top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Ponowne przyjście Jezusa na Ziemię.
(sobota, 14 grudnia 2019)

 

Koniec Czwartego Świata.


Zacytuję fragment tekstu z Biblii gdzie Jezus mówi o ponownym przyjściu na Ziemię. Źródło: Aktywne Chrześcijaństwo. Co Biblia mówi o ponownym przyjściu Jezusa? Cyt: " ponowne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię jest jednym z najbardziej znaczących wydarzeń, jakie kiedykolwiek miały miejsce. Czasy ostateczne niosą ze sobą wiele bólu, cierpienia i nędzy. To będzie najmroczniejszy okres w historii świata, gdzie zło, bieda i niesprawiedliwość przejmą władzę. Ciemność będzie całkowicie rządzić ziemią. Wtedy Jezus przyjdzie z powrotem na ziemię wraz ze swoją armią, by wyratować ludzi z władzy zwierzęcia i Antychrysta! Po wielu dniach ciemności wreszcie zaświeci światło! Ziemia która od czasów Adama i Ewy była pod wpływem szatana, wejdzie w punkt zwrotny, podniesie się z żelaznego ucisku grzechu i zostanie przekazana w ręce Jezusa ". Moje obliczenia z aktywności słonecznej pokrywają się z opisem Biblii oraz danymi Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa na temat ponownego przyjścia Jezusa na Ziemię. Liczby z Galerii piramidy Cheopsa przedstawiają dokładną datę, lecz to tylko liczby, a rzeczywistość może być całkiem inna. Ja przedstawiam taki obraz wydarzeń jak go przekazywali nasi przodkowie. O triumfie Jezusa informuje ostatnia 28-ma numeracja z tabeli Galerii, w którą wpisana jest wartość liczby 56. Przypisana jest dla Stwórcy Pana Boga oraz Jezusa Chrystusa zaznaczyłem ją gwiazdką w nawiasie. R.S.83.12171    {  56*  0  28 }. W poprzednim artykule z 1 grudnia 2019 roku pod punktem pierwszym  przedstawiłem życie i śmierć Jezusa by porównać to do innego wydarzenia z 27 września 2027 roku. Wyliczone liczby z 12-tej numeracji Tabeli Galerii życia i śmierci Jezusa oraz ostatnej 27-mej numeracji Tabeli Galerii różnią się południkami. Pomiędzy południkami powstała różnica w liczbie 45 wskazując 2023 rok. Wyliczone liczby z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa przedstawiają numerację w której bardzo możliwe zapisany jest konflikt ostatniej wojny: R.S.68.2345     23  0  45     5. Kolejne liczby 2345 mogą informować o wojnie, która będzie trwała 5 lat na przedstawionym terytorium 4 i pół strefy czasowej od 15 lutego 2023 roku. Od Izraela do Indii oraz od wschodniej granicy Polski po Kaukaz. Od 2023 do 2027 roku. Swój wkład w tę wojnę będzie miała Rosja. Sygnałem rozpoczęcia wojny jest przedział czasu 10-ciu lat od upadku asteroidy nad Jekaterynburgiem- Czelabińsk 15 lutego 2013 roku. Tu zaznaczę że wymienioną datę upadku asteroidy opisałem dokładnie w książce wydanej w 2012 roku. Więc grubo przed upadkiem asteroidy na ziemię w okolicy Jeakaterynburga-Czelabińsk. Liczby 2345 pokazują wojnę na terytorium od 2-giej do 5-tej strefy czasowej tj. od Bliskiego Wschodu po dalekie Indie. Od 23 południka na wschód od Greenwich. W tych liczbach jest uwzgledniona liczba 45 i jej odwrotna 54 zaznaczając jednocześnie 54 równoleżnik północnej polski. Dodatkowo w tej liczbie wyszczególniono 45 równoleżnik północnych Włoch. Wartość liczby 45 przedstawia strefy czasowe od 35 do 80 południka. { 80 - 35 = 45 }. W tym przypadku wartość liczby 35 przedstawia 35-ty południk na Bliskim Wschodzie Betlejem miejsce Narodzin Jezusa. Natomiast