top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

   Prognoza wydarzeń z lutego na 2020 rok.  
(poniedziałek, 9 marzec 2020)

Jedno wydarzenie poprzedza drugie. 14 grudzień 2019 roku oraz miesiąc luty informuje o wydarzeniach na przyszłe miesiące w 2020 roku. Co nam zwiastuje? Linię Słońca przetnie 14 obiektów kosmicznych, w tym dwa szczególne to 7 oraz 24 luty 2020 rok. Z tych 14 obiektów kosmicznych które przecięły linię Słońca, niektóre spadły na Ziemię, część eksplodowała nad Ziemią. To dopiero początek spadających obiektów kosmicznych. Wykres robi szokujące wrażenie. Szczególne wydarzenie to spotkanie 4 planet na linii Słońca od 22 do 24 lutego 2020 roku. W miesiącu lutym były jeszcze dwa szczególne dni. Pierwszy to 2 luty 2020 rok. Aktywność słoneczna przedstawia taki obraz liczb wyliczonych z aktywności słonecznej:


1. 1/2 luty 2020 rok: - 35 st. C    + 210 st. C    { - 3,   + 2 }.
2. 2/3 luty 2020 rok: - 32 st. C    + 212 st. C    { 0,     + 5 }.


W tym przypadku liczba zero { 0 } na linii Słońca to obiekt kosmiczny który przetnie linię Słońca 2 lutego. Informuje o wydarzeniu za 210 oraz 212 dni. Przypadnie to na 2 oraz 4  wrzesień 2020 roku. Takie obiekty kosmiczne informują o jakimś wydarzeniu nie tylko w Polsce również na świecie. Dzień wcześniej z 30 stycznia na 1 luty w bardzo bliskiej odległości szczególnego miejsca w kosmosie przeleciał obiekt kosmiczny zaznaczyłem go nr + 9. Liczby przedstawiają taki oto obraz wyliczeń:


3. 30 styczeń/1 luty 2020 rok: - 40 st. C    + 201 st. C    { - 5,     + 9 }.


W tym przypadku wartość liczby 9 informuje o wydarzeniu w 9-cio stopniowej skali. Po 201 dniach będziemy mieli 23 sierpień 2020 rok. To drugi dzień miesiąca sierpnia w którym umarł minusowy biegun z polaryzacji na naszym Słońcu. Po 102 dniach będziemy mieli 12/13 maj 2020 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


4. 12/13 maj 2020 rok: + 444 st. C     - 6 st. C     { + 2,     0 }.


Być może w tych trzech czwórkach { + 444 } na 12/13 maj mamy zapisane informacje o manewrach wojsk NATO w Polsce. Podobna sytuacja może się powtórzyć za + 444 dni przypadnie to na 1 sierpień 2021 rok tylko w innym wydaniu.
Następnym dniem  jest 18/19 luty 2020 rok.


5. 18/19 luty 2020 rok: - 26 st. C     + 221 st. C     { 0,         - 8* }.
6. 19/20 luty 2020 rok. - 26 st. C     + 213 st. C     { + 1,    - 17 }.


Ten obiekt kosmiczny znalazł się w szczególnym miejscu w Kosmosie. Informuje o niebezpiecznym trzęsieniu ziemi do 8 stopni w skali R z tsunami. Zaznaczyłem go gwiazdką w nawiasie dla lepszej orientacji. Wartość liczby + 1 z nawiasu wskazuje pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich. Głębokość trzęsienia ziemi 1 km. Teoretycznie wskazuje nam zachodnią Albanię lub Morze Adriatyckie. Plusowe oraz minusowe liczby mogą wskazywać dodatkowo na wydarzenia po obu stronach od Greenwich. Tak się składa że 18 lutego 2020 roku o godzinie 14:50 nad Opolem przeszła nawałnica. Temperatura raptownie spadła o 5 stopni C w ciągu 5 minut. Mamy tu połączone dwa wydarzenia wyliczony obiekt kosmiczny informujący o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w skali R z tsunami oraz raptowny spadek temperatury o 5 stopni w ciągu 5 minut. Raptowny spadek temperatury informuje o kolejnej nawałnicy oraz trzęsieniu ziemi po: 26 dniach, 62 dniach, 100 dniach, 122 dniach oraz 221 dniach. Po 26 dniach będziemy mieli 14 marzec 2020 rok. Po 62 dniach będziemy mieli 20 kwiecień. Po 100 dniach przypadnie na 28 maj 2020 rok. Po 122 dniach przypadnie na 20 czerwiec. Po 221 dniach przypadnie na 29/30 wrzesień 2020 rok. Na zachód od Greenwich za 62 dni na 62 południku. Przypadnie na 20 kwiecień 2020 rok. Za 122 dni będziemy mieli 20 czerwiec 2020 rok. Dotyczy także 122 południka po obu stronach od Greenwich. Na wschód Filipiny na zachód San Francisko, Los Angeles. Mowa o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w skali R lub wydarzeniu w 8-mio stopniowej skali licząc od 1 do 10.
Przez trzy dni szalały huraganowe wiatry nawałnice w polsce. Temperatury spadały przez trzy dni od 3 do 4 stopni w ciągu 5 minut. To bardzo niebezpieczne zjawisko musimy się liczyć z powtórką wydarzeń.


