top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

2021 rok - koniec świata dla homo sapiens na Ziemi.
(poniedziałek, 30 marca 2021)

Ziemią rządzić będą Reptilianie.


Królestwo Niebieskie nie jest z tego świata. O tym głosił Jezus gdy chodził po Ziemi. Porównałem to Królestwo Niebieskie do 3 piętrowego domu o zadaszeniu stożkowym w którym zamieszkuje 4 lokatorów. Zadaszenie ma czapę na wzór Piramidy Cheopsa aby czytelnik mógł sobie wyobrazić jak Bóg zbudował Królestwo Niebieskie w którym zamieszkuje 6 lokatorów. W trzypiętrowym budynku są 4 mieszkania plus dwa w zadaszeniu stożkowym. W sumie w całym budynku zamieszkuje 6 lokatorów. Na dzień dzisiejszy przedstawię 4 lokatorów domu Pańskiego. Szczyt domu zbudowany jest na kształt odwróconej litery V- czyli przymierza lub tęczy. Budowniczy Piramidy Cheopsa zaznaczył ten szczyt w stropie namiotowym nad Komorą Króla. Zarządcą budynku jest Bóg Stwórca oraz Jezus. Tabela Galeri Królestwa Niebieskiego kończy się na 2 ostatnich numeracjach, które wpisane są w stożkowe zakończenie tego budynku. Przedstawiam poniżej dwie ostanie numeracje o kształcie stożka które wchodzą w skład Królestwa Niebieskiego.


           1. 31  0  61            2. 62  0  31


I tak Bóg budował Królestwo Niebieskie w 6 dni a w 7 dniu odpoczywał. Są to święte słowa z Bibili tysiąclecia. Na ostateczne dni naszych czasów Pan Bóg przedstawił dwie postacie naszej Ziemi i porównał do budowania świata w sześć dni i w siódmym odpoczywał. Tymi postaciami są dwaj ostatni papieże św. Jan Paweł II oraz Benedykt XVI { 56 + 56 = 112 }, którzy mają wpisani liczbę 112 która mówi ostatnim papieżu. W tym przypadku mamy duet papieski. Porównuje tu dwóch ostatnich papieży z duetu którzy budowali kościół. Jeden to św. Jan Paweł II budował kościół w 6 dni. Natomiast drugi z duetu Benedykt XVI w 7 dniu odpoczywał. W 27 letniej posłudze św. Jan Paweł II był aktywnym papieżem podróżnikiem. Natomiast Benedykt XVI krótko po wyborze zrezygnował z posługi i przeszedł na emeryturę. Jeden budował kosciół drugi na emeruturze odpoczywał. Następnie Bóg wprowadził do tego domu 4 lokatorów. W tym domu Pańskim znajdują się 4 mieszkania. Każde mieszkanie ma 2 pokoje oraz przedpokój. W zasiedlonym budynku Królestwa Niebieskiego zamieszkuje 4 lokatorów. Każdy ma swoje mieszkanie M-3. Przedstawiam 4 lokatorów wchodzących w skład Domu Pańskiego Królestwa Niebieskiego. Dwóch lokatorów w tym domu wyróżnia się. Pierwszy nie jest papieżem, to Ryszard Suski, i zamieszkuje parter z małżonką Alicją. Drugim lokatorem jest papież Franciszek pochodzący z Argentyny. Jak wspomniałem na parterze mieszkam z moją małżonką Alicją. Mam do dyspozycji dwa pokoje plus przedpokój o numeracji lokali 29 oraz 57. Numer lokalu 57 dostałem z godziny urodzenia 19 + 38 = 57. To mieszkanie zaznaczył także budowniczy Piramidy Cheopsa w 19 numeracji Tabeli Galerii. Jestem najmłodszym lokatorem Królestwa Niebieskiego. Przedstawiam pozostałych trzech ostatnich papieży końca naszego świata.
Pierwsze piętro zamieszkuje św. Jan Paweł II, mój sąsiad. W rzeczywistości jesteśmy sąsiadami mieszkamy na Południu Polski. Ma do dyspozycji dwa pokoje oraz przedpokój o numeracji 29 oraz 58. Numer lokalu 29 x 58 dostał z wyboru na papieża 58 lat oraz godziny śmierci 21:37 = 58 { 21 + 37 = 58 }.
Drugie piętro zamieszkuje papież Benedykt XVI. Ma dodyspozycji dwa pokoje oraz przedpokój numeracji 30 oraz 59. Nr tego lokalu 29 x 59 dostał od przeżytych lat na Ziemi   95 czytaj z prawej do lewej 59. Jest najstarszym papieżem wszech czasów. Każdy lokator dostał numer lokalu w zależności od urodzenia, wyboru na papieża czy przeżytych lat na Ziemi: 57, 58, 59.
Czwarty lokator, papież Franciszek, zamieszkał na trzecim piętrze wyróżnia się od  wymienionych dwóch papieży św. Jana Pawła II ora Benedykta XVI. Podobnie jak każdy lokator dostał mieszkanie M-3. Wyróżnia go odmienna numeracja lokali od pozostałych trzech lokatorów - 30 x 60. Nie pochodzi z Europy tylko z Argentyny. Wyróżnia się tym samym pochodzeniem z innego kraju.
Poniżej w 4 podpunktach przedstawiam numeracje układów planetarnych do których przypisano wymienione postacie:


1. Na parterze mieszka Ryszard Suski - 57.  { R.S.86.2957   57*  0  29 }. Wyróżniają mnie w tej numeracji dwie Boskie liczby 56 x 56 przy mojej dacie urodzenia: R.S. 56,5691     38  0  19         9. W tej numeracji zaznaczono dzień miesiąc oraz rok urodzenia 6 styczeń 1956*56*  19:38 - piątek. Do liczb mojej daty urodzenia którą wyliczyłem z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa dopisano trzy postacie z Watykanu: św. Jan Paweł II, papież Benedykt XVI, papież Fraciszek. Szczególną rolę odgrywają tu trzy liczby 6,7,8 z poczet papieży. Informują o końcu tego świata.


2. Pierwsze piętro tego domu zamieszkuje św. Jan Paweł II - 58. { R.S.86.13041      58*  0  29 }. Wyróżniono go za 27-letnią posługę Panu Bogu w Watykanie. Zaznaczono to w poczet papieży - 264/6.


3. Drugie piętro zamieszkuje papież Benedykt XVI - 59 tu decyduje wiek papieża Benedykta. { R.S.89.3059     30  0 59* }. Wyróżniono go w poczet papieży: 265/7.


4. Trzecie piętro zamieszkuje papież Franciszek. Pochodzi z Argetyny o współrzędnych geograficznych: { R.S.89.13941   60*  0  30 }. Wyróżniono go w poczet papieży: 266/8. Każdy z wymienionych postaci w poczet papieży ma wpisaną literkę od 6, 7, 8.


Wymienione trzy postacie pod punktem pierwszym, drugim oraz trzecim pochodzą z Europy starej tradycji Chrześcijańskiej. Tylko papież Franciszek pochodzi z Argentyny. Wyróżnia go " ZAKON " Jezuitów powstały w XVI wieku.
Oto trzy postacie które dostały numeracje w Watykanie w zależności od posługi Panu Bogu na czasy ostateczne:

 

1. Św. Jan Paweł II - poczet papieży: 264/6.
2. Papież Benedykt XVI - poczet papieży: 265/7.
3. Papież Franciszek - poczet papieży: 266/8.


