top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Ciała niebieskie realizują Plan Boży. Paruzja - Drugie Narodzenie Jezusa 24/25 XII 2017 r.
(środa, 15 listopada 2017)

 

Ja Suski Ryszard, Józef, Jan urodzony 6 stycznia 1956 roku w święto Trzech Króli oświadczam że opisane zdarzenia powiązane są z mitologią oraz prawdziwymi wydarzeniami ziemskimi oraz kosmicznymi wyliczonymi na 2017 rok. W tym tekście mitologia przeplata się z rzeczywistością w 2017 roku. Błogosławiona Jesteś Mario i Błogosławione Dziecię w Twoim Łonie w 8 miesiącu ciąży. Ten co niebawem przyjdzie na świat będzie Wielki. Zjednoczy wszystkie narody według wiary: katolików, muzułmanów, prawosławie. A jego wiara będzie bliska każdemu. A głównym wyznawcą wiary katolickiej będzie Polska. Dlaczego bo tylko w Polsce jest kultywowana wiara katolicka i tak pozostanie. Tak zapisano w ostatniej 28 numeracji Tabeli Galerii piramidy Cheopsa. R.S.83,12171       56  0  28. W tej szczególnej liczbie wymieniono terytorium Polski 8 mil  { 312 } tys. 171 km kwadratowych oraz szczególną liczbę 56 na 19-tym południku. A tylko takie państwo na świecie posiada wymienioną powierzchnię w tys kilometrach kwadratowych gdzie przebiega 19-ty południk. Tak zapisano w piramidzie Cheopsa Wielkiej Galerii dziesiątki tys lat temu. I tak pozostanie na wieki. Jak podają liczby Polska będzie przewodziła tym wyzwaniom na terytorium Trójmorza jakie ma powstać w Europie środkowej. W tych liczbach zapisano " złoty wiek " dla Polski.  W ostatniej numeracji tabeli Galerii wymieniono dominującą liczbę  " 56 " przypisaną dla jednego Stwórcy Pana Boga który będzie panował i reprezentował ziemski lud. Dla dwóch papieży w czasach ostatecznych zapisano dwie wyjątkowe liczby 56,56. Źródło podano 23 marca 2013 17:22. " Po raz pierwszy od 600 lat spotkali się dwaj papieże " Jesteśmy Braćmi ". Benedykt XVI  Papież Franciszek { dwa w jednym }. Wygląda na to że wymienieni papieże będą świadkami Narodzin Jezusa które realizuje się na naszych oczach. Tak zapisano w 19-tej numeracji tabeli Galerii piramidy Cheopsa: R.S.56,5691      38  0  19   9. Czy oni o tym wiedzą? Wymienione wyjątkowe liczby 56,56 dotyczą dwóch ziemskich Bogów w obecnych czasach w 2017 roku: Katolików oraz Muzułmanów w sercu Europy. Jak podaje tabela dla następnego przywódcy Kościoła przypisano tylko jedną wartość liczby 56. Wygląda na to że po śmierci jednego lub dwóch z wymienionych papieży wszystko się zmieni. Od objawień Fatimskich  z 1917 roku minęło dokładnie 100 lat okrągła data. Na dzień dzisiejszy rozszyfrowałem przepowiednię Fatimską w której  jest mowa o ponownym przyjściu Króla Niebios po 100 latach od objawień. Czy ktoś rozważał trzecią tajemnicę przepowiedni, myślę że nie. Zapisano tam między innymi takie zdanie. Cyt:" Został zabity przez grupę żołnierzy którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami  z łuku i w ten sam sposób zginęli inni biskupi ". To przesłanie może być kierowane do papieża lub  Jezusa. Na obecną chwilę nikt z trzeciej przepowiedni Fatimskiej nie brał pod uwagę ponownego przyjścia Jezusa. Wszyscy wizjonerzy nawiązują do zdarzeń ziemskich nikt nie wspomina o ponownym Narodzeniu Jezusa Króla w 2017 roku. Na dzień dzisiejszy nikt nie potrafił określić kiedy się Narodzi przyszły zbawca ludu ziemskiego Jezus. Ja w mojej książce zaznaczyłem że w czasach ostatecznych Pan Bóg będzie chodził po ziemi. Pan Bóg jest przenośnią, chodzi o Jezusa Syna Bożego. Książka była wydana na czasy ostateczne końcem roku 2012. Książka unikat w skali światowej. Zgromadzony materiał w tym tekście przedstawia poczęcie 24/25 marca 2017 roku do Narodzin Jezusa 24/25 grudzień 2017 rok. Wszystko musi się odbyć w takich samych okolicznościach Narodzenie 24 na 25 grudzień 2017 rok. Gdyby było inaczej nie byłoby to zgodne z poprzednim Narodzeniem Mesjasza. Dla przypomnienia wszystko zaczęło się 24/25  marcu 2017 roku. Wykres na którym bazuję przedstawia mitologię Grecką oraz okres ciąży od poczęcia do Narodzin ponownego przyjścia Jezusa na świat jak nam obiecał. Kosmiczne wydarzenia z 2017 roku podporządkowały się jednemu, Narodzinom Jezusa. Cały świat opiera się na liczbach oraz całe nasze ziemskie życie. Przesłanie z trzeciej części przepowiedni Fatimskiej jest kierowane do Jezusa. " Uwaga aktywność słoneczna przedstawia miejsce Narodzin Jezusa". Ze względów bezpieczeństwa Syna Bożego Jezusa nie mogę ujawnić lokalizacji Narodzin. Chyba że  ktoś na własną rękę spróbuje rozwiązać kosmiczną tajemnicę. Jak podaje wykres oraz mitologia na życie Jezusa czyhają zabójcy. Ludzi obłąkanych w obecnych czasach jest bardzo dużo. Przykładem mogą być Mahometanie, gdyż oni nigdy nie zaakceptują Króla Niebios. Mają oni podobny charakter z czasów Heroda. Podobnie było w czasach Narodzin Jezusa gdy Herod dowiedział się o nowym Królu wydał rozkaz wymordowania wszystkich chłopców do dwóch lat od ich narodzin. Wszystkie zdarzenia w tym tekście opisane nawiązują do Syna Bożego Jezusa który jest cieleśnie człowiekiem urodzonym na Ziemi lecz przychodzi do nas nie z tego świata w 2017 roku. Oto liczby które przedstawiają co następuje. Wszystko zaczyna się od poczęcia 24 marca 2017 roku na linii Słońca 0. Wyliczyłem na te dni następujące wartości liczbowe.

