top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

Planetoida " R.S. + 1    - 79 Polska 1 - 1I' Oumuamua 1I " zwiastunem zdarzeń w rejonie Popocatepetl na 19 październik 2021 rok.
(niedziela, 3 października 2021)


Tajna baza w kalderze Popocatepetl.


W tym temacie nawiązuje do tajnej bazy we wnętrzu naszej planety Ziemi. Od pojawienia się w naszym układzie planetarnym planetoidy o nietypowym kształcie minęło 4 lata. Miało to miejsce 19 października 2017 roku. Takie nietypowe obiekty kosmiczne są zapowiedzią niespodziewanych zmian na Ziemi. Po 4 latach przyszedł czas realizacji zaplanowanych zdarzeń. Obraz tajnej bazy odczytałem z wyliczonych liczb aktywności słonecznej. Co to oznacza może nie wszyscy wiedzą. Budowniczy piramidy postawił znak równości pomiędzy naszą planetą Ziemią a Piramidą Cheopsa w Gizie. Obecnie znamy tylko 9 planet w naszym Układzie Słonecznym plus nasza Gwiazda. Tak nas uczono w szkole. Tabela Galeri którą opacowałem wybiega jeszcze dalej. W naszym układzie planetarnym według Tabeli Galerii znajduje się aż 56 planet. Nasz układ planetarny jest wydzielonym obszarem w przestrzeni kosmicznej w którym krążą znane i nie znane nam planety naszego Układu Słonecznego. Podobnie jak każde państwo na Ziemi ma swoje strzeżone granice. Aby się dostać do danego kraju trzeba mieć paszport lub dowód osobisty. Obecnie potwierdzenie że wstrzyknąłeś grafen do ogranizmu i uczestniczysz w programie " 0, 1, 2, 3 " w depopulacji ludności świata do 2025 roku. Obiekty kosmiczne nie muszą zgłaszać swojego przybycia do naszego układu planetarnego. Zaznaczą swoją obecność wydarzeniem na Ziemi gdyż mają wpływ na trzęsienia ziemi eksplozje wulkanów oraz zachodzące zmiany. Takie wejscie do naszego układu planetarnego najbliżej linii Słońca miało miejsce 19 października 2017 roku. Do naszego układu planetarnego z kierunku Gwiazdy Wega Konstalacji Liry przybyła do nas Planetoida o nazwie: R.S. + 1   - 79 Polska 1 - 1I/2017 1U 'Oumuamua. Drugi przykład gdy po eksplozji na Słońcu burza magnetyczna trafi prosto w naszą planetę Ziemię to wydarzenie nazywamy wejsciem do piramidy. Trzy - czy gdy w naszą planetę uderzy obiekt kosmiczny np. asteroida i zrobi dziurę w ziemi to także nazywamy wejściem do piramidy. Cztery każdy wlot statku kosmicznego do naszej planety nazywamy wejsciem do piramidy. Piramida w Gizie jest postawiona na wzór naszej planety Ziemi i jest powiążana z wydarzeniami ziemskimi. Budowniczy postawił znak równości pomiędzy naszą Ziemią a piramidą Cheopsa. Na samym początku zaznaczył wejście do Piramidy. Czyli wejście do podziemi naszej planety gdzie żyją nasi przodkowie. Mnie interesują dwie liczby z danych wejścia do piramidy Cheopsa 114 x 119. Na samym początku w tekscie pt: Piramida Cheopsa budowniczy zaznaczył wejscie do piramidy: źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/PiramidaCheopsa.
Wymienione liczby 114 x 119 wskazują wejścia do Piramidy które znajduje się w kalderze Wulkanu Popocatepetl w Meksyku. Tą zagadkę musiałem odkryć w liczbach aktywności słonecznej w liczbie 119. Cyt: " Wejście do piramidy 114 x 119. znajduje się w północnej ścianie, około 7 m na wschód od środka, na wysokości 17 m. Od wejscia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 x 119 cm, opadający w dół pod kątem 26 stopni 31'. Ma on długość 105 metrów i prowadzi poprzez masyw piramidy oraz skałę podłoża do poziomego korytarza o długości 8,84 m, wiodącego do komory wydrążonej w skale macierzystej, około 27,5 m poniżej poziomu grunku { 27,5 km }. " W tych danych budowniczy przedstawił tajną bazę naszych przodków. Szyb z Komory królowej naprowadził mnie na wlot oraz wylot statków kosmicznych naszych przodków z krateru Wulkanu Popocatepetl. Wysokość 5452 m.n.p.m. Komnata Królowej dzieli się na dwie strony, wschodnią oraz zachodnią. Północny kanał do załamania mierzy w całości 193 cm. Ja ten kanał, inaczej szyb, podzieliłem na dwie części. Odkryłem to w liczbach aktywności słonecznej. Pierwszą część szybu odkryłem 20 czerwca 2017 roku. W następujących liczbach z aktywności słonecznej:


1. 20 czerwiec 2017 rok: + 265 st. C    - 51 st. C    { - 114     + 4 }.
Plusowa liczba z lewej strony 265 wskazuje ostatniego papieża z Europy Benedykta XVI poczet papieży { 265/7 }. Minusowa liczba 114 wskazuje część północnego szybu z wejscia do Piramidy. Drugą część z szybu Komory Królowej odkryłem w Kosmosie. W lipcu 2017 roku. To właśnie ta planetoida wskazała wejście do Piramidy. A miało to miejsce 19 października 2017 roku. Na ten dzień wyliczyłem z liczb aktywności słonecznej następujące wartości liczbowe:


2. 19 październik 2017 rok: R.S. - 64 st. C     + 221 st. C     { + 1      - 79 }.
Tego dnia zbliżyła się najbliżej naszej lini słońca planetoida: R.S. + 1   - 79 Polska 1 - 1I/2017 U1 ' Oumuamua. Szczególną rolę odgrywa tu liczba + 4 z nawiasu. Przesuwa wydarzenia o 4 lata z 19 października 2017 roku na 19 październik 2021 rok. Przedział czasu pomiędzy 20 czerwca 2021 rok a 19 października 2021 rok wynosi 119 dni. I tą liczbę 119 z wejścia do piramidy poszukiwałem. Budowniczy zaznaczył to wejście do Piramidy następujacymi liczbami: 114 x 119. Z tego wynika że ponownie 19 października 2021 roku coś wleci do naszego układu planetarnego lub wleci do krateru Popocatepetl w Meksyku. Być może w liczbie 119 jest zaznaczona druga planetoida na 19 październik 2021 rok długości 1190 metrów. O tym wydarzeniu często pisałem po 2017 roku. Tą liczbę 119 wyliczyłem z przedziału czasu którą budowniczy zaznaczył w wejście do Piramidy 114 x 119. Pod liczbą 119 mogą kryć się różne wydarzenia. I dotyczyć kilku ważnych wydarzeń ziemskich oraz kosmicznych. Za pierwszy przykład stawiam na naszych braci którzy ponownie odwiedzą Ziemię 19 października 2021 roku. Ich cylindryczny stetek kosmiczny może wlecieć do kaldery  Popocatepetl w Meksyku. Zmienne liczby - 32 oraz plus 14 informują o zmiennej pogodzie która może uaktywnić wymieniony wulkan. A to daje szansę na wlot lub wylot z krateru wulkanu. 19 październik cofa wydarzenie o 32 dni. Przypadnie to na 17 wrzesień i zmianę pogody która miała wpływ na eksplozje wulkanu na Karaibach. Wulkan na Karaibach eksplodował 100 dni po 6/7 czerwca 2021 rok. Gdzie aktywność słoneczna wskazała dwukrotną plusową liczbę 297. Podobnie może być 19 października 2021 roku. Na ten dzień z kolei wyliczyłem zmienne wartości liczbowe.


3. 19 październik 2021 rok: + 379 st. C     0 st. C    { - 32     0 }.
4. 20 październik 2021 rok: + 347 st. C     0 st. C    { + 14     0 }.