W wymienionych numerach od 6 do 8 przedstawiam budowanie świata przez Boga oraz jego zakończenie. Pan Bóg budował świat w 6 dni w 7 odpoczywał. Dwie postacie z tego domu które przedstawiłem o numeracji 6 oraz 7 dostały numeracje zgodnie z budową domu Pańskiego. Są to św. Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Każdy z wymienionych papieży ma przypisaną liczbę 56 która ich wyróżnia. Pod liczbą 56 kryje się obraz człowieka na podobieństwo Pana Boga. Sama liczba 56 jest Boską liczbą. Wymienione numeracje 56 x 56 przy mojej dacie urodzenia: 6 styczeń 1956*56* wyrużniają dwóch papieży z Europy. Wiec tworzą duet papieski z Europy. Parne liczby po dodaniu z lewej do prawej mojej daty urodzenia przedstawiają trzeciego papieża Franciszka. { 56.5691 } 56 + 56 + 91 = 203 }. Wiec mamy hatrik papieski wyliczony z mojej daty urodzenia. Wartość liczby 203 budowniczy zakodował w ilości warstw bloków w Wielkiej Piramidzie - 203 = 7* 29. Mam tu zaznaczony 7 miesiąc lipiec oraz 29 tydzień. Muszę wspomnieć że Jezusa przebito włócznią, pomiędzy drugim a trzecim żebrem, z prawej strony { 2  0  3 }. Więc to wydarzenie zapisano w mojej dacie urodzenia przy dodaniu parnych liczb z mojej daty urodzenia. R.S.56,5691 = 56 + 56 + 91 = 203. Dla wymienionych dwóch papieży z Europy nadano dwie liczby 6 oraz 7. Na wzór stworzenia świata przez Pana Boga. Przedstawiłem tu porównanie stworzenia świata przez Pana Boga do działalości papieży w Watykanie. Ja jestem naocznym świadkiem budowy domu Pańskiego na ziemi od wyboru św. Jana Pawła II, Benedykta XVI do papieża Franciszka. Jedna postać z tego domu wyróżnia się to papież Franciszek. Nie pochodzi z Europy. Jakby ktoś nie wiedział zdradzają go współrzędne geograficzne 60 X 30. Po drugie literka 8 z poczet papieży. Przypomnę jeszcze raz iż Bóg budował świat w 6 dni 7 odpoczywał, a papież Franciszek z literką 8 jest przedłużeniem Czwartego Świata. 8 dzielimy na dwa = 4. Czwarty Świat się skończył na Ziemi więc powinniśmy wejść do Piątego Świata. Nastąpił początek rozdzielania się linii czasowych. Do Piątego Świata na Ziemi wejdą Ci którzy zdążą się przebudzić i otworzą serca na światło Boskiej miłości. Literka 8 przedłuża Czwarty oraz rozpoczyna Piąty Świat. Co to znaczy za papieża Franciszka dokonuje się przedłużenie Czwartego Świata. Papież Franciszek jako głowa Kościoła katolickiego mógł się przeciwstawić złu jakie dokonano na społeczeństwie w zaszczepianiu preparatem medycznym. Niestety nic w tym kierunku nie zrobił. Dlatego papież Franciszek wyróżnia się z duetu papieskiego Europy. Tym samym Piąty ziemski Świat na starej linii czasu oddalił się na kolejne tysiąclecia. Co to znaczy przedłużenie Cwartego Świata. Społeczeństwo które dało się wciągnąć w manipulacje medyczne pozostanie na Ziemi w Czwartym Świecie. Dla nich Piąty Świat zostanie zamkniety. Chciałbym zaznaczyć że nikogo nie dyskryminuje tylko przedstawiam fakty zapisane w zależności od wyborów papieży na stolicę apostolską. Takiego wyboru dokonali kardynałowie podczas konklawe 13 marca 2013 roku wybierajac papieża Franciszka z Argentyny. Cyfra 8 przy poczecie papieży Franciszka uruchamia budowanie nowego ładu Czwartego Świata na Ziemi. Odmiennego od tego którego zbudował Pan Bóg w 6 dni a 7 