top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Czy przybysz z kosmosu obrał kierunek na Polskę w dniu 3 maja 2018 rok?
(poniedziałek, 19 lutego 2018)

 

Co intrygowało budowniczego piramidy Cheopsa że postanowił pierwszą część szybu o długości 193 cm skierować na Polskę. Wymienione liczby z 19/20 października 2017 roku: - 64 st. C    + 221 st. C   { R.S. + 1,  - 79 } kryją w sobie wiele tajemnic i nawiązują do różnych wydarzeń na świecie. Na ten dzień odkryłem szczególny obiekt kosmiczny: { R.S. + 1, - 79 }. Jedną z tajemnic po 193 dniach jest 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To wyjątkowe święto przypadnie na 3 maja 2018 roku. Nawiązując do budowy piramidy Cheopsa budowniczy zaznaczył w szybie Komory Królowej w linii prostej do załamania prosty odcinek w liczbie 193 cm. Dzieli się on na dwie różne długości: -114 oraz -79 cm co w sumie dało 193 cm. Dodając 193 dni do 19/20 października 2017 roku odczytam 3 maj 2018 rok, święto Konstytucji 3 Maja w Polsce. Na logikę przybysz z kosmosu może oznaczać najazd, nalot, przelot na Polskę z powietrza. Tak można wytłumaczyć logicznie przybycie ciała niebieskiego z 19/20 października 2017 roku w Polsce. Snuć można wiele teorii. Co ostatecznie się stanie ocenimy sami 3 maja 2018 roku. Na dzień dzisiejszy wiem że w liczbie -79 zapisany jest szczególny obiekt kosmiczny o długości 790 metrów: { R.S. + 1,  - 79 }. Szeroki prawdopodobnie w dwóch wymiarach od 79 do 97 metrów. Ciekawostka 97 metrów - 79 metrów = 18. Wymieniona wartość 18 ma zastosowanie w różnych wzorach. Nawet w masie Ziemi do Księżyca. Idąc dalej można odczytać 18-ty południk który zaznacza kamienice miejsce zamieszkania autora w Opolu. I to właśnie jemu należy się pierwszeństwo odkrycia przybysza z kosmosu. A nie jak to sobie przypisali obserwatorzy przez lunety na Hawajach. Zatem wymieniony obiekt kosmiczny budowniczy wpisał w część szybu Komory Królowej piramidy Cheopsa i uwiecznił w otworach Wielkiej Galerii piramidy w 19-tej numeracji tabeli Galerii. Po to by ostrzec ludzkość gdy nadejdzie czas. Ten czas już nastąpił i potwierdzi się to w dniu 3 maja 2018 roku. W tym wyodrębnił dwa ostatnie 55 oraz 56 które należą do Jezusa oraz Stwórcy Pana Boga. Aktywność słoneczna z 20 października 2017 roku po 193 dniach przedstawia nieciekawy obraz Polski. Drugą tajemnicę zapisano w liczbie + 221 może nawiązywać do wydarzenia w samej Warszawie w dniu 3 maja 2018 roku. Z ogólnej liczby aktywności słonecznej + 221 można odczytać intensywne opady deszczu do + 221 mm na jeden metr kwadratowy w Warszawie. Można do tego dopisać dwie ważne postacie na obchodach w dniu 3 maja 2018 roku. Informuje o tym występująca dwukrotnie wyliczona liczba 2 x 21 która wymienia Niemcy zachodnie czytając z prawej do lewej na 12 południku. W tym dniu dojdzie jeszcze do innego niecodziennego wydarzenia.