wartość liczby 80 przedstawia 80-ty południk na Dalekim Wschodzie miejsce ponownego przyjścia  Jezusa na Ziemię. W pierwszym przypadku 35-ty południk był przecinany przez 32-gi równoleżnik wskazując Betlejem. W drugim przypadku 80-ty południk przecinany przez 11-ty równoleżnik wskazuje teoretycznie Jaffe miejsce ponownego przyjścia Jezusa na Ziemię. Różnica pomiędzy równoleżnikami wynosi 21. { 32 - 11 = 21 } z prawej do lewej mamy 12-tą numerację z której odczytałem życie i śmierć Jezusa. W pierwszym przypadku Jezus urodził się w Betlejem na 32 równoleżniku a ponownie przyjdzie na ziemię z Niebios na 11-tym równoleżniku. Współrzędne geograficzne lokalizują nam jedno miasto na południu Indii Kadiyakarai oraz Jaffe na Sri Lance. Centralne miejsce przecięcia współrzędnych geograficznych to ciśnina Palk Strait. Wyliczona różnica pomiędzy wymienionymi południkami 35 a 80 wynosi w liczbie 45 to 4 i pół strefy czasowej. Odwrotność tej liczby przedstawia powierzchnię podstawy piramidy Cheopsa 5,4 ha oraz czas pomiedzy Czwartym a Piątym Światem i szczególne wydarzenie. Porównałem tu dwie numeracje z Tabeli Galerii które wskazały obszar pomiędzy Betlejem a środkowymi Indiami. Z tego wynika że na wymienionym terytorium zajdą wielkie zmiany. Sęk w tym że Indie zamieszkuje 1 miliard 400 milionów ludności. Czy połowę ludności tego kraju dosięgnie " koniec świata "? Co się z drugą połową? Wyemigruje lub zginie. Zależy jaki koniec świata nam kosmos przygotował. W grę wchodzi jeszcze upadek asteroidy do Oceanu Indyjskiego. Gdyby takie wydarzenie miało miejsce to mamy katastrofę na niewyobrażalną skalę. Do daty 8 marca 2014 rok dodam przedział czasu 10-ciu lat to w kalendarzu odczytam 8 marzec 2024 rok. W tym czasie na Oceanie Indyjskim zaginął samolot pasażerki MH-370 z 239 osobami na pokładzie. Mogą to być dwa zbieżne wydarzenia. Jeżeli od jednej strefy czasowej do drugiej jest ponad 1000 kilometrów to w sumie mamy około 5-tys kilometrów długości oraz 1500 km szerokości. Wymieniony obszar porównywalny jest do Afrykańskiej Sahary. Czyżby kraje Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu miały podzielić los pustynnej Sahary? Zakładam że wielka afrykańska pustynia Sahara ponownie się zazieleni po zmianie klimatu.
Oto dwie numeracje z Tabeli Galeri które wskazują wymienione terytorium.
12-ta mówi o życiu i śmierci Jezusa zaznaczyłem ją gwiazdką.
27-ma mówi o końcu świata i ponownym przyjściu Jezusa na Ziemię zaznaczyłem ją gwiazdką.


1. R.S.35.2331       24   0   12*       7.
2. R.S.80.11331     54   0   27*       1.


Porównam wymienione liczby z Tabeli Galerii do opisanych wydarzeń. Wartość liczby 27 z gwiazdką to numer naszej planety Ziemi jej odwrotność 72 to planeta " Nibiru " prawie trzy razy większa od naszej planety Ziemii. Ciekawostka na tej planecie jest życie kontynenty oraz woda. Ostatnią 27-mą numerację budowniczy zaznaczył w otworach Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa po obu stronach Galerii na samej górze 2 x po 27 plus dwie zbliżone do siebie 2 x 28. Budowniczy wyszczególnił tylko 28 numeracji. Może się mylę według mojej oceny numeracji jest 104 ja przedstawiłem tylko 27 z Wielkiej Galerii gdzie zapisano koniec naszej epoki na ziemi na 2027 rok. Gdzie wartość liczby 9 jest równa 54. Na którą składają się trzy liczby: { 10, 17, 27 } w tym środkowa liczba 17 z jej zmienną 