odpoczywał. Dlaczego tak szybko szczepią społeczeństwo by odciągnąć jak najwięcej dobrych ludzi od Piątego Świata. Przyjrzyjmy się na miasto Davos kto zasiada w tej radzie. To nie jest ludzka rasa. To są ludzie którzy karmią się złą, niską energią tej Ziemi. Dlatego książę Harry odszedł od rodziny Królewskiej gdyż nie jest reptilianem. Reptilianie to ludzie którzy przybierają twarz gadziej istoty, jaszczury. To oni zmieniają ludzkość naszej planety z homo sapiens w humonoidów poprzez zmianę kodu DNA społeczeństwa preparatem medycznym Astra Zeneca (tłumaczenie z łaciny: zabić gwiazdy) czy innymi szczepionkami. Czy społeczeństwo na Ziemi jest szcześliwe? Całe życie pracują za miskę ryżu. A gdy się czegoś dorobią to państwo im zabierze. Tak było za cara. Tak było za PRL. Tak było za Wałęsy. Tak jest za Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego tak jest? Bo światem rządzą gadzie istoty na naszej planecie Ziemi. One karmią się złem innych ludzi. Do budowy innego Czwartego Świata przyczyniło się lewactwo. Między innymi Bruksela która wyrzekła się wiary katolickiej. Reptilianie to gady jaszczurowane które chcą stworzyć inną rasę na Ziemi podobną do siebie tylko zniewolonych humanoidów. Humanoid to rasa podobnych do człowieka która ma tylko pracować i nic wzamian nie żądać. Twarz takiego człowieka przypomina jaszczurki lub obcych o wielkich oczach. Taki los szykują dla zniewolonego społeczeństwa naszej planety Reptilianie. Obecnie społeczeństwo tak zaprogramowano że wydaje im się iż medycyna leczy ludzi. Czy ktoś o tym pomyślał że zmiana kodu DNA u człowieka zmienia jego w inną istotę. Dlatego przedstawiłem ostatni duet papieski w liczbie 112 św. Jana Pawła II oraz Bendedykta XVi bo oni są ostatnimi boskimi postaciami na Ziemi. A pod liczbą 56 Pan Bóg ukył podobieństwo człowieka do Pana Boga. Następcy po papieżu Franciszku na stolicy Apostolskiej będą Reptilianie. Ludzie jaszczury. Będą oni przedłużeniem Czwartego Świata po rozdzieleniu linii czasu. Przeciwnym do tego które Pan Bóg nam przygotował. Koniec świata dokonuje się na naszych oczach. Dlatego Wielka Galeria z Piramidy Cheopsa kończy się na Boskiej liczbie 56x56 na Ziemi. Pod liczbą 56 kryje się nasz Stwórca Pan Bóg. Stworzył on człowieka na swój obraz i podobieństwo. Nie tak miał wyglądać początek Piątego Świata na Ziemi. Oświadczam że kończy się życie ludzie się naszej planecie. Przyjdą jeszcze takie czasy że człowiek będzie szukał śladów innej ludzkiej stopy na Ziemi. Humanoidy mają odmienną stopę od ludzkiej. Zaszczepieni pierwszą, drugą, trzecią, czwartą szczepionką będą biegli po kolejną i kolejną szczepionkę. To jest tak zaprogamowane jak narkotyk. Będziecie się zmieniać na naszych oczach i nic nie będziecie mogli zrobić. Odwrócić tego programu już nie będzie można. Zaszczepieni nie wejdą do Piątego Boskiego Świata. Pozostaną w Czwartym przedłużonym świecie z jaszczurowatymi. Przedłużenie Czwartego Świata zmieni was na inny obraz humanoida. Dlaczego premier oraz minister zdrowia tak szybko chcą zaszczepić jak najwiecej Polaków. Bo wiedzą że im czas ucieka. Im wiecej zaszczepionych tym więcej leży chorych w szpitalach na koronawirusa którego wymyśleli wielcy, elita tego świata.
Przedstawiam daty urodzenia wymienionych postaci.


