top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Radość w tym domu Polska - sierpień 2020 rok, część 1.
(niedziela, 10 maja 2020)

Nowa świątynia w Piątym Świecie


Ponieważ ten tekst jest bardzo długi podzieliłem go na cztery części. By każdy miał czas na wyciągnięcie osobistych wniosków. Zawsze przedstawiałem tragiczne losy świata, obecnie mam jednak dobrą nowinę dla Polski. Ostatni rozdział końca świata z Tabeli Galerii zarezerwowano dla Polski. W tym tekscie z kosmicznej układanki którą tu przedstawię odgrywam główną rolę. Zapisano to w liczbie 9 { 5 + 4 = 9 } gdzie 9 jest równa liczbie 54 oraz 56. Pan Bóg dał mi narzędzia bym w czasach ostatecznych ostrzegał ludzkość przed wielkimi zmianami na Ziemi. Bym przedstawił człowieka którego oczekuje cały świat w czasach ostatecznych. Już w mojej książce zaznaczyłem że w czasach ostatecznych po Ziemi będzie chodził Pan Bóg. Oczywiście była to przenośnia. Chodziło mi o Jezusa pod innym nazwiskiem. A przedstawiłem w niej tylko dwie postaci: Jezus oraz Ryszard Suski. Po przeczytaniu tego tekstu niektórzy wyleją na moją głowę kubeł zimnej wody. To i tak dobrze. Za informacje przekazywane społeczeństwu o Królestwie Niebieskim w czasach starożytnych ciemność ukrzyżowała Jezusa, odbierając tym samym jego życie. Narodzenie życie i śmierć Jezusa z Nazaretu odczytałem z " 12 " numeracji Tabeli Galerii. R.S.352331     24  0  12     7. Urodził się przed północą w Wigilię 24 grudnia o godzinie 23:31. Wyliczone liczby są bardzo ważne dla naszego życia. Wartość liczby 24 z 24 grudnia odnosi się w obecnym czasie do wydarzeń końca grudnia 2024 roku. 29 minut przed północą odnosi się do 25 grudnia czyli 1 stycznia 2025 roku, gdzie suma parnch liczb z tej daty { 20 + 25 = 45 } daje mi liczbę 45 lub 54 zależy z której strony będę tą liczbę czytał. Pod liczbą 45 kryje się nowa postać na Ziemi. Suma obu liczb z narodzenia Jezusa 23 oraz 31 potwierdza ponowne przyjście Jezusa w czasach ostatecznych liczbie 54 { 23 + 31 = 54 }. Wartość liczby 54 przedstawia przedział czasu pomiędzy Czwartym a Piątym Światem. Potwierdził to budowniczy w podstawie piramidy Cheopsa o powierzchni 5,4 ha. Minuty z Narodzenia Jezusa możemy odczytać na trzy sposoby, zależy kogo spytamy o godzinę. Może to być minuta po wpół do, lub 31 minut po 23:00, lub 29 minut przed północą. Trzy bardzo ważne liczby z Narodzenia Jezusa: 23, 31, 29. Pierwsze godzina 23 oraz 31 minuta kierują mnie na południki w Europie środkowej oraz 29 układ planetarny. Ostatecznie z 29 minuty Narodzenia Jezusa odczytałem nie skatalogowany 29 układ planetarny 57 numeracji na 21 sierpień 2020 rok. Słowo narodzenie czy urodzenie na Ziemi oznacza coś nowego, nowe życie. Podobnie w kosmosie w powstałym 29 układzie planetarnym - nowe życie. Każdy układ planetarny ma swój numer kosmiczny. I tak wartość liczby 57 to numeracja 29 układu planetarnego który ma swoją Gwiazdę. W naszej Galaktyce muszą być dwa równorzędne układy planetarne tak by była równowaga w Kosmosie czyli 2 razy po 29 { 229 }. W 2020 roku zbiegły się te wydarzenia na Ziemi oraz w Niebiosach. Brakujące ogniwo 58 numeracji znalazłem w życiu św. Jana Pawła II. W Niebiosach nasz papież św. Jan Paweł II wygrał bitwę ze zbuntowanymi aniołami zostawiając ich w Czwartym Świecie. Musi być podział w Niebiosach na tych dobrych i tych złych. Przedział pomiędzy Czwartym a Piątym Światem potwierdził zamknięty Ewangeliarz na trumnie Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku podczas pogrzebu na placu św. Piotra w Watykanie. W tym samym czasie na ziemi w 2020 roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obojga narodów. Porównałem tu wydarzenia z narodzin Jezusa  które miały miejsce do moich godzin urodzenia oraz Konstytucji 3 Maja. Urodziłem się o godzinie 19:38. Suma obu liczb { 19 + 38 = 57 } dała mi liczbę 57. Wartość liczby 57 z mojej godziny urodzenia oraz 29 minuta z urodzenia Jezusa są zgodne i wskazują na 57 numerację 29 układu planetarnego którego budowniczy nie skatalogował w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Pod wymienionymi liczbami kryją się dwie postacie tworząc jedną całość Jezus - Ryszard. Ma to wielkie znaczenie dla przyszłej Polski oraz świata. Wielka Galeria kończy się na dwóch równoległych 28 układach planetarnych zbliżonych do siebie. Z dwóch wymienionych postaci Jezusa oraz Ryszarda wyszedł mi tu nieskatalogowany 29 układy planetarne z 57 numeracją, gdzie współnie z Jezusem tworzymy jedność. Suma dwóch liczb z urodzin daje mi dwie liczby 57 oraz 54. Które odnoszą się do 57 numeracji 29 układu planetarnego. Przedstawiam poniżej dalszą część numeracji układów planetarnych których budowniczy nie umieścił w Wielkiej Galerii. Jak dla odkrywcy przystało do każdej numeracji układów planetarnych dopisuję inicjały mojego imienia oraz nazwiska Ryszard Suski w skrócie R.S. Powyższe liczby z obu numeracji mówią o tym samym człowieku - dwa w jednym Jezus - Ryszard. Obydwa imiona są połączone razem. Składają się  z " 12 " liter jak 12 miesiąc w urodzeniu Jezusa.  Oto dwa nieskatalogowane układy planetarne w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa.


