top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Zmiana nachylenia osi Ziemi 2023 rok - część druga.
(poniedziałek, 31 maja 2021)

17 wrzesień 2021 rok eksplozja wulkanu Erebus na Antarktydzie.


Wyglada na to iż 17 września 2021 roku dojdzie do eksplozji wulkanu na Antarktydzie. Taki obraz pokazują liczby z aktywności słonecznej. Więc przedstawiłem do nich scenariusz. Odkrycia naukowe warte miliony. Choć obecnie jest moda na zabijanie społeczeństwa preparatem medycznym to moje odkrycie naukowe, które ostrzega przed wybuchami na Słońcu z konsekwencjami ziemskimi, a zwłaszcza trzęsieniami ziemi w których giną lub mogą zginąć dziesiątki a nawet setki tysięcy ludzi, jest nic nie warte. Tylko że ci co założyłi program depopulacji społeczeństwa nie wzięłi pod uwagę że oni także pójdą na stracenie. Pomimo tego przedstawię moje odkrycie naukowe. W jednej liczbie 79 zawarto bardzo cenne informacje, droższe niż złoto. Żaden naukowiec nie mogłoby się poszczycić takim odkryciem. Nikt nie sądził że pod liczbą 79 była ukryta informacja o wybuchach na Słońcu które zmieniają nam pogodę i mają wpływ na trzęsienia ziemi. Tą liczbę 79 ukrył budowniczy w Piramidzie Cheopsa w północnym szybie Komory Królowej w jednym odcinku 193 cm, który to odcinek 193 cm dzieli się dwa nierówne odcinki mniejszy 79 cm oraz drugi większy 114 cm. Wymieniona liczba 79 składa się z dwóch cyfr 7 oraz 9. I w takiej kolejności dostały nazwę dwie planety naszego Układu Słonecznego Uran oraz Pluton. Zajmują kolejno 7 oraz 9 miejsce od Słońca w naszym Układzie Planetarnym. Suma obu cyfr daje liczbę 16. Kto by przypuszczał że pod liczbą 16 kryje się szczyt Królestwa Niebieskiego w którym zasiada nasz ojciec św. Jan Paweł II. Nieprzypadkowo został wybrany 16 października 1978 roku na papieża. Służąc wiernie Panu Bogu przez 27 lat na stolicy apostolskiej. Suma obu liczb przedstawia w Polsce 16 południk, w którym to miejscu często dochodzi do trzęsień ziemi. Wymienione dwie planety Uran oraz Pluton to dwa pierwiastki z których można stworzyć broń jądrową. Jeżeli oba pierwiastki spotkają się na swojej drodze na naszym Słońcu to dochodzi do potężnej eksplozji. Nasza Gwiazda po wybuchach generuje energię w wysyła ją w różnych kierunkach naszego Układu Słonecznego. Przede wszystkim do wymienionych dwóch planet naszego Układu Słonecznego. Jeżeli nasza planeta Ziemia przetnie generowaną energię z naszej Gwiazdy to dochodzi do potężnych trzęsień ziemi. A skutki po trzęsieniach ziemi są katastrofalne. Tak było między innymi w Japoni 11 marca 2011 roku. Temperatury które poddaje pod wzór odczytuję z naszej Gwiazdy. Dziele je na dwa rodzaje: słoneczne oraz z cienia. Z tych temperatur po przeliczeniu uzyskałem aktywność słoneczną z której wyodrębniłem ciekawe liczby. A zwłaszcza liczbę 79 w której była ukryta planetoida 79. Odkryłem ją na 19 października 2017 roku

