top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Co nam przyniesie 25 grudzień 2019 roku oraz 25 styczeń 2020 roku?
(niedziela, 1 grudnia 2019)

 

Aktywność słoneczna informuje o wydarzeniach ziemskich na kilka miesięcy przed realizacją. Podam kilka przykładów gdzie aktywność słoneczna kumuluje się w jednym dniu na 3 grudzień 2019 rok. Eksplozja wylkanu 3 sierpnia 2019 roku Nowa Gwinea. Takie wydarzenie powtórzy się za 120 dni na 120-tym południku oraz 29 równoleżniku przypadnie to na 3-ci grudzień 2019 rok. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 120 st. C + 29 st. C   { - 1,   - 2 }. Lokalizują one zachodnie stany Zjednoczone Ameryki. Mieszczą się tam największe miasta Ameryki Północnej Los Angeles oraz San Fracisko. Bardzo możliwe trzęsienie ziemi w tamtym rejonie 3/4 grudzień 2019 rok. 14 lipiec 2019 rok raptowne spadki temperatur powtórzą się za 141 dni przypadnie to na 4/5 grudzień 2019 rok. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: + 140 st. C   - 95 st. C   { - 3,   0 }. 30 lipiec 2019 rok spadek temperatury, taki dzień powtórzy sie za 123 dni przypadnie to na 3 grudzień 2019 rok. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 123 st. C   + 39 st. C    { + 2,  - 12 }. Minusowa wartość liczby - 123 wskazuje 123 południk na zachód od Greenwich Amerykę Północną. 123 południk przecina 39-ty równoleżnik lokalizuje to nam San Francisko oraz Los Angeles. Wyliczone liczby  z aktywności słonecznej nakładają się na siebie, wskazując kilkakrotnie 3 grudzień 2019 rok. Wartość liczby + 2 wskazuje drugą strefę czasową na wschód od Greenwich: Grecja, Albania. Trzeba się liczyć z trzęsieniem ziemi w zachodnich rejonach Ameryki północnej lub eksplozją wulkanu w wymienionych miejscach na 3 grudzień 2019 rok. 6 grudnia 2019 roku ponownie nawiedzi silne trzęsienie ziemi Albanię. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe: - 54 st. C    + 134 st. C   { + 2,    - 1 }. Po 54 dniach będziemy mieli 1 luty 2020 rok. Trzeba się liczyć z ponownym trzęsieniem ziemi w Albani.
Przelot asteroidy 28 sierpnia 2019 roku zbiegł się w tym samym czasie z eksplozją Wulkanu Stromboli we Włoszech. Z aktywności słonecznej wyliczyłem nastąpujące liczby: - 111 st. C    + 31 st. C    { + 1,    0 }. Taki dzień powtórzy się za 111 dni przypadnie to na 19 grudzień 2019 rok na zachód od Greenwich. 111 południk przetnie 31 równoleżnik. Zlokalizuje to nam północny Meksyk lub Kalifornię. Łączą się tam płyty tektoniczne które będą miały wpływ na eksplozję wulkanu oraz trzesienia ziemi. Wartość liczby + 1 wskazuje pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich Polska oraz Europa.
