top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Potwierdzone trzęsienie ziemi
(niedziela, 04 lutego 2018)

 

" Niewielki wstrząs sejsmiczny miał wpływ na rozszczelnienie gazociągu w Murowanej Goślinie Wielkopolska "

 

Trzęsienia ziemi które miały miejsce na przełomie 20/21 stycznia 2018 rok zapoczątkowały serię trzęsień ziemi po obu stronach równika na zachód od Greenwich Ameryka. Pierwsze trzęsienie ziemi zarejestrowano już 19 stycznia 2018 roku:

 

1. M 6,3 - ZATOKA KALIFORNIA - 2018 - 01 - 19   16:17:45 UTC

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=642173

 

W czwartek 11 stycznia 2018 roku na moim blogu wymieniłem trzęsienie ziemi jakie powinno mieć miejsce na 20/21 styczeń 2018 rok. Cyt. " Współrzędne geograficzne wskazują Amerykę Środkową na 71 południku oraz 18-tym równoleżniku. Na południe od równika północne Chile oraz południowe Peru. Teoretycznie w tych miejscach można się spodziewać trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R ". Takie wydarzenie miało miejsce o mniejszej sile tuż po północy 21 stycznia 2018 roku Chile.

 

2. M 6,3 - TARAPAKA, CHILE - 2018 - 01 - 21    01:06:40  UTC

Lokalizacja: 18,90 S;  69,61 W

Czasu lokalnego: 22:06:40,6   2018-01-20

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=642477

 

Aktywność słoneczna informuje tylko o jednym trzęsieniu ziemi, nie serią jak to było na przełomie od 19 do 23 stycznia 2018 roku. W tym czasie trzeba się spodziewać serii trzęsień ziemi.

 

Zgodnie z obliczeniami spóźnione trzęsienie ziemi w innym miejscu zarejestrowano na Alasce do 8 stopni w Skali R.

 

3. M 7.9 - ZATOKA ALASKA - 2018 - 01 - 23   09:31:44  UTC

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=642932

 

Na koniec niewielki wstrząs sejsmiczny na 26 styczeń 2018 w Polsce rok został wyliczony z aktywności słonecznej. Oto wyliczone liczby z tego dnia 25/26 stycznia 2018 roku wskazują terytorium Wielkopolski na północ od Poznania: - 94 st. C    + 207 st. C  { + 2,   + 15 }. Liczby w nawiasie lokalizują Murowaną Goślinie. Podobne wydarzenie miało miejsce 14 listopada 2013 roku w Jankowie Przygodzkim. W tamtym czasie rozerwało gazociąg w wyniku nieprawidłowego prowadzenia prac ziemnych. Dwa przypadki w Polsce w różnych odstępach czasu. Aktywność słoneczna zarejestrowała wymienione wydarzenia. Przypadek z Murowanej Gośliny w Wielkopolsce nie był przypadkowy. Niewielki wstrząs sejsmiczny trafił na słaby punkt  gazociągu i mógł mieć wpływ na rozszczelnienie gazociągu wysokiego ciśnienia 26 stycznia 2018 roku. Wymienione liczby w nawiasie { + 2,  + 15 } dodane z prawej do lewej lokalizują miejsce eksplozji gazociągu. Sumując liczby z prawej do lewej odczytam 51 + 2 = 53 równoleżnik przecinany przez 17-ty południk. { 15 + 2 = 17 }. Sumując współrzędne geograficzne z wyliczonych liczb wskazują na 53 równoleżnik przecinający Murowaną Goślinę na 17 południku - Wielkopolska, miejsce eksplozji gazociągu. Miejmy nadzieję że nie powtórzy się sytuacja jaka miała miejsce w Wielkopolsce 26 stycznia 2018 roku. Ciekawe spostrzeżenia autora i porównanie dwóch różnych wydarzeń w odstępie czasu. Nasuwa się wniosek, iż nasza Gwiazda rejestruje wszystkie wydarzenia na Ziemi. Podobnych przypadków w tym roku może być więcej. Z obliczeń wynika, że w połowie marca z 16/17 2018 roku ponownie zatrzęsie ziemią w Polsce. Z liczb można odczytać trzęsienie ziemi we Włoszech na 16 południku oraz 43 równoleżniku. Lokalizacja środkowe Włochy.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page