{ R.S. + 1    - 79 Polska 1 }. Obecnie w 2021 roku na 19 pażdziernik wyliczyłem z liczb aktywności słonecznej następujące wartości liczbowe: R.S. + 379 st. C    0 st. C    { - 32     0 }. Plusowa wartość + 379 jest wpisana w wysokość wulkanu na Antarktydzie + 3794 m.n.p.m. Z kolei liczba 79 informuje o trzykrotnej eksplozji na Słońcu 19 października 2021 roku. Tego dnia na Słońcu spotkały się dwa pierwiastki Uran oraz Pluton. Połączone eksplodują potężną energią w stronę naszej planety Ziemi. Minusowa liczba z nawiasu - 32 cofa wydarzenie o 32 dni do 17 wrzesnia 2021 roku. Wygląda na to że do eksplozji na Słońcu dojdzie 17 września 2021 roku które poruszy wulkan Erebus na Antarktydzie. Dokładnie przed zmianą pogody. Taki obraz pokazują liczby względem wymienionego wulkanu. Drugą część tej układanki z szybu Komory Królowej odkryłem 4 miesiące wcześniej, 20 czerwca w 2017 roku: + 265    - 51  { - 114    + 4 }. Plusowa liczba + 265 jest wpisana w poczet papieża Benedykta XVI. Ostrzega on z kolei o zmianie nachylenia osi Ziemi o 15 stopni w liczbie 51. Wymienia liczba 114 wskazuje 114 południk w pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich, włoski Wezuwiusz, oraz na zachód od Greenwich, zachodnie Stany Zjednoczone na łączeniu płyt tektonicznych, a zwłaszcza wulkan Yellowstone oraz stolica Chin Pekin. Najbardziej zagrożone jest w tym przypadku Włoski Wezuwiusz, który znajduje się na 14 południku oraz 41 równoleżniku. Ostatnia eksplozja tego wulkanu miała miejsce w 79 roku n.e. I tą liczbę 79 odkryłem w aktywności słonecznej jak również w szybie Komory Królowej. Jeżeli chodzi o ostatnią eksplozję Wezuwiusza to miała miejsce 24 sierpnia 79 roku n.e. Plusowa liczba 4 z nawiasu z 2017 roku przesuwa wydarzenia o 4 lata na 2021 rok. Więc 2021 rok minus 1938 lat z 19 numeracji tabeli galerii to otrzymam 83 lata. Ta liczba 83 czytana z prawej do lewej wskazuje 38 numerację tabeli Galeri oraz ostateczny kąt załamania o 38 stopni w górę. Wygląda na to że powtórzy się identyczna sytuacja jaką mieliśmy w 79 roku we Włoszech. A kąt załamania w górę o 38 stopni ostrzega przed zmianą nachylenia osi Ziemi o 15 stopni. Zmiana nachylenia osi Ziemi względem płaszczyzny orbity o 15 stpni to odwrócenie biegu histori która już kiedyś miała miejsce. O tym przypomina wyliczona planetoida z 2017 roku - 79. Plus 4 lata daje nam 2021 rok. Wszystkie wydarzenia które tu prezentuję zawarto w mojej dacie urodzenia 19 numeracji trzeciej części tabeli Galerii. Tu zaznaczono dokładnie moją datę urodzenia 6 styczeń 1956*56* wraz z godziną i minutami 19:38. Odnosi się ona do 22 sierpnia 2020 roku. Dwa dni później tylko w innym czasie 79 roku eksplodował Wezuwiusz. Więc sytuacja może się powtórzyć podobnie w sierpniu 2021 roku przy bardzo niskiej aktywności słonecznej. To tylko teoria gdyż  rzeczywistość może dotyczyć całkiem innego wulkanu i wydarzenia. Papież Benedykt XVI ostrzega o powtórnym wydarzeniu sprzed 79 laty. Suma minusowych liczb z nawiasu z 2017 roku daje mi całkowitą długość z szybu Komory Królwej 193 cm. { - 114 + - 79 = - 193 }. Wymieniona liczba 193 z całości szybu Komory Królowej odnosić się do niebezpiecznych 193 dni na Słońcu. Począwszy od 6 czerwca do 19 grudnia 2021 roku. Za 193 cm mamy załamanie w górę o 38 stopni. To bardzo dużo. Gdyby nasza planeta Ziemia zmieniła oś o 15 stopni na 38 stopień to mamy faktycznie koniec naszego świata. Zmienić nachylenie osi Ziemi do płaszczyzny orbity może tylka nasza Gwiazda, która kilkakrotnie uderzy w bieguny ziemskie co 24 godziny. Taki obraz przedstawiają liczby na czasy ostateczne. To właśnie uwzględnił budowniczy Piramidy Cheopsa w szybie Komory Królowej za 193 cm. Więc nie ma co ukrywać gdyby tak się stało to będziemy świadkami końca naszych czasów. Jest dowód na to że to nasza Gwiazda musi uruchomić zmianę osi Ziemi. Przypadnie to, jak pokazują liczby, na 2023 rok. Zostało nam bardzo mało czasu. Przyzwyczailiśmy się już do umiarkowanego klimatu w Europie zatem zmiana niekorzystnie wpłynie na nasze ziemskie życie. Świat będzie dalej istniał tylko znajdziemy się w innym klimacie. W tej układance główną rolę odgrywają dwie liczby 4 oraz 79. Dokładnie w roku Pańskim 2021 aktywność słoneczną zarejestrowałem o najniższej wartości.  Informuje ona o wydarzeniach na północ od równika. A Planetoida którą odkryłem z minusową wartością 79 ma szczególne znaczenie. Wiec jest już wszystko jasne minusowa liczba 79 ostrzega przed niebezpieczeństwem w 2021 roku na północ od równika Europa oraz Ameryka. W najważniejsze wybuchy słoneczne wpisano w liczbę 79. Z niej można odczytać największe zagrożenie ziemskie kiedy się spotkają dwa pierwiastki na naszym Słońcu, Uran oraz Pluton. Aby się przekonać i udowodnić moje obliczenia zajrzałem do archiwum z 10 marca 2011 roku. Tego dnia doszło do potężnej eksplozji na Słońcu. Po której to eksplozji doszło do bardzo silnego trzęsienia ziemi w Japoni 11 marca 2011 roku dzień później. Na tamten czas wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