29 sierpień 2019 rok. Silne trzęsienie ziemi - Polska M 4,1 st. w skali R. Taki dzień powtórzy się za 112 dni na zachód od Greenwich oraz za 31 dni na wschód od Greenwich. Przypadnie to na 21 grudzień 2019 rok. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 112 st. C   + 31 st. C    { + 2,   - 4 }. 1 wrzesień 2019 rok temperatura tego dnia raptownie spada przed północą oraz po północy. Taki dzień ze spadkiem temperatury powtórzy się za 114 dni przypadnie to na 25 grudzień 2019 rok. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 114 st. C    + 29 st. C { - 4,   - 2 }. Wartość liczby 114 lokalizuje okolice Włoskiego Wezuwiusza oraz Wulkan Yellowstone w USA. Wiadomo iż spadki temperatur informują o zmianie pogody które mają wpływ na trzesienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. I tak też może być 25 grudnia 2019 roku w Polsce. Wartość liczby + 2 wskazuje drugą strefę czasową na wschód od Greenwich: Albania Grecja. Dalej 7 wrzesień i ponowny spadek temperatury. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 108 st. C    + 36 st. C    { + 1,   - 4 }. Taki dzień powtórzy się za 108 dni przypadnie to na 25 grudzień 2019 rok. 29/30 wrzesień 2019 rok Polska - Halny. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 86 st. C    + 59 st. C    { + 2,   - 5 }. Taki dzień jak 29 wrzesień 2019 rok powtórzy się za 86 dni przypadnie to na 25 grudzień 2019 rok. W tym dniu mieliśmy zmianę pogody z bardzo silnym wiatrem, która wpłynęła na trzęsienie ziemi w Polsce. Tak też może być 25 grudnia 2019 roku. 1 październik 2019 rok oderwał się ogromny lodowiec od Antarktydy. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 86 st. C     + 81 st. C    { - 3,   + 1 }. Taki dzień powtórzy się za 86 dni przypadnie to na 25/26 grudzień 2019 rok. 2 październik 2019 rok, temperatura raptownie spada. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 83 st. C    + 82 st. C    { - 3,   + 4 }. Taki dzień ze spadkiem temperatury powtórzy się za 83 dni przypadnie to na 22/23 grudzień 2019 rok. Już informowałem o obfitych opadach śniegu w Polsce w okolicy od 20 do 25 grudnia 2019 rok. 4 październik 2019 rok. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 81 st. C    + 84 st. C    { + 1,    - 1 }. W tym dniu dwukrotnie zatrzęsło ziemią. Tego samego dnia 4 października 2019 roku rozbił się samolot na Ukrainie zginęło 5 osób. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 81 st. C    + 84 st C    { + 1,   - 1 }. Taki dzień powtórzy się za 81 dni przypadnie to na 25 grudzień 2019 rok. Podobne wydarzenie w innym wydaniu może mieć miejsce 25 grudnia 2019 rok. Na ten dzień trzeba się liczyć z trzęsieniami ziemi. Na 25 grudzień mamy oderwany lodowiec. Tragedia na Ukrainie gdzie zginęło 5 osób. Bardzo duże spadki temperatur które wpłyną na eksplozje wulkanu oraz trzęsienia ziemi nie tylko w Polsce, Europie ale również na świecie - wszystko na 25 grudzień 2019 rok. 7 październik 2019 rok raptowny spadek temperatury rankiem. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 79 st. C    + 101 st. C    { + 3,   + 6 }. Taki dzień z raptownym spadkiem temperatury powtórzy się za 79 dni. Przypadnie to na 25/26 grudzień 2019 rok. Co nam przyniosą zapisane liczby tego się dowiemy na Boże Narodzenie? Czy będzie to mroźna zima z obfitymi opadami śniegu - zobaczymy. Po 101 dniach od 7 października będziemy mieli 18 styczeń 2019 rok. 8 październik 2019 rok Kużnia Raciborska eksplodował niewybuch zginęło dwóch żołnierzy a trzeci zmarł w szpitalu. W tym samym dniu zatrzęsło ziemią w Polsce. Trzeba się liczyć z ofiarami na przyszłość. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 81 st. C    + 107 st. C    { 0,   - 2 }. Taki dzień powtórzy się za 82 dni przypadnie to na 30/31 grudzień 2019 rok - Sylwester. Taki dzień jak 8 październik 2019 rok powtórzy się za 107 dni przypadnie to na 25 styczeń 2020 rok. Jeżeli wyliczone liczby z aktywności słonecznej nakładają się na siebie to trzeba się liczyć z niebezpiecznymi wydarzeniami ziemskimi na 25 styczeń 2019 rok. 
30 październik, 1 listopad 2019 rok. Przez dwa dni Opole temperatura spadała do - 5 stopni C nad ranem. Aktywność słoneczna na 30 październik przedstawia takie oto liczby:  - 76 st. C    + 137 st. C    { + 6,  - 19 }. Taki dzień ze spadkiem temperatury powtórzy się za 76 dni przypadnie to na 16 styczeń 2020 rok. 1 listopad 2019 rok. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 82 st. C    + 118 st. C    { - 5,   + 7 }.  Taki dzień ze spadkiem temperatury powtórzy się za 82 dni przypadnie to na 23 styczeń 2020 rok. Spadki temperatur informują o silnych trzesieniach ziemi przypadnie to na 16 oraz 23 styczeń 2020 rok. Duże skupisko wartości liczbowych w jednym miejscu informuje o trzęsieniach ziemi, huraganami, tsunami, eksplozją wulkanu, obfitymi opadami śniegu, mrozami itp.
1 sierpień 2019 rok. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 125 st. C     + 27 st. C   { - 2,   - 2 }. Taki dzień powtórzy się za 125 dni przypadnie to na 6 grudzień 2019 rok. 1 sierpnia zatrzęsło zimią w Chile. Liczby pokazują region trzęsienia ziemi Los Angeles, Kalifornia.
