top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Weryfikacja obliczeń z 2019 roku oraz prognozy na 2020 rok.
(środa, 12 luty 2020)

 

1. 1 grudnia 2019 roku wspominałem o oderwanym ogromnym lodowcu z Antarktydy 1 października 2019 roku. Dzisiaj mogę powiedzieć że ma to związek z postępującą zmianą klimatu na Antarktydzie.
2. W tym samym artykule z 4 października 2019 roku informowałem o katastrofie we Lwowie An-12 w którym zginęło 5 pasażerów. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby na 4-ty październik 2019 rok: R.S.- 81 st. C   + 84 st. C    { + 1,  - 1 }. Ta historia powtórzyła się po + 84 dniach. Przypadło to na 27/28 grudzień 2019 rok. W pierwszym przypadku z 1 października sytuacja potórzyła się po + 81 dniach. Przypadło to na 21 grudzień 2019 rok. W drugim przypadku sytuacja powtórzyła się po + 84 dniach. Przypadło to na 27/28 grudzień 2019 rok. Mamy 27 grudzień 2019 rok polskie media podają: Kazachstan rozbił się Fokker-100 linii Bek Air z 98 osobami na pokładzie. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 4 październik 2019 rok { - 81,  + 84 } lokalizują miejsce katastrofy na 81 południku przecinany przez 48 równoleżnik miejsce katastrofy samolotu Fokeer-100 Ałma-Ata. Liczba + 84 z nawiasu to w rzeczywistości 48 równoleżnik. Te same liczby z aktywności słonecznej z 4 października 2019 informują o innej katastrofie w Mogadiszu. Po + 84 dniach od 4 października 2019 roku mamy 27/28 grudzień 2019 rok. Mogadisz stolica Somali, doszło tam do wybuchu samochodu pułapki. Zginęło co najmniej 90 osób w tym dzieci i studenci. Sumując 4 październik 2019 rok informował o dwóch różnych katastrofach, informują o tym wydarzeniu liczby z nawiasu { + 1,   - 1 }, jednej lotniczej drugiej z położoną bombą w samochodzie pułapce. W tych katastrofach miały swój udział osoby trzecie o różnej orientacji politycznej.
3. 8 października 2019 roku w Kużni Raciborskiej doszło do eksplozji niewybuchu zginęło dwóch żołnierzy. Czy powtórzy się podobna sytuacja po 107 dniach na 25-ty stycznia 2020 roku jaka miała miejsce 27/28 grudnia 2019 roku. Oto liczby z aktywności słonecznej na 8 październik 2019 rok: R.S. - 82 st. C   + 107 st. C  { 0,  - 2 }. Minusowa liczba dwa z nawiasu wskazuje drugą strefę czasową na wschód lub na zachód od Greenwich. Lokalizuje to nam Turcję oraz Hiszpanię. Mamy 25 styczeń 2020 rok trzęsie dwukrotnie ziemią w Turcji na 28 południku, po 107 dniach od 8 października giną ludzie w Turcji po trzęsieniu ziemi. Minusowa wartość - 82 z aktywności słonecznej to nic innego jak 28 południk na wschód od Greenwich.
4. 12 grudzień 2019 rok. Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe: R.S. - 43 st. C     + 132 st. C     { + 1,   - 9* }.  Wartość liczby - 9 zaznaczona gwiazdką to obiekt kosmiczny który znalazł się w szczególnym miejscu w kosmosie. Pomiędzy dwoma granicami światła i ciemności. Naocznie tego obiektu nie można zlokalizować służy do tego wykres. Informuje o wydarzeniu w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Na pierwszym miejscu stawiam na trzęsienia ziemi lub wydarzenie w 9 stopniowej skali. Po 100 dniach od 12/13 grudnia 2019 roku będziemy mieli 22/23 marzec 2020 rok. Na 22/23 marzec wyliczyłem następujące wartości liczbowe: { + 11, 0, 0, 0, - 5, 0, + 6, + 1, - 1 }. W tych liczbach może być zapisane trzęsienie ziemi w Polsce. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 23,24,25 marzec 2020 rok:


1. 23 marzec 2020 rok:  - 16    + 295    { 0,     - 5 }.
2. 24 marzec 2020 rok:  - 16,   + 290    { 0,     + 6 }.
3. 25 marzec 2020 rok: - 16,    + 296    { + 1,   - 1 }.