1. 10 marzec 2011 rok. - 360 st. C     + 97 st. C   { + 10     - 1 }.


Po wielu latach odkryłem że w pojedynczej liczbie + 97 był zapisany wybuch na Słońcu który ostrzegał przed trzęsieniem ziemi i tsunami w Japoni 11 marca 2011 roku. Podobnie a nawet gorzej może być w 2023 roku, kiedy to nasza Gwiazda uruchomi bieguny. Liczby w nawiasie przedstawiają 9 strefę czasowa + 10 - { - 1 } =  + 9 }. Plusowa liczba 9 wskazuje trzęsienie ziemi w 9 stopniowej skali R. w 9 strefie czasowej na wschód od Greenwich w Japoni na 11 marzec 2011 rok. Z tego roku zachowałem wszystkie materiały dotyczące wybuchów słonecznych. W tym samym roku 15 lutego 2011 roku doszło do bardzo dużej eksplozji na Słońcu. Dwa lata później 15 lutego 2013 roku eksplodowała asteroida nad Czelabińskiem - Rosja, o współrzędnych geograficznych 56 x 65 lub 56 x 56. To wydarzenie zapisałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami " wydanej w grudniu 2012 roku. Ustawione liczby z aktywności słonecznej 79 oraz jej zmienna 97 mogą mieć szczególne znaczenie. Ostrzegają one przed trzęsieniami ziemi w Europie lub na Dalekim Wschodzie. Tak było do 2012 roku. Obecnie mogło się wszystko zmienić. Przykładowo na 6 czerwiec 2021 roku aktywność słoneczna dwukrotnie ostrzega przed wybuchami na Słońcu, gdzie może dojść do trzęsienia ziemi na Dalekim Wschodzie oraz zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Na 6 czerwiec 2021 rok aktywność słoneczna przedstawia identyczne liczby 97 które ostrzegały przed trzęsieniem ziemi w Japoni. W tym wybuchu słonecznym na 6 czerwiec 2021 rok zaznaczona jest pierwsza strefa czasowa na wschód od Greenwich jak i na zachód od Greenwich. Właśnie w tej strefie czasowej znajduje się Polska. Uwaga na trzęsienia ziemi w Polsce od 3 do 6 czerwca 2021 roku. Liczby z aktywności słonecznej z 7 czerwca 2021 roku wskazują 1 oraz 4 strefe czasową na zachód od Greewich. Wiec mam już poukładane informacje że nasza Gwiazda ostrzega przed trzęsieniami ziemi w pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich oraz w dwóch strefach czasowych na zachód od Greenwich. W pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich zagrażają nam wulkany w Grecji oraz Włoszech. Na zachód od Greenwich wulkany Azory, Islandia oraz Ameryka środkowa. Z podobnym przypadkiem spotkałem się 7 maja 2021 roku gdzie w plusowej aktywności słonecznej występuje liczba 79.