11 sierpień 2019 rok Odpust w Kamieniu Śląskim. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 117 st. C    + 21 st. C    { - 5,   + 9 }. Taki dzień powtórzy się za 117 dni przypadnie to na 8-my grudzień 2019-ty rok. Jest to niedziela podobnie jak 11 sierpień 2019 rok. Na ten dzień napisałem specjalny artykuł. Który niebawem ukaże się na blogu. Liczby pokazują wydarzenia na 117 południku na zachód od Greenwich przecina go 21 równoleżnik. Lokalizuje to nam Los Angeles Kalifornia. 14 wrzesień 2019 rok. Taki dzień  powtórzy się za 84 dni przypadnie to na 8-my grudzień niedziela. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 84 st. C   + 54 st. C   { + 2,   + 7 }. W tym dniu obok Ziemi przelatuje asteroida. Przeloty asteroidy zwiastują wydarzenie kosmiczne, zmianę pogody która ma wpływ na wydarzenia ziemskie oraz  trzęsienia ziemi. Takie wydarzenie powtórzy się za 84 dni. Przypadnie to na 8 grudzień 2019 rok. W tym opisie mamy dwa wydarzenia jedno ziemskie drugie kosmiczne co nam zwiastują wskazując na 8 grudzień 2019 rok zobaczymy.
30 wrzesień trzykrotne spadki temperatur zwiastują huraganowe wiatry. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby: - 88 st. C    + 54 st. C    { - 2,   + 27 }. Taki przypadek powtórzy sią za 88 dni przypadnie to na 28 grudzień 2019 rok. Trzeba się liczyć z trzęsieniem ziemi Albania Grecja na 27 południku. Wartość liczby + 54 informuje o wydarzeniu za 54 dni. Przypadnie to na 24 listopad 2019 rok. W tym dniu rejestruje spadek temperatury o 7,5 st. C od 10:00 do 10:45. Zegar kreśli bardzo dużą literkę C. To informacja o wielkim Cylkonie. Mamy 28 listopad Stany Zjednoczone Ameryki północnej nawiedza wielki śnieżny Cylkon. Na 24 listopad wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 55 st. C   + 164 st. C   { + 4,  + 6 }.  Taki dzień powtórzy się za 55 dni. Przypadnie to na 19 styczeń 2020 rok. Taki dzień powtórzy się za 25 dni { 5 x 5 = 25 }przypadnie to na 29 grudzień 2019 rok na 25 południku. Trzeba się liczyć ze zmianą pogody oraz huraganowymi witrami oraz trzęsieniami ziemi.

Trzęsienie ziemi 12 grudzień na 43 równoleżniku - Perugia czy Albania?

Szczególny dzień końcem roku to 12/13 grudzień 2019-ty rok. Wykres przedstawia obiekt kosmiczny w szczególnym okienku. Znajduje się w przedsionku kosmicznym pomiędzy dwoma granicami: światła i ciemności. Takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko w ciągu roku. Informują one o bardzo silnym trzęsieniu ziemi w tym przypadku do 9-ciu stopni w skali R połączone z tsunami. Liczby z aktywności słonecznej przedstawiają takie oto liczby:

- 43 st. C    + 132 st. C    { - 1,   + 9* }. Wartość liczby + 9 z gwiazdką informuje o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R. Wartość liczby minus { - 1 } może informować o wydarzeniu na zachód oraz na wschód od Opola. Lecz zwracam uwagę że tu wartość liczby 9 odgrywa decydującą rolę. Informuje o trzęsieniu ziemi do 9-ciu stopni w skali R z tsunami.
Po pierwsze, wartość liczby + 9 wskazuje 9 strefę czasową na wschód od Greenwich. Lokalizuje to nam Japonię oraz Wyspy Moluckie.
Po drugie, wartość liczby - 43 wyliczonej z aktywności słonecznej wskazuje: { 4 x 3 = 12 } 12-ty południk w Europie przecinany przez  43 równoleżnik. Przecina man centralnie Rzym. Trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R w Rzymie może zniszczyć cały Watykań oraz Rzym 12 grudnia 2019 roku.