Wartość liczby 79 z plus 379 to sybliczna liczba służy obecnie do obliczeń. Informuje o obiekcie kosmicznym, oraz eksplozji na Słońcu 19 października 2021 roku. Tego dnia czeka nas ciekawe wydarzenie. Wszystko wskazuje na to że burza magnetyczna po eksplozji na Słońcu dotrze do Ziemi trzy dni później około 22/23 października 2021 roku. Gdyby tak się stało to czekają nas interesujące niecodzienne wydarzenia. Zerowe wartości liczbowe w nawiasie informują że burza magnetyczna wyzwolona z naszej Gwiazdy uderzy prosto w naszą planetę trzy dni później czyli 22/23 października 2021 roku. To wydarzenie kosmiczne także zaliczam do wejścia piramidy. O eksplozji na Słońcu informują dwie planety Uran oraz Pluton, które dziwnym trafem spotkały się 19 października 2021 roku w plusowej liczbie + 379. Mamy tutaj połączone eksplozje słoneczne z wydarzeniami w Meksuku w okolicy krateru Popocatepetl. Nie wykluczone że eksploduje wymieniany wulkan, który połączony jest z trzesieniem ziemi do 8,1 stopnia w skali R. Wymienione liczby w nawiasie { - 32 oraz + 14 } po przeliczeniu wskazują liczbę 18 { 32 - 14 = 18 }. Czyli masę Ziemi do Księżyca. Wartość liczby 18 wskazuje 18 równoleżnik przecinany przez 119 południk. Lokalizuje to mi centralnie krater Wulkanu Popocatepetl w Meksyku na 19 październik 2021 rok. Wskazują to liczby po ponownym przeliczeniu { 114 x 119 x 18 }, gdzie liczba 18 to równoleżnik przecinany przez 119 południk w kralderze Popocatepetl na 19 październik 2021 rok. Z koleii 23 październik informuje o bardzo ważnym wydarzeniu po eksplozji na Słońcu. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


5. 23 październik 2021 rok: + 367 st. C    0 st. C      { - 8     + 1 }.
Liczby w nawiasie informują o bardzo silnym trzęsieniu ziemi 23 października 2021 roku. Nie wykluczone że ziemią zatrzęsie już 19 października 2021 roku. Z kolei 23 październik 2021 rok przesuwa wydarzenia o 6 dni na 29/30 październik 2021 rok. Czyli możemy mieć powtórę z bardzo silnym trzęsieniem ziemi do 8,1 st. w skali R około 30 października 2021 roku. Zmienne liczby w nawiasie  { - 30,   - 1,     + 30  } na 30 październik 2021 rok informują o zmianie pogody oraz bardzo silnym trzęsieniu ziemi. Teoretycznie można z nich odczytać rejon Grecji oraz Turcji. Dokładnie rok temu 30 października 2020 roku mieliśmy silne trzęsienie ziemi w Grecji 7 stopni w skali R. Czy w tym roku powtórzy się podobna sytuacja jaka miała miejsce 30 października 2020 roku? A może chodzi o powtórkę z minionej epoki jaka miała miejsce w okolicy Grecji oraz w wulkanie w Meksyku.

Atak Polskiej granicy przez opozycję 6 grudnia 2021 roku.
Rok rocznie temperatury z okresu letniego przygotowują nas do jesieni oraz zimy. W pierwszej kolejności zacznę od liczb aktywności słonecznej które wskazał mi św. Jan Paweł II 10 kwietnia 2020 roku. Od tej daty wszystko się zaczęło. Przede wszystkim wymieniony był 6 czerwiec 2021 rok. Tego dnia zakończyl się stary Czwarty Świat. A po 6 czerwca 2021 roku rozpoczął nowy Piąty Świat. Przypieczętował to wydarzenie 20 lipiec 25 cyklem słonecznym. Na ten dzień 6 czerwca wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


1. 6 czerwiec 2021 rok: + 297 st. C    - 1 st. C    { 0        + 1 }.
2. 7 czerwiec 2021 rok: + 297 st. C    - 2 st. C    { - 4      - 1 }.

