top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Prognozy z listopada oraz grudnia na koniec 2020 roku.

(poniedziałek, 7 grudnia 2020)

Jak zwykle zacznę od obiektów kosmicznych które przecięły linię Słońca w tym roku. Więc do końca października linię Słońca przecięło 200 obiektów komicznych. W listopadzie oraz grudniu linię Słońca przetnie 60 obiektów kosmicznych. W sumie od początku 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku linię Słońca przetnie 260 obiektów kosmicznych. Był to dotychczasowy rekord przelotów obiektów kosmicznych przy tak wysokiej plusowej aktywności słonecznej oraz braku równowagi biegunów z polaryzacji naszej Gwiazdy. To bardzo dużo jak na 2020 rok. W poprzednich latach linię Słońca przecięło znacznie mniej obiektów kosmicznych. Szczególną uwagę zwracam na obiekty kosmiczne które znajdują się w nietypowym położeniu do lini Słońca na wykresie. Informują one o niezwykłych wydarzeniach ziemskich oraz kosmicznych. Pierwszym szczególnym dniem jest 13/14 listopad.


1. 12 listopad 2020 rok: + 636 st. C    0 st. C     { + 6      0 }.
2. 13 listopad 2020 rok: + 642 st. C    0 st. C     { + 7      0 }.
3. 14 listopad 2020 rok: + 649 st. C    0 st. C     { + 34    0 }.


W liczbie + 34  z 13/14 listopada mam obiekt kosmiczny który przeleciał bardzo blisko naszej planety Ziemi. O tym wydarzeniu informuje liczba + 34 z nawiasu 14 listopada 2020 roku. Ten sam dzień 14 listopada przenosi wydarzenia o 34 dni na 17/18 grudzień 2020 rok. Bardzo bliski przelot asteroidy 13 listopada ma coś wspólnego z wydarzeniem na 17/18 grudzień 2020 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


4. 17/18 grudzień 2020 rok: + 662 st. C     0 st. C     { - 12      0 }.


Wartość liczby + 662 przedstawia 266 papieża Franciszka. Pod liczbą + 662 kryje się niebezpieczne wydarzenie ziemskie oraz kosmiczne. Dotyczyć może bepośrednio samego papieża Franciszka. Dokładnie 17 grudnia papież Franciszek obchodzi swoje 83 urodziny. Pozostało mu tylko jeden rok do 84 urodzin. W liczbie 83 czytanej z prawej do lewej + 38 zapisane są moje urodzin 19:00 do 19:38. W liczbie + 662 są zapisane współrzędne geograficzne na 66 południku oraz 26 równoleżniku. I odwrotnie na 66 równoleżniku oraz 26 południku. Lokalizuje mi to 66 południk przecinany przez 26 równoleżnik lokalizuje Pakistan, Aganistan na wschód od Greenwich. Na zachód od Greenwich lokalizuje Ameryke Środkową. W przedstawionych miejscach może dojść do trzęsienia ziemi eksplozji wulkanów lub ważnego wydarzenia społeczno-politycznego. Następnie 66 równoleżnik przecinany przez 26 południk lokalizuje północną Skandynawię. Bardzo ważną rolę odgrywa tu minusowa liczba 12 w nawiasie cofa wydarzenia o 12 dni. Przypadnie to na Mikołaja 6 grudzień 2020 rok. Temperatura w samo południe sięga + 12 stopni C w Opolu. W szczególnym okienku na linii Słońca stoi obiekt kosmiczny o wartości plusowej 7. Może informować o niezykłej pogodzie tego dnia oraz trzęsieniu ziemi do 7 stopni w skali R 7 grudnia 2020 roku lub wydarzeniu społeczno-politycznym. Wiemy że obecnie Niemcy napadli na Polskę. Szczególnym dniem może być 10/11 grudzień 2020 rok. Nagromadzona kumulacja bieguna minusowego w liczbie { - 53    0   + 10 } na naszym Słońcu może eksplodować i zmienić pogodę. Plusowa wartość liczby + 10 z nawiasu może informować o wydarzeniu na 10 południku w Niemczech. W tym czasie Niemcy rozwarzają jak ograć Polskę. Pod liczbą { - 53 } kryje się obiekt kosmiczny z 10/11 grudnia 2020 rok. Przypominający o tym wydarzeniu. Oto kolejne liczby z aktywności słonecznej na koniec listopada i początek grudnia:


5. Na 19/20 listopad 2020 rok wyliczyłem następującą liczbę z aktywności słonecznej: R.S. + 639 st. C   0 st.    { + 42     0 }. Wymienioną liczbę przedstawiłem już 18 października 2020 roku. Wysokie plusowe liczby informują o niecodziennym wydarzeniu. W liczbie 39 z  + 639 podobnie jak z 22 grudnia 2018 roku: R.S. - 64 st. C    + 239 st. C    { 0     - 1 }.  było zapisane trzęsienie ziemi. Dwa dni wcześniej zatrzęsło ziemią w Karwinie zginęło 12 polskich górników. Podobnie było 20 listopada 2020 roku. W liczbie 39 z + 639 było zapisane trzęsienie ziemi. Tym razem 34 km od Legnicy. Okolice Polkowic. M 4.3 st. Skali R. O tym wydarzeniu także informowałem.