71. Zacytuję tragment tekstu który informuje o numeracji z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Źródło: Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, piramida Chufu. Cyt " Wzdłuż całej Galerii, po jej obu stronach, przy posadzce, ciągną się dwie rampy o wymiarach 61 cm wyskości i 50 cm szerokości. Pomiędzy rampami przestrzeń posadzki ma taką samą szerokość jak strop, tj. 104 cm. W ścianach na poziomie ramp znajduje się 56 otworów { po 27 z każdej strony i po jednym w wysokim stopniu u góry } ". Czyli 2 razy po 27 = 54. Dwie ostatnie numeracje 55-ta oraz 56-ta są na podwyższeniu { 54 + 2 = 56 }. Podwyższenie to scena z której Pan Bóg kieruje wszechświatem. Podwyższenie może sygerować podniesienie poziomu morza w czasach ostatecznych. Pod punktem pierwszym zapisano życie i śmierć Jezusa. Pod punktem drugim zapisano ponowne przyjście Jezusa na Ziemię w wieku 33 lat. Nie do ziemii świętej na 35-tym południku jak to oczekują Żydzi gdyż za dużo się tam krwi przelało, a po drugie ukrzyżowano Jezusa gdzie nikt za ten czym nie poniósł konsekwencji. Punkt drugi wskazuje wartość liczby 80 x 11 to nowe terytorium na naszej planecie Ziemi w Piątym Świecie. Zwracam uwagę na dwie pierwsze liczby z lewej strony z powyższej numeracji. Pod punktem pierwszym oraz drugim z lewej strony dwie pierwsze liczby to 35 oraz 80. Zaznaczają wielkie terytorium na ziemi od 80 do 35 południka. To cały region blisko i dalekowschodni od Izraela przez Irak, Iran, Pakistan, Afganistan, do połowy Indi. W liczbie 54 zapisano zmiany które systematycznie zachodzą na ziemi teoterycznie co 5400 lat. W tym przypadku do pełnej precesji 27 000 tys lat brakuje nam 5400 lat Piątego Świata. Wtedy będziemy mogli mówić o całkowitym końcu świata. Wymienione południki wycinają z naszej mapy obszar od 35 do 80 południka. Lokalizuje to nam obszar teoretycznie w Europie od Moskwy do Nowosybirska to całe dwie Niziny Wschodnio Syberyjska oraz Zachodnio Syberyjska po samo południe do Indii. W tym mamy kilka dawnych republik Radzieckich część Chin oraz Turcji.  Wartość liczby 80 ma tu szczególne znaczenie odejmując od liczby 80 przeciwną 35 czyli 53 to otrzyman 27, ostatnią numerację z tabeli Galerii. Więc wiemy jakie terytorium na ziemi { 27 }będzie zajmowała podstawa piramidy Cheopsa w Piątym Świecie od Izraela do Indii. Hipotez wydarzeń końca świata w tym kwadracie 5,4 można przedstawiać wiele. Kraje Bliskiego oraz Dalekowschodnie posiadają broń jądrową. Gdyby doszło do trzeciej wojny światowej na wymienionym terytorium pomiędzy wymienionymi państwami to w tym miejscu zostanie kupa kamieni. Teoretycznie zginie jak podają liczby około 3 miliardy 800 milionów ludzi. Lub pozostanie na Ziemi 3 miliardy 800 milionów ludzi. Tak czy inaczej zginie połowa ludzkości, a na wymienionym terytorium zostanie pustynia porównywalna do Afrykańskiej Sahary. Natomiast na terytorium Sahary w obecnym kształcie widzę odrodzenie. Jak pokazują liczby z odrodzeniem wiąże się nowy papież. Co się stanie jeżeli zmieni się pole magnetyczne Ziemi. Skutki katastrofalne dla naszej Ziemi oraz ludzkości. Wykres przedstawia dodatkowo kołysanie naszą planetą przez 65 godzin 56 minut. Czym się różnią pozostałe liczby: pod punktem pierwszy wartość liczby 7 informuje o ostanich 7-miu godzinach życia Jezusa na krzyżu. Punkt drugi wskazuje wartość liczby 1 przedstawia jedyny