top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Kolejny obiekt kosmiczny na 15/16 luty 2018 rok
(niedziela, 04 lutego 2018)

 

Jak zwykle co roku w naszym Układzie Słonecznym pojawiają się nowe nie znane nam obiekty kosmiczne. Większość obiektów kosmicznych zostaje przechwycona przez naziemne teleskopy. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej ciał niebieskich, które przelatują bardzo blisko Ziemi. Informują one o niewyjaśnionych wydarzeniach z ostatnich lat. Ostatnio bardzo ciekawy obiekt kosmiczny pojawił się 19/20 października 2017 roku. Minęło zaledwie kilka miesięcy a już zbliża się kolejne ciało niebieskie. Luty to miesiąc szczególny w którym pojawiają się ciała niebieskie. Pierwszym ciałem niebieskim począwszy od 2013 roku była asteroida z 15 lutego 2013 roku, która dała początek dzisiejszym zmianom na Ziemi. Drugim bardzo ważnym obiektem była Zielona Kometa z 10/11 lutego 2017 roku. Trzecim będzie ciało niebieskie które przeleci w bliskiej odległości od naszej planety w dniu 15/16 luty 2018 roku. Obiekty kosmiczne z ostatnich pięciu lat można podzielić na grupy w zależności od przeznaczenia: asteroidy, bolidy, komety, planetoidy, meteoryty, dwuczłonowe niby dwa a jeden. Każdy obiekt kosmiczny zwiastuje zmiany od których nie uciekniemy. Przedstawione obiekty kosmiczne zostały wyliczone z niskiej aktywności słonecznej. Szczególne ciała niebieskie przedstawiłem i opisałem na moim blogu. Ja mam ten szczególny przywilej iż mam wgląd do wszystkich ciał niebieskich naszego Układu Słonecznego, w każdym miesiącu bieżącego ciągu roku, czego nie mają naukowcy z NASA.

 

1. 15 luty 2013 rok. To ciało niebieskie odczytane zostało z 19-tej numeracji tabeli Galerii i opublikowane w mojej książce wydanej w grudniu 2012 roku. W Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa nikt nie numerował podłużnych otworów od 1 do 27 po obu stronach Galerii. Z Ułożonych symetrycznie otworów po obu stronach Galerii można odczytać poszczególne układy planetarne oraz Galaktyki. Asteroida która eksplodowała 15 lutego 2013 roku została wyliczona przez autora z 19-tej numeracji Tabeli Galerii. Odczytałem ją i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56,5691      38  0  19      9. { 56 x 56 }. Dla przypomnienia 19 numeracja została wyliczona z podłużnych otworów Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Wymieniona asteroida eksplodowała przy współrzędnych geograficznych 56 x 56, zgodnie z moimi obliczeniami, 15 lutego 2013 roku. Zapoczątkowało to zmiany na naszej planecie Ziemi oraz stolicy Apostolskiej. Mówią o tym wydarzeniu liczby które zawarto w 19-tej numeracji 56 x 56 przypisane dla Stwórcy Pana Boga. Dodając poszczególne liczby z prawej do lewej otrzymam: 19 + 65 + 65 = 149. Wyliczona wartość + 149 wskazuje planowaną wysokość piramidy Cheopsa do + 149 metrów. W tej dacie na przełomie od 70 r.p.n.e. do lat 79 n.e. można odczytać Narodzenie Jezusa oraz zapisane wydarzenia w Biblii przez 149 lat.{ +70  +  -79 = 149 }.

 

2. 10/11 luty 2017 rok. Ten obiekt kosmiczny wyliczyłem z aktywności słonecznej i pojawił się on w naszym Układzie Słonecznym 10/11 lutego 2017 roku: R.S. + 557 st. C   - 33 st. C  { - 57,  + 3 }. Była to Zielona Kometa która dała zielone światło dla dobrej zmiany Polskiego Rządu Prawa i Sprawiedliwości przez 180 lat począwszy od 2015 roku. Dowodów nie trzeba przedstawiać gdyż rozwijająca się w szybkim tempie Polska gospodarka zaliczona została do grupy 25 państw najbardziej rozwiniętych na świecie.

 

3. 19/20 październik 2017 rok. Trzeci to szczególny obiekt kosmiczny. Zaliczony do grupy planetoid pojawił się 19/20 października 2017 roku. Wyliczony został z aktywności słonecznej. Nadałem tej planetoidzie nazwę z moim imieniem oraz nazwiskiem: { R.S. + 1,  - 79 }. Prawidłowa długość tej planetoidy powinna wynosić 790 metrów. Według mojej teorii oraz badań, do naszego Układu Planetarnego zbliża się kolejne ciało niebieskie na przełomie 15/16 lutego 2018 roku o długości 700 metrów. Być może jest to druga część planetoidy jaką budowniczy zaznaczył w szybie Komory Królowej 193 cm. Luty to miesiąc w którym mogą pojawiać się komety. Z aktywności słonecznej odczytałem szczególną liczbę powiązaną z planetoidą nadając jej kolejny numer: { Nr. 2 R.S. - 1 + 70 }. Ciała niebieskie z dużą numeracją z 15/16 lutego informują o niewyjaśnionych wydarzeniach z przeszłości oraz ostrzegają przed następnym niebezpieczeństwem. 19/20 październik 2017 rok + 114 dni = 15/16 luty 2018 rok. Długość szybu z Komory Królowej wynosi 114 + 79 = 193 cm. Tak więc 15/16 lutego 2018 roku powinien pojawić się trzeci obiekt kosmiczny długości 700 metrów. Czy takie wydarzenie będzie miało miejsce? Zobaczymy.