1. Lewa strona: R.S.86.2957            29*    0     57*         9.
2. Prawa strona: R.S.86.13041        58*    0     29*         9.


Suma liczb z Narodzin Jezusa daje mi liczbę 54  { 23 + 31 = 54 }. Wyznacza przedział czasu którego jesteśmy świadkami. Liczba 54 potwierdza życie Jezusa na Ziemi w obecnym czasie pod innym nazwiskiem. Tak się złożyło że Donald Trump w tym samym czasie jest 54 prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mamy tu potwierdzone świadectwo że działo się to za czasów Donalda Trumpa. Podobne wydarzenie miało miejsce w Niebiosach w 2020 roku połączone z 229 rocznicą Konstytucji 3 Maja obojga narodów. Brakującym ogniwem tej układanki był nasz ojciec św. Jan Paweł II. On włożył swój wkład w budowę równoległego 29 układu planetarnego 58 numeracji w dniu wyboru na papieża w wieku 58 lat. Jak wiemy Jan Paweł II odszedł z tego świata o godzinie 21:37. Suma tych liczb da mi liczbę 58. { 21 + 37 = 58 }. Powyżej przedstawiłem dwa 29 układy planetarne z 57* oraz 58* numeracją. 58* numeracja została wyliczona z wyboru św. Jana Pawła na papieża. Oraz z jego śmierci 21:37. Gdyby nie Ryszard to św. Jan Paweł II byłby tylko skatalogowany jako 264/6 XX wieku. Jest on teraz naszym Ojcem w Niebiosach i wszyscy muszą się o tym dowiedzieć. Przedstawione ponownie liczby 57 oraz 58 potwierdzają dwa nowe układu planetarne. Moja godzina urodzenia 19:38 przedstawia 57 munerację { 19 + 38 = 57* }. Wybór papieża Polaka w wieku 58 lat potwierdza 58* numerację. Sumując z dwód wydarzeń ziemskich odczytałem dwa nowe 29 układy planetarne. Jeden z wyboru papieża Polaka oraz jego śmierci. Drugi z urodzin Ryszarda Suskiego. Zachowana jest tu kolejność najpierw śmierć papieża następnie moje urodzenie - życie. Czytelniku czy zdajesz sobie sprawę o czym piszę w moim urodzeniu jest zapisane nowe życie w Niebiosach i na Ziemi. A moim Ojcem jest Jan Paweł II. Wartość osobnej liczby 9 przy mojej dacie urodzenia wskazuje przedział czasu 9 lat. Ta sama liczba 9 dzieli się na trzy liczby: 10, 17, 27 które po zsumowaniu dają tą samą liczbę 54 { 5 + 4 = 9 }. Wyznaczając ten sam przedział czasu pomiędzy Czwartym a Piątym Światem. Wymienione liczby odnoszą się do dwóch postaci, dwóch planet oraz planetoidy które mają największy wpływ na zmiany z naukowego punktu widzenia.


