top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

25 cykl słoneczny rozpoczęty na przełomie od 17 do 19 lipca 2021 roku.
(poniedziałek, 17 maja 2021)

18 lipiec 2021 rok żegna 24 cykl słoneczny.
19 lipiec 2021 rok rozpoczyna 25 cykl słoneczny.


Temperatury po 25 cyklu słonecznym osiągną  apogeum + 38/39 stopni C w cieniu. Wynika z Wzoru Fahrenhaita Wzór: 68 - 32 : 1.8 = 20. Napewno każdy planuje sobie w tym roku wakacje. Gdzie je spędzić? W kraju czy za granicą? Ja polecam własny kraj. Pomimo bardzo niskiej aktywności słonecznej nasza Gwiazda może nas zaskoczyć w tym roku na wakacje. Minusowe liczby z aktywności słonecznej zawsze mówiły o pozytywnej pogodzie w okresie letnim. Przede wszystkim polecam spędzić wakacje we własnym domu. A to dlatego że nie wiemy co nam przyniesie początek lata oraz 25 cykl słoneczny zaczynający się od 17 do 19 lipca 2021 roku. Do tego bardzo niska aktywność słoneczna tego roku może nam przynieść wiele niespodzianek w lipcu. Nawałnice traby powietrzene, gradobicia będą na porządku dziennym. Musimy być zatem przygotowani na wiele niespodzianek z naszej Gwiazdy, która ma wielki wpływ na wydarzenia społeczno-polityczne oraz pogodowe, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Eksplozje słoneczne zwiastują nam jak zwykle zmianę pogody. Po których występują trzęsienia ziemi. Gromadzona energia na naszym Słońcu na 19 lipiec 2021 rok wynosi 101 st. C lub jednostek słonecznych. Taką liczbę wyliczyłem z liczb aktywności słonecznej. To wydarzenie zapisao w podstawie piramidy w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Tym samym tego dnia 19/20 lipca 2021 rok rozpocznie się 25 cykl słoneczny jak pokazują liczby. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej wskazują pod punktem 3 ustąpienie 24 cyklu słonecznego 18 lipca 2021 roku oraz pod punktem czwartym 19 lipica 2021 roku rozpoczęcie 25 cyklu słonecznego. Suma minusowych liczb z aktywności słonecznej wskazuje po dodaniu jednego zera wyniesie liczbę 1010. Widocznie 25 cykl słoneczny będzie się różnił od pozostałych cykli zwłaszcza w 2021 roku. Ten 25 cykl słoneczny przypadł dokładnie na koniec naszego świata Bożego. Komuniści zawładnęli nie tylko naszymi duszami lecz całym kościołem katolickim. O wydarzeniu na 20 lipiec informuje 10 kwiecień 2021 rok. Tego dnia w szczególnym okienku w kosmosie zapisałem plusowe liczbie wydarzenie w 9 stoniowej skali licząc od 1 do 10. Plusowe liczby mówiły o pozytywnej pogodzie i szczególnym wydarzeniu oraz załamaniu po kilku dniach. Oto jak pokazują to wyliczone liczby z aktywności słonecznej od 17 do 20 lipca 2021 roku od punktu 4 do 7.


3. 16 lipiec 2021 rok: + 412 st. C    - 2 st. C   { + 16      0 }.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
4. 17 lipiec 2021 rok: + 428 st. C    - 2 st. C   { - 13       0 }.
5. 18 lipiec 2021 rok: + 415 st. C    - 2 st. C   { - 24     - 1 }  24 cykl ustępuje
6. 19 lipiec 2021 rok: + 391 st. C    - 1 st. C   { - 52      -1 }  25 cykl wstępuje
7. 20 lipiec 2021 rok: + 339 st. C       0 st. C   { - 10       0
}.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8. 21 lipiec 2021 rok: + 329 st. C       0 st. C    { 0            0 }.
9. 22 lipiec 2021 rok: + 329 st. C       0 st. C    { - 2         0 }.
10. 23 lipiec 2021 rok: + 327 st. C     0 st. C    { 0            0 }.
11. 24 lipiec 2021 rok: + 327 st. C     0 st. C    { + 10    + 1 }.
12. 25 lipiec 2021 rok: + 337 st. C     0 st. C    { - 2       + 1 }.


Suma minusowych liczb od 17 do 20 lipca 2021 roku dała mi wynik minusowy w liczbie 101. Z dopisanym zerem wyniesie 1010. 20 lipiec 2021 rok pod punktem 7 zaznacza to wydarzenie w 10 stopniowej skali. Wygląda mi to na eksplozje słoneczną zapisaną w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Burza magnetyczna po eksplozji dociera do Ziemi po około 3 dniach. Przypadnie to na 23 lipiec 2021 rok. Z drugiej strony przy bardzo niskiej aktywności słonecznej możemy mieć wiele niespodzianek. Temperatury po eksplozji na Słońcu mogą sięgnąć zenitu lub wrecz odwrotnie. A to ciągnie za sobą trąby powietrzne. 15 kwiecień 2021 roku uprzedza o wydarzeniu po 100 dniach. Przypadnie to na 25 lipiec 2021 rok. Pod punktem 12 zaznaczyłem zmienne liczby { - 2    + 1 } mogące mówić o trąbie powietrznej na 25 lipiec 2021 rok. Z podobnym wydarzeniem spotkałem się 21 lipca 2007 roku. Tego dnia przetoczyła się trąba powietrzna koło Częstochowy. Podobne liczby wyliczyłem na 5 maj 2008 rok, kiedy to po 100 dniach 15 sierpnia 2008 roku przetoczyła się trąba powietrzna nad autostradą koło Strzelec Opolskich. Wydarzenie w 10 stopniowej skali może odnosić się między innymi do chłodnych poranków. Suma gromadzona minusowych liczb z przedziału od 17 do 20 lipca daje mi minusową liczbę 101 bez zera. Po przeliczeniu wymienionej liczby 101 z wzoru Fahrenheita temperatura powinna wynieś około 38,3 stopnia C w cieniu. Wzór Fahrenheita { 68 - 32 : 1,8 = 20 }. Wymienioną liczbę podstawiam pod Wzór. 101 - 32 = 69. Dalej 69 : 1,8 = 38,3. Z wzoru wynika że temperatury sięgną w tym roku po 20 lipca 2021 roku powyżej 38,3 stopnia C w cieniu.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page