top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Czy trzesienia ziemi w Kaliforni z 4 oraz 5 czerwca 2021 roku powtórzą sie ze zwiększoną siłą?
(niedziela, 8 sierpnia 2021)

Być może jest to dopiero zapowiedzi tego co ma się wydarzyć na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Od Alaski po Meksyk. Aktywność słoneczna przedstawia bardzo interesujące wartości liczbowe które mówią nie tylko o wydarzeniach społeczno-politycznych. Można z nich odczytać współrzędne geograficzne dla zachodnich Stanów Zjednoczonych.


Najważniejsze wybuchy słoneczne są koordynowane są przez jedną lub dwie planety-pierwiastki Uran oraz Pluton. Wyliczony 114 południk z aktywności słonecznej wskazuje zachodnie Stany w USA. Wielka Galeria którą wyliczyłem od 6 do 3 czerwca 2021 roku zostawiła po sobie zapowiedz tego co dopiero ma nastąpić. Na te dni od 6 do 3 czerwca 2021 roku wyliczyłem " koniec naszego świata ", który jest wpisany w Wielką Galerię Piramidy Cheopsa na odcinku 46,63 metra gdyż za tym odcinkiem już nic nie ma. Owa Galeria wskazuje zachodnie Stany Zjednoczone za 46 prezydenta USA. Tą Galerię przedstawia także aktywność słoneczna na 20 marzec 2021 rok w liczbie + 463. Oto cały odczyt:


1. R.S. + 463 st.  C     0 st.  C     { - 74      0 }.


Przesuwa on wydarzenia z 20 marca o 74 dni na 6 czerwiec 2021 rok. Szczególną rolę odgrywa tu minusowa liczba 74. Przypomina że koniec naszego świata nastąpi za 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych, " W trzecim roku urzędowania 47 prezydenta USA ". O tym wydarzeniu informuje wartość liczby 3 z + 463. Przypadnie to za 7 lat od 2027 roku. Największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych jest aktywny wulkan Yellowstone. O tym końcu świata wspomina jeszcze żyjący papież Benedykt XVI oraz nasz rodak papież św. Jan Paweł II, a także moje obliczenia które publikowałem na stronie internetowej. I tak 4 czerwca 2021 roku zatrzęsło dwukrotnie ziemią w Oregonie. Zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Oto one:


1. M 5.9 - WYBRZEŻE OREGON - 2021 - 06 - 04      08:17:01   UTC
Lokalizacja: 42,31  N;   126,15 W
Region: przy wybrzeżu Oregon
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=992560  


2. M 5.9 - WYBRZEŻE OREGON - 2021-06-04    { 07:52:43 }  UTC
Lokalizacja: 42,34  N;   126,31  W
Region przy wybrzeżu Oregon
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=992487


W punkcie drugim powyżej jest podana godzina trzęsienia ziemi w trzech liczbach zaznaczyłem to w nawiasie: 7,52,43. W podpunkcie pierwszym, czwartym oraz siódmym poniżej w aktywności słonecznej zawarte są identyczne liczby. Tylko ich wartość jest przestawiona z lewej na prawą stronę w aktywności słonecznej na grudzień 2021 rok: 527 oraz 437. Wygląda na to że trzęsienie ziemi które miało miejsce 4 oraz 5 czerwca 2021 roku w Ogregonie oraz Kaliforni może powtórzyć się w drugiej oraz trzeciej dekadzie grudnia 2021 rok. Godzina trzęsienia ziemi z Oregonu jest zapowiedzią następnego trzęsienia. O tym informuje godzina trzęsienia ziemi 4 czerwca 2021 roku. Wskazując równoleżniki po obu stronach naszej planety Ziemi. Przedstawiłem dwa wydarzenia powiązane z aktywnością słoneczną oraz godziną trzęsienia ziemi. Czy owa godzina wskazuje tylko trzęsienie ziemi. To może dotyczyć całkiem innego wydarzenia. Wymieniona wartość liczby 52 z trzęsienia ziemi dodatkowo przedstawia wydarzenia w Warszawie na grudzień 2021 rok na 52 równoleżniku. Napewno nie będą to ulice smarowane miodem.
Dzień później 5 czerwca 2021 roku zatrzęsło ziemią w Południowej Kaliforni:


3. M 5.3 - KALIFORNIA POŁUDNIOWA - 2021 - 06 - 05    17:55:56  UTC
Lokalizacja: 33,15  N;  115,67
Region: Południowa Kalifornia
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=992989