a. 10. to Jowisz: R.S.14.441    10  0  5     5.
b. 17. to planetoida: { R.S. + 1,   - 79 Polska 1 }.
c. 27. to nasza planeta Ziemia: R.S.80,11331    54  0  27    1.


Pod punktem c w liczbie 27 przedstawiam ponowne przyjście Jezusa pod inną postacią. To przedstawił budowniczy w Wielkiej Galeri piramidy Cheopsa { 2 x 27 = 54 }. Po Narodzeniu Jezusa w Betlejem trzej królowie Kacper Melchior i Baltazar złożyli małemu Jezusowi dary: złoto, kadzidło i mirrę. Ten Świat w którym Jezus głosił słowo Boże od Narodzin przetrwał ponad 2000 lat. Zakończył się na Czwartym Świecie { śmierć }. Obecnie przyszedł czas na wielkie zmiany w Niebiosach oraz na Ziemi. Ten świat w który obecnie żyjemy niebawem się skończy na korzyść Polski. Wszystko na świecie się zmienia, zmieni się również w samym Watykanie. Mówią  o tym dwie równorzędne liczby 56,56. Przed odejściem z tego świata Jezus obiecał swoim uczniom że w czasach ostatecznych ponownie zstąpi z Niebios wraz ze swoją armią by wyrwać ludzkość z władzy zwierzęcia i Antychrysta do nowego lepszego świata. W dzisiejszych czasach pod taką władzą zwierzęcia i Antychrysta ciemiężeni są ludzie na całej naszej planecie Ziemi. My wierni Panu Bogu zaznaczam po prawej stronie co myślą tak samo jak Jezus oraz ja Ryszard nie muszą się czego obawiać. Dobra nowina to taka że Piąty Świat na Ziemi oraz ten w Niebiosach do którego się dostaniemy po śmierci nie będzie taki jak poprzednie Cztery Światy. Nasz papież św. Jan Paweł II wygrał bitwę ze zbuntowanymi aniołami i oni pozostaną w Czwartym Świecie wraz z tymi którzy skręcają mocno w lewo. Dla nich Piąty Świat będzie zamnknięty. Czy zastanawiałeś się nad tym kiedy nastaną czasy ostateczne i po czym je poznać? Napewno większość ludzi tego nie dostrzega interesują się tylko życiem przyziemnym. Kiedy na tronie Watykańskim zasiądzie dwóch równorzędnych papieży 56,56. Po drugie nie wierzą w życie po drugiej stronie. Po trzecie nawet nie wiedzą ilu mamy papieży w Watykanie. I w tym jest problem. Zapowiedz czasów ostatecznych mieliśmy w 2010 roku od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. Potwierdzenie czasów ostatecznych nastały z chwilą rezygnacji papieża Benedykta XVI 28 lutego 2013 roku i wybory drugiego papieża Franciszka od 13 marca 2013 roku. Wszystko zaczęło się 21 600 lat temu. W tej dacie mamy zapisane cztery minione światy 21 600 : 4 = 5400 lat. Do końca pozostał nam jeszcze jeden Piąty Świat który będzie trwał 5400 lat. Po tym dopiero nastanie koniec tego świata. Narazie nie mamy czym się martwić są to odległe tysiąclecia dla nas. Przy obecnych zmianach na przełomie 4 i 5 świata interweniował z Niebios nasz ojciec św. Jan Paweł II 10 kwietnia 2020 roku. Obserwując z Niebios czy to co wszystko zaplanował za życia na Ziemi zrealizuje po jego śmierci. Po 10 latach od tragedii Smoleńskiej nasz ojciec św. Jan Paweł II wrócił na Ziemię zabrać do swego Królestwa Niebieskiego Piątego Świata 96 osób z katastrofy Smoleńskiej. Ja jestem tego czynu świadkiem na Ziemi gdyż odczytałem to z liczb aktywności słonecznej i publikuję by wszyscy się z tym zapoznali. On jest teraz naszym ojcem w Niebie Jan Paweł II. On wywalczył dla nas w