top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Najważniejsze wydarzenia na październik, listopad oraz grudzień 2020 roku.
(niedziela, 27 września 2020)

 

T-34


Przy wymienionych datach poniżej mam zapisane skoki oraz spadki temperatur informujące o zmianie pogody. Mają one wpływ na wydarzenia ziemskie, począwszy od trzęsień ziemi po wydarzenia społeczno polityczne. Lipiec oraz sierpień to dwa szczególe miesiące które informują o najważniejszych wydarzeniach w okresie jesiennym, październiku oraz listopadzie. Spadki temperatur w tych miesiącach po 100 dniach informują o zniszczeniach. Pierwszym dniem jest 10 lipiec 2020 rok.


1. 10 lipiec 2020 rok: Raptowny spadek temperatury o 9 stopni C w ciągu 50 minut. Z podobnym przypadkiem będziemy mieli do czynienia po 100 dniach przypadnie to na 20 październik 2020 rok. Podobną datę wyliczyłem z przełomu roku tylko na 19 październik 2020 rok { - 19,   + 10 }. Plusowa liczba +10 z nawiasu może mówić o przesunięciu tego wydarzenia o 10 dni od z 19 października na 29 październik 2020 rok. Nie lekceważąc 19 października 2020 rok. Podobną datę przedstawia tabela z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa z jedno dniowym opóźnieniem na 30 październik 2020 rok. Plus minus jeden dzień. W obu przypadkach jest zapisane niebezpieczeństwo w Polsce. Oraz po 72 dniach przypadnie to na 23 wrzesień 2020 rok. Tego dnia w szczególnym miejscu w kosmosie znalazł się obiekt kosmiczny który informował o trzęsieniu ziemi do 7 stopni w skali R lub wydarzeniu w 7 stopniowej skali licząc od jeden do 10. Wartość liczby zero z 23 września informuje o wydarzeniach w miejscu badań Polska { 0 }. Może to także dotyczyć wydarzeń na Białorusi. W tym dniu doszło do zaprzysiężęnia Aleksandra Łukaszenki na prezydenta. Nasza Gwiazda oceniła to wydarzenie w 7 stopniowej skali licząc od jeden do 10.


2. 20 lipiec 2020 rok: W godzinach wieczornych temperatura raptownie spada o 6 stopni C w ciągu 25 minut. Po 100 dniach od 20 lipca będziemy mieli 30 październik. Mam tu po raz drugi potwierdzenie o niebezpieczeństwie zapisane na 30 październik 2020 rok. Spadek temperatury o 25 stopni może informować o wydarzeniu za wschodnią granicą Polski w Białorusi na 25 południku. Na ostatnie dni października oraz pierwsze dni listopada wyliczyłem serie trzęsień ziemi oraz interesujące liczby z aktywności słonecznej kolejno od 4 do 6 : + 654 st. C    0 st. C   { - 19    0 }. Wartość liczby 54 może wskazywać 54 równoleżnik w północnej Polsce. Następnie 65 równoleżnik przecinany przez  54 południk. Lokalizuje to mi Uchte w północnej Rosji. Wartość liczby 19 wskazuje wydarzenie na 19 południku w Polsce. Zaznacza on Górny Śląsk miejsce częstych trzęsień ziemi, które mogą mieć miejsce tego dnia.


3. 24 lipiec 2020 rok: godzina 17:05 temperatura spada w cieniu o 8 stopni C w ciągu 15 minut. Natomiast w słońcu temperatura raptownie spadła o 22 stopnie. Ta bardzo duże spadki temperatur w słońcu oraz cieniu informujące o niebezpieczeństwie. Po 100 dniach od 24 lipca będziemy mieli 4 listopad 2020 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe z aktywności słonecznej: - 1 st. C     + 568 st. C    { 0       + 17 }. 24 lipiec przesuwa wydarzenia o + 17 dni z nawiasu oraz jej odwrotną liczbę 71. Kalendarz wskaże 11 sierpień oraz 5 październik 2020 rok. Mam tu zapisane trzęsienie ziemi w Polsce. Pod punktem 6 przestawiam opis ze spadkiem temperatur na 11 sierpień 2020 rok. Dzień później 25 lipca mieliśmy w Polsce aż 6 trzęsień ziemi. Mogą się one powtórzyć w Polsce po 100 dniach przypadnie to na 5 listopada 2020 roku. Aktywność słoneczna przedstawia wydarzenia na 17 południku w Polsce. Zaznacza on Wielkopolskę oraz Polskę zachodnią w rejonie Polkowic. Miejscem w którym często występują silne trzęsienia ziemi. Plusowa liczba z nawiasu + 17 informuje dodatkowo o wydarzeniu na 71 równoleżniku oraz 17 południku. Lokalizacja Islandia miejsce częstych trzęsień ziemi.


