top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Czy Ziemia zakołysze się za naszych czasów?
(niedziela, 1 grudnia 2019)

 

Biblia - życie i śmierć Jezusa

Co głosi Biblia na temat końca świata oraz trzech dni ciemności? Kto powinien się bać końca świata? Biblia opisuje wyraźnie o przyszłym sądzie, choćby w słynnej apologi Jezusa w rozdziale piątym { 5 }. Dlaczego to zapisano w rozdziale piątym? Przecież mógł to być każdy inny rozdział. A to dlatego że rozdział piąty z Bibli nawiązuje do Nowego Piątego Świata. Chrześcijaństwo: Koniec obecnego świata w chrześcijaństwie kojarzony jest z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa na Ziemię. Będzie ono związane z " odnowieniem się wszystkich rzeczy ". Jezus Chrystus porównuje koniec świata do potopu. Podobnie jak Biblijny Potop, będący typem końca świata wydarzenie to nie będzie prowadzić tylko do " zagłady bezbożnych ludzi ", ale też ratunku ludzi sprawiedliwych. Ci co dzisiaj plują na Kościół oraz wiernych muszą się liczyć z karą. Przynajmniej demony po drugiej stronie będą miały pracę. Powtórne przyjście Jezusa będzie stanowić odpoczynek i ratunek dla wiernych, tych którzy wytrawają. Jezus Chrystus powtórnie przyjdzie w chwale. Zstąpi z nieba na Ziemię w obłokach niebieskich wraz z aniołami swojej mocy. Wtedy zmartwychwstaną ci, którzy należą do Chrystusa. Datę zstąpienia Jezusa na Ziemię podam w innym terminie. Zanim to się stanie, Ziemia się zakołysze. To wydarzenie powinno mieć miejsce w 2027 roku. Obecne cztery światy zakończyły się po 21 600 latach. Do pełnej precesji Ziemi 27-tys lat brakuje 5400 lat. Czyli przed nami jeszcze 5400 lat. Wszystko kręci się w jednej liczbie 54. Wygląda na to Ziemia powinna zakołysać się dopiero za 5400 latach. Będzie to koniec życia na Ziemi. Obecne liczby mówią o podobnym wydarzeniu w 2027 roku. Czas pokaże gdzie stoi prawda. Podczas nauczania gdy Jezus chodził po Ziemi przepowiedział takie oto słowa: " W ciągu trzech dni zburzy ziemski porządek. Na gruzach postawi nowy kościół. " W następnym artykule przedstawię numeracje gdzie Jezus zbuduje Nowy Kościół. Nie będzie to Izrael. To państwo zostanie zniszczone gdyż przelało się tam za dużo krwi. Wyliczone liczby z 19-tej numeracji tabeli Galerii dokładnie przedstawiają to wydarzenie w liczbach. Chodzi mi o czas trwania ziemskiej katastrofy w ciągu 65 godzin 56 minut. W tych 65 godzinach 56 minutach zawarte są trzy dni gdzie Jezus mówił iż zniszczy ziemski porządek i na gruzach postawi nowy kosciół. W tych liczbach 65.56 zapisano czas prawie trzech Boskich dni. Podane numeracje oraz liczby mają szczególne znaczenie. Porównam je do innego wydarzenia które dopiero nastąpi.  Aby rozwiążać całą zagadkę zacznę od 12-tej numeracji Tabeli Galerii. Wyliczyłem ją z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami:
R.S.352331     { 24*  0  12* }     7
12 numeracja Tabeli Galerii głosi. W tych liczbach zapisano życie i śmierć Jezusa w drugiej strefie czasowej na wschód od Greenwich. Z wymienionych liczb pod punktem pierwszym odczytam życie Jezusa oto one:
Dwie pierwsze liczby z lewej strony tej numeracji są szczególne. Lokalizują miejsce Narodzenia Jezusa - Betlejem. Wartość liczby 35 czytana z lewej do prawej wskazuje 35 południk na Bliskim Wschodzie. Natomiast wartość liczby 23 czytana z prawej do lewej przedstawia 32 równoleżnik. Miejsce przecięcia wymienionych współrzędnych geograficznych wskazują Betlejem miejsce Narodzin Jezusa. Następnie wartość liczby 2 wskazuje drugą strefę czasową na wschód od Greenwich. W dalszej kolejności liczby zaznaczone w nawiasie gwiazdkami informują o Narodzeniu Jezusa 24-tego 12-tego miesiąca grudzień. W dalszej kolejności cztery przedstawione liczby 2331 czytane z lewej do prawej informują o której godzinie urodził się Jezus. Czytam całość Jezus urodził się 24 grudnia o godzinie 23:31 czyli 29 minut przed północą. Wartość liczby { 29* } ma tu szczególne znaczenie. O tym póżniej. W następnej kolejności liczby 2331 czytane z prawej  do lewej informują o ukrzyżowaniu. Jezusa ukrzyżowano 13 marca o godzinie 13:00. Dwie środkowe liczby 33 informują o wieku Jezusa 33 lat. Te same liczby mówią Jezus został przebity włócznią o godzinie 13:32 w prawy bok za 2 żebrem. Liczba 7 informuje o 7 godzinach wiszącego Jezusa na krzyżu. Ma ona szczególne znaczenie dla Pana Boga. Pan Bóg stworzył świat w 6 dni a 7-ego odpoczywał jak podaje Biblia. Odczytam cały zapis z 12-tej numeracji Tabeli Galerii odczytanej z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa dotyczącej życia i śmierci Jezusa. Jezus urodził się Betlejem 24 grudnia o godzinie 23:31. Został ukrzyżowany 13 marca o godzinie 13:00. O godzinie 13:32 został przebity włócznią za drugim żebrem. 7 godzin póżniej o godzinie 20:32 czyli 28 minut przed godziną 9-tą Jezus zamin oddał życie wypowiedział takie oto słowa: " Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił ". 28 minut przed godziną 9-tą Jezus oddał życie. Zamordowany w wieku 33 lat. W tej numeracji są cztery szczególne liczby 31, 28, 29 oraz 9. Wartość liczby 31 czytaj z prawej do lewej na 13-ty układ planetarny " Nibiru ". Odczytałem go z otworów Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721    26  0  13    6. Z Bibli Jezus miał u swego boku 12-tu apostołów natomiast on był 13-tą postacią. Natomiast wartość liczby 28 wskazuje ostatnią numerację z Tabeli Galerii, w której to Jezus triumfuje jako zwyciężca. Zastanawia mnie jedno liczby pokazują to wydarzenie w końcowej tabeli Galerii. O tym informuje wartość liczby 56 przypisana dla Stwórcy Pana Boga. W tym opisie popełniono morderstwo na człowieku który nic nikomu nie zrobił. Miał tylko inny punkt widzenia, nie na ziemski świat tylko Boski. Czy ktoś z tej straszliwej zbrodni został rozliczony? Niech się ma na baczności bo ten czas jest bardzo bliski. W tym zestawieniu liczb szczególną uwagę trzeba zwrócić na wartość liczby 9. Była ona wymieniana kilkakrotnie w poprzednich artykułach. W niej zapisano podstawę piramidy Cheopsa 5,4 ha, oraz poszczególne obiekty kosmiczne: 10, 17, 27 = 54. W tej liczbie 54 zapisano śmierć, 28 minut przed godziną 9-tą.
 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page