top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Szyszynka, Trzecie Oko.
(wtorek, 6 kwietnia 2021)

Czy odwrócimy bieg wydarzeń na Ziemi?

Od homo sapiens po humanoidy. Taki los czeka społeczeństwo na Ziemi. Ten temat już poruszałem. Co zrobić by wyeliminować z życia publicznego kilka miliardów ludzi. Wojna nie wchodzi w grę. Plan jest prosty zaszczepić jak najwięcej społeczeństwa eksperymentem medycznym po którym wasze życie zmieni się w piekło na ziemi. A odwrotu już nie będzie. Ciało człowieka po śmierci zostaje na Ziemi. Tylko dusza człowieka ma nieograniczoną swobodę poruszania się po Królestwie Niebieskim. Wierzący mają szanse wydostać się z ziemskiego Czwartego Świata do Królestwa Niebieskiego, Piątego Świata. Przestudiowałem jeszcze raz wszystkie opisy, wykresy, rysunki, Wielką Galerię, Komnatę Króla szyb z Komory Królowej i stwierdziłem że planetoida którą odkryłem to statek kosmiczny z planety Nibiru, zwiadowca napędzany napędem atomowym. Prawdziwy statek kosmiczny Nibiru stoi za naszym układem planetarnym. W mojej książce zaznaczyłem rotację planet. Pod taką rotacją kryje się statek kosmiczny Nibiru. O tym że planetoida zwiadowca porusza się napędem atmowym świadczą dwie wymienione liczby 79 z tej planetoidy. Oto one: R.S. + 1     - 79 Polska 1. Wymienione liczby 7 oraz 9 z tej planetoidy 79 wpisane są do dwóch planet naszego układu planetarnego. Zajmują one 7 oraz 9 miejsce w naszym Układzie Słonecznym. Uran oraz Pluton to dwa pierwiastki z których można stworzyć broń jądrową, a wymienione liczby 7 oraz 9 odpowiadają planetoidzie 79. Dla zainteresowanych planeta Nibiru pojawia się w czasach ostatecznych kiedy Bestia oraz siły ciemności opanowały ludzki umysł. To szczególne wydarzenie zapisano na czasy ostateczne pomiędzy Czwartym a Piątym Światem. Do czego zmierzam, iż w liczbę 79 wpisany jest nasz ojciec św. Jan Paweł II którym poruszał się statkiem kosmicznym 79. Podobnie jak moja rodzina wpisana jest w liczby statku kosmicznego 79. Oto ciała niebieskie które są przypisane do liczby 79. W książce " Bitwa z Gwiazdami " na wykresie z nr 12 zaznaczyłem planetę Nibiru i jej księżyce. Wykres wykreśliłem z liczb aktywności słonecznej naszej Gwiazdy. W dniu 10 listopada 2010 roku w najwyższym punkcie zaznaczyłem wartość liczby - 127 która odpowiada planecie Nibiru. W liczbie 127 wpisana jest odległość Nibiru od naszej planety Ziemi. Zajmuje 13 pozycję w tabeli Galerii. Z tego układu planetarnego pochodzą nasi bracia i siostry Plejadianie. 13 numeracja Tabeli Galerii przedstawia identyczną odległość od naszej planety Ziemi jaką wyliczyłem z liczb aktywności słonecznej w dniu 10 listopada 2009 roku. Oto 13 numeracja z tabeli Galerii którą wyliczyłem z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa: R.S.38.2721     26  0  13      6. W tym zestawie liczb przedstawiono wartość liczby 127 czytaj z prawej do lewej. Dodatkowo tą wartość  liczby 127 wyliczyłem z liczb aktywności słonecznej na 10 listopad 2009 roku. Według wszelkich danych na niebie i na ziemi tą planetę zamieszkują Plejadianie. Porównuję tu dwa równoległe wydarzenia Królestwa Niebieskiego oraz ziemskiego. Napewno czytelnicy pamiętają jak w 2020 roku pisałem że dusza św. Jana Paweła II wróciła na Ziemię w 100 rocznicę urodzin. Odczytałem to z liczb aktywności słonecznej na 10 kwiecień 2020 rok. Oto one: R.S. - 