśle powiązane z Niebiosami. Data urodzenia mojej mamy 1927 rok { 27 }. Data urodzenia moje żony 1957 rok { 57 }. Moja data urodzenia 1956 rok { 56 } - Boska Liczba. Data urodzenia mojej córki 1981 rok { 81 }. Końcowe liczby z przedstawionych dat nawiązują do Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa oraz Królestwa Niebieskiego: 27, 56, 57, 18 i są powiązane z moimi obliczeniami w czasach ostatecznych. Wartość liczby 19 odnosi się do 19 numeracji Tabeli Galerii, w której zawarto moją datę urodzenia 1956 rok. Wartość liczby 27 odnosi się do naszej planety Ziemi oraz końca naszych czasów w 2027 roku. Ta sama liczba 27 odnosi się również do zakodowanych 27 otworów z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Następnie rok urodzenia mojej żony 57 jest powiązana z 57 numeracją 29 układu planetarnego, oraz godziną mojego urodzenia { 19 + 38 = 57 }. Nastepnie rok urodzenia mojej córki 81 nawiazuje do masy Ziemi do Księżyca, oraz miejsca urodzenia i zamieszkania na 18 południku w Opolu. Wzór przedstawia podobną zmienną masy Ziemi do Księżyca 18 x 81. Wenus: 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26. Ostatnia data mojego urodzenia jest przypisana do obecnych dwóch papieży Benedykta XVI oraz Franciszka. Wartość liczby 19 stoi na początku trzęciej części Tabeli Galerii. Dwie ostatnie ziemskie numeracje zbliżył do siebie. Oznacza to że po trudnych i ciężkich czasach ostatecznie ludzkość znowu zbliży się do siebie. Zrozumie że bez Boga ani do proga. Pozostało jeszcze 5 pustych zamkniętych pomieszczeń przestrzeni. Odnoszą się liczby 5 oraz 4 z podstawy piramidy Cheopsa 5,4 h. Cztery z nich są rozmieszczone jedna nad drugą. Natomiast ostatni strop składa się z dwóch pomieszczeń tak złożonych na kształt stropu namiotowego i dotyczy Stwórcy, Pana Boga. Złożone numeracje na kształt stropu tworzą dwie postacie. Bóg Ojciec oraz Syn Boży - Jezus.  Dalej długość ostatniego odcinka 15 m 54 cm podzieliłem przez liczbę 9 to wyliczyłem w jakim odstępie znajduje się otwór od otworu na rampie przy posadzce w Wielkiej Galerii. 15,54 : 9 = 1.72 cm. Czyli co 1 m 72 cm. Cytuje fragment tekstu z Piramidy Cheopsa który potwierdza moje obliczenia: " Wzdłuż całej 46,63 m Galerii, po jej obu stronach, przy posadzce ciągną się dwie rampy o wymiarach 61 cm wysokości i 50 cm szerokości. Dwie rampy dotyczą dwóch planetoid o różnej długości. 790 metrów oraz 840 metrów. Jedna jest dłuższa o 50 metrów. Wkrótce zobaczymy drugą. W ścianach na poziomie ramp znajduje się 56 otworów { po 27 z każdej strony i po jednym w wysokim stopniu u góry }". Wymieniony jeden stopień oraz wartość liczby 27 czytana z prawej do lewej da mi wartość odległości, otwór od otworu co 1,72 cm w Galerii. W liczbie 1 oraz 72 zakodowano odległość jednego układu planetarny od drugiego w naszej galaktyce. Choć wszystkich układów planetarnych w naszej Galaktyce są miliardy to wyszczególniono tylko 56. Odpowiadają budowie naszej planety Ziemi. Zamkniętym pustym pomieszczeniom przestrzeni nie nadano nazwy. Ma to uczynić Mesjasz naszych czasów. Oto kolejne numeracje które odkodowałem nad Komorą Króla: { 57, 58, 59, 60 } oraz dwa o najwyższej numeracji 61 oraz 62 które tworzą strop namiotowy. Budowniczy zakodował tylko 56 które dotyczą wydarzeń ziemskich. Dlaczego nie przedstawił kolejnych 4 oraz 2 w kształcie stropu namiotowego, gdyż nie był do tego upoważniony. Wiedział że odkodować to może tylko Mesjasz gdy ponownie przyjdzie na Ziemię i udostępni wiedzę zakodowaną nad stropem w Komorze Króla. Na 22 stronie mojej ksiażki " Bitwa z Gwiazdami " zamieściłem 56 numeracji z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa, gdzie galerię podzieliłem na trzy równe części. W liczbie 54 z 15 metrowego odcinka zapisano przedział pomiędzy Czwartym a Piątym Światem tu na Ziemi oraz w Niebiosach. W podstawie piramidy Cheopsa 5,4 h zakodowano postać Jezusa, by wszyscy wiedzieli po wsze czasy że Jezus był i jest w naszym ziemskim życiu przewodnikiem do Piątego Świata w Niebiosach.


Puste zamknięte pomieszczenia przestrzeni w stropie nad Komorą Króla.