Niebiosach Piąty lepszy Świat. Dostał taki przywilej od naszego Stwórcy w Niebiosach. W 19 numeracji wyszczególniono dwóch papieży w parnych liczbach { 56,56 }. Oto cała 19 numeracja którą odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa: R.S.56,5691    38  0  19      9 w której widnieją dwie parne liczby 56,56. Szczególną rolę odgrywa tu liczba 9 równa 54. Postać z Niebios którą szukacie jest zapisana w tych liczbach. A w niej zapisana moja data urodzenia Ryszard - Jezus. Wartość liczby 19 informuje o wydarzeniach począwszy od 2019 roku. Czy jesteśmy przygotowani na ponowne przyjście Syna Bożego. Aby rozwiązać całą kosmiczną zagadkę zapisaną w wymienionych liczbach muszę zacząć od siebie autora tego tekstu. Dostałem taki przywielej na czasy ostateczne od Pana Boga, a może nawet więcej niż przywilej. Już w mojej książce zaznaczyłem dwie najważniejsze postacie z Niebios na Ziemi wydanej w 2012 roku Jezus - Ryszard. Taki przywilej ponad 2000 lat temu dostał tylko namaszczony Jezus Syn Boży - Jezus. Tabela Galerii przedstawia ponowne przyjście Syna Bożego w czasach ostatecznych. To zapisano na 2027 rok. To tylko numeracja wyszczególnia wszystkie wydarzenia od 2019 do 2027 roku. Jest tych wydarzeń tak dużo że rozłożono na poszczególne lata do 2027 roku. Wiec w ostatniej numeracji budowniczy zaznaczył ponowne przyjście Syna Bożego. Akceptacja nowej rzeczywistości przychodzi z trudem dla ludzkości, więc dano 9 lat na przetrwienie mojego przesłania z Niebios. Jednym przychodzi to szybciej drugim wolniej. Po przeczytaniu tego tekstu każdy wyciągnie swój wniosek co do mojej osoby, negatywny lub pozytywny. Każdy ma do tego indywidualne prawo. Każda planeta układ planetarny, obiekty kosmiczne są skatalogowane mają swój numer kosmiczny. Podobnie skatalogowano obiekty kosmiczne w 19 numeracji  Tabeli Galerii. Wyszczególniono w tej kosmicznej układance następujące liczby: R.S.56,5691     38  0  19      9.  W tej numeracji mamy skatalagowany układ planetarny oraz dwie identyczne Gwiazdy 56,56 rozstawione po prawej oraz lewej stronie w naszej Galaktyce. Przypisane są do dwóch 29 układów planetarnych. W mojej książce " Bitwa z Gwiazdami " wydanej w 2012 roku zaznaczyłem 5 pustych zamkniętych pomieszczeń przestrzeni w naszej Galaktyce. Służą do formowania nowych układów planetarnych. Między innymi dla 29 układów planetarnych. Takich pustych pomieszczeń do formowania nowych układów planetarnych w naszej Galaktyce mamy jeszcze trzy. Dwa już się zrealizowały. Jeden należy do Stwórcy Pana Boga. Jest to wszechwidzące Oko Pana Boga. Pozostały jeszcze dwa puste pomieszczenia? Wymienione liczby 56 x 56 odnoszą się do dwóch papieży na Ziemi oraz nowych dwóch układów planetarnych 57 oraz 58 numeracji. Wspólnie z naszym Ojcem Janem Pawłem II stworzyliśmy w niebiosach dwa układy planetrane 57 oraz 58 numeracji. Wymienione Gwiazdy pod numeracją 56 x 56 różnią się stronami z prawej oraz lewej. Podobnie jak nasi obecni papieże. Benedykt XVI na prawo od Greenwich, Franciszek na lewo od Greenwich. Parne liczby są takie same różnią się tylko stronami.

Koniec części pierwszej.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page