1. Ryszard Suski 6 styczeń 1956*56* 19:38.
2. Św. Jan Paweł II 18 maj 1920 rok.
3. Papież Benedykt XVI 16 kwiecień 1927 rok.
4. Papież Franciszek 17 grudzień 1936 rok.


Przedstawiam cztery wymienione postacie wpisane do Królestwa Niebieskiego w kolejności od najwyższego piętra papieża Franciszka 60 numeracji do najniższej 57 numeracji Ryszarda Suskiego. Szczegółowy opis życiorysy pochodzenie.


1. Papież Franciszek 60 X 30 Buenos Aires. Współrzęne geograficzne 60 południk przecinany przez 30 równoleżnik miejsce urodzenia Buenos Aires, Argentyna. Data urodzenia 17 grudzień 1936 rok. Obecny wiek papieża Franciszka to 84 lata. Czytaj z prawej do lewej 84 to nic innego jak numer 48 w Wielkiej Galerii piramidzie Cheopsa zaznacza 2024 rok. Wejscie do piramidy 119 + 84 = 203. Wejscie do piramidy budowniczy zaznaczył w dwóch liczbach 114 oraz 119. Dotyczą dwóch szybów w Komorze Królowej po przeciwnych stronach. Pierwszy szyb 114 + 79 = 193 cm. Drugi szyb 119 + 84 = 203. Wartość liczby 203 została dwukrotnie wyliczona pierwsze z mojej daty urodzenia: 56 + 56 + 91 = 203 oraz z wejscia do piramidy 119 + 84 = 203. Wartość liczby 84 to obecny wiek papieża Franciszka. Piramida w tym przypadu jest naszą planetą Ziemią. Wejscie do piramidy oznacza coś nieoczekiwanego z Niebios na Ziemię. Przykładowo kastrofę na Ziemi w 2021 roku lub drugi statek kosmiczny na 2021 rok.


2. Papież Benedykt XVI lat 95 miejsce ur. Bawaria - Niemcy. Współrzedne geograficzne 48 równoleżnik przecinany przez 13 południk wskazuje miejsce urodzenia Marktl, Niemcy. Data urodzenia 16 kwietnia 1927 rok.


3. Św. Jan Paweł II 85 miejsce ur. Wadowice Polska. Współrzędne geograficzne 50 równoleżnik przecinany przez 19 południk Polska. Data urodzenia 18 maj 1920 rok.