 

Otóż w artykule z 4 lutego 2018 roku nie dopisałem ważnego wydarzenia które było powiązane z rozszczelnieniem gazociągu w Murowanej Goślinie 26 stycznia 2018 roku. To wydarzenie jest ściśle powiązane z szybem Komory Królowej z piramidy Cheopsa. Czyżby budowniczy piramidy zaznaczył niewyjaśnione zagadki w szybie? A może daje do zrozumienia że wydarzy się coś ważniejszego od tego z 26 stycznia z Murowanej Goślinie. Pytanie czy gazociąg może być symbolicznym szybem? Tak więc do 20 listopada 2017 roku w którym to dniu odczytałem dwuczłonowy obiekt kosmiczny dodałem 66 dni to odczytałem właśnie 26 styczeń 2018 rok. To tyle co zapisano w szybie Komory Królowej. Budowniczy piramidy zapisał w kamieniu to niecodzienne wydarzenie dla potomnych. W dalszym ciągu drążę temat na dzień 3 maja 2018 roku. Na ten dzień budowniczy w szybie Komory Królowej zaznaczył w prostym odcinku wartość liczby 193 cm. Czy można poziomy szyb z Komory Królowej w przenośni porównać do chodników w Polskich kopalniach a może chodzi o gazociągi. Jeżeli tak, to jest zagrożone życie ludzkie w Polsce. A może budowniczy myślał o innym szybie w Polsce. W tym dniu dokładnie 3 maja 2018 roku na ukośnej czerwonej linii stanie ciało niebieskie o wartości + 4 które będzie miało wpływ na te wydarzenia. Być może chodzi o trzęsienie ziemi do 4.1 stopnia w skali R. Na dzień dzisiejszy trzeba wziąć pod uwagę różne przypadki nawet upadek ciała niebieskiego w dniu 3 maja 2018 roku w Polsce. Na dzień 2/3 maj wyliczyłem z aktywności słonecznej identyczne liczby jakie wyliczyłem 19/20 października 2017 roku. Kolejno od 1 maja przedstawiam liczby które mogą być powiązane w tymi wydarzeniami.

 

1. 1/2 maj 2018 rok: - 74 st.  C     + 206 st.  C     { - 4,     + 15 }  { 4 + 15 = 19-ty południk }

2. 2/3 maj 2018 rok: - 70 st.  C     + 221 st.  C     { + 1,    + 4 }

3. 3/4 maj 2018 rok: - 71 st.  C     + 225 st.  C     {    0,     - 8 }

 

W dniu 3 maja 2018 roku po północy wartość liczby 0 zamyka wydarzenia w Polsce na 19 południku który przecina Górny Śląsk. Czy budowniczemu piramidy chodziło o to by wskazać miejsce tragedii na 19-tym południku w Polsce?

 

Eksplozje wulkanu połączone z trzęsieniem ziemi

 

Już po 21 lutym 2018 roku można się spodziewać na świecie silnych trzęsień ziemi.  Szczególnym dniem jest 28 luty na 1 marzec 2018 rok. Wyliczyłem na ten dzień bardzo duże trzęsienie ziemi do 9 stopni a skali R. Na koniec  lutego wyliczyłem następujące liczby z aktywności słonecznej które informują o tym wydarzeniu:

 

1. 27/28 luty 2018 rok: - 97 st. C     + 232 st. C     { + 2,     - 6 }

2. 28/29 luty 2018 rok: - 99 st. C     + 226 st. C     { + 1,     - 9 }

3. 29/30 luty 2018 rok: - 100 st. C   + 217 st. C     { + 1,   - 17 }

 