2. 7 maj 2021 rok: + 279 st. C    - 1 st. C    { - 5     0 }.


W tym przypadku wybuch na Słońcu miał miejsce o godzinie 18:37. Źródło: Losy ziemi.pl.


3. 6 czerwiec 2021 rok: + 297 st. C    - 1 st. C    { 0     + 1 }.
4. 7 czerwiec 2021 rok: + 297 st. C    - 2 st. C    { - 4   - 1 }.


W tej dacie na 6 oraz 7 czerwiec 2021 rok nastąpi dwukrotny wybuch na Słońcu. Dwukrotnie spotkają się pierwiastki Uran oraz Pluton. Trzeba się liczyć z konsekwencjami na Ziemi. Plusowa liczba 1 z nawiasu może informować o powtórce wybuchów na Słońcu 6 czerwca 2022 roku.
Kolejne archiwum. 7 marzec 2012 rok. Dochodzi do kolejnego wybuchu na Słońcu. Aktywność słoneczna na ten dzień przedstawia następujące wartości liczbowe:


5. 7 marzec 2012 rok: - 40 st. C    + 297 st. C    { + 2     - 3 }.


W tym przypadku jak 10 marca doszło do potężnej eksplozji na słońcu. Porównuje tu dwa zdarzenia, jedno z 7 marca 2012 roku oraz 6 i 7 czerwca 2021 roku. Aktywność słoneczna przedstawia idenyczne liczby + 297. Więc mamy problem. Ten wybuch na Słońcu 7 marca pobił wszelkie rekordy. Energia słoneczna tym razem poleciała w kosmos pomiędzy drugą planetą Wenus oraz 3 planetą Ziemią. O tym informują dwie liczby z nawiasu 2 oraz 3. Suma dwóch liczb daje liczbę 5 { 2 + 3 = 5 }. Wartość liczby 5 przedstawia piąta planetę Jowisz. Wygląda na to że energia z naszej Gwiazdy wyemitowana 7 marca 2012 roku trafiła w Jowisz. Na tamten czas nie zapisywałem w jakiej klasie doszło do tak potężnej eksplozji. W obu przypadkach przed eksplozją na Słońcu ostrzegała liczba 79. Gdyby plazma słoneczna po eksplozji ze Słońca trafiła w naszą planetę byłoby pozamiatane. Moglibyśmy cofnąć się w czasie o kilka lat. Tak było 7 marca 2012 roku. Po 6/7  czerwca 2021 rok nie zakończą się wybuchy słoneczne gdyż to dopiero początek. Po Wielkiej Galerii 14 czerwca nastąpi kolejny wybuch na Słońcu. Zmieni tym samym pogodę na letnią. Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:


6. 14 czerwiec 2021 rok: + 379 st. C    0 st. C     { + 33     0 }.


Tego dnia jak pokazują liczby dojdzie ponownie do kolejnego wybuchy na Słońcu. Plusowa liczba + 379 wskazuje wulkan Erebus wysokość + 3794 m.n.p.m. na Antarktydzie który może eksplodować za 33 dni 17 lipca 2021 roku podczas zmiany cykli słonecznych. Zero z nawiasu informuje że energia z naszej Gwiazdy trafi w naszą planetę Ziemię. W tym przypadku główną rolę odgrywa tu plusowa liczba 33 z nawiasu. Informować może o dodatnich temperaturach przez 33 dni po 33 stopnie C. Wartość liczby 33 informuje o wysokich temperaturach. Jeżeli w słońcu to przez 33 dni będziemy mieli po 23 stopnie C w cieniu. Jeżeli w cieniu to przez 33 dni będziemy mieli po 43 stopnie C aż do 17 lipca 2021 roku kiedy to zakończy swoją misję 24 cykl słoneczny. Tego dnia dojdzie do zmiany pogody. Przypadnie to na 17 lipiec 2021 rok. Eksplozja na Słońcu z 14 czerwca 2021 roku uprzedza swym wybuchem słonecznym o zakończeniu 24 cyklu słonecznego po 33 dniach i otwarciu 25 cylku słonecznego. Z plusowej liczby można odczytać 33 południk w Europie Turcja. A co za tym idzie dojdzie do kolejnego trzęsienia ziemi w Europie - Turcja za 33 dni na 17 lipiec 2021 rok. Plusowa liczba z nawiasu 33 informuje o podobnym wydarzeniu za 33 lata. Przypadnie to na 2054 rok. Szczególne wydarzenie zapisałem na 18 oraz 19 maj 2021 rok. Te dwa dni zapisałem w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Wymienione dwa dni znalazły się w przeświecie piramidy ostrzgają przed kolejnym niebezpieczeństwem. Po 74 dniach mam 2 sierpień 2021 rok. Dzień wcześniej mam kolejną wyliczoną liczbę 79 która ostrzega przed wybuchami na Słońcu. Wrócę jeszcze do 19 października kiedy to odkryłem planetoidę: { R.S. + 1    - 79 Polska 1 }. Na 19 październik wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


