top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Obiekty kosmiczne zagrażające ludzkości - 9 września 9-ty rok.

(wtorek, 30 lipca 2019)

 

Obiekty kosmiczne nieustannie mijają naszą planetę Ziemię. Są jednak takie które stwarzają realne zagrożenie. Do takich obiektów kosmicznych można zaliczyć ciało niebieskie które pojawi się już 30 sierpnia 2019 roku i będzie krążyło w bliskiej odległości od naszej planety aż do 9 września 9-tego roku. 4 wrzesień 9-tego roku potwierdza obecność obiektu kosmicznego w bliskiej odległości od naszej planety. Na 9-ty dzień miesiąca września 9-tego roku wyliczyłem trzy dziewiątki { 999 } w Piątym Świecie. Wedle przepowiedni na ten dzień zapowiadana jest wielka woda (Dolnośląskie, Kłodzko, Polska). Przepowiedział o tym wydarzeniu Pan Filip Fediuk ze Starego Waliszowa, Dolnośląskie. Mówił między innymi iż kiedy spotkają się trzy dziewiątki " 999 ", lew pysk umoczy w wodzie. Do tego momentu pozostało już niewiele czasu. Czy dojdzie do historycznego wydarzenia? Czas oceni przepowiednie i moje obliczenia.

Na 22 lipiec 2019 rok aktywność słoneczna przedstawiła następujące wartości liczbowe:
1. 22/23 lipiec 2019 rok: - 115 st. C     + 44 st. C      { + 6,  - 2,    + 6 }. W liczbie 44 z 22 na 23 lipca jest zapisana informacja o niebezpieczeństwie w tym dniu oraz za 44 dni. W tej liczbie zapisane może być trzęsienie ziemi w Polsce do 4,4 stopnia w skali R plus minus jeden dzień. Przykład z 23 lipca 9-ty roku - katastrofa autokaru w Turcji z polskimi turystami. Wartość liczby 44 uprzedzała o niebezpieczeństwie. W wypadku ucierpiało 41 osób. Za 44 dni powtórzy się podobna sytuacja w innym wydaniu. Przypadnie to na 7 wrzesień 9-ty rok. To jest dwa dni prędzej przed wielkim wydarzeniem na Ziemi 9 września 9-tego roku.


Na 23 lipiec aktywność słoneczna przedstawiła następujące wartości liczbowe:
2. 23 lipiec 9-ty rok: - 113 st. C    + 50 st. C     { + 1,   - 1 }. Kiedy dodamy do 23 lipca 50 dni otrzymamy 13 wrzesień 9-ty rok. Dwie wartości liczbowe w nawiasie, plusowe oraz minusowe, informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. 22/23 lipca 9-ty rok z liczby 115 pod punktem pierwszym wyliczyłem 15 południk oraz 51 równoleżnik. Jeżeli dojdzie do trzęsienia ziemi w Polsce mogą zginąć ludzie. Trzęsienie ziemi 4,4 stopnia w skali R to dosyć duże jak na warunki Polskie. Może chodzić też o inne wydarzenie związane z katastrofą. Liczba  41 będzie prześladowała nas przez następne lata. Czytając z prawej do lewej odczytam wartość liczby 14. Odnosi się to do klęski Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku. Minusowe liczby z aktywności słonecznej przedstawiają atak partii lewicowych na Zjednoczoną Prawicę. Największe ataki na Zjednoczoną Prawicę oraz kosciół rozpoczną się w pierwszej dekadzie sierpnia 2019 roku. Najgorzej będzie 10 sierpnia. Liczby z aktywności słonecznej przedstawiają pięciokrotny wzrost ataku lewicowców na Zjednoczoną Prawicę oraz kosciół: - 131 st. C     + 25 st. C   { - 14,    - 4 }. Owy trend zacznie się stopniowo odwracać na niekorzyść partii lewicowych po 10-tym sierpnia. Przysłowie mówi kto pod kim dołki kopie sam w nie wpada.
Na wspomniany 4 wrzesnia 2019 roku wykres przedstawia obiekt kosmiczny przed linią Słońca a granicą światła i ciemności. To ten sam obiekt kosmiczny który pojawił się 30 sierpnia 9-tego roku w bliskiej odległości od naszej Ziemi. W dniu 9 września 2019 roku ten obiekt kosmiczny znajdzie się w szczególnym okienku na wykresie linii Słońca 0 kreśląc kształt litery V. Kształt tej litery V w szczególnym okienku na linii Słońca nawiazuje do upadku obiektu kosmicznego do Oceanu. Zbieżnie podobny przypadek miałem z 22 na 23  grudnia 2018 roku. Litera V była odwrócona i informowała o trzęsieniu ziemi po którym powstało tsunami na Indonezji. Na 9-ty września litera V przypomina upadek czegoś do wody wywołując tsunami. Może to być między innymi obiekt kosmiczny, eksplozja wulkanu itp. Aktywność słoneczna przedstawiła na tamten czas 22/23 grudnia 2018 roku następujące wartości liczbowe które ostrzegały przed niebezpieczeństwem:


3. 22/23 grudzień 2018 rok: - 64 st. C     + 239 st. C     { 0,     + 1 }. W tym przypadku wartość liczby zero { 0 } nawiazuje do miejsca badań Opole. Natomiast wartość liczby 239 nawiązuje do ofiar z zaginionego samolotu Malezyjskich linii lotniczych MH- 370 który zaginął 8 marca 2014 roku. W liczbie 239 podane są współrzędne geograficzne zaginionego samolotu. 93 południk przecinany przez 23-ty równoleżnik, lokalizuje Ocean Indyjski.  24  grudnia 2018 roku doszło do trzęsienia ziemi po którym powstało tsunami na Indonezji. 9-tego września 9-tego roku w Piątym Świecie będziemy obchodzili urudziny trzech dziewiątek { 999 }.