taki przypadek w historii świata oraz jedynej Boskiej postaci. Ta liczba jeden mówi o Jezusie który ponownie przyjdzie z Niebios 27 dnia na planetę Ziemię z oznaczonym numerem 27. Pozostałe liczby czytane z prawej do lewej niczym się nie różnią. Dwie pierwsze liczby z lewej strony z podpunktu pierwszego z 12-tej numeracji wskazują 35-ty południk. Natomiast dwie pierwsze liczby z 27-ej numeracja przedstawiają 80-ty południk. Różnica między tymi liczbami musi wynieść 45 i jej odwrotną 54. Poszczególne liczby z prawej do lewej w obu przypadkach przedstawiają: 13-tą Planetę " Nibiru ". Pod punktem pierwszym było ukrzyżowanie o godzinie 13:32 pod punktem drugim ponowne przyjście Jezusa o godzinie 13:31. Mamy tutaj różnicę 1 minuty w pierwszym przypadku Jezus oddał życie o godzienie 20:32 czyli 28-siem minut przed godziną 9-tą. W drugim przypadku ponowne przyjście Jezusa na ziemię zapisano na godzinie 13:31 czyli 29 minut przed godziną 14:00. Do tej nowiny trzeba dodać jedną godzinę to wyjdzie 14:31. Czyli 29 minut przed godziną 15-tą. Dlaczego w samo południe tak by wszyscy Jezusa ujrzeli Zstępującego z Nibios na obłokach wraz z Aniołami swojej mocy. Zapewniam że najbardziej zagorzali przeciwnicy Pana Boga którzy dzisiaj drwią z Pana Boga, między innymi lewica, będą klękać na kolana w ostanich trzech dniach i prosić o ziemski spokój. Co może się stać pomięzy 35 a 80 południkiem. Wystarczy popatrzeć od Izraela po Indie prawie wszystkie kraje posiadają broń jądrową. Obecnie krawe żniwo zbiera Turcja na terytorium Kurdów. Rosja toczy walki na wschodzie Ukrainy. Iran tylko czeka. Izrael systenatycznie ostrzeliwuje Palestyńczyków. Pakistan posiada broń jądrową. Zatarg o Kaszmir pomiędzy Indiami a Pakistanem toczą się od lat. Jednym słowem koszmar. Ciemność rządzi światem. Dopiero po tym wszystkim nastanie spokój tak zapisano w 28 numeracji. W liczbie 27 z Galerii piramidy Cheopsa zapisano historię Ziemi. Niektórzy igrają naszą planetą ziemią nie zdając sobie sprawy z tego czynu. Co ma wspólnego 27-mio kilometrowy zderzacz hadronów z przebiegunowaniem? Może doprowadzić do wielkiej katastrofy w 2027 roku 27 września. Porównam tu 27 kilometrowy odcinek do liczby 27. Gdzie 27 jest cząstką liczby 54 i czterech stref czasowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Badania mogą mieć związek z tym wydarzeniem końca świata. Porównam kilka przykładów które mogą mieć coś wspólnego z tym eksperymentem. Tabela Galerii przedstawia koniec 27-mej numeracji w 2027 roku, dalej już nic nie ma. Działo się to będzie 27 września 2027 roku. W tym samym czasie mamy ponowne przyjście Jezusa na Ziemię. Igranie z Panem Bogiem nikomu nie przyniesie sławy. W tym samym czasie mogą mieć miejsce zmiany pola magnetycznego ziemi, kołysanie ziemią, zmianą klimatu oraz trzecią wojną światową. Wykres przedstawia wypchniętą naszą planetę z orbity na trzy dni. Taki obraz przedstawiają wyliczone liczby oraz wykres. Jaką rolę w tym ma odegrać Polska { 56 }. Polska w tym przypadku jest wyszczególniona z zaznaczonym terytorium 312 tys km kw. Ci którzy wierzą w Jezusa Chrystusa w Polsce przetrwają pozostali co plują na kosciół i drwią z niego znajdą swoje miejsce jak pisałem w ostatnim 27-mym wagonie z którego nie ma wyjścia. Lecz Polskę czekają jeszcze ciężkie czasy. Dodam do tego że liczba 54 przecina północną polskę na dwie części od 54 