 

1. 22/23 marzec 2017 rok: +  459 st. C     - 22 st. C    { + 4,      0 }.

2. 23/24 marzec 2017 rok: +  463 st. C    - 22 st. C    { + 1,   - 1 }.

3. 24/25 marzec 2017 rok: +  464 st. C    - 21 st. C   { + 14,    0}.

4. 25/26 marzec 2017 rok: + 478 st. C     - 21 st. C   { + 2,    - 3 }.

5. 26/27 marzec 2017 rok: + 480 st. C     - 18 st. C   { 0 }.

 

Podane liczby z aktywności słonecznej mają szczególne znaczenie w 2017 roku. Przedstawiają one następujące wydarzenia; Zmienne znaki przy wartościach liczbowych + 1 oraz - 1 to dwójka ludzi o przeciwnej płci kochających się którego owocem jest " poczęcie nowego człowieka ". W dalszej kolejności w liczbie 14 odczytałem literkę M jak Maria. Najważniejsze w tym zestawieniu liczb jest poczęcie młodej istoty w łonie Marii. Na wykresie to wydarzenie zapisano w samym centrum naszej Gwiazdy zero w dniu 24 na 25 marca 2017 roku. Maria ponownie nada imię Nowo Narodzonemu Jezus zgodnie z 12 miesiącem kalendarza oraz 12 literą alfabetu łacińskiego Lesus. Jezus musi przyjść na świat na przełomie 24 a 25 grudnia 2017 roku jak zapisano w tabeli Galerii tylko w innym miejscu o godzinie 23:31. W tym zestawieniu liczb nawiązano do dwóch wydarzeń Narodzenia oraz mitologi Greckiej. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem z odczytanych liczb to mitologia. W liczbach zapisano braci Ozyrysa oraz Seta o odmiennych poglądach dobra i zła. Historii Ozyrysa i Seta nie będę opisywał w całości przedstawię tylko kilka faktów, które nawiązują do tych samych liczb podanych z aktywności słonecznej na 24/25 marzec 2017 roku. Ozyrys w tych liczbach jest światłością natomiast Set ciemnością. Czyli mamy porównanie dobra i zła. Ja przedstawię wydarzenia oparte na wyliczonych liczbach z aktywności słonecznej. Przypuśćmy że dla dobrego Ozyrysa przypisano wartość liczby + 1, natomiast dla złego Seta wartość liczby minus -1. Set zabija Ozyrysa i ćwiartuje jego ciało na + 14 części i rozrzuca na wszystkie strony świata. Wartość liczby + 14 przedstawia owe wydarzenie na przełomie 24 a 25 marca 2017 roku. Jest w tym coś jeszcze charakterystycznego. Z mitologi Greckiej, zazdrość w tym przypadku to osoba sprzeciwiająca się dobru w rzeczywistości związkowi. Taki obraz ziemskich wydarzeń można odczytać w czasach teraźniejszych od poczęcia połączony z mitologią. Jest w tym jeszcze coś bardzo ważnego a zarazem Kosmicznego. Wydarzenie które miało miejsce 25 marca 2017 roku jest prawdziwe i potwierdza to źródło: cyt: " Niebo w czwartym tygodniu marca 2017 roku ". Otóż Wenus + 2 przeszła przed naszą Gwiazdą 0  a - 3 Ziemią. Taki układ planet powstał 25 marca 2017 roku. Przejście Wenus przed naszą Gwiazdą a Ziemią to niecodzienne zjawisko w niebiosach. Jest powiązane z ponownym Narodzeniem Jezusa. I to są fakty kosmiczne których nikt nie może podważyć. Planety naszego Układu Słonecznego z naszą Gwiazdą zbiegły się w tym samym czasie z poczęciem Syna Bożego. 7 lat wcześniej 54 gwiazdy naszej Galaktyki składały pokłon przyszłemu władcy, Jezusowi, ustawiając się systematycznie na linii Słońca od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. Wiadomo że w kosmosie odbywa się wszystko prędzej  niż na Ziemi. Wydarzenia Kosmiczne i aktywność słoneczna zapisana w liczbach potwierdza przyjście Króla Niebios od poczęcia 24/25 marca 2017 rok. W tym szczególnym roku mamy do czynienia z ciałami niebieskimi o dwuczłonowym znaczeniu. " Niby dwa a jedno ". Można to wydarzenie porównać do dwukrotnego występu tego samego aktora na jednej scenie w innym miejscu i w innym czasie. Dwa w jednym. Odnosi się to także do Jezusa, który ponownie odwiedzi naszą Ziemię, tak jak obiecał. Zaliczam do nich ciała niebieskie które potwierdzają to niezwykłe wydarzenie:

 

1. Pierwsze dwa ciała niebieskie pod jednym " szyldem " 18/19 maj 2017 rok. W tych liczbach odczytałem dwuczłonowe ciało niebieskie które po zsumowaniu dało mi liczbę + 127 czyli 13 numerację z tabeli Galerii która informuje o ponownym przyjściu Jezusa - Paruzji. Coś z Biblii: Jezus miał przy sobie 12 apostołów natomiast on sam był tą 13 postacią, urodzony w 12 miesiącu. W ten oto sposób porównuję gwiazdę " Nibiru " z 13 numeracji do Jezusa z 12 apostołami. 12 numeracja Tabeli Galerii przedstawia 24 grudzień oraz narodzenie Jezusa które szeroko opisałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". { - 47, + 4,   + - 81, + 7 } =  47 + 81 = + 127. Jezus nie ma nic wspólnego z katastrofami ziemskimi, są to całkiem odrębne wydarzenia na Ziemi. Natomiast Gwiazda " Nibiru " ostrzega przed mającymi nastąpić katastrofami na Ziemi. Wartość liczby + 127 ma wpisaną 13 numerację z tabeli Galerii " Nibiru ". Można już  teoretycznie zaznaczyć że zbliża się koniec świata. Nowy zacznie się od 25 grudnia 2017 roku po Narodzeniu Jezusa. Jeżeli zmiany odbywają się średnio co 1938 lat + 79 = 2017. Można już określić następne podobne zdarzenie na 3955 rok.

 

2. Zaznaczam bardzo duży spadek aktywności słonecznej 20 czerwca 2017 rok o - 114 jednostek wskazuje część szybu z Komory Królowej.

 

3. 10/11 sierpień 2017 rok. - 94 oraz + 94 = 0. { - 11,  + 11 = 0 }. nawałnice Polska.

 

a. - 94 = 9 + 4 = - 13. { 9 x 4 = - 36 } tj. 13 numeracja z tabeli Galerii przedstawia minusowego " Nibiru ".

 

b. + 94 = 9 + 4 = + 13. { 9 x 4 = + 36 } tj. 13 numeracja z tabeli Galerii przedstawia plusowego " Nibiru ". Mamy tu ponowne porównanie dobra i zła z 13 numeracji.

 

4. " Nibiru " w liczbie + 127 dwukrotnie daje o sobie znać 29 sierpnia oraz 4 września 2017 roku. Dwa dni później na Słońcu rejestruje potężne eksplozje 6 września oraz 10 września. Różnica pięciu dni.