4. 26 lipiec 2020 rok: WG. Zmiana pogody. Ponownie po południu od godziny 16:30 temperatura raptownie spada w cieniu o 5 stopni C w ciągu 0,5 godziny. Natomiast w słońcu temperatura spadła o 8 stopni C w ciągu 0,5 godziny. Raptowne spaki temperatur wraz ze zmianą pogody informują o trzęsieniach ziemi przypadnie to na 6 listopad 2020 rok. 


5. 28 lipiec 2020 rok. godzina 19:00 temperatura raptownie spada średnio o 10 stopni C w ciągu 8 minut. To bardzo duży spadek temperatury informuje o raptownym ochłodzeniu a to ciągnie za sobą trzęsienia ziemi, nawałnice, trąby powietrzne, huraganowe wiatry. Przypadnie to na 8 listopad 2020 rok.


6. 10/11 sierpień 2020 rok: godzina 13:00 temperatura spada o 5 stopni C w cieniu w ciągu 10 minut. W słońcu natomiast temperatura spadła o 21 stopni w ciągu 25 minut. Nasza Gwiazda tego dnia zarejestrowała ciekawe zjawisko w cieniu. Z podobnym zjawiskiem spotkałem się już 25 stycznia 2008 roku. Po 200 dniach 15 sierpnia nad autostradą A-4 przetoczyła się trąba powietrzna na Opolszczyźne. Po 87 dniach od 11 sierpnia będziemy mieli 7 listopad 2020 rok. Tego dnia miały miejsce wybory na Białorusi. 7 listopada 2020 roku dowiemy się w którą stronę pójdzie Białoruś. Po 92 dniach będziemy mieli 12 listopad 2020 rok. Po 100 dniach od 10 sierpnia będziemy mieli 20 listopad 200 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
20 listopad 2020 rok: + 639 st. C     0 st. C    { + 42    0 }
Ten dzień przedłuża lub przeciąga niepewność w naszym społeczeństwie o kolejne 42 dni. Przypadnie to na 2 styczeń 2021 rok. Nie ignorował bym 20 listopada 2020 roku, spadki temperatur informują o intensywnych opadach, nawałnicach, huraganowych wiatrach, trzęsieniach ziemi, trąbach powietrznych.


7. 19 sierpnia 2020 roku skała minęła ziemię w bardzo bliskiej odległości. Po 100 dniach będziemy mieli 29/30 listopad 2020 rok. Mam tu zapisane silne trzęsienie ziemi do 8 stopni w skali R, lub wydarzenie w 8 stopniowej skali licząc od jeden do 10.


8.  Z podobny zjawiskiem jak 11 sierpnia oraz 25 styczeń 2008 rok spotkałem się 19 września 2020 roku. Aktywność słoneczna może informować o podobnym zdarzeniu za 27 lub 72 dni. Po 27 dniach przypadnie to na 16 październik oraz po 72 dniach przypadnie to na 30 listopad/1 grudzień 2020 rok. W pierwszym przypadu będzie to 16 październik 2020 rok. W drugim przypadku będzie to 1 grudzień 2020 rok. Po 100 dniach od 19 września będę miał 29 grudzień 2020 rok. Wydarzenia które przedstawiam ponizej miały już miejsce.


1. Pierwszym wydarzenie które zapisano w Tabeli Galerii była katastrofa lotnicza. Miała miejsce w Afryce Etiopia 10 marca 2019 roku. O godzinie 8:44 czasu lokalnego. Tabela Galerii podaje godzinę 7:37. W tej katastrofie zginęło wówczas 157 pasażerów.


2. Równoległym wydarzeniej do tej kastastrofy przydarzyła się turystom w Polskich Tatrach. 22 sierpnia 2019 roku. Po 150 dniach plus 12 dni z aktywności słonecznej. Piorun poraził śmiertelnie 5 turystów w tym 152 osoby raniąc. W sumie piorun poraził 157 turystów jak podaje tabela Galerii. Według tabeli wyładowania atmosfryczne miały miejsce 11:38 czasu Polskiego. W rzeczywistości wyładowania rozpoczęły się od 13:25 czasu lokalnego. Z różnicą czasu około 2 godzin. Aktywność słoneczna dodaje 12 dni do 10/11 sierpnia 2019 rok. Przypadło to na 22 sierpień 2019 rok.