równoleżnika na północ. Na tę liczbę 54 składają się trzy liczby: 10,17,27 oraz 71. Zaznaczają one terytorium od 10-tego południka centralnych Niemiec po 27-my południk na wschód od Greenwich. Czy liczby pokazują zmiany klimatu od 54 równoleżnika na północ nie do zaakceptowania dla nas. Wymienione trytorium pomiędzy południkami zaznaczony jest  Bałtyk. Czy nasze Morze Bałtyckie spowije zlodowacenie? Z drugiej strony na zaznaczonych południkiach, od 10 do 27, mogą być prawadzone działania wojenne. Czy Niemcy oraz Rosja bedą próbowały podzielić Polskę na dwie połowy o tym informuje wartość liczby 54. Na którą składają się takie oto liczby: 10-Niemcy, 17-Polska przeciwna 17 to 71 Rosja. Czy w tych liczbach jest zapisany plan podziału północnej Polski od 54 równoleżnika na północ? Zakładam że wymienione państwa Niemcy oraz Rosja będą prowodyrami rozpoczęcia podziału Polski.  Oczywiście opozycja w tym haniebnym czynie współpracuje  z oprawcami. To dzięki Andrzejowi Dudzie Amerykanie staną w obronie Polski. Świadczy o tym liczba 71 na zachód od Greenwich zaznaczając stolicę Waszyngton. Taki obraz przedstawiają liczby. Być może chodzi o inne wydarzenie powiązane ze zmianą klimatu i emigrację część ludności z północnej Polski na południe. Być może wartość liczby 8 milionów jest wpisana w migrację z terenów północnej Polski na południe. A nie jak podałem że zginie ponad 8 milionów ludności Polski. Liczby wskazują na 2026 rok. W ostatnej numeracji jest wyszczególnione 8 milionów ludności na 312 tys km kw. I założyłem że chodzi o straty w ludności. Powiązania. Wszystko zaczęło się od 16 grudnia 2016 roku. Gdzie opozycja w sejmie próbowała dokonać zamachu na legalnie wybrany Polski rząd. Przywódcą był niemiecki agent w Polsce Donald T. Po 10-ciu latach będziemy mieli 2026 rok. Krótko przed końcem tego świata. To że Polska w tej numeracji jest wyszczególniona to załsuga ludzi mocno wierzących w Pana Boga oraz Jezusa związaną w 1000-letnią historię Polski. Czy posługa na stolicy apostolskiej w watykanie św. Jana Pawła drugiego przez 27 lat była przypadkowa czy szczegółowo zaplanowany plan Boży by chronił naszą Ojczyznę. Zamknięta Biblia na trumnie św. Jana Pawła drugiego na placu św. Piotra w watykanie na oczach całego świata daje dużo do przemyślenia w 27-mioletniej posłudze na stolicy apostolskiej. To wydarzenie może mówi o końcu wiary katolickiej w Europie. Tak zapisano w ostatniej 28-mej nimeracji Tabeli Galerii: R.S.83.12171     56  0  28. Postępujące zmiany na naszej planecie widać gołym okiem. W niektórych rejonach świata klimat się ociepla. Inne rejony świata nawiedzają fale mrozów z obfitymi opadami śniegu, między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. O postępujących zmianach w USA pisałem w mojej Książce wydanej w 2012 roku. Planetoida z 20 czerwca 2017 roku: R.S. + 256 st. C   - 51 st. C   { - 114   + 4 Polska 2 } będzie informatorem  o przyszłych wydarzeniach na ziemi. Dodając 4 lata od 2017 roku to będziemy mieli 2021 rok. Dodając 10 lat od 2017 będziemy mieli 2027 rok który jest powiązany z końcem świata. Taki obraz końca świata przedstawiają liczby z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Jak to będzie się miało do rzeczywistości zobaczymy. Wszystkie wydarzenia wskazują na miesiąc wrzesień. Dzień rozpoczęcia wielkiej katastrofy zostawię dla siebie. Ciąg dalszy nastąpi.
