top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Druga katastrofa lotnicza 11-ty sierpień 2019 rok

(środa, 24 lipca 2019)

 

Do zapowiadanej katastrofy lotniczej w Afryce Południowej na 11-ty sierpień 2019 rok  pozostało niewiele czasu. Czy zdołamy uniknąć tego co zostało już zapisane? Odwołane loty w tym dniu naraziłyby korporacje lotnicze na milionowe straty które mają w tyle życie ludzkie. Wydarzenia które zostało zapisane w liczbach z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa, nie można zmienić. Źródło: Piramida Cheopsa Wikipedia wolna encyklopedia. Wielką Galerię w piramidzie Cheopsa podzielono na dwie strony, prawą oraz lewą. Z każdej strony tej Galerii znajduje się po 27 równoległych otworów ustawionych do siebie, plus dwa szczególnie 28 zbliżone do siebie. W równoległych otworach mamy zapisane dwa światy, rzeczywisty w którym żyjemy oraz równoległy do naszego, Królestwa Niebieskiego. Nie tylko nasz ziemski świat podzielono na dwie strony od Greenwich podobnie jak Wielką Galerię. Podobny obraz widzimy w odbiciu lustrzanym rzeczywisty przed lustrem oraz wirtualny odbity + 1 z lustra. W sumie mamy dwa obrazy przed lustrem oraz w lustrze. Jeżeli 10 marca 2019 roku w katastrofie lotniczej zginęło 157 osób w Etiopii to w drugiej katastrofie lotniczej jak podają liczby zginie o jedną osobę więcej czyli 158 osób. { 157 + 1 }. Wyciągnąłem taki wniosek z przedstawionych liczb. Poprzednio w artykule z 20 marca przedstawiłem inne wyliczenie + 165 + 21 = 186 osób. Liczby z prawej strony tabeli Galerii przedstawiają inną listę pasażerów w tym samolocie. Czyżby kilkadziesiąt pasażerów zrezygnowało z tego lotu w ostatnej chwili. Być może. Która lista pasażerów będzie prawidłowa okaże się 11 sierpnia 2019 roku. Zbieżnie podobne wydarzenie wyliczyłem w ostatniej numeracji tabeli Galerii { 55 + 1 = 56 }. Głównie chodzi mi o to czy prawidłowo postawiłem diagnozę z numeracji Galerii.

1. Lewa strona Galerii Tabela: 1. R.S. 56,1937        19*  0  37       9.
2. Prawa strona Galerii Tabela: 2. R.S. 56,5691      38  0  19*       9.


Z lewej strony pod pozycją pierwszą wykluczając wartość liczby 9 (zaznaczyłem ją gwiazdką) pozostanie mi 137 osób plus 20 z całkowitej numeracji
{ 1 + 9 + 3 + 7 = 20 }. Sumując otrzymamy całkowitą wartość  { 157 } - 137 + 20 = 157. Tylu pasażerów zginęło w katastrofie z 10 marca 2019 roku w Etiopii.
Z prawej strony pod pozycją drugą wykluczając wartość liczby 9 (zaznaczyłem ją gwiazdką) pozostanie nam 138 osób czytając z prawej do lewej plus 20 z lewej strony to otrzymamy wartość { 158 }  { 1 + 9 + 3 + 7 = 20 } 138 osób + 20 = 158.

Porównałem dwa wydarzenia z 19-tej numeracji prawej oraz lewej strony i doszedłem do wniosku że różnią się tylko jedną liczbą. Czyli jedną osobą więcej na pokładzie samolotu pasażerskiego w dniu 11 sierpnia 2019 roku. Wartość liczby + 158 pasuje do ilości pasażerów który prawdopodobnie zostanie uprowadzony 11 sierpnia 2019 roku. Informuje o tym przedział czasu w liczbie 151 dni. A może chodzi o inne wydarzenie ziemskie powiązane z życiem ludzkim? Podobne wydarzenie przedstawiono w źródło: Piramida Cheopsa, Wielka piramida, piramida Chufu. Cyt: " Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm, po czym załamamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28', południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm, po czym załamamuje się pod kątem 38 stopni 28 ' ". Mamy tu przedstawione dwa załamane kąty: jeden 37 drugi 38 stopni. { 37 + 1 = 38 }. Różnią się tylko jednym stopniem podobnie jak pasażerowie w samolocie. Jeżeli w pierwszej katastrofie lotniczej z 37 numeracji zginęło 157 osób to w drugiej 38 numeracji o jedną osobę więcej czyli 158 osób. Wydarzenie z prawej oraz lewej strony 19-tej numeracji Tabeli Galerii jest szczególne, przedstawia rok 2019-ty. Różnica pomiędzy jednym wydarzeniem a drugim pozostaje bez zmian i wynosi + 151 dni. Katastrofa samolotu na 11-ty sierpień zapisana została na godzinę 9:30 czasu miejscowego, Afryka południowa.

  

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page