3. Pierwszym wydarzeniem z lewej jest wyszczególniona data 12 marzec 2020 roku. Tu z kolei jest zapisana trzecia katastrofa. Tym razem pandemia koronawirusa Covid-19. Tabela Galerii podaje oficjalną godzinę podaną do wiadomości 9:39 czasu Polskiego. W Polsce rząd ogłosił pandemię w tym samym czasie 12 marca 2020 roku, jak padaje tabela Galerii.


4. Równoległa do pandemi Covid-19 z prawej strony jest czwarta katastrofa w tym roku przypadła na 14 wrzesień 2020 rok. Aktywność słoneczna przedłuża to wydarzenie o 46 dni od 14 września 2020 roku. Przypadnie to na 30 październik 2020 rok. W tej liczbie może być zapisany zamach na Polski kościół przez opozycję. Jest jeszcze druga wersja po dodaniu 64 dni kalendarz wskaże mi 18 listopad 2020 rok. Ten dzień podaje najwyższą aktywność słoneczną w liczbie + 956. 18 listopad cofa wydarzenia o 3 dni. Przypadnie to teoretycznie na 14/15 listopad  2020 rok. Ten dzień z kolei przedłuża wydarzenia o kolejne 34 dni. Przypadnie to na 18 grudzień 2020 rok. To dzień po 83 urodzinach papieża Franciszka. Po 43 dniach będziemy mieli 26 grudzień 2020 rok. To drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W rzeczywistości 14 wrzesień 2020 rok przesuwa wszystkie wydarzenia o 102 dni na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Pod liczbą 102 kryje się 102 południk na Dalekim Wschodzie. Lokalizuje Sumatrę w tej części świata. Pod liczbą 102 może kryć się rosyjski czołg Rudy z filmu Czterej pancerni i pies z Czołgiem T-34 oraz 34 południk na wschodzie Ukrainy. Być może w tej liczbie 102 jest zapisane wydarzenie społeczne na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2020 rok. Sumując aktywność słoneczna wyszczególniła szczyt góry Narodnaja na północy Uralu. Pytanie drugie brzmi co takiego Putin sprowadza z spod szczytu Góry Narodnaja na Uralu w kierunku Europy na 34 południk na wschodzie Ukrainy. Jak wspomniałem pod liczbą 34 może kryć się czołg T-34. Liczba 34 z prawej do lewej to 43 południk przezinający Góry Kaukaz, obecne miejsce działań wojennych na Kaukazie. Ponieważ wyszczególniono Boże Narodzenie to może być planowany zamach na Polski kościół w czasie świat Bożego Narodzenia. Przedstawiam kolejno wydarzenia społeczno polityczne połączone z trzęsieniami ziemi. Wymienione liczby w nawiasie informują o silnych trzęsieniach ziemi oraz wydarzeniach społeczno polityczne licząc od jeden do 10. Trzęsienia ziemi oraz wydarzenia społeczno polityczne są przypisane do wymienionej daty od lewej strony do prawej w tym roku. Mogą się one powtórzyć po 100 dniach.


1. 23 września 2020 rok. do { - 7 } stopni w skali R.  + 100 dni = 3 styczeń 2021 rok.
2. 1 październik 2020 rok: do { + 8 } stopni w skali R. + 100 dni = 11 styczeń 2021 rok.
3. 26 październik 2020 rok: do { - 9 } stopni w skali R. + 100 dni = 6 luty 2021 rok.
4. 29 listopad 2020 rok do: do { - 8 } stopni w skali R. + 100 dni = 9 marzec 2021 rok.


Zmianę polaryzacji na naszym Słońcu odczujemy już początkiem grudnia 2020 roku. Po 100 dniach od 22 sierpnia 2020 roku mamy 2 grudzień 2020 rok. Wykres przedstawia serie trzęsień ziemi począwszy od 2 do 4 grudnia 2020 roku. 15 południk lokalizuje okolice Polkowic na Dolnym Śląsku. Po 100 dniach dowiemy się jak zmiana polaryzacji na Słońcu wpłynęła na wydarzenia po 100 dniach na początek grudnia 2020 roku.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page