top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Druga katastrofa lotnicza tego roku - Afryka środkowa..
(środa, 20 marca 2019)

11-ty sierpień 2019 rok godzina: 9:30.

Naszą planetą Ziemię dzielimy na dwie części na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Podobnie nasz ziemski równik dzieli naszą planetę na dwie części od równika, na { północ } oraz na { południe }. Celowo zaznaczyłem dwa bieguny w nawiasie północny oraz południowy to one odegrają główną rolę w tym tekście. W szybach Komory Królowej budowniczy podzielił Ziemię na dwa bieguny północny oraz południowy. Podobny podział przedstawił w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Podzielił Galerię na dwie części świata, prawą oraz lewą, jak w odbiciu lustrzanym. Zaznaczył tam równo po 27 otworów z każdej strony w sumie 54 oraz dwa zbliżone do siebie, co w sumie daje nam 56 otworów. Książka " Bitwa z Gwiazdami " Ryszard Suski wydana w 2012 roku przedstawia na stronie 22 podział układów planetarnych dwa razy po 27 z każdej strony oraz dwa zbliżone do siebie, co w sumie daje 56 otworów. W trzeciej części tej numeracji w kolejności od dołu do góry przedstawiłem takie oto liczby 19 0 37 - 9 oraz 38 0 19 - 9. Przedstawiają one 19-tą numerację z lewej oraz prawej strony Tabeli Galerii i odnoszą się do wydarzeń w czasach teraźniejszych na 2019 roku. W szybach Komory Królowej budowniczy w załamanych kątach wyszczególnił dwie decydujące liczby zapisane w stopniach: 37 stopni 28' oraz 38 stopni 28 '. Odnoszą się one do wydarzeń na { północ } oraz na { południe } od równika. Wymienione kąty z załamania 37 oraz 38 wpisane są w 19-tą numerację jak podałem wyżej. Ten opis znajdziemy również w: źródło: Piramida Cheopsa - Wikipedia, wolna encyklopedia. Zacytuje fragment tekstu o których to kątach oraz podziale jest mowa - cyt: " w południowej i północnej ścianie Komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do ślepych kanałów, { za którym nic nie ma }. Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm, po czym załamamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28' ". Wymieniony cytat odnosi się do wydarzeń na północ od równika 10 marca 2019 roku. Poziomy odcinek długości 193 cm w szybie Komory Królowej odnosi się do długości odcinka równika od zera na wschód do 19 południka. Za 19-tym południkiem załamuje się pod kątem 37 stopni 28' w górę. Ten odcinek drogi ma długość 56 mm wskazując miejsce katastrofy samolotu Bening Max-8 z 10 marca 2019 roku. Wartość liczby 193 cm odnosi się do dwóch planetoid { R.S. + 1, -79 } oraz { R.S. -114, + 4 Opole }. Począwszy od 20/21 czerwca 2017 roku do 19/20 października 2017 rok. W tym czasie odkryłem dwie planetoidy o różnych rozmiarach: { R.S. + 1, -790 metrów } oraz: { R.S. -1140 metrów + 4 Opole } co daje nam w sumie 1930 metrów długości. Podobną wartość bez zera + 193 cm budowniczy zaznaczył w pierwszej części szybu Komory Królowej do załamania. Wartość liczby { R.S. + 1, - 79 } ma zastosowanie w wydarzeniach ziemskich, informuje o trzęsieniach ziemi w Polsce. Szyb z Komory Królowej po załamaniu za 19-tym południkiem prowadzi w górę do Katedry Matki Bożej z Syjonu. Pierwsza liczba 56 z tej numeracji wskazuje na odcinek drogi za załamaniem w linii prostej do Katedry. To wydarzenie zaznaczono w 19-tej numeracji: R.S.56.1937  19 0 37  9. Te liczby kierują na miejsce gdzie prawdopodobnie ma znajdować się Arka Przymierza. Niestety pomieszczenie za szybem gługości 66 metrów z Komory Królowej jest puste. Oznacza to że Arki Przymierza w Etiopii nie ma. Oczywiście jest tam Katedra Matki Bożej z Syjonu w Aksum. Obecnie tego miejsca pilnuje mnich który oczywiście ma 56 lat. Sygerowanie że Arka Przymierza jest w Etiopii może być zmyłą dla prawdziwego ukrytego miejsca artefaktu. W tej części tekstu Arką może być " Przymierze " jakie Pan Bóg zawarł z Mojżeszem. Myślę że prawdziwy artefakt Arki Przymierza jest gdzie indziej. Wielka Galeria przedstawia z lewej strony 19-tą numerację.