Po trzecie, wartość liczby - 1 wskazuje pierwszą strefę czasową na zachód od Greenwich. Na 12 południku. Trzęsienie ziemi na Oceanie Atlantyckim w 9 stopniowej skali R może wywołać tsunami które zaleje Portugalię, Francję, Niemcy, Anglię oraz wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej. Na 43 równoleżniku w Europie łączą się trzy płyty tektoniczne. Przesunięcie tych płyt może spowodować bardzo silne trzęsienie ziemi z tsunami. Skutki będą katastrofalne.
Po czwarte, wartość liczby 43 to równoleżnik, natomiast wartość liczby 9 to nic innego jak Albania na 20 południku. { 9 jest równe 54, a 54 to trzy południki: 10, 17 oraz 27 }. Zaznaczam również że 17-ty oraz 20-ty południk przecina Polskę w rejonie Górnego Śląska w miejscu częstych trzęsień ziemi na 12 grudzień 2019 rok. Bardzo możliwe powtórne trzęsienie ziemi w Albani w 9-cio stopniowej skali R. Po takim trzęsieniu ziemi powstanie tsunami. Po 43 dniach od 12 grudnia będziemy mieli 25 styczeń 2020 rok. Na wschód od Greenwich 132 południk przecina Japonię oraz Wyspy Moluckie. Natomiast na zachód od Greenwch 132 południk przecinany przez 43 równoleżnik lokalizuje nam zachodnie Stany Zjednoczone, oraz wulkan św. Heleny wraz z Yellowstone. Więc wymienione wartości liczbowe lokalizują nam dwa miejsca po obu stronach świata, które zagrażają ludzkości na 12 grudzień 2019 rok oraz 25 styczeń 2020 rok. Wydarzenia 16 lipca oraz 22 sierpnia wskazały 12 grudzień 2019 rok. Z wtorku na środę 16/17 lipiec 2019 rok mięliśmy zaćmienie Księżyca. Po 146 dniach od 16 lipica mamy 12 grudzień 2019 rok i obiekt kosmiczny w szczególnym okienku. Informuje o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R na południu Europy. Wydarzenia z Polski 22 sierpnia 2019 roku także wskazały 12 grudzień 2019 rok. Tego dnia w Polskich Tatrach piorun poraził 158 turystów. W tym kilku zginęło. Po 112 dniach będziemy mieli 12/13 grudzień 2019 rok. Czy obiekt kosmiczny w szczególnym miejscu w kosmosie na 12 grudzień sygnalizuje o bardzo silnym trzęsieniu ziemi na 25 styczeń 2020 rok czy zrealizuje trzęsienie ziemi już 12 grudnia 2019 rok. Wiem że obiekt kosmiczny w szczególnym okienku z czerwca informował o wydarzeniu po 100-tu dniach. Ten przypadek jest inny i trzeba brać poprawkę. Możemy się więc spodziewać bardzo silnego trzęsienia ziemi już 12 grudnia 2019 roku 25 stycznia 2020 roku oraz po 100-tu dniach, co przypanie na 22 marzec 2020 rok.
9/10 listopad 2019 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 76 st. C   + 130 st. C    { + 2,   - 8 }.  Liczby z aktywności słonecznej wskazują bardzo silne trzęsienie ziemi do 8-miu stopni w skali R połączone z tsunami w drugiej strefie czasowej na wschód od Greenwich. Wartość liczby - 76 informuje o wydarzeniu za 76 dni przypadnie to na 25/26 styczeń 2020-ty rok. Taki przypadek trzęsienia ziemi lub eksplozji wulkanu zrealizuje się za 76 dni przypadnie to na 25/26 styczeń 2020 rok. Oraz za 130 dni na 130 południku przypadnie to na 20 marzec 2020 rok. Więc mam już kilkakrotne potwierdzenie o trzęsieniu ziemi z tsunami na 25 styczeń 2020 rok oraz 20 marzec 2020 rok. Wygląda na to że 25 stycznia 2020 roku dwukrotnie zatrzęsie ziemią. Wartość liczby + 2 z nawiasu wskazuje na drugą strefę czasową na wschód od Greenwich. Lokalizuje to nam Grecję oraz Turcję lub Albanię. Gdyby przesunęły się płyty tektoniczne na Oceanie Atlantyckim w rejonie Azorów, to trzęsienie ziemi do 8 stopni w skali R na oceanie Atlantyckim zagrozi samym wyspom oraz zachodnim rejonom Portugali, Fracji, Niemcom oraz Wielkiej Brytani. Nie wspomnę o wschodnich rejonach Ameryki Północnej. Po tym trzęsieniu ziemi może powstać tsunami, ponieważ obiekt kosmiczny z 9/10 listopada 2019 roku znajduje się w szczególnym okienku pomiędzy dwoma granicami światła i ciemności.