28 luty oraz 1 marzec 2018 rok informuje o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R. Z powyższej liczby o wartości + 1  - 17 można odczytać zlokalizowane miejsce w Europie, Islandia oraz wulkany na Wyspach Kanaryjskich. Śpią tam chwilowo groźne wulkany które co kilka set lub kilka tysięcy lat się budzą. Można się zatem spodziewać eksplozji wulkanów końcem lutego lub 1 marca 2018 roku. Wartość liczby - 17 przecina dokładnie 17-ty południk w pierwszej strefie czasowej na zachód od Greenwich oraz na północ od równika. Eksplozja wulkanu na Islandii lub na wyspach Kanaryjskich do 9 stopni w skali R może wywołać tsunami na Oceanie Atlantyckim końcem lutego lub 1 marca 2018 roku. Wydarzenie może mieć miejsce kilka dni wcześniej. Dalej dodając z lewej do prawej odczytam: 1 + 17 = 18 równoleżnik oraz 72 południk na zachód od Greenwich. Z wymienionych liczb można zlokalizować kilka wydarzeń z trzęsieniem ziemi między innymi w Ameryce Środkowej oraz Chile. Z tej liczby można odczytać współrzędne geograficzne na północ od równika Haiti. Natomiast na południe południowe Peru oraz północne Chile. Tam także można się spodziewać trzęsień ziemi. Zwracam również uwagę że wymienione trzęsienie ziemi do 9 stopni w Skali R może mieć miejsce w innym rejonie świata. Podobne zdarzenie miało miejsce 23 stycznia 2018 roku kiedy doszło do trzęsienia ziemi na Alasce do 7.9 stopnia w Skali R. Obliczenia wskazały Amerykę Środkową. 1938 lat temu doszło do wielkiej katastrofy w środkowych Włoszech. Obecnie może być podobnie. Silne trzęsienia ziemi połączone z eksplozją wulkanu przyniosą ogromne straty. Wymieniona liczba z aktywności słonecznej + 232 potwierdza to wydarzenie. Oto liczby wyliczone z aktywności słonecznej na 24 marzec 2018 rok które informują o innym zdarzeniu. Jest to drugi przypadek trzęsienia ziemi 24 marca 2018 roku. Na ten dzień wyliczyłem następujące liczby które informują o tym wydarzeniu:

 

1. 23/24 marzec 2018 rok: - 77 st. C     + 232 st. C     { + 4,   + 7 }

2. 24/25 marzec 2018 rok: - 81 st. C     + 239 st. C     { + 1,   - 9 }

3. 25/26 marzec 2018 rok: - 82 st. C     + 230 st. C     { + 1,   + 23 }

 

Z wymienionych liczb na dzień 24 na 25 marca można odczytać trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R. Wymieniona wartość liczby + 232 potwierdza to zdarzenie. Natomiast z wartości liczby { + 1,  + 23 } można odczytać, czytając z lewej do prawej, 33 równoleżnik. Natomiast z lewej do prawej 32 + 1 = 33 południk. Z wymienionych liczb można odczytać współrzędne geograficzne Bliskiego Wschodu. Być może chodzi o wojnę w tym rejonie świata. Wartość liczby 9 może informować o użyciu bomby atomowej. W tym przypadku zatrzęsło by ziemią do 9 stopni w skali R. Wartość liczby 81 oraz 9 może informować również o wydarzeniach na wschód od Greenwich np. Japonia oraz Ameryka Środkowa. To są moje domysły, a rzeczywistość może być całkiem inna.

 

Kolejne trzęsienie ziemi w Polsce 17/18 marzec 2018 rok. Oto liczby które informują o tym wydarzeniu:

 

1. 16/17 marzec 2018 rok: - 65 st. C    + 324 st. C  {    0,   - 1 }

2. 17/18 marzec 2018 rok: - 65 st. C    + 323 st. C  { + 1,  - 14 }

 

W tych liczbach - 1 oraz + 1 zawarta jest ostrzeżenie przed trzęsieniem ziemi w Polsce. Wartość liczby wyliczona z aktywności + 323 potwierdza to wydarzenie. Z wymienionych liczb można odczytać trzęsienie ziemi we Włoszech. Trzeci przypadek trzęsienia ziemi do 9 stopni w Skali R może ponownie odwiedzić Europę. Wulkanów w Europie mamy wiele, gdyby jeden lub dwa eksplodowały z siłą do 9 stopni w Skali R to szkody byłyby nie do oszacowania. A na lato w Polsce nie ma na co liczyć. Liczby z aktywności słonecznej 15/16 luty 2018 rok { - 1,  + 70 } informowały o niecodziennym wydarzeniu. Otóż kilka dni prędzej bo już 11 lutego 2018 roku rozbił się samolot pasażerski z 71 osobami na pokładzie pod Moskwą. To tyle co zapisałem w liczbach wyliczonych z aktywności słonecznej { 1 + 70 = 71 }.

 

9/10 marzec 2018 rok z aktywności słonecznej wyliczyłem szczególne liczby: + 38 oraz - 67, które mogą informować o kolejnym trzęsieniu ziemi na 38 równoleżniku oraz 67 południku lokalizacja północny Afganistan.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page