15 st. C     + 264 st. C     { - 6    + 57 }. W tych liczbach widnieją trzy postacie: św. Jan Paweł II poczet papieży: 264/6. W tej liczbie + 264 wyświetlona jest moja świątynia którą budowałem 64 lata od mojego urodzenia. Na 57 numeracji w Królestwie Niebieskim. Pod plusową liczbą 57 widnieje data urodzenia mojej żony. Mogę powiedzieć że dusza św. Jana Pawła II oraz dusza mojej żony podróżowały statkiem kosmicznym. Czy dusza może podróżować pomiędzy innymi układami planetarnymi. Napewno tak gdyż ma niegraniczone swobodę podróżowania po Królestwie Niebieskim. W tym jednym przypadku chodzi mi jeszcze o coś innego. Wybór św. Jana Pawła II na papieża 1978 rok wpisał się w podróż planetoidą R.S. + 1   - 79 Polska 1. W jaki sposób i czym przybył św. Jan Paweł II na Ziemię? Zacznę od mojej osoby oraz wyboru naszego rodaka Polaka Karola Wojtyłę na papieża. Pamiętna data która każdemu wierzącemu Polakowi utkwiła w pamięci 16 październik 1978 roku. Równolegle do tego wydarzenia to mój ślub w Katedrze Opolskiej  29 grudnia 1979 roku. Czy były to przypadkowe daty wydarzeń ziemskich. Czy to zaplanowany plan Boży? Jestem przekonany że to wszystko już miało miejsce na Ziemi. Wysłano nas by ostrzec społeczeństwo przed manipulacjami medycznymi. Ciekawe daty a zwłaszcza występująca w niej liczba 16 z 16 dnia października i wybór Polaka na papieża. Ostatnia numeracja w Królestwie Niebieskim kończy się na następujących liczbach: 31  0  61. Dwie ciekawe liczby czytaj z prawej do lewej to odczytam wybór Polaka na papieża 16 października. Natomiat pod liczbą 13 kryje się 13 południk który przecina miejsce urodzenia papieża Benedykta XVI Bawaria Niemcy. Po liczbą 16 kryje się również data urodzenia papieża Benedykta XVI 16 kwietnia 1927 roku. Więc w stropie Królestwa Niebieskiego kryją się dwie postacie z naszej planety Ziemi, św. Jan Paweł II oraz papież Benedykt XVI. Mają oni także swoje lokale w trzypiętrowym bydynku Królestwa Niebieskiego. Dodatkowo pod liczbą 13 kryje się postać Jezusa który zamieszkuje planetę Nibiru. Z Biblii Jezus miał 12 apostołów natomiast on sam był 13 postacią wśród uczniów. W tym duecie papieskim mamy zapisane dwie ostatnie postacie tej Ziemi. Wracam do 29 grudnia 1979 roku w tamtym czasie brałem ślub w Katedrze Opolskiej. Przedstawiłem dwie daty jedna z wyboru papieża 1978 rok druga z mojego ślubu 1979 rok. Dwa równoległe wydarzenia powiązane z obrzędami kościelnymi. Przypomnę że szczyt w Komorze Króla Królestwa Niebieskiego składa się z dwóch płyt 61 oraz 62 i zaczyna się od 57 numeracji Królestwa Niebieskiego. Wartość liczby 16 odpowiada liczbie 61 w szczycie Królestwa Niebieskiego. Więc wybór Polaka na papieża nie był przypadkowy powiązany jest bardzo blisko z Ojcem Niebieskim. Dwie środkowe liczby z daty 1978 rok odpowiadają planetoidzie 79 oraz liczbie 97. Następna data to mój ślub 1979 rok w tej dacie występuje hatrik liczb 979 kosmicznych liczb. Dlaczego hatrik? Gdyż w tym domu Pańskim ze mną zamieszkują trzy postacie z Watykanu. Bardzo ciekawy dzień mojego ślubu 29 grudnia 79 rok. Odpowiada mojej świątyni na 29 x 57 w Królestwie Niebieskim. Wartość liczby 29 to numeracja dwóch równoległych układów planetarnych. Natomiast liczby 57 odnosi się do daty urodzenia mojej żony 1957 rok. Następne dwie liczby z daty wyboru Karola Wojtyły Polaka na papieża 1978 roku. Ponownie