11 listopada 2019 roku zatrzęsło ziemią we Francji 4.9 stopnia w skali R. Podobny przypadek powtórzy się za 57 dni przypadnie to na 8 styczeń 2020 rok, oraz za 140 dni i przypadnie to na 1 kwiecień 2020 rok. Czy Kurs Merkurego przed tarczą słońca informował o trzęsieniach ziemi na 8 styczeń oraz 1 kwiecień 2020 rok?
18 listopad 2019 rok. Temperatura raptowie spada o 5 stopni od 16:10 do 16:30. Taki dzień ze spadkiem temperatury powtórzy się za 51 dni przypadnie to na 8/9 styczeń 2020 rok. Oraz za 179 dni przypadnie to na 17 maj 2020 rok. Więc mam drugie potwierdzenie wydarzenia na 8 styczeń 2020 rok. 11 listopad oraz 18 listopad to dwa dni które wskazują 8 styczeń 2020 rok. W pierwszym przypadku zatrzęsło ziemią, w drugim przypadku spadła temperatura. Wiadomo spadek temperatury mają wielki wpływ na trzęsienia ziemi. Trzeba się liczyć z trzęsieniem ziemi w Polsce. Okolice 25 grudnia 2019 roku oraz 25 styczeń 2020 rok te dwie daty dają nam próbkę tego co będzie się działo w przyszłych latach. Każde wydarzenie ziemskie powtórzy się po jakimś czasie. Liczby z aktywności słonecznej pokazują powiązania pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem.


22 listopad 2019 rok. Aktywność słoneczna na ten dzień przedstawia następujące wartości liczbowe informujące o zmianie pogody:

- 54 st. C    + 152 st. C   { + 1,   + 7 }. Cztery dni później zatrzęsło ziemią w Albani. Po 54 dniach od 22 listopada będziemy mieli 16 styczeń 2020 rok. Lokalizuje to nam południe Europy od Francji po Turcję. Prognozowana siła trzęsienia ziemi do 5,2 stopnia w skali R. Liczby z aktywności słonecznej w Nowym Roku 2020 wskażą dokładną prognozę.
26 listopad 2019 rok. Trzęsienie ziemi - Albania 6.4 stopnia w skali R. A powinno wynieść 6,6 stopnia w skali R. Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe: - 54 st. C    + 166 st. C   { + 2,   - 6 }. Lokalizują one  miejsce trzęsienia ziemi Albania. Po 54 dniach powtórzy się trzęsienie ziemi nie tylko w Albani również w Polsce. Dodając 54 dni to kalendarz wskaże 20 styczeń 2020 rok. Siła trzęsienia ziemi powinna wynieść 6,6 stopnia w skali R. W przyszłości wszystkie kraje śródziemnomorskie będą zagrożone silnymi trzęsieniami ziemi nawet w 9 stopniowej skali R połączone z tsunami a to zniszczy wiele krajów. Zawsze na pierwszym miejscu stawiam trzęsienie ziemi. Jaką niespodziankę szykuje nam 54-ty równoleżnik w północnej części Polski. Od 10 do 27 południka. Wymienione południki przecinają Danię, Niemcy, Polskę, Rosję oraz  Litwę. Cały region Morza Bałtyckiego. Czy Morze Bałtyckie skuje lód po 2026 roku zobaczymy. Wygląda na to że szykuje sie epoka lodowcowa.
28 listopad 2019 rok - totalna zmiana kierunku wiatrów, a zarazem zmiana pogody. Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe.

- 57 st. C    + 157 st. C   { 0,  - 4 }. Wyliczone liczby w nawiasie informują o zmianie pogody. Temperatury będą spadać do - 4 stopni C. Po 57 dniach będziemy mieli 25 styczeń 2020 rok. Trzeba się liczyć w tych dniach z trzęsieniem ziemi. Wartość liczby + 157 wskazuje wydarzenie na wschód od Greenwich. Wyspy Salomona oraz Wyspy Aleuckie. Wartość liczby 57 wskazuje Bliski Wschód. Być może chodzi o konflikt Izraelsko - Palestynski. Na przełomie 28 a 29 listopada 2019 roku mieliśmy burze śnieżne w USA. 29 listopad 2019 rok. Godzina 10:30 temperatura spada o 2 stopnie. Takie wydarzenie ze spadkiem temperatury powtórzy się za 57 dni przypadnie to na 26 styczeń 2020 rok.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page