 

4. Obiekt kosmiczny z 15/16 lutego 2018 roku wyliczony z niskiej aktywności słonecznej opisałem następującymi liczbami: - 72 st. C  + 267 st. C { Nr. 2. R.S. - 1,  + 70 }. Podobnych obiektów kosmicznych które odwiedzą nasz Układ Słoneczny jest 9. Myślę że obiekt kosmiczny - 1 + 70 należy do pewnej układanki z grupy planetoid od 70 do 79. 13 lutego 2018 roku wymienione ciało niebieskie przeleci bardzo blisko { Nr 2. R.S. - 1, + 70 } przed granicą światła i ciemności. Należy ono do 13 układu planetarnego. Wartość liczby + 70 wskazuje na wydarzenia z lat 70 p.n.e. oraz do 79 naszej ery. Zapisana wartość w liczbie w liczbie 70 pokrywa się z wydarzeniami z historii lat 70 naszej ery. W tamtym czasie doszło do zniszczenia wszystkich źródeł historycznych wskutek najazdu Rzymian na Jeruzalem. Co gorsza tamto wydarzenie doprowadziło do śmierci naocznych świadków z życia i nauczania Jezusa Chrystusa. Obecnie jest podobnie niszczy się wiarę katolicką wprowadzając Mahometanizm do Europy. Przyjmując emigrantów może się powtórzyć historia jaką mieliśmy podczas najazdu Rzymian na Jeruzalem. Wyliczona wartość liczby - 1 wskazuje wydarzenia na zachód od Opola czyli Niemcy. Liczba + 70 może informować o różnych wydarzeniach w zachodniej Polsce oraz Niemczech. Z liczby + 70 można odczytać popełnione przestępstwa w Niemczech przez Muzułmanów, które są systematycznie tuszowane przez Niemieckie władze. W połowie lutego wystąpią huraganowe wiatry połączone z trzęsieniami ziemi i będzie to dość nieprzyjemna porą roku w Polsce. Zwłaszcza 17/18 luty. Koniec lutego początek marca pociągnie za sobą kolejne trzęsienia ziemi nawet do 9 stopni w skali R. Dokładnie 28 lutego, zgodnie z moimi obliczeniami czyli początkiem marca za granicą światła i ciemności, stoi ciało niebieskie. Ciała niebieskie za granicą światła i ciemności ostrzegają przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Mamy tu zapisaną zmianę pogody. Wiadomo każda zmiana pogody ciągnie za sobą trzęsienia ziemi. Może tu wystąpić seria trzęsień ziemi od 6 do 9 stopni w Skali R. Wyliczone wartości liczbowe z aktywności przedstawiam na blogu: 27/28 luty 2018 rok: - 97 st. C    + 232 st. C  { + 2,  - 6 } lub { + 1,   - 9 }. Z wymienionych liczb można odczytać współrzędne geograficzne na zachód od Greenwich na 97 południku oraz 23 równoleżniku na północ od równika jak również na południe od równika. Lokalizacja Meksyk na południe Płyta Nazca, Ocean Spokojny. Czyżby powtórzyła się sytuacja trzęsień ziemi jaką wyliczyłem na 20/21 stycznia w Ameryce Środkowej. Taki obraz odczytałem z liczb aktywności słonecznej.

 

 

Czy lew napije się wody w Kłodzku we wrześniu 2018 roku?

 

Ciała niebieskie realizują plan założony przez człowieka. Wydarzenia grudniowe z 2016 roku zostaną zrealizowane zgodnie z zaplanowanymi wydarzeniami w polskim sejmie 16 grudnia po + 666 dniach od okupacji Sejmu. " OKUPACJA " zbiegła się to z wydarzeniami kosmicznymi 20 grudnia 2016 roku. Wyliczyłem na ten dzień liczby niesprzyjające człowiekowi. Trzy plusowe szóstki: + 666 st. C    0.   { 15,   0 }, lokalizują wydarzenia  na terytorium Polski na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Odwrócone szóstki przedstawiają trzy plusowe dziewiątki: { + 999 } = 3 x 9 = 27. Wartość liczby + 27 może wskazywać poziom wody po obfitych opadach we wrześniu 2018 roku w zlokalizowanym miejscu Dolny Śląsk. 27 metrów wystarczy aby lew napił się wody w Kłodzku we wrześniu. Mowa jest o intensywnych opadach deszczu za + 666 dni licząc od 20 grudnia 2016 roku. Z liczb aktywności słonecznej powinno spaść około + 666 cm wody na 1 metr kwadratowy. Taki obraz przedstawiają trzy szczególne liczby z aktywności słonecznej. W tym czasie bieguny plusowe z południa przeskoczą równik do europejskiej części naszego Kontynentu. Taki przypadek nie powinien mieć miejsca we wrześniu. Bieguny plusowe informują o dodatniej temperaturze równocześnie o intensywnych opadach. Taki obraz odczytałem z liczb aktywności słonecznej powiązany z wydarzeniami z grudnia 2016 roku. Okupant z 16 grudnia 2016 roku w polskim Sejmie otworzył puszkę pandory. Ciekaw jestem kto ją skonsumuje.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page