Przedstawione trzy większe trzęsienia Ziemi miały miejsce na łączeniu płyt tektonicznych. 25 cykl słoneczny który rozpoczął się z krótko przed północą 20 lipca 2021 roku nie będzie łaskawy dla naszej planety Ziemi oraz zachodnich Stanów Zjednoczonych. Już 29 lipca 2021 roku po zwiększonej aktywności słonecznej zatrzęło ziemią na Półwyspie Alaska. Trzęsienie ziemi miało tam siłę do 8,2 stopnia w skali R. Było to jedno z największych trzęsień ziemi po rozpoczętym 25 cyklu słonecznym w tej części świata. Na naszym Słońcu ostatnie 24 lata cyklu słonecznego były bardzo spokojne. Nie było ani jednej plamy na tarczy słonecznej. Od czasu do czasu pokazała się jakaś mała plama. Obserwuję ostatnio wzmożoną aktywność słoneczną 25 cyklu i zauważyłem że ziemia zaczyna się trząść.
Oto trzęsienie ziemi na Alasce:


4. M 8.2 - PÓLWYSEP ALASKA - 2021-07-29     06:15:50   UTC
Lokalizacja: 55,54  N;    06:15:50   UTC
Region: Półwysep Alaska
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=1014588


Współrzędne geograficzne dla południowej Kaliforni są następujące: 33 południk przecinany przez 115 południk. Lokalizuje to mi Południe Kaliforni. Podobne współrzędne geograficzne dla środkowej Kaliforni są następujące: 37 równoleżnik przecina 119 południk. Lokalizuje to mi środkową Kalifornię. W poniższych liczbach na 19 grudzień 2021 rok pod punktem piątym aktywność słoneczna wskazuje 115 południk przecinany przez 40 równoleżnik. Aby zlokalizować miejsce w którym prawdopodobnie zatrzęsie ziemią trzeba aktywność słoneczną czytać z prawej do lewej strony. I tak na 19 grudzień 2021 rok aktywność słoneczna przedstawia następującą plusową liczbę + 511. Wskazuje ona w odwrotnej kolejności 115 południk przecinany przez 40 równoleżnik. Przedstawiam w siedmiu podpunktach wydarzenia oraz zmiany pogody od 15/16 grudnia 2021 rok do 27 grudnia 2021 roku, które mogą mieć coś wspólnego z trzęsieniami ziemi na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W piątym podpunkcie aktywność słoneczna przedstawia współrzędne geograficzne do Kaliforni 115 x 40 oraz dla Polski na 19 grudzień 2021 rok, który informuje o wydarzeniu za 200 dni na 9 lipiec 2022 rok w Polsce. Pamiętamy co się stało 19 grudnia 1996 roku w Opolu. Po 200 dniach nawiedziła Opole powódź tysiąclecia. Tym razem może być to inny scenariusz.


1. 15/16 grudzień 2021 rok: + 527 st. C       0 st. C       { + 3     + 1 }  Uran
2. 16/17 grudzień 2021 rok: + 530 st. C    - 1 st. C       { - 8      + 1 }
3. 17/18 grudzień 2021 rok: + 522 st. C    - 2 st. C       { + 5       - 1 }
4. 18/19 grudzień 2021 rok: + 527 st. C    - 1 st. C       { - 16      - 1 }  Uran
5. 19/20 grudzień 2021 rok: + 511 st. C       0 st. C       { - 40        0 }
6. 20/21 grudzień 2021 rok: + 417 st. C       0 st. C       { - 12        0 }
7. 21/22 grudzień 2021 rok: + 459 st. C       0 st. C       { - 5          0 }
8. 22/23 grudzień 2021 rok: + 454 st. C       0 st. C       { + 1         0 }
9. 23/24 grudzień 2021 rok: + 455 st. C       0 st. C       { - 5       + 1 }
10. 24/25 grudzień 2021 rok: + 450 st. C    - 1 st. C     { + 2          0 }  zmiana pogody
11. 25/26 grudzień 2021 rok: + 452 st. C     - 1 st. C     { - 15    + 1 }
12. 26/27 grudzień 2021 rok: + 437 st. C     - 2 st. C     { - 8          0 }  Uran