 

5. 20 wrzesień 2017 rok z aktywności słonecznej wyliczam wartość - 57. Dzień później od 21 do 25 września nasza Gwiazda kreśli wijącego węża poniżej linii Słońca, który ostatecznie kończy swój bieg w samym centrum naszej Gwiazdy 26 września 2017 roku. Wąż w tym przypadku może być złem który zostaje pokonane przez Stwórcę Pana Boga. To miejsce wijącego węża na sylwetce kobiety określę poniżej linea negra na brzuchu. Dzieciaki w szkole takie szlaczki rysowały w zeszycie. Tak to wygląda na wykresie. Wijący wąż na wykresie porównam do sinusoidy równoramiennej o czym wcześniej wspominałem. Pierwsze bóle w tym niezwykłym przypadku niewiasta, zwałem ją Maria, odczuwa po 6-tym miesiącu ciąży we wrześniu 2017 roku. Jednocześnie w tym samym czasie naukowcy odkryli fale grawitacyjne. Spowodowane zderzeniem dwóch ciał niebieskich. Co ciekawe sinusoida jak ja to określiłem czy fale grawitacyjne są ściśle powiązane z bólami Niewiasty w 6-tym miesiącu ciąży. W ten oto sposób odczytałem pierwsze ruchy młodego Jezusa. Wszystkie wydarzenia tego roku zapiałem i odczytałem poniżej linii Słońca: czyli poniżej linea negra w zlokalizowanym  miejscu u kobiety. Podobną sinusoidę odczytałem na wykresie w krótkim odstępie czasu od 2 do 4 października 2017 roku.

 

6. 19/20 październik aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:

- 64 st. C    + 221 st. C  { + 1,  - 79 }.

Z mitologi eksplozja Wezuwiusza w 79 roku naszej ery wspomina o ofiarach. Czy 2017 rok będzie podobny? Spadek aktywności słonecznej z 20 czerwca 114 + 79 rok naszej ery daje początkową długość + 193 dni z Komory Królowej. 20 październik + 193 dni = 3 maj 2018 rok. Święto Konstytucji Trzeciego Maja, w Polsce w 100-tu lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. To niezwykłe wydarzenie odczytałem z danych Komory Królowej oraz wyliczonych liczb aktywności słonecznej.

 

7. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C    + 197 st. C    { + 1,   - 32 }.

 

8. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C    + 165 st. C    { + 1,   - 47 }. Suma minusowych liczb w nawiasie przedstawia dwuczłonowe ciało niebieskie. " Niby dwa a jedno ". To wydarzenie będziemy mieli dokładnie w dniu drugich Narodzin Jezusa. Niby dwa a jeden.

 

9. 21 grudzień 2017 rok. Wyliczyłem na te dni następujące wartości liczbowe:

- 77 st. C    + 127 st. C     { + 3,    + 9 }.

Gwiazda " Nibiru + 127 " po raz kolejny daje o sobie znać. Może mieć bardzo duży wpływ na eksplozję na Słońcu 21 na 22 grudnia 2017 rok. Trzy dni późnej bardzo mocno zatrzęsie ziemią. Informując  jednocześnie o narodzinach Jezusa. Taki obraz wydarzeń można odczytać z wyliczonych liczb aktywności słonecznej na 21 grudzień.

 

10. Ciało niebieskie o wartości liczbowej + 4 przeleci przed granicą światła i ciemności 24 na 25 grudnia 2017 rok. Być może będzie to Gwiazda która poinformuje o ponownym Narodzeniu Jezusa. Suma liczb od 22 do 26 grudnia daje liczbę + 36. Ta wartość liczby + 36 jest kilkakrotnie wymieniana w tych obliczeniach. Wymienione ciała niebieskie są powiązanie z narodzinami Jezusa informuje o tym niezwykłym wydarzeniu wartość liczby + 127 " Nibiru " z 13 numeracji tabeli Galerii. Jeżeli chodzi o wymienioną liczbę 36 może kierować na 2036 rok. Może ta data przedstawia coś niepokojącego na 2036 rok. Wiem jedno, w końcowej liczbie odczytałem datę urodzenia papieża Franciszka 17 grudzień 1936 rok. { 17 + 19 = 36 }. Być może chodzi o życie papieża Franciszka. Rok wcześniej mieliśmy trzy złowrogie szóstki { + 666 }. Na koniec dodam, że ciało niebieskie z 4 listopada 2017 roku przeleciało w bliskiej odległości od naszej Ziemi zgodnie  z obliczeniami. 7 grudnia 2017 rok szczególny dzień ciało niebieskie przecina linię słońca i wpada do wody lub oceanu tworząc literkę V. Tak to wygląda na wykresie. Podobne wydarzenia będziemy mieli z 12 na 13 grudnia oraz 18 grudnia 2017 roku z innym ułożeniem litery V.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page