4. Ryszard Suski 57 miejsce urodzenia Błażejowice nr domu 1 woj. Opolskie Polska.

Tak się złożyło że dostałem mieszkanie w Królestwie Niebieskim na parterze z nr 1. Z tego wynika że Pan Bóg przygotował miejsce w swoim domu dla każdego wierzącego w Boga. Równoległe do tego wydarzenia to moje urodzenie na polskiej ziemi, Błażejowice nr domu 1. Współrzędne geograficzne  51 x 18. 51 równoleżnik przecinany przez 18 południk lokalizuje Opolskie. Data urodzenia 6 styczeń 1956*56* rok 19:38 w wigilię Narodzenia Pańskiego Kościoła Wschodniego. Jaką rolę odgrywam w tym hatriku papieskim? Dlaczego mnie wybrano w domu Pańskiego Królestwa Niebieskiego. Jestem naocznym świadkiem trzech papieży. Nie uczestniczę w żadnym spisku środowiskowym. Nie kierują mną osoby trzecie. Opisuję wydarzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami Bożymi. Od przekazanej informacji nie pobieram żadnych pieniędzy. Pan Bóg wyznaczył mnie bym skrupulatnie i szczegółowo odczytał wydarzenia zapisane w Piramidzie Cheopsa i przekazał społeczeństwu w czasach ostetcznych abym ostrzegł społeczeństwo przed zapędami jaszczurowatych. Przy mojej dacie urodzenia zapisano dwie równoległe postacie na Ziemi. Według wszelkich danych na niebie i na ziemi 112 ostanim papieżem wszech czasów jest duet papieski w liczbie 112  św. Jan Paweł II - papież Benedykt XVI. Jednak papież Franciszek także jest ostatnim papieżem i wpisuje się w hatrik papieski, czyli tak zwaną Trójcę Przenajświętszą. Czy ostatni papież Faranciszek mógł zapobiec zniewoloenia homo sapiens w humanoidów przez złowrogie elity tego świata. " Nie miał wyboru ". A jednak przyszło mu żyć w tych ciężkich czasach. Humanoid nie jest wymagającym stworzeniem. Zostanie przystosowany do pracy i spania bez potrzeb materialnych. Taki świat buduje nam lewactwo zmieniając kod DNA u człowieka. Obecnie już głośno się mówi że nic nie będzie twoją własnością w przyszłosci. Będziesz pracował jak w Korei Północnej za miskę ryżu. Czytelniku czy Twoja dusza chciałaby zamieszkać w takim domu Czwartego Świata po śmierci. Jeżeli nie chcesz mieszkać w takim domu Czwartego Świata to musisz się wyrzec Bestii preparatu medycznego który zmienia twój kod DNA. Podsumowując do mojej daty urodzenia przypisano trzech papieży. Dwóch z Europy trzeciego z Argentyny. Z duetu papieskiego Jana Pawła II oraz Benedykta XVI wyliczyłem liczbę 112 { 56 + 56 = 112 } oraz Fraciszka który jest także ostanim 112 papieżem. Suma dwóch ostatnich papieży daje liczbę: 112 + 112 = 224. Ciekawa liczba 224 wskazuje 22 równoleżnik przecinany przez 24 południk, lokalizacja południowa Libia. W pierwszym przypadku z parnych liczb 56 x 56 wyliczyłem upadek asteroidy w okolicy Jekaterynburga - Czelabińsk na 15 luty 2013 rok. To w drugim przypadku może być to samo. Prawdopodobne miejsce upadku drugiej asteroidy Sahara Północna - Libia. Wystarczy tylko czekać. Tym razem nie będzie to taka asteroida jak ta która eksplodowała nad Czelabińskiem lecz o wiele większa. W liczbie 203 zaznaczono kolejną datę 20 marzec 2021 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujace wartości liczbowe: 20 marzec 2021: + 463 st. C    0 st. C   { - 74     0 }. 20 marzec 2021 rok przedstawia Gielką Galerię na 2021/2022. Przykład 20 marca 2021 roku eksplodował kolejny wulkan. Wartość liczby 74 może informować o wygasnięciu jednego wulkanu i eksplozji drugiego za 74 dni. Przypadne to na 4 czerwiec 2021 rok. Tego dnia 20 marca 2021 roku przeleciała bardzo duża asteroida zwiastując następne bardzo wielkie wydarzenie w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Być może chodzi o kolejny wulkan lub upadek wielkiej asteroidy. W liczbie 74 kryje się Niemecki wulkan Lacherr See. Przykładowo za 47 dni od 20 marca 2021 roku będziemy mieli 7 maj 2021 rok. Natomiast za 74 dni przypadnie to na 4 czerwiec 2021 rok. To jest o dwa dni prędzej przed trzęsieniem ziemi jakie wyliczyłem na 6 czerwiec 2021 rok. Być może nie chodzi o jedno i drugie trzęsienie ziemi oraz eksplozję wulkanu. W tym tekscie przedstawiłem Królestwo Niebieskie Jezusa oraz drugie Bestii które budują ludzie Reptilianie na Ziemi. Ludzkość na naszej planecie Ziemi muszi przejść przez wstrząs i chaos aby mogli zrozumieć że jedynym wyjściem dla nas ludzi wierzących jest Bóg. Nie da się budować innego świata na Ziemi bez światła Boga w sercu.
 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page