Komorę Króla reprezentuje Stwórca, Pan Bóg. O pustych zamkniętych pomieszczeniach nad Komorą Króla informowałem na blogu 11 lat temu gdy powstał mój blog. O tych pomieszczeniach przestrzeni wspomina autor w Wikipedii piramidy Cheopsa: ''niezwykłym rozwiązaniem architektonicznym jest konstrukcja stropu Komory Króla. Sufit Komory stanowi dziewięć { 9* } płyt granitu o łącznej wadze około 400 ton. Nad nimi znajduje się pięć zamkniętych pomieszczeń. { pięć i cztery = 54 } Cztery z nich o sufitach płaskich a piąta, najwyższa, o stropie namiotowym.". Postać Jezusa w liczbie 54 jest wpisana nie tylko w nasze życie ziemskie również Niebieskie. Puste pomieszczenia przestrzeni to układy planetarne których nikt do dzisiaj nie przedstawił. Podobnie takie nazwy nadaje się ulicom, osiedlom itp. W tym przypadku układom planetarnym nad Komorą Króla nie nadano pełnej nazwy. Kolejnym numeracjom 57 oraz 58 nadałem nazwy zgodnie obowiązującym prawem jak dla odkrywcy przystało. Odnoszą się one do dwóch postaci ziemskich św. Jana Pawła II oraz Ryszarda Suskiego. Z pięciu pustych zamkniętych pomieszczeń przestrzeni zostały jeszcze trzy, a konkretnie dwa które nie mają wpisanych postaci ziemskich. Myślę że czas pokaże i odczytam kto będzie patronem pozostałych dwóch numeracji w czasach ostatecznych. O te dwa miejsca ubiegają się dwaj ostatni papieże Benedykt XVI oraz Franciszek. Ostatnia Piąta należy jak wspomniałem do Stwórcy Pana Boga oraz Jezusa.


Boskie dzieło zakodowane z Komorze Króla.


Strop namiotowy zamykają dwie ostanie numeracja o początkujących liczbach 92 oraz 93. Jedna z wymienionych liczb 93 nawiązuje do planety Wenus oraz mojego wzoru: Wenus 93: stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26. Druga 29 do 57 równoległej numeracji w której zakodowano moją godzinę urodzenia: 19 + 38 = 57 }. Wymienione numeracje 92 oraz 93 czytaj z prawej do lewej dają mi dwie kolejne liczby 29 oraz 39. Nawiązują do trzeciej części Tabeli Galerii oraz Komory Króla. Wartość liczby 29 nawiązuje do dwóch 29 numeracji w której są zapisane dwie postacie ziemskie Ryszard Suski 57* oraz św. Jan Paweł II 58*. Nie tylko w tej liczbie podany jest 29 południk oraz 29 równoleżnik i odwrotnie. Natomiast druga numeracja 39 nawiązuje do 12 marca 2020 roku. W tym czasie pojawiła się pandemia w Polsce. Wymieniona liczba 39 nawiązuje do 2039 roku i trzeciej części tabeli Galerii. W 2039 roku będziemy obchodzili 100 rocznicę napaści Niemiec na Polskę. W tej numeracji jest zapisana katastofa lotnicza z 8 marca 2014 roku w której zginęło 239 pasażerów MH - 370.

R.S.92.14861     31  0  61*       ^        62*  0  31   R.S.93.14871
>>>>>>........................................................................................................<<<<<<<
Lewa str. R.S.89.3059*     30  0  59*               60*  0  30   89.13941  Prawa str.
Lewa str.: R.S.86.2957      29  0  57*               58*  0  29   86.13041 św. J. P. 2 Prawa str.

 
Przedstawione liczby to inaczej odkodowane układy planetarne które uprzednio nie miały podanej numeracji nad Komorą Króla. Były to tak zwane puste zamknięte pomieszczenia przestrzeni. Poniżej przedstawiam w jaki sposób budowniczy piramidy Cheopsa ustawił puste zamknięte pomieszczenia przestrzeni jedna nad drugą. Gwiazdka przy numeracji od 57* do 62* ułatwia nam rozpoznanie zakodowanych a obecnie odkodowanych numeracji nad Komorą Króla.

 

 

R.S.89.3059*     31  0  61*     ^     62*  0  31     89.14871 
>>>>>>..........................................................................................................<<<<<<
60*  0  30    89.13941
89.3059       30  0  59*
58*  0  29      86.13041 św. J.P.2
86.2957        29  0  57* Ryszard Suski
>>>>>>.........................................................................................................<<<<<<

Ostatnie dwie ziemskie numeracje 55 oraz 56 z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa budowniczy zbliżył do siebie kończąc ziemskie dzieło. Miał tu na myśli zbliżenie dzieła Boskiego na Ziemi. Gdyż do Piątego Świata ziemskiego musimy wejść oczyszczeni. Oto one:

R.S.83.2855               28  0  55     56  0  28           R.S.83.12171
                                                     
Wymienione cztery numeracje, jedna nad drugą, to układy planetarne które odkodowałem i przedstawiłem powyżej przerywanej lini. Podobnie to przedstawił budowniczy piramidy Cheopsa nad Komorą Króla tylko w pustych zamkniętych pomieszczeniach przestrzeni jedna     nad drugą bez podanych numerów. Od tej chwili nie są to już puste zamknięte pomieszczenia przestrzeni. Odkodowując numeracje ujawniłem kto ma reprezentować puste pomieszczenia przestrzeni. Na górnym wykresie przedstawiłem to w sposób tradycyjny według kolejności alfabetycznej. Cztery poniżej jedna nad drugą jak to zaprezentował budowniczy nad Komorą Króla. Pierwszą od dołu z 57* numerem zarezerwowane dla Ryszarda Suskiego. W podpunkcie drugim w 58 numerację zarezerwowano dla św. Jana Pawła II, papieża naszych czasów. Oto one według kolejności od dołu do góry: Pierwsza z drugą są ściśle połączone razem. Trzecia i czwarta podobnie.


4.?


3.?


2. św. Jan Paweł II papież: 58*  0  29    86.13041.


1. Ryszard Suski autor tych tekstów: 57*  0  29        R.S.86.2957.

Koniec części pierwszej.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page