7. + 379 st. C    0 st. C     { - 32     0 }.


Minusowa liczba 79 ma szczególne znaczenie. Cofa wydarzenie z 19 października 2021 roku o 79 dni. Przypadnie to dokładnie na 30 lipiec 1 sierpień 2021 rok. Cofa także o 32 dni i przypadnie to na 17 wrzesień 2021 rok. Tu ponownie wpisana jest wysokość wulkanu na Antarktydzie Erebus. Wiec wydarzenia z 18 oraz 19 maja ostrzegają przed wydarzeniami na 1 sierpień 2021 rok. Musi to być bardzo ważne wydarzenie gdyż zaangażowała się w to wydarzenie planetoida 79 z 19 października 2017 roku po 4 latach. Zaznaczam że wydarzenia z 2017 roku były przesunięte o 4 lata na 2021 rok. Na dzień 1 oraz 2 sierpnia 2021 rok aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:


8. 1 sierpień 2021 rok: + 297 st. C     0 st. C     { - 2     0 }.
9. 2 sierpień 2021 rok: + 299 st. C     0 st. C     { + 1    0 }.


Wymienione liczby ostrzegają przed wybuchami na Słońcu oraz trzęsieniem ziemi w drugiej strefie czasowej na zachód od Greenwich. Natomiast 2 sierpień 2021 rok ostrzega przed niebezpieczeństwem w pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich, może to być Polska, oraz powtórnym wydarzeniu za rok. Przypadnie to na 2 sierpień 2022 rok. Wydarzenia z sierpnia kojarzą mi się z eksplozją Wezuwiusza w 79 roku n.e. które mogą lecz nie muszą powtórzyć się w sierpniu 2021 rok. O tym wydarzeniu uprzedzał w liczbach aktywności papież Benedykt XVI. Na okładce mojej książki " Bitwa z Gwiazdami " jest podany Wzór z którego można odczytać największe tragedie na naszej Ziemi. Wenus - 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26. Opracowany wzór wskazuje cztery niebezpieczne dni w roku na przestrzeni setek lat. To 26 luty, 26 czerwiec, 26 sierpień oraz 26 grudzień. Więc 26 sierpień 2021 rok jest uwzględnony w tym przypadku. Wliczam pomyłkę plus / minus. To nie koniec lecz dopiero półmetek wybuchów na Słońcu. Sumując w liczbie 79 aktywność słoneczna wyszczególniła planetoidę która ostrzega nie tylko przed wybuchami na Słońcu lecz przed kolejnymi katastrofami na Ziemi. Na północ od równika - Europa oraz Ameryka. Do tego jakby było mało muszę wpisać reset ziemski na 10 sierpień 2021 rok. Może on mieć związek z wydarzenien na 26 sierpień 2021 rok. Ten dzwon który fotograf uwiecznił nad moją głową 11 sierpnia 2019 rok w Kamieniu Śląskim cały czas dzwoni i przypomina o końcu naszego świata. Urodziliśmy się w ciekawych czasach. Będziemy świadkami niecodziennych wydarzeń ziemskich.


Przed 6 czerwca 2021 rok wyłączamy komputery z prądu, telewizory, akumulatory z samochodów. Kopiujemy ważne dane.

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page