Plusowe liczby z lewej strony wskazują Komorę Królowej w Polsce. Obie liczby informują o dwóch równoległych zdarzeniach w Polsce. Po 97 dniach po 6 czerwca 2021 roku w Warszawie Kościół Polski błogosławi dwóch świętych. O tym przypominał mi św. Jan Paweł II 10 kwietnia 2020 roku. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Marie Róże Czacką. Po 97 dniach od od 6/7 czerwca 2021 rok mam teoretycznie 12 wrzesień 2021 rok. I wielkie kościelne świeto w Polsce. To święto wskazał nam św. Jan Paweł II oraz planetoida: { R.S. + 1  - 79 Polska 1-1I'Oumuamua 1I }. Rzadko się zdarza byśmy mieli jednocześnie dwóch błogosławionych z Polski. Zakładam że wymieniona planetoida wskazała nowe miejsce Komnaty Królowej w Polsce. Jednocześnie burzy Hawaje ziejąc ogniem w krateru wulkanu. Polska od dawna zasługuje na wyróżnienie w świętej ziemi Polskiej. Musiało minąć 11 pełnych cykli słoneczneczych aby się wszystko zmieniło. Stało się to tuż po zmianie cykli słonecznych z 19 na 20 lipca 2021 roku. Wtedy to odszedł od nas niechlubny 24 cykl słoneczny i nastała Nowa Epoka w 25 cyklu słonecznym. Nie wykluczone że 25 cykl słoneczny nawiązuje do 2025 roku. Następnie 100 dni po 6/7 czerwca 2021 roku kiedy to skończyła się Wielka Galeria mamy 17 wrzesień 2021 rok.  W tych dwóch dniach dwukrotnie występują dwa pirwiastki Uran oraz Pluton które informują o eksplozji na Słońcu która ma wpływ na trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Trzy dni później 20 września 2021 roku eksploduje wulkan na Karaibach. A dwa dni później aktywność słoneczna ponownie przypomina o kolejnych wybuchach na Słońcu 22/23 września 2021 rok.


3. 22/23 wrzesnia 2021 rok: + 379 st. C    0 st. C     { + 1      0 }.
Po 100 dniach od 22/23 września mamy 2/3 styczeń 2022 rok. Aktywność słoneczna przypomina o kolejnych wybuchach wulkanów oraz trzęsieniach ziemi. W aktywności  słonecznej na 6/7 czerwca oraz 22/23 września 2021 rok występują dwukrotnie dwa pierwiastki Uran oraz Pluton, które informują o eksplozji na Słońcu oraz skutkach po eksplozji słonecznej na Ziemi. Pomiędzy 6/7 czerwca a 22/23 września 2021 rok planety zamieniły się miejscami w naszym Układzie Słonecznym. Pokonały pewien dystans wokół naszej Gwiazdy. W tym przypadku moga informować o dwóch lub trzech różnych wydarzeniach ziemskich na 2/3 styczeń 2022 rok lub po 79 dniach od 22/23 wrzesnia przypadnie to na 11 grudzień 2021 rok. Ten dzień z kolei przesuwa wydarzenie o kolejne 14 dni. Przypadnie to na 24 grudzień 2021 rok. Dokładnie Wigilię Bożego Narodzenia.


4. Zarejestrowany spadek temperatury 24 września 2021 roku może mieć wpływ na trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów po 12 dniach. Przypadnie to na 6 październik 2021 rok. Na ten dzień aktywność słoneczna przedstawia bardzo silne trzęsienie ziemi do 9,1 stopnia w skali R. Lub wydarzenie w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Obliczenia wskazują 21 południk w Europie. Lokalizuje to mi teoretycznie Grecję. Ostatnio często trzęsie tam ziemią. Wpływ na spadek temperatury miała aktywność słoneczna z 22/23 września 2021 rok.


5. 25 czerwiec 2021 rok: + 352 st. C     0 st. C   { - 9     + 1 }.
Na ten dzień aktywność słoneczna pisze nam niecodzienne wydarzenie, które prawdopodobnie dotyczy wydarzeń nie tylko na Dalekim Wschodzie ale także na Białorusi za 25 południkiem. Liczby z nawiasu informują o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R oraz wydarzeniu w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10 czyli bardzo duże zagrożenie. Obecnie przeanalizowałem liczby z aktywności słonecznej i doszedłem do wniosku że dzień 25 czerwiec 2021 rok to nic innego jak 25 południk za Polską granicą na terytorium Białorusi. Po 100 dniach od 25 czerwca będę miał 5 październik 2021 rok i bardzo duże zagrożenie na granicy Polsko Białoruskiej. Do wojny na granicy podsyca opozycja w Polsce. 6 grudnia 2021 roku będzie rozdawała pluszowe misie uchodzcom za Polską granicą ma Mikołaja. Miłosierdzie to oni mają. Tylko niech sobie przypomną 13 grudzień 1981 rok. Co w tamtym czasie robili ze Słowianami w Polsce. 