występuje tu liczba 79 która wpisana jest w planetoidę 79. Podobnie jak suma dwóch parnych liczb po dodaniu 19 + 78 da mi dwucyfrową liczbę 97. { 19 + 78 = 97 }. Także data wyboru Polaka 16 października 1978 roku nie była przypadkowa. Po zsumowaniu dwóch parnych liczb z wyboru Polaka na papieża dała mi liczbę 79, która odpowiada planetoidzie którą odkryłem w lipcu 2017 roku. Zmierzam do tego, że tą właśnie planetoidą przybył na Ziemię św. Jan Paweł II by ostrzec ludzkość naszej Ziemi i odwrócić bieg wydarzarzeń jakie spotkało poprzednie społeczeństwo. Przeprowadzali oni podobny eksperyment na człowieku zmieniają go z homo sapiens w " Zeta Reticuli ". Do takich podróży Pan Bóg przygotował specjalny pojazd kosmiczny planetoidę: R.S. + 1   - 79 Polska 1. Zbiegło się to w tym samym czasie kiedy planetoida była w naszym układzie planetarnym z 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II. Planetoida dostała nazwę " Nibiru - 79 ", gdyż jest częścią statku kosmicznego " Nibiru ". Bystre oko zauważy że w datę wyboru 1978 rok wpisana jest magiczna liczba 79 oraz jej odwrotna 97. Doszedłem do wniosku że nasz papież św. Jan Paweł II poruszał się zwiadowczym statkiem kosmicznym - planetoidą. Natomiast sama planeta Nibiru jest daleko za znanym nam układem planetarnym. Gdyż nie może naruszać porządku planetarnego w którym się znajdujemy. Ten pojazd kosmiczny budowniczy wpisał w szyb Komory Królowej w pierwszą część odcinka 193 cm który to odcinek składa się z dwóch części 114 oraz 79. Magiczna liczba 79 w którą jest wpisany nasz papież św. Jan Paweł II. Nawet suma podwójnych liczb z wyboru naszego Polaka na papieża daje mi liczbę 79. { 19 + 78 = 97. Wszystko wskazuje na to jak pisałem nasz papież odwiedził nasz kraj w 2020 roku w 100 rocznicę urodziń. Ja o tym wiedziałem obecnie przedstawiam to czytelnikowi że nasza dusza żyje po drugiej stronie tak samo jak nasze ciało na Ziemi. Widziałem to całe wydarzenie w liczbach aktywności słonecznej z naszej Gwiazdy i przedstawiłem czytelnikowi w tym tekscie. Trzecie oko, badź szyszynkę, ma każdy człowiek na Ziemi. Nie wszyscy potrafią jednak z niego korzystać. Moja kochana córka ma podobny dar widzenia. Widzi podobne wydarzenia które już miały miejsce na Ziemi oraz te które dopiero się wydarzą. Dla jednych ten opis może wyglądać jak z filmy Sci-fi. Inny stwierdzi że nawiedzony. Dla mnie jest to realne widoczne przesłanie z Niebios ukryte pod liczbami z aktywności słonecnej. Trudno, są ludzie którzy nie potrafią zrozumieć zwykłego oszustwa od rzeczywistości. Przykład szczepień na Covid -19. Wymienioną planetoidę budowniczy wpisał w objętość Komory Króla o współrzędnych geograficznych  45 X 31 = 54 X 13, które to współrzędne odpowiadają satelicie planety Nibiru oraz Wyspie Sokotra na Morzu Arabskim. Planetoida jest statkiem zwiadowczym i krąży wkoło Nibiru jak nasz Księżyc wokół planety Ziemi. Na rys 13 z 11 maja 2010 roku zaznaczyłem Satelita ciała niebieskiego układu planety Nibiru. Następna data która utkwiła mi w pamięci to 2096 rok, czyli 79 lat później. Teoretycznie można już zaznaczyc następną datę ważnego wydarzenia na 20 wrzesień 2096 rok. W tym czasie już humanoidy dowiedzą się czy faktycznie planetoida: R.S. + 1    - 79 Polska 1 pojawia się raz na 79 latach czy dopiero za 1938 lat.
 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page