W podpunkcie pierwszym, czwartym oraz dwunastym aktywności słonecznej wpisana jest 7 planeta od Słońca Uran, który może mieć coś wspólnego z eksplozją na Słońcu. W podpunkcie pierwszym oraz czwartym w aktywności słonecznej jest zaznaczony 52 równoleżnik w Polsce. Natomiast w podpunkcie dwunastym jest zaznaczony 43 równoleżnik. Przecina on Perugie we Włoszech w miejscu częstych trzęsień ziemi. Drugim miejscem na Ziemi to północne Stany Zjednoczone. 43 równoleżnik teoretycznie przecina Park Narodowy Yellowstone na 112 południku oraz zachodni brzeg Stanów Zjednoczonych na łączeniu płyt tektonicznych. W podpunkcie 2 oraz 11 są wyliczone dwa trzęsienia ziemi do 8,1 stopnia w skali R. Wpływ na to trzęsienie ziemi ma 7 planeta od Słońca Uran, która występuje w plusowej aktywności słonecznej. Plusowa liczba 511 w podpunkcie piątym czytana z prawej do lewej zgodnie z ruchem nasze Gwiazdy przedstawia 115 południk przecinany przez minusowy 40 równoleżnik. Lokalizuje to mi teoretycznie Wielką Kotlinę Nevady na północ od równika. W tych liczbach są podane dwa trzęsienia ziemi do 8,1 stopnia w Skali R. Pierwsze 16 grudnia 2021 roku oraz drugie 25/26 grudnia 2021 roku. W przedstawionych liczbach dodatkowo jest wymieniony 15 oraz 16 południk w Polsce, który może ostrzegać o niebezpieczeństwie oraz trzęsieniu ziemi w Polsce do 5,1 stopnia w skali R. Teoretycznie zakładam że minusowa liczba 40 z 19 grudnia 2021 rok może wskazywać skrajne temperatury w Polsce do minus 40 stopni poniżej zera jednego dnia. Taki obraz można odczytać z przedstawionych liczb. Z drugiej strony minusowe liczby w okresie zimowym w poprzednich latach informowały o dodatnich temperaturach. Przynajmniej tak było do 2020 roku. Wygląda na to że 19 grudnia może zatrząść ziemią w Kaliforni USA. Zgodnie z 25 cyklem słonecznym wszystko zacznie się zmieniać na naszej planecie Ziemi. Między innymi w 25 cykl słoneczny wpisał się koniec świata na przełomie od 6 do 3 czerwca 2021 roku. Jakie plony będziemy zbierać w 25 cyklu słonecznym to już widzieliśmy w trzech państwach Europy zachodniej: Belgi, Francji oraz Niemiec oraz bardzo silne trzęsienie ziemi na Alasce 29 lipca 2021 roku. Start 25 cyklu słonecznego ropoczął się od chłodnego poranka. Może jest to zapowiedź ochłodzenia lub bardzo mroźnej zimy 19 grudnia 2021 roku. Czy tak będzie zobaczymy. Liczby z aktywności słonecznej wskazują dwukrotnie pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich oraz jedno trzęsienie ziemi w pierwszej strefie czasowej na zachód od Greenwich. Podpunkt trzeci wskazuje terytorium państwa Polskiego na 52 równoleżniku przecinanym przez 22 południk. Lokalizuje to mi teoretycznie Warszawę oraz wydarzenie w 5 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Do 20 grudnia 2021 roku plusowa aktywność wzrastała. Natomiast po 21 grudnia 2021 rok plusowa aktywność słoneczna zaczyna spadać. Wiąże się to także ze spadkiem poparcia dla Zjednoczonej Prawicy. Widocznie nasza Gwiazda nie życzy sobie w Polsce państwa totalitarnego która represjonuje Słowian. O tym wydarzeniu na Sycylii 1 oraz 2 sierpnia informowała planetoida z 19 października 2017 roku. Od tamtego czasu minęło 4 lata. O tym wydarzeniu informowały liczby z aktywności słonecznej. Plus 4 lata to odczytam ponownie 19 październik 2021 rok. Mam 19 październik 2021 rok. Cofam 79 dni od tamtej daty. To odczytam 1 sierpień 2021 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe: + 297 st. C     0 st. C    { - 2     0 }. Tego dnia eksplodują dwa wulkany na Sycylii, Etna oraz 2 sierpnia 2021 roku Stromboli. Wniosek z tego nasuwa się taki iż planetoida która zbliżyła się najbliżej naszej planety 19 października 2021 roku ostrzegała o dwóch wydarzeniach na początek sierpnia 2021 rok. W przedstawionych liczbach mam zaznaczony wybuch na Słońcu. W tą aktywność słoneczną wpisały się dwie planety-pierwiaski Uran oraz Pluton które informują o eksplozji na Słońcu. Informują one jednoczesnie o eksplozji wulkanu we Włoszech. Wartość liczby 79 nawiązuje do eksplozji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Tym razem eksplodowały inne Włoskie wulkany początkiem sierpnia 2021 roku.
 

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page