1 grudnia 2019 rok informowałem na blogu: eksplozja wulkanu 3 sierpnia 2019 roku może mieć  związek z innym wydarzeniem po 120 dniach. Przypadnie to na 3 grudzień 2019 rok. Natomiast spadki temperatur zarejestrowane w Opolu na przełomie nocy z 3 na 4 grudnia informują o wydarzeniach w miejscu Badań. Czy eksplozja wulkanu { wybuch } 3 sierpnia w Nowej Gwinei był informatorem innego wydarzenia po 120 dniach. Przypadło to na 3 grudzień 2019 rok. Spadek temperatury z 3 na 4 sierpnia 2019 roku o godzinie 23:20 o 2,5 stopnia C w ciągu 0,5 godziny może mieć związek z wydarzeniem w Szczyrku 4 grudnia 2019 roku. Eksplozja gazociągu zniszczyła cały  budynek zabijając 8 osób. Następnego dnia na Słowacji podobny przypadek na ostatnich piętrach wieżowca eksplozja gazu niszczy dwie kondygnacje. Czy dwa wydarzenia jedno po drugim to przypadek czy prowokacja? Oba przypadki mają związek z gazem. Dwie pierwsze liczby pokazują dwa południki 54 oraz 56 na wschód od Greenwich lub na zachód od Greenwich. Więc eksplozja wulkanu w Nowej Gwinei napewno była informatorem innego wydarzenia w Polsce oraz na Słowacji. Wszystkie wydarzenia ziemskie są powiązane. Dodam do tego jeszcze że spadki temperatur z 3 na 4 sierpnia 2019 roku  o godzinie 23:20 informowały o wydarzeniu na 119 południku na zachód od Greenwich w USA. Lokalizuje to nam zachodnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. I tak też się stało spadki temperatur które zarejestrowałem w Opolu były informatorami o obfitych opadach śniegu które sparaliżowały prawie całe środkowo-zachodnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Podobne wydarzenie z innym scenariuszem może powtórzyć się za 135 dni. Przypadnie to na 19/20 kwiecień 2020 rok. Tabela Galerii z prawej strony może informować o zbieżnie podobnym wydarzeniu. R.S.59.6291    40*  0  20*    8. Środkowa numeracja zaznaczona gwiazdkami może wskazywac 20 kwiecień 2020 rok. Jaki wpływ ma 2 grudzień 2019 po 100 dniach rok na 12 marzec 2020 rok. Tabela Galerii informuje o bardzo ważnym wydarzeniu na 12 marzec 2020 rok. Oto liczby które wskazują 12 marzec 2020 rok. R.S.59.2039      { 20  0  39* }     8. Pierwszoplanową rolę odgrywa liczba w nawiasie 39. Informują o ofiarach na 12 marzec 2020 rok. Wzoruję się na poprzednich wydarzeniach liczbę 39 zaznaczyłem gwiazdką dla lepszej orientacji. W tej liczbie zapisana jest data. Gdy do liczby 9 dodam 3 to otrzymam 12 dzień marca 2020 rok. Wartość liczby 3 przedstawia trzeci dzień miesiąca. W tej dacie jest zapisana katastrofa. Poruwnuje do poprzedniej katastrofie więc i tą katastrofę zaliczę do lotniczych. Być może chodzi o inną katastrofę w której zginie bardzo dużo ludzi. W tej katastrofie lotniczej z 8 marca 2014 roku zginęło 239 osób. Na nadchodzący 2020 rok ta sama numeracja wskazując 12 marzec 2020 rok. Co ma wspólnego 2 grudzień z katastrofą na 12 marzec 2020 rok. Czy spadek temperatury 2 grudnia przed północą może mieć jakiś związek z katastrofą na 12 marca 2020. Liczby na ten dzień z aktywności słonecznej przedstawiają się następująco: R.S.- 57 st. C     + 134 st. C  { - 1,    + 1 }. Niskie liczby w nawiasie pokazują zmienną pogodę za 100 dni pół na pół oraz wydarzenia w Polsce. Natomiast pierwsza liczba 20 z powyższej numeracji potwierdza wydarzenie na 20 południku. Czy eksplozja wulkanu 3 sierpnia może mieć jakiś związek z 12 marca. Tego dnia eksplodował wulkan. Więc biorę pod uwagę wszystkie możliwe wydarzenia które mogą mieć jakieś powiązanie z 12 marca 2020. Innym wydarzeniem może być eksplozja w kopalni w które zginie 39 osób. 10 dni póżniej mają się odbyć wybory w niedzielę 22 marca 2020 rok. Mamy tu przedział czasu 10-ciu dni. Wartość liczby 10 przecina centralnie Niemcy. Być może chodzi o katasrofę w niemczech jak poprzednio pisałem. Wymieniona liczba jest wpisana w podstawę piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wygląda na to że w ciągu 10-ciu dni musi być wybrany lub wybrana ważna postać polityczna. W liczbie - 57 mam zapisaną informacje o obiekcie kosmicznym który patronuje temu wydarzeniu.