1. 10/11 luty 2020 rok: - 36 st. C    + 202 st. C   { - 10,    + 11 }. Takie wydarzenie z nawałnicą powtórzy się za 36 dni, 63 dni, 100 dni oraz za 202 dni.
2. 11/12 luty 2020 rok: - 26 st. C   + 213 st. C    { - 1,    + 22 }. Takie wydarzenie powtórzy się za 26 dni, 63 dni, 100 dni 213 dni oraz 312 dni.
3. 11/12 luty 2020 rok: - 25 st. C    + 235 st. C     { - 1,    + 3 }. Takie wydarzenie powtórzy się za 25 dni, 52 dni, 100 dni, 235 dni oraz za 532 dni.


Za 25 dni będziemy mieli 5/6/7 marzec 2020 rok. Obiekt kosmiczny { - 2 }.
Za 36 dni będziemy mieli 17/18/19 marzec 2020 rok.
Za 52 dni będziemy mieli 4/5/6 kwiecień 2020 rok. Obiekt kosmiczny { + 1 }.
Za 63 dni będziemy mieli 13/14/15 kwiecień 2020 rok.
Za 100 dni będziemy mieli 20/21/22 maj 2020 rok.
Za 202 dni będziemy mieli 2/3/4 wrzesień 2020 rok.
Za 213 dni będziemy mieli13/14/15 wrzesień 2020 rok. Obiekt kosmiczny trafia w Ziemię.
Za 235 dni będziemy mieli 5/6/7 październik 2020 rok.


Wyliczone dni dotyczą różnych wydarzeń na naszej planecie, nas najbardziej interesują wydarzenia za 100 dni oraz 202, 213, 235 itd. W pierwszych dekadach miesiąca może zatrząś ziemią w Polsce, 5/6/7 marca, 4/5/6 kwietnia, 2/3/4 września 5/6/7 październik.
Na 14 wrzesień wyliczyłem obiekt kosmiczny w Liczbie + 46 który jak podaje wykres trafi w Ziemię. 
Na 16 oraz 17 luty 2020 wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


1. 16/17 luty 2020: - 24 st. C    + 234 st. C     { + 2,     0 }.
2. 17/18 luty 2020: - 26 st. C    + 234 st. C     { 0,     - 13 }.


W poprzednich latach wartość liczby + 234 informowała o wojnie na Ukrainie. W tym     przypadku może chodzić o całkiem inne wydarzenie. Po 100 dniach od 16/17 lutego lędziemy 26/27 maj. To jest kilka dni po ogłoszeniu wyników wyborów. 234 dni od 16/17 luty przypada 11 listopad 2020 rok - Narodowe Święto Niepodległości Polski. 27/28-maj 2020 rok: + 438 st. C     - 7    { - 10*,    0 }. Tego dnia będziemy mieli jedno szczególne wydarzenie prawie w 10-cio stoniowej skali licząc od 1 do 10. Wartość liczby - 7 informuje o niebezpieczeństwie na 7 południku: Niemcy lub siedziba w Brukseli oraz Irlandia Północna wraz Hiszpanią i Portugalią. Wartość liczby - 10 informuje o ważnym wydarzeniu w 10-cio stopniowej skali licząc od 1 do 10. Wartość liczby zero { 0 } potwierdza wydarzenia to wydarzenie w Polsce w 10-cio stopniowej skali licząc od 1 do 10. Liczba 10 nawiązuje do największej planty naszego Układu Słonecznego Jowisza i to ona będzie miała wpływ na wydarzenia majowe. Być może chodzi o podział pieniędzy w Brukseli na państwa członkowskie. Będzie to ostatni podział pieniędzy które włożyliśmy do wspólnej kasy. Po 100 dniach od 27/28 maja będziemy mieli 7/8 wrzesień 2020 rok. W dalszej kolejności 24/25/26 luty 2020 rok. W tych trzech dniach temperatura raptownie spadała po 2,5 stopnia C w cieniu. Takie wydarzenie powtórzy się za 100 dni przypadnie to na 4/5/6 czerwiec 2020 rok. Liczby z aktywności słonecznej przedstawiają takie oto liczby:


1. 4/5 czerwiec 2020 rok: + 419 st. C    - 4 st. C    { { + 9,    0 }.
2. 5/6 czerwiec 2020 rok: + 428 st. C    - 7 st. C     { - 7,      0 }.
3. 6/7 czerwiec 2020 rok: + 421 st. C    - 4 st. C     { + 3,   + 1 }.


6 czerwca to szczególny dzień, gdyż spotykają się dwie siódemki. Tu może być zapisane bardzo ważne wydarzenie nie tylko w Polsce również na 7 południku w Europie lub 7 strefach czasowych po obu stronach od Greenwich. Wymienione miejsca w Europie to 7 południk w zachodnich Niemczech. Znajduje się tam największy wulkan w Europie wciąż zagrażający mieszkańcom Europy. Wymienione liczby wskazują w Polsce 19-ty południk, miejsce częstych częsień ziemi. 4 czerwca 2020 roku w bardzo bliskiej odległości szczególnego miejsca w kosmosie przeleci obiekt kosmiczny informujący o wydarzeniu w 9-cio stopniowej skali licząc od 1 do 10.
23/24 luty 2020 rok. Na ten dzien dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


1. 23/24 luty 2020 rok: - 21 st. C      + 236 st. C    { 0,          0 }.
2. 24/25 luty 2020 rok: - 21 st. C      + 236 st. C    { + 1,    + 5 }.


24 luty po północy temperatura spadła o 2 stopnie C. Taki spadek temperatury będzie miał wpływ na niebezpieczne wydarzenie za 21 dni oraz za 100 dni. Przypadnie to na 15 marzec  oraz 4 czerwiec 2020 rok. Trzeba się liczyć z huraganowymi wiatrami, nawałnicą, trąbami powietrznymi, oraz trzęsieniem ziemi. Na 4 czerwiec biegun minusowy z polaryzacji spadnie do bardzo niskiej wartości { - 4 }. Ten dzień przekaże nam co nas czekać będzie przez następne stulecia. Po 236 dniach od 24 lutego będziemy mieli 20 październik. Mam już więc drugie potwierdzone niebezpieczne wydarzenie na 19/20 październik 2020 rok. Tego dnia w godzinach wieczornych miały miejsce huraganowe wiarty, błyski oraz bardzo silne opady deszczu. Podobne wydarzenie tylko w innej wersji powtórzy się za 100 dni przypadnie na 3/4 czerwiec 2020 rok. Oraz za 236 dni przypadnie to na 19 październik 2020 rok. Wydarzenia czerwcowe powtórzą się 19 października 2020 roku. Ten dzień już został wyliczony z przełomu starego oraz nowego roku 2020. Trzeba się liczyć z bardzo ważnym i niebezpiecznym wydarzeniem nie tylko w Polsce. Liczby pokazują 10-ty południk przecinany przez 19-ty równoleżnik. Lokalizuje to nam Afrykę po obu stronach od równika: pierwsze pustynię Al-Dzuf oraz Saharę Środkową w Nigerii. Drugie ważne miejsce to 19-ty południk przecinany przez 10-ty równoleżnik. Lokalizuje to nam Wyspy Kanaryjskie oraz Szczyt Góry Emi Kusi wysokość 3415 metrów nad poziomem morza. Co takiego kryje góra na Sacharze Środkowej w miejscu tak trudno dostępnym? Środek saharyjskiej pustyni byłby najlepszym miejscem do zabezpieczenia ważnych informacji sprzed tysięcy lat. Podobnie było 25 oraz 26 lutego 2020 roku. W tych dniach temperatury spadały raptownie po 3 stopnie C w ciągu 5 minut. Po 21 dniach będziemy mieli 16/17 marca 2020 rok. Trzeba się liczyć ponownie z niebezpieczeństwem. Po 100 dniach od 25 lutego będziemy mieli 5/6 czerwca 2020 rok. Musimy się przygotować na nawałnice.
Na koniec: sumując linię słońca w ciągu dwóch miesięcy przecięło 24 obiekty kosmiczne. 10 w styczniu oraz 14 w lutym. To historyczne wydarzenie w kosmosie.

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page