6. Kolejnym dniem jest 24 listopad 2020 rok. W samym szczycie na krańcach naszego Układu Słonecznego znajduje się obiekt kosmiczny. Zapisałem go następującymi liczbami: 24 listopad 2020 rok: + 672 st. C    0 st. C     { + 16 st.    0 }. Po + 16 dniach jak pokazuje plusowa liczba + 16 z nawiasu informuje o zmianie pogody przypadnie na 10/11 grudzień. Więc 24 listopad informuje nie tylko o zmianie pogody oraz ważnym wydarzeniu w Unii Europejskiej 10/11 grudnia 2020 rok. Być może dojdzie do porozumienia pomiedzy Berlinem a Warszawą. Bo już 11 listopada plusowa aktywność zdecydowanie spadła, spadły tez emocje jak to pokazują liczby z aktywności słonecznej. Kolejne trzy dni nawiązują do wydarzeń typu trzęsienia ziemi, zmiany pogody oraz eksplozje wulkanów.


7. 29 listopad 2020 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe: + 668 st. C     0 st. C    { - 8     0 }. W minusowej liczbie z nawiasu zapisano trzęsienie ziemi do 8 stopni w skali R lub wydarzenie społeczno-polityczne w 8 stopniowej skali licząc od jeden do 10.  


8. Na 30 listopad/ 1 grudzień 2020 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe: + 660 st. C    0 st. C    { + 23    0    + 8 }. Plusowa liczba z nawiasu + 23 informuje o ważnym wydarzeniu za + 23 dni przypadnie to na 23 grudzień 2020 rok - zmiając pogodę. To jest jeden dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. To wydarzenie będzie trwało przez 8 dni do 1 stycznia 2021 roku. 


9. Następnie na 1 grudzień 2020 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe: + 683 st. C    0 st. C { + 8    0 }. Plusowa liczba 38 czytana z prawej do lewej + 683 przypomina nam o przygotowaniach Hitlera do II Wojny Światowej z Polską w 1938 roku. Suma plusowych liczb z nawiasu 1 grudnia 2020 roku przesuwa wydarzenia o 8 dni przypadnie to na 9 grudzień 2020 rok. Niemcy w tym czasie wytoczyły najcięższe działa przeciwko Polsce, łamiąc wszelkie traktaty Europejskie. Podobne to czynił Hitler gdy doszedł do władzy w 1933 roku. Wtórują im zdrajcy narodu Polskiego którzy zasiadajają w Polskim sejmie. Więc mamy dowód na to że Niemcy trzykrotnie napadali na Polskę chcąc zniewolić Naród Polski. Jak nie wiesz o co chodzi to chodzi o pieniądze. Niemcom przede wszystkim chodzi o odraczanie spłaty za zbrodnie wojenne. O spadkach temperatur na pierwsze dni grudnia 2020 roku informowałem na blogu kilka miesięcy temu. Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe na: 3/4/5 grudzień 2020 rok: + 689 st. C    0 st. C    { - 1    0   + 15   0   + 5 }. Plusowa liczba + 15 z nawiasu 4 grudnia zmieni pogodę za 15 dni przypadnie to na 19 grudzień, oraz 5 dni od 19 grudnia przypadnie to na 24 grudzień 2020 rok. Plusowa liczba 89 z + 689 z aktywności słonecznej przypomina o odzyskaniu Niepodległości spod okupacji Sowieckiej 1989 roku. Pilnujmy abyśmy tej wolności nie utracili w grudniu 2020 roku.


10. Następnym dniem to 16 grudzień 2020 rok. Ten dzień zmienia pogodę. Na linii Słońca stoi obiekt kosmiczny informujący o zmianie pogody przed 17 grudniem 2020 rok. Uprzedzając o urodzinach papierza Franciszka. Być może ten obiekt kosmiczny z 16 grudnia informuje nie tylko o 83 urodzinach papieża Franciszka. Co nam przyniesie 17 grudzień 2020 rok? Zobaczymy.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page