18 listopad 2019 rok. Tego dnia po godzinie 16:10 temperatura raptownie spada o 5 stopni C w ciągu 5 minut. Taki spadek temperatury to bardzo niebezpieczne zjawisko. Po 100 dniach od tego wydarzenia będziemy mieli 28 luty 2020 rok. Trzeba się spodziewać najgorszego. Mogą wystąpić huraganowe wiatry,w górach halny który może narobić  wiele szkód w Polsce. Tego dnia będziemy mieli totalną zmianę pogody. Obliczenia na ten dzień pokazały ostani dzień zimy. Więc halny może przynieść ocieplenie i zmianę pogody. Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:

R.S. - 51 st. C    + 179 st. C    { + 1    - 8 }. W liczbie - 8 może być zapisane wydarzenie w 8-mio stopniowej skali licząc od jeden do ośmiu lub trzęsienie ziemi do 8-miu stopni w skali R na + 179 południku. Zmiana pogody ma wpływ na trzęsienia ziemi trzeba się liczyć z trzęsieniem ziemi w Polsce okolice Polkowic. Informuje o tym wartość liczby - 51.


25/26 listopad 2019 rok. Temperatura w samo południe 25 listopada spada o 6 stopni C w ciągu 15-tu minut. Tego dnia mamy bardzo silne wiatry wręcz huraganowe. Które zmienią pogodę za 56 dni przypadnie to 25/26-ty styczeń 2020 rok. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby:

- 56 st. C    + 160 st. C   { + 1,   - 3 }. w Tym przypadku wartość liczby + 160 informuje o zmianie kolejnej pogody za 160 dni przypadnie to na 5 maj 2020 rok. W ostatnich latach mamy przyśpieszone przymrozki w maju. Tak może być 5 maja 2020 roku. Po 100-tu dniach od 25/26 listopad 2019 rok będziemy mieli 5/6 marzec 2020 rok. Taki spadek temperatury informuje o kolejnym niebezpieczeństwie za 100 dni. Spadek temperatury jest powiązany huraganowymi wiatrami oraz zmianą pogody. A ona ma wpływ na trzęsienia ziemi. Czy spadek temperatury 12 lipca 2019 roku będzie miał wpływ na 5/6 marzec 2020 rok. 12 lipca temperatura spadła podobnie o 6 stopni C podobnie było 25/26 listopada 2019 rok. Więc sytuacja powtórzyła się po 132 dniach przypadło to na 25 listopad 2019 tok. Tego dnia mieliśmy bardzo duże trzęsienie ziemi w Albani 6.4 stopnia w skali R. Sytuacja może się powtórzyć w dniu 5/6 marca 2020 rok w innym rejonie świata. 
29/30 listopad 2019 rok. Po 22:30 temperatura spada o 2,5 stopnia. Tego dnia i następnego mieliśmy burze śnieżne w USA. Spadek temperatury zmienia totalnie pogodę. Aktywność słoneczna przedstawia następujące liczby które informują o przyszłych wydarzeniach. 29/30 listopada 2019 rok:

- 57 st. C   + 153 st. C   { + 2,   - 3 }. Za 57 dni będziemy mieli 27 styczeń 2020 rok. Po 100-tu dniach będziemy mieli 9/10 marzec 2020 rok. To jest dwa dni przed katastrofą. Następnie po 153 dniach będziemy mieli 3 maj 2020 rok. Już 30 kwiecień 2020 rok będzie zmieniał pogodę w Polsce na dodatnią z rannymi przymrozkami.
3 grudzień 2019 rok. Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe: - 56 st. C  + 135 st. C    { 0,   + 2 }. Liczby przedstawiają totalną zmienę pogody za 56 dni oraz za 135 dni. W pierszym przypadku po 56 dniach będziemy mieli 28/29 luty 2020 rok. W drugim przypadku po 135 dniach będziemy mieli 20 kwiecień 2020 rok. Po 100-tu dniach będziemy mieli 12 marzec 2020 rok. Dzień katastrofy. Tego dnia zanotowałem bardzo duży spadek temperatury. Historia może się powtórzyć końcem lutego, 12 marca, oraz 20 kwietnia 2020-tego roku. Mnie najbardziej interesuje 12 marzec 2020 rok. Wszystkie wydarzenia na świecie skupiają się na 12 marca 2020 rok.


1. Eksplozja wulkanu.
2. 15 lipiec spadek temperatury.
3. 30 lipiec 2019-ty rok temperatura spadła o 7 stopni C.
4. Liczby z aktywności słonecznej 3 grudnia przedstawiają totalną zmienę pogody na 12 marzec 2020 rok. Dzień później eksplodował budynek w Szczyrku zginęło 8 osób. Być może liczby informują o innej katastrofie światowej. Na przykład 11 marca 2011 roku mieliśmy bardzo duże trzesienie ziemi w Japoni.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page