1. R.S.56.1937     19  0  37*      9. Co tak naprawdę przedstawiają wyliczone liczby z Wielkiej Galerii? Otóż cała numeracja przedstawia numer układu planetarnego równoległego do prawej strony. Wartość liczby 37 odnosi się do załamanego kąta w górę o 37 stopni w szybie Komory Królowej. Liczba 37* z gwiazdką ma szczególne znaczenie. Sumując obie liczby 3 + 7 = 10 przedstawi nam dzień miesiąca 10 marca 2019 roku oraz 10-ty równoleżnik. Wartość liczby 19 wskazuje nam rok 2019. Z tych liczb odczytałem już dzień katastrofy samolotu Bening Max-8 z 10 marca 2019 roku. Natomiast wartość liczby 37 wskazuje nam 37 południk, który zaznacza wymienioną katedrę. Wymienione liczby wskazują na współrzędne geograficzne lokalizujące miejsce startu samolotu Max-8 10 marca oraz miejsce katastrofy. Wartość liczby 73 czytana z prawej do lewej wskazuje teoretyczną godzinę 7:30 do której trzeba dodać jeszcze jedną godzinę do czasu lokalnego. Więc będzie godzina 8:30. W dalszej kolejności wartość liczby 1937 informuje o pasażerach w tym samolocie. Wykluczając wartość liczby 9 to odczytam przybliżoną listę pasażerów w tym samolocie 137. Informowałem o tym na blogu 25 stycznia 2019 roku. Brakuje nam 20 osób do pełnej listy pasażerów w Beningu Max-8. Sumując po kolei wymienioną liczbę 1937 { 1 + 9 + 3 + 7 = 20 } to otrzymam brakujące ogniwo 20-tu pasażerów z Maxa-8. Dodając do brakujących 137 pasażerów z tego samolotu  brakujących 20 pasażerów, to otrzymam komplet pasażrów w tym samolocie na dzień 10 marca 2019 rok w liczbie 157. Tyle zginęło w katastrofie lotniczej w dniu 10 marca 2019 roku w Etiopii.

19-ta równoległa numeracja z prawej strony do lewej przedstawia następujące liczby wyliczone z Wielkiej Galerii str. 22  książka " Bitwa z Gwiazdami ".

2. R.S. 56.5691     19  0  38     9. Co tak naprawdę przedstawiają wyliczone liczby z prawej strony Wielkiej Galerii. W tych liczbach zapisano wydarzenia na południe od równika po 151 dniach od 10 marca do 11 sierpnia 2019 roku. Długość odcina od zera Greenwich do 20-tego południka na wschód trzeba wyliczyć z przedstawionej numeracji 56.5691. Sumując kolejno parne liczby z tej numeracji z lewej do prawej to otrzymam 20-ty południk { 56 + 56 + 91 = 203 }. Wartość liczby 203 to nic innego jak pewien odcinek na równiku który załamamuje się w dół za 20-tym południkiem pod katem 38 stopni 28 ' na południe od równika. Ten odcinek za załamaniem w linii prostej wynosi 56 mm. Teoretycznie mógłbym powiedzieć że Arka Przymierza znajduje się na południe od równika. Wyszczególnione w tej numeracji dwie liczby 56 x 56 mogące kierować nas na prawdziwy kurs do artefaku. Zlokalizowane współrzędne 11 równoleżnika oraz 38 południka mogą kierować na prawdziwy kurs. W pierwszej części Pan Bóg zawarł Przymierze z Mojżeszem. W drugiej części Pan Bóg podarował Mojżeszowi Arkę Przymierza. O tym informują wymienione liczby: 56.5691. Pierwsza liczba 56 może informować o Przymierzu. Natomiast druga liczba 56 może informować o artefakcie. Dwie liczby 56 x 56 mogą potwierdzać to wydarzenie. Dodam że w tych liczbach zapisano życie dwóch papieży w obecnych czasach w Watykanie: Benedykta XVI oraz Franciszka. Dodam do tego że w tych liczbach zapisano moją datę urodzenia 6 styczeń 1956. I tego nikt nie może podważyć. Co przedstawiają poszczególne liczby? Drugi fragment cytatu odnosi się do wydarzeń pod równikiem. Cyt: " południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm po linii prostej równika na wschód od Greenwich, po czym załamuje się na równiku w dół pod kątem 38 stopni 28' ". Wymieniona wartość liczby 38 odnosi się do daty 11 sierpnia 2019 roku. { 3 + 8 = 11 }. Czytaj z lewej do prawej. W tym przypadku wyliczona wartość liczby 11 odnosi się do 11 równoleżnika pod równikiem oraz dnia 11 dnia sierpnia 2019 roku. Natomiast wartość liczby 38 odnosi się do 38 południka. Z tych współrzędnych geograficznych 11 równoleżnika oraz 38 południka zlokalizowałem trzy lotniska w Mozambiku oraz cztery w Tanzani. Dodam do tego jeszcze że Komnata Królowej na zaznaczonym terytorium może wskazywać na nowe pole magnetyczne Ziemi. Potwierdziła to wyliczona liczba z aktywności słonecznej 64.