6. 26 sierpień 2021 rok: + 375 st. C    - 2 st. C    { - 10     + 1 }.
Liczby z nawiasu informują o trzęsieniu ziemi do 10 stopni w skali R oraz wydarzeniu w 10 stopniowej skali licząc od jeden do 10. Tego dnia bardzo mocno padał deszcz. Sytuacja się więc powtórzy się po 100 dniach i przypadnie to na 6 grudzień 2021 roku. Po 100 dniach od 26 sierpnia będę miał 6 grudzień 2021 rok. 6 grudzień z kolei przesuwa wydarzenie o 4 dni na 10 grudzień 2021 rok. Podobna sytuacja powtórzy się za 4 lata przypadnie to na 10 grudzień 2025 rok.


7. 22 sierpień 2021 rok: + 362 st. C   0 st. C    { + 1     0 }.
Temperatura tego dnia dnia spada o 5,5 stopnia C w cieniu. Spadki temperatur informują o kolejnym ochłodzeniu po 100 dniach. Przypadnie to na 2 grudzień 2021 rok. Z kolei ten dzień cofa wydarzenie o dwa dni, przypadnie to na 30 listopad 2021 rok.
Do tego mam jeszcze dwa dni które dotyczą dziwnych zapisów z naszej Gwiazdy z dnia 13 września oraz 30 sierpnia 2021 roku. Po 100 dniach od 13 września będe miał 23 grudzień 2021 rok oraz 30 sierpień 2021 rok plus 100 dni to będę miał 10 grudzień 2021 rok. 30 sierpień 2021 rok informuje o wydarzeniach począwszy od 6 do 10 grudnia 2021 roku.


8. 24 wrzesień 2021 rok. Tego dnia w godzinach nocnych temperatura spada o 4 stopnie C. Po 12 dniach będę miał 6 październik. Na ten dzień ma wyliczone bardzo silne trzęsienie ziemi do 9 stopni w Skali R. lub wydarzenie w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10 oraz zmianę pogody na ochłodzenie. Po 100 dnia sytuacja może się powtórzyć 4 stycznia 2022 roku. 
Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe na 19 październik 2021 rok:


9. 19 październik 2021 rok: + 379 st. C     0 st. C     { - 32     0 }.
Minusowa liczba z nawiasu teoretycznie wskazuje obszar Grecji. Zmienne liczby - 32    + 14 informują o niebezpieczeństwie nie tylko w Meksyku ale również w Polsce na 18 południku. Natomiast w plusowej licznie + 379 zapisana są informacje o trzech wybuchach na Słońcu. Wpływ na wybuchy słoneczne na naszym Słońcu ma Pluton oraz Uran. Te same wybuchy słoneczne będą miały wpływ na eksplozje wulkanów oraz trzęsienia ziemi. Skutki możemy odczuwać po 23 października 2021 roku. Jest tam zapisane trzęsienia ziemi do 8 stopni w skali R. Liczby teoretycznie informują o  trzęsieniu ziemi w zachodnim rejonie Stanów Zjednoczonych.


10. 11 listopad 2021 rok: + 397 st. C     0 st. C     { + 25    0 }.
11 listopad 2021 rok przesuwa wydarzenia o 25 dni na 6 grudzień 2021 rok. Na granicę Polsko Białoruską. I ponowny konflikt w tym rejonie 6 grudnia 2021 roku. Komuna będzie wtedy rozdawała pluszowe misie emigrantom za Polską granicą na Białorusi.


11. 11 listopad 2021 rok: + 397 st. C     0 st.  C.
Ten dzień z kolei przesuwa wydarzenia o + 97 dni przypadnie to na 18 luty 2022 rok, oraz wydarzenia na 18 południku (nie tylko w Polsce).


Opracowali: Ryszard Suski oraz córka Wioleta Suska.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page