top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Koniec świata przesunięty o 7 lat z 6 czerwca 2021 na 2027 rok.
(niedziela, 8 sierpnia 2021)

Do poniższej numeracji napisałem scenariusz. Przedstawia on koniec świata jaki znamy do dziś. Trzecia część tabeli Galerii na 2021 rok przedstawia następujące wartości liczbowe. Do nich dokładam jeszcze liczby z aktywności słonecznej z 20 marca 2021 roku. Każdą numerację podpisuję skrutem mojego imienia oraz nazwiska R.S. jak dla odkrywcy przystało. Wymienione numeracje przedstawiają dwie strony świata, prawą oraz lewą. Pod punktem pierwszym przedstawiam prawą stronę świata na wschód od Greenwich, natomiast pod punktem drugim lewą stronę świata na zachód od Greenwich. Podpunkt trzeci przedstawia skrót Wielkiej Galerii 463 z 20 marca 2021 roku.


1. R.S.62.6921      42  0  21      7.
2. R.S.62.2141      21  0  41      7.
3. R.S. + 463 st. C    0 st. C    { - 74     0 }.


Kluczową rolę odgrywa tu przedstawiona dwukrotna wartość liczby 7. Przypomina nam że do końca naszego świata pozostało już tylko 7 lat. Dotyczy to prawej oraz lewej strony świata. Licząc od 6 czerwca 2021 rok. Dlaczego 7 lat? Bóg daje nam tylko tyle czasu byśmy się przygotowali na najgorsze. Wierzący w Boga oraz Jezusa przetrwają, pozostali oderwani od rzeczywistości odejdą. Mowa o tych którzy zawarli kontrakt z korporacją aby krzywić obraz Pana Boga. Kluczową rolę odgrywa tu liczba 63 z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa, której całkowity zapis to 46,63 m. Identyczną plusową wartość wyliczyłem na 20 marzec 2021 rok + 463. Obie wartości liczbowe nawiązują do 6 czerwca 2021 roku. Kluczową rolę odgrywa tu minusowa wartość liczby 74. Informuje o bardzo ważnym wydarzeniu w 3 roku urzędowania 46 prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz koniec świata w 3 roku urzędowania 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wracam do czerwca kiedy to w przeciągu czterech dni mieliśmy dwa święta. Pierwsze to Boże Ciało w czwartek 3 czerwca 2021 roku oraz niedzielę Pańską 6 czerwca 2021 roku. W liczbie 63 zawarte są trzy dni które zadecydowały o życiu i śmierci Jezusa. Zacznę od czwartku. Jezus odszedł do swego Ojca w czwartek wieczorem o godzinie 20:32 czyli 28 minut przed godziną 9:00. Czyli do północy brakowało 3 godziny 32 minuty. 28 minuta wskazuje nam teoretycznie 2028 rok. Natomiast godzina 9:00 wskazuje 9 miesiąc wrzesień w 2028 roku. W tym że wartość liczby 28 informuje o 10 sierpniu w 2028 roku { 2 + 8 = 10 sierpień 8 miesiąc }. Według tabeli Galerii Jezus leżał w grobie 63 godziny czyli niepełne trzy doby bez 15 godzin. To jest cały piątek oraz sobotę. Te dwa dni z kalendarza to 4 oraz 5 czerwiec. Suma tych liczb daje mi liczbę Jezusa 54. Co się stało pomiędzy 6:30 a godziną 12:30? Zawarta jest tu 6 godzinna Tajemnica Boska. W tym czasie Jezus ukazywał się swoim uczniom. Wynika z tego iż Jezus skrócił pobyt w grobie o 6 godzin z 63 do 57 i zmartwychwstał rankiem o godzinie 6:30. Wskazując swoją oraz moją świątynię na 57 numeracji w Królestwie Niebieskim. Początkową datę końca świata przekazał mi w liczbach św. Jan Paweł II 10 kwietnia 2020 roku. On się kontaktuje ze mną za pomocą liczb z aktywności słonecznej. Oto one:


4. R.S. - 15 st. C     + 264 st. C     { - 6       + 57 }.


Wskazują one datę końca świata za 6 lat na 6 czerwiec 2021 rok oraz moją świątynię w Królestwie Niebieskim na 57 numeracji. Świątynia na 57 numeracji Królestwa Niebieskiego będzie omawiana za 57 lat. Przypadnie to na 2078 rok. Tą samą datę przedstawił mi żyjący nasz papież Europy Benedykt XVI w aktywności słonecznej. On także kontaktuje się ze mną za pomocą liczb z aktywności słonecznej. W tych 63 godzinach które przedstawia Wielka Galeria Piramidy Cheopsa zawarta jest cała tajemnica trzech dni ciemności. Będą to 63 godziny grozy, ludzie zobaczą piekło na Ziemi. To samo piekło które Jezus ujrzał gdy wstąpił do piekieł. Cyt. z Bibili: " Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał ". To świadczy o tym że w tych trzech dniach ciemności ludzkość ujrzy to samo piekło na Ziemi przez 63 godziny które Jezus widział po śmierci gdy wstąpił do piekieł. Już nie po 63 godzinach tylko po 57 godzinach grozy ludzkość ujrzy Nowy Świat. Po zmartwychwstaniu Jezus wskazał Moją Świątynie na 57 numeracji w Królestwie Niebieskim. Tą samą świątynię przedstawił mi nasz ojciec św. Jan Paweł II 10 kwietnia 2021 roku. Dlaczego święci z Niebios wskazali mi niedzielę Pańską 6 czerwca 2021 roku. Uświadamiając nam że Jezus zmartwychwstał w niedzielę Pańską. Byśmy w tą niedzielę świętowali. Według wszelkich danych zmartywstanie Jezusa miało miejsce 6 czerwca. Numeracja w tabeli Galerii może być punktem odniesienia. O ten dzień, 6 czerwca, upomnieli się wszyscy świeci z Niebios. Wskazują mnie bym przypomniał o tym wydarzeniu. 6 dzień tylko inny miesiąc to moje urodziny 6 stycznia 1956 roku. Ten dzień to wieczór wigilijny Kościoła Wschodniego, który się podzielił w 1054 roku na Kościół Wschodni oraz Zachodni w Europie. Myślę że święci z Niebios wskazali nie tylko datę zmartwywstania Jezusa oraz dzień sądu ziemskiego. To wydarzenie zapisano na czas 46 prezydenta Stanów Zjednoczonych w 3 roku jego panowania. Obecnie mamy rożne zagrożenia, jedno z nich to wojna z Chinami. Dwa to zagrażający aktywny wulkan Yellowstone. Trzecie zagrożenie to nasza Gwiazda która może zmienić nam klimat na długie lata. Ludzkość musi doświadczyć podobnych zdarzeń na Ziemi by ponownie uwierzyli w Boskie Stworzenie świata. Wracam do brakujących 9 godzin do pełnych trzech dni czyli 72 godzin. Odwrotna liczba 72 przedstawia numer naszej planety Ziemi 27. Informuje że takie wydarzenie miało miejsce na Ziemi. Fotograf który uwiecznił dzwon nad moją głową w Kamieniu Śląskim 11 sierpnia 2019 roku nawiązuje do tej samej daty z Tabeli Galerii na 11 sierpień 2028 rok. Wartość liczby 9 z 19 numeracji wskazuje wydarzenia za 9 lat począwszy od 2019 do 2027 roku. Dla przypomnienia że trzy plusowe szóstki z 2016 roku informują o innej katastrofie na 15 południku 51 równoleżniku za 10 na Dolnym Ślasku oraz samej Warszawie. Przypadnie to na 2031 rok. Poniższe liczby mówią o tym zdarzeniu. Rok 2016 na 20 grudzień wyliczyłem trzy szóstki + 666   0      {  + 15   0 }. Wartość liczby 15 przypomina o upływającym czasie, przypadnie to na 2031 rok. Pozostało jeszcze 10 lat. W tamtym czasie Donald Tusk 16 grudnia 2016 roku we Wrocławiu zawarł pakt z diabłem, przyworząc go z Berlina oraz Brukseli.
 

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page