1. Mocimboa da Praia.
Współrzędne geograficzne dla tego lotniska 11-ty równoleżnik przecina 40-ty południk.
2. Palma.
Współrzędne dla tego lotniska 11-ty równoleżnik przecina 40-ty południk.
3. Pemba.
Współrzędne dla tego lotniska 12-ty równoleżnik przecina 40-ty południk.
Lokalizuje to nam teoretycznie trzy miasta z dużymi portami lotniczymi w Mozambiku. 
Tanzania
1. Port lotniczy Mtwara
Współrzędne geograficzne dla tego lotniska 10-ty równoleżnik przecina 40-ty południk.
2. Port lotniczy Masasi
Wspólrzędne geograficzne dla tego lotniska 10-ty równoleżnik przecina 38-my południk.
3. Port lotniczy Lindi-Kikwetu
Współrzędne geograficzne dla dla tego lotniska 9-ty równoleżnik przecina 39 południk.
4. Port lotniczy Kilwa Masoko
Współrzędne geograficzne dla tego lotniska 8-my równoleżnik przecina 39 południk.


Wykreśliłem współrzędne geograficzne 7 portów lotniczych lokalizujących teoretycznie miejsce staru samolotów pasażerskich w dniu 11 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:30. Co przedstawia ciąg czterech liczb z tej numeracji 5691. Wykluczając wartość liczby 9 to odczytam niepełną listę pasażerów w tym samolocie 165. Brakuje nam jeszcze do pełnej listy 21 osób. Sumując cztery kolejne liczby po koleii 5691 { 5 + 6 + 9 + 1 = 21 } to otrzymam brakujące 21 pasażerów. W sumie w tym samolocie będzie leciało 165 + 21 = 186 pasażerów. Zginą 11 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:30 czasu lokalnego na południe od równika na 11 równoleżniku teoretycznie na 38 południku w Afryce. Różnica pomiędzy jedną a drugą katastrofą wyniesie 151 dni. Z tej liczby wynika że samolot zostanie uprowadzony przez jedną osobę. Tą liczbę 150 podarowała mi moja ukochana żona w chwili śmierci 1:50 = 150. Bym zwracał uwagę na wydarzenia które po 150 dniach mogą się wydarzyć. Jeżeli ktoś twierdzi że zmarli nie mówią to są w błędzie. To jest mój pogląd na te sprawy z którymi czytelnik nie musi się zgadzać. Podobny przypadek miał miejsce we Francji. Z liczby 150 odczytałem kiedyś uprowadzenie samolotu pasażerskiego we Francji, który rozbił się w Alpach na wysokości około 2000 tys. metrów. Zginęło tam 150 pasażerów. Samolot uprowadzi upośledzony pilot. Obydwie numeracje z odbicia lustrzanego przedstawiają dwa przypadki po obu stronach równika Afryki środkowej. Z opisanego tekstu wyciągłem wniosek że Komnata Królowej mieści się na terytorium Afryki środkowej. Od południka zero na wschód do 38 południka. Na tym obszarze mieści się nowe pole magnetyczne Ziemi. Wyliczyłem to z liczby 64 aktywności słonecznej. W tych współrzędnych geograficznych wykreśliłem Korytarz Wstąpyjący oraz Zstępujący. Co w przyszłości wydarzy się w tym rejonie w związku zmianą pola magnetycznego Ziemi? W tej tragedii zginie 186 pasażerów. Dwie liczby 10 oraz 11 po zsumowaniu wskazują na 21 południk w Polsce który przeciną stolicę Polski, Warszawa. Kierując na następna katastrofę samolotu z 271 osobami na pokładzie wskazując na Warszawę. Taki obraz przedstawiają następne wyliczone liczby z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Ja tylko przekazuję co tam zapisano i nie wszyscy muszą się z tym zgadzać. Z numeracji Wielkiej Galerii oraz szybów Komory Królowej wyciągnołem wniosek. Nasi praprzodkowie znali układy planetarne, kontynenty jak również rozłożone południki na naszej planecie Ziemi wiele tysięcy lat temu. Taki obraz odczytałem z wyliczonych liczb Wielkiej Galerii oraz szybów Komory Królowej. Czas pokaże czy sprawdzi się ta katastrofa.

Na 18/19 marzec wyliczyłem następujące liczby które informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. 18/19 marzec 2019 rok: - 72 st. C + 163 st. C { 0, + 2, + 2, - 1 }. Pisałem o tym 6 lutego 2019 roku.


M 3.1 - POLSKA - 2019-03-19 04:40:23 UTC
Region: Polska
Lokalizacja: 51,62 N; 16.11 E
Głębokość: 1 km
Odległość: 13 km od Polkowic
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=751665

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page