Przedstawione liczby mogą informować o trzęsieniu ziemi do 5 stopni w skali R na 16 południku w Polsce. Lub wydarzeniu w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10.
5. Tabela z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa na 12 marzec przedstawia następujące liczby: R.S. 59.2039      20  0  39      8. O tej katastrofie już kilkakrotnie pisałem. Zaliczyłem ją do katastrof lotniczych jak poprzednie ponieważ dwie katastrofy lotnicze z lewj strony już miały miejsce. Po przeliczeniu liczb z aktywności słonecznej wyciągnąłem wniosek iż w mocy pozostaje zapisana katastrofa na 12 marzec godzinę 9:30. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 12 marzec są następujące: - 18 st. C    + 295 st. C    { 0,   + 13 }. Wartość liczby zero wskazuje na wydarzenie w Polsce. Dwa wartość liczby + 13-cie z nawiasu przesuwa wydarzenie o 13 dni na 25 marzec 2020 rok. Wartość liczby - 18 zaznacza opolskie lotnisko. Możemy więc mówić o dwóch wydarzeniach. Na 25 marzec 2020 rok wyliczyłem następujące liczby: - 16 st. C     + 296 st. C    { + 1,     - 1 }. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej z nawiasu zmienne plus jeden minus jeden mogą informować o trzęsieniu ziemi na 25 marzec w Polsce. Wartość liczby - 16 wskazuje na 16-ty południk w Polsce Dolny Śląsk okolice Polkowic. Sumując obiekt kosmiczny z 12 grudnia 2019 roku informuje w trzęsieniu ziemi w Polsce po 100-tu dniach przypadnie to na 22 marzec 2020 rok. Więc rozbieżnośc jest niewielka. Wartość liczby 9 informuje o wydarzeniu w 9 stopniowej skali licząc od jeden do 10-ciu. To bardzo duże wydarzenie. Rys 13 z 11 maja 2010 roku przedstawiał wydarzenia zmienne. W Polsce to wygląda następująco: raz trzęsie ziemią w okolicy Polkowic raz Górny Śląsk - na przemian. W plusowych liczbach z aktywności słonecznej + 296 są zapisane ofiary. Pod uwagę trzeba brać dwa przypadki katastrofę lotniczą oraz trzęsienie ziemi. Po 132 dniach od 12 grudnia będziemy mieli 24 kwiecień 2020 rok. Wartość liczby + 132 to plusowa liczba z aktywności słonecznej z 12 grudnia 2020 roku. Oto wyliczone liczby na 22/23 kwiecień 2020 rok:


a. 22/23 kwiecień 2020 rok: + 364 ,    - 7   { 0,  + 1,  - 1,   0 }.
b. 23/24 kwiecień 2020 rok: + 363,     - 7   {  - 5,      0 }.


Przedstawione obydwa przypadki z 22/23 marca oraz 24 kwietnia mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce. Lub politycznym wydarzeniu w Polsce w 9 stopniowej skali licząc od jeden do dziesięciu.
5. 8 stycznia 2020 roku zestrzelono samolot pasażerski Bening 737 w Teheranie. Na pokładzie znajdowało się 176 pasażerów. Czy takie wydarzenie lub podobne powtórzy się za 155 lub 157 dni. Przypadnie to na 15 lub 17 czerwiec 2020 rok. Na 17 czerwiec 2020 rok wyliczyłem najwyższą plusowa aktywność słoneczną: + 528 st. C     - 8 st. C     { - 18,     0 }. W tych liczbach mogą być podane współrzędne geograficzne następnej katastrofy. Najwyższa aktywność słoneczna może mieć jakiś związek z tym wydarzeniem. To wydarzenie może być przyśpieszone o 18 dni wcześniej, na początek czerwca.
6. Na 18 listopad 2019 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 51 st. C    + 179 st. C    { + 1,   - 8 }.  Czy kurs Merkurego przed tarczą słońca 11 listopada informował o zestrzeleniu Beuninga 737 Ukraińskich lini lotniczych na 8 stycznia 2020 roku. Po 57 dniach od 11 listopada mamy dokładnie 8 styczeń 2020 rok. W tym przypadku ponownie występuje ostrzeżenie w liczbie 57 dni. Wartość liczby 57 to obiekt kosmiczny ostrzega o różnych wydarzeniach ziemskich. Tą szczególną liczbę + 57 przedstawię w następnym artykule. 18 listopad 2019 rok informował o bardzo ważnym wydarzeniu po 51 dniach na 8 stycznia 2020 rok. Liczby z aktywności słonecznej przedstawiają 51 południk. Przecina on Techeran w Iranie miejsce startu samolotu 737. Wartość plusowa + 179 może teoretycznie wskazywać ofiary z samolotu 737 Ukraińskich lini lotniczych na 8 styczeń 2020 rok. Na ten dzień mieliśmy zapisane dwa wydarzenia trzęsienie ziemi w Polsce oraz zestrzelenie samolotu Ukraińskich linii lotniczych. W tym przypadku liczba 57 ostrzegała o trzesieniu ziemi w Polsce. Podobnie może być 6 czerwca 2020 roku. Natomiast wydarzenie z 8 stycznia 2020 roku informuje o trzęsieniu ziemi lub innym wydarzeniu za 157 dni na 15/17 czerwiec 2020 rok.
Dodam jeszcze że trzęsienie ziemi z Francji mogło informowało o trzęsieniu ziemi w Polsce na 13 stycznia 2020 rok. Takie wydarzenie z trzęsieniem ziemi może powtórzyć się w Polsce za 157 dni przypadnie to na 20 czerwiec 2020 rok. Liczby wskazują 15 południk oraz 51 równoleżnik Polska. Wartość liczby zero wskazuje na wydarzenie w Polsce. Aktywność słoneczna przedstawia takie oto liczby:


a. 14/15 czerwiec 2020 rok: + 508 st. C     - 6 st. C    { 0,    + 15,    0 }.
b. 15/16 czerwiec 2020 rok: + 523 st. C     - 6 st. C    { - 5,    + 1 }.
c. 20/21 czerwiec 2020 rok: + 492 st. C     - 9 st. C     { - 24, 0, + 16, 0,  - 3,  0, + 1,  - 1 }.


Na 16 styczeń 2020 rok wyliczyłem obiekt kosmiczny daleko za granicą światła i ciemności. Zaznaczyłem go gwiazdką przy liczbie: - 21* 16-tego stycznia 2020 roku. Na ten dzień wyliczyłem następujące liczby: - 28 st. C   + 220 st. C     { + 37,   - 21*,    +  21 }. Ten obiekt kosmiczny informuje o zmianie pogody za 220 dni. Przypadnie to na 26 sierpień 2020 rok. Zróżnicowane liczby w nawiasie informują o załamaniu pogody. Skutki trzęsienia ziemi nawałnice itp. Liczba - 28 może wskazywać 28 południk między innymi Turcję lub Grecję. Ten obiekt kosmiczny informuje również o wydarzeniu po 100-tu dniach przypadnie na 25/26 kwiecień 2020 rok.
7. W artykule z 6 października przedstawiłem podział mandatów do sejmu RP. Przedstawiłem tam następujące liczby w czerwonym nadruku: 6 październik 2019 rok: - 79 st. C     + 79st. C   { 0,   + 4 }. W tych liczbach było zapisane trzęsinie ziemi na Górnym Śląsku na 13 styczeń 2020 rok po 79 dniach od 6 października 2019 roku. Wartość liczby zero informuje o wydarzeniu w Polsce. Natomiast wartość liczby 4 informuje o trzęsieniu ziemi do 4 stopni w skali R.

 

Oto one:
1. M 3.9 - POLSKA - 2020-01-13     13:34:16 UTC
Wielkość: 3.9
Region: POLSKA
Lokalizacja: 50,20  N;   18,75  E
Głębokość: 2 km
3 km od Gierałtowic
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=819048


Przypomnę że wartość liczby - 79 to obiekt kosmiczny z 19 października 2017 roku któremu  nadałem numer zgodnie z numeracją kosmosu jak dla odkrywcy przystało: { R.S.  + 1,    - 79 Polska 1 }. Minusowa wartość 79 z 19 października oraz liczba z aktywności słonecznej + 321 z 10/11 kwietnia 2020-tego roku po dodaniu przedstawiają numer zastrzeżony dla korporacji: 0000079321. Aktywność słoneczna ujawnia tajne zapisy o których zwykłemu człowiekowi by się nie śniło. Co elity światowe ukryły pod numerem 79? Czy to przypadek że planetoida nr. { R.S. + 1,   - 79 Polska 1 } ujawniła się w naszej rzeczywistości.
8. W artykule z dnia 25 grudnia 2019 roku tak pisałem: Cytuje fragment tekstu: " 9/10-ty listopad 2019 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 76 st. C   + 130 st. C   { + 2,   - 8 }. Liczby z aktywności słonecznej wskazują bardzo silne trzęsienie ziemi do 8 stopni w skali R. Wartość liczby - 8 z nawiasu to obiekt kosmiczny który znalazł się w szczególnym okienku ani przed ani za granicą światła i ciemności. Informując o bardzo silnym trzęsieniu ziemi za 76 dni, przypadnie to na 25/26 styczeń 2020 rok. Wygląda na to że 25 stycznia 2020 roku dwukrotnie zatrzęsie ziemią. Informuje o tym wartość liczby + 2 z nawiasu wskazują jednocześnie drugą strefę czasową na wschód od Greenwich. Lokalizuje to nam Grecję Turcję oraz Albanię". I tak 24 stycznia 2020 roku pierwszy raz zatrzęsło ziemią w Turcji drugi raz 25 stycznia 2020 roku. Oto one:


1. M 6,8 - TURCJA WSCHODNIA
Data: 2020-01-24      17:55:14.2  UTC
Lokalizacja: 38,37  N;    39,22   E
Głębokość: 15 km
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Testimonies/maps.php?id=822667


2.M 5,1 - TURCJA WSCHODNIA
Data: 2020-01-25   16:30:07.7  UTC
Lokalizacja: 38,35  N;    39,03   E
Głębokość:7 km
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=823068


Te same liczby mówią o dwóch różnych trzęsieniach ziemi od 25 stycznia 2020 roku. Nie brałem drugiego wariantu pod uwagę. Wartość liczby minus -76 wskazuje 76 południk na zachód od Greenwich. Lokalizuje to nam Amerykę Środkową okolice Kuby na 76 południku. Wartość liczby + 2 informuje o drugim trzęsieniu ziemi do 8 stopni w skali R na zachód za dwa dni. Czyli w przedstawionych liczbach były zapisane dwa duże trzęsienia ziemi jedno w Turcji oraz po dwóch dniach w Ameryce Środkowej na 27 styczeń 2020 rok. Toleracja plus minus jeden dzień. W sumie w liczbach z nawiasu { + 2,   - 8 } były zapisane dwa większe trzęsienia ziemi do 8 stopni w skali R. Przypominam że minusowa liczba minus osiem 9/10 listopada 2019 roku to obiekt kosmiczny który znajdował się w szczególnym miejscu w Kosmosie. I to on informował o wymienionych trzęsieniach ziemi. Sumując: kurs Merkurego przed tarczą Słońca informował o dwóch różnych wydarzeniach jedno w Europie drugiej strefie czasowej na wschód od Greenwich oraz w Ameryce Środkowej okolice Kuby. Taki obiekt kosmiczny w szczególnym informuje równierz o tsunami w miejscu trzęsienia ziemi. Oto drugie bardzo silne trzęsienie ziemi na 76 południku na zachód od Greenwich.


3. M 7.7 - REGION KUBY
Data: 2020-01-28    19:10:25,1  UTC
Lokalizacja: 19,37  N;    78,85  W
Głębokość: 10 km
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=824193


9. 26 styczeń 2020 rok. W katastrofie śmigłowca zginął amerykański koszykarz. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 36 st. C    + 213 st. C   { + 2,   + 2 }. Podobna sytuacja może się powtórzyć za 213 dni jaka miała miejsce 26 stycznia 2020 roku w Ameryce. Po 213 dniach od 26 stycznia będziemy mieli 29 sierpień 2020 rok. W plusowych liczbach z nawiasu występuje tolerancja +/- dwa dni. Nie latamy samolotem w sierpniu oraz początkiem września 2020 roku.
10. 27 stycznia 2020 roku rozbił się samolot E-11 A Bombardier należący do amerykański sił powietrznych. Do zestrzelenia przyznali się Talibowie. Podobne wydarzenie może powtórzyć się za 212 dni. Przypadnie to na 30 sierpień 2020 rok. Przedział  jednego dnia dzieli dwie katastrofy lotnicze. Jedna z niewiadomych przyczym druga dotyczyła zestrzelenia samolotu. Na 28 styczeń wyliczyłem następujące liczby z aktywności słonecznej: - 38 st. C     + 212 st. C   { + 1,  - 4 }. Plusowe wartości liczbowe w nawiasie mogą wskazywać strefy czasowe oraz trzęsienie ziemi do 4 stopni w skali R w Polsce.

Opracował: Ryszard Suski

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page