Czy sprawdzi się przepowiednia Pana Filipka Fediuka o wielkiej wodzie? Koniec lipca informuje o wielkim wydarzeniu za 39 dni na 9-ty wrzesień. Przedstawione liczby pod punktem czwartym ujawniają taki oto zapis:
4. 30 lipiec / 1 sierpień 9 rok: - 123 st. C    + 39 st. C   { + 2,    - 12 }.
5.1/2 sierpień 9-ty rok: - 125 st. C     + 27 st. C             { - 2,   - 2 }.


30 lipiec 9-ty rok jest dniem szczególnym. Przedstawia on współrzędne geograficzne na Oceanie Spokojnym. Wartość liczby od - 123 do - 125 przedstawia południk na zachód od Greenwich, przecinany przez + 39-ty równoleżnik. Przecięcia tych współrzędnych wskazują teoretycznie na Grzbiet Wschodnio Pacyficzny, na południowy zachód od Chile poniżej Wysp Wielkanocnych. Łączą się tam płyty tektoniczne Nazka z Pacyficzną. Mamy już zlokalizowane miejsce na zachód od Chile. Liczba 39 nawiązuje do ofiar z poprzednich wydarzeń oraz przyszłych. Miedzy innymi katastrofy samolotu MH-370 oraz drugiej wojny światowej z 1939 roku. Czyżby miał powtórzyć się podobny scenariusz z poprzednich lat? Natomiast wartość liczby + 27 potwierdza to wydarzenie na Ziemi 9-tego września w okolicy Wysp Wielkanocnych. Natura oraz kosmos muszą ten dzień uczcić kosmicznym wydarzeniem czy to na Ziemi czy w kosmosie, wszystko jedno. Na 8/9 wrzesień 9-ty rok wyliczyłem następujące liczby z aktywności słonecznej.  Aby wyróżnić obiekt kosmiczny od pozostałych liczb na 8/9-ty wrzesień zaznaczam go gwiazdką:
1. 7/8 wrzesień 2019 rok: - 108 st. C       + 36 st. C       { + 1,     - 4 }.
2. 8/9 wrzesień 2019 rok: - 109 st. C       + 32* st. C     { 0*,    - 5 }.
3. 9/10 wrzesień 2019 rok: - 109 st. C     + 27 st. C       { + 4,     0 }.


Wyliczone liczby z aktywności słonecznej informują o następującym wydarzeniu. Wartość liczby - 109 przedstawia 109 południk na zachód od Greenwich. Lokalizuje pas strefy ryftowej, Grzbiet Wschodnio Pacyficzny. Przecina go 32 równoleżnik na południe od równika w pasie strefy ryftowej.  Wartość liczby 0* zaznaczyłem gwiazdką znajduje się w szczególnym miejscu w okienku na linii Słońca. I dotyczy wydarzeń w Polsce. Zakładam teoretycznie że obiekt kosmiczny może spaść do Oceanu Spokojnego w okolicy Wysp Wielkanocnych na zachód od Chile. Mamy już zlokalizowane współrzędne geograficzne. Wartość liczby + 32 informuje o długości tego obiektu kosmicznego oraz szerokości 23 metrów. Gdyby ten obiekt kosmiczny spadł do Oceanu Spokojnego w okolicy Wysp Wielkanocnych powstałoby potężne tsunami, które zagroziłoby całemu południowemu kontynentowi Amerykańskiemu oraz wschodnim wybrzeżom Azji oraz Australii, nie wspominając o wyspach rozlokowanych w tamtym rejonie. Więc to co nas czeka z 8 na 9-ty wrzesień jest bardzo poważne. Zakładam że tak może się stać. Druga wersa jest taka że wymienione płyty tektoniczne przesuną się a na skutek trzęsienia ziemi powstanie tsunami. Zbiegnie się to z przelotem obiektu kosmicznego 9-tego września 9-tego roku. Gdyby takie wydarzenie się spełniło skutki katastrofalne dla ludzkości w tamtej części świata. Prawdopodobnie takie wydarzenie już miało miejsce w okolicy Wysp Wielkanocnych.
Na koniec jak się mają rekordowe fale upałów z 29 lipca 2019 roku w Europie po 40 dniach na 8/9 września 2019 roku.

Aktywność słoneczna przedstawia to wydarzenie w następujących liczbach przed 40 dniowym wydarzeniem w Polsce:
6. 29/30 lipiec 2019 rok: - 119 st. C    + 40 st. C     { + 4,     - 1 }. Minusowa wartość liczby 19 z minusowej liczby -119 przecina Górny Śląsk na 19-tym południku. Na tym południku już mieliśmy trzęsienie ziemi w Jastrzębiu Zdroju w dniu 5 maja 2018 roku. Na tym południku zapisała nasza Gwiazda trzęsienie ziemi do 4,1 stopnia w skali R oraz ofiary. Teoretycznie można wyliczyć godzinę: 4:00 - 1 godz = 3:00 nad ranem lub po południu lub 11:00.

  

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page