top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Ostrzeżenie na lipiec 9-tego roku.
(środa, 20 marca 2019)

Dzień 7 lipca 9-tego roku po zsumowaniu dają mi liczbę 79 { R.S. + 1, - 79 }. Wiemy jakie szkody powstały po eksplozji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Wpływ na to wydarzenie miała planetoida 79 w 79 roku naszej ery. W daty naszego kalendarza są wpisane katastrofy ziemskie, powiązane z przybyciem planetoidy 79. Przykład drugi to powódź tysiąclecia w Opolu oraz Wrocławiu w lipcu 1997 roku. W końcowe dwie liczby z tej daty wpisana jest wartość liczby 79 czytaj z prawej do lewej. Czy w tamtym czasie ktoś pomyślał że na wydarzenie lipcowe z 1997 roku będzie miała wpływ planetoida: { R.S. + 1, - 79 }. Od tamtego czasu minęło 23 lata. Z przepowiedni trzy siódemki informowały o powodzi w lipcu 1997 roku. Być może w tej dacie już jest zakodowana katastrofa zgodnie z naszym kalendarzem. Najbardziej niebezpiecznymi dniami mogą być cztery dni od 7 do 10 lipca 9-tego roku. Kiedy do 9-tego roku Piątego Świata dodam 7 lipiec, otrzymam wartość liczby 79. Skończył się okres Czwartego Świata po trudnych 5400 lat i żyjemy już w Piątym Świecie 9-tego roku. Dlaczego przypominam o tej wyliczance. Żeby nikt w przyszłości nie był zaskoczony wydarzeniami na Ziemi. Głównie chodzi mi o kołysanie naszą planetą przez 65 godzin 56 minut. Liczby z aktywności słonecznej na miesiąc lipiec informują o trzykrotnym trzęsieniu ziemi nawet do 4,9 stopnia w skali R. Począwszy od 7 do 10 lipca 9-tego roku. Te dni mają nam się kojarzyć z niebezpieczeństwem jakie przeżyliśmy 23 lata temu. Na pierwszą oraz drugą dekadę lipca 9-tego roku wyliczyłem następujące wartości liczbowe:

1. 4/5 lipiec 9-ty rok: + 99 st. C - 117 st. C { - 2, + 1 } t. z. Polska
2. 5/6 lipiec 9-ty rok: + 97 st. C - 118 st. C { - 1, 0 } t. z. Polska
3. 6/7 lipiec 9-ty rok: + 96 st. C - 118 st. C { - 2, + 3 }
4. 7/8 lipiec 9-ty rok: + 94* st. C - 121 st. C { 0, + 2 } t. z . Polska
5. 8/9 lipiec 9-ty rok: + 94* st. C - 123 st. C { 0*, + 1 } t. z. Polska
6. 9/10 lipiec 9-ty rok: + 94* st. C - 124 st. C { - 1, + 1 } t. z. Polska
7. 10/11 lipiec 9-ty rok: + 94* st. C - 125 st. C { + 12, - 15 }
8. 11/12 lipiec 9-ty rok: + 105 st. C - 110 st. C { + 27, - 8 } + 27 dni = 8 sierpień t. z. Polska
9. 12/13 lipiec 9-ty rok: + 132 st. C - 102 st. C { + 7, - 7 }
10. 13/14 lipiec 9-ty rok: + 139 st. C - 95 st. C { + 2, 0* }
11. 20/21 lipiec 9-ty rok: + 105 st. C - 102 st. C { - 7, - 64 } zmiana bieguna północnego

Pod punktem pierwszym oraz drugim na dzień 5/6-ty lipiec 9-ty rok wyczytałem raptowny spadek temperatury w ciągu dnia, po czym raptownie wrośnie. W tych liczbach, na te dni, zapisano zmienne liczby w nawiasie { + 1,  - 1 } informujące o trzęsieniu ziemi w Polsce. 25/26 marzec 9-ty rok ostrzegają przed huraganowymi wiatrami, lub trąbami powietrznymi, trzęsieniami ziemi po 100 dniach na 5/6 lipiec 9-ty rok. Pod punktem drugim występuje wartość liczby 79, która przypomina o niebezpieczeństwie na Ziemi, między innymi o trzęsieniu ziemi. Pod punktem 3, 4, 5, od 7 do 10 lipca występuje wartość liczby 94. Czytana z prawej do lewej może informować o czterokrotnym trzęsieniu ziemi do 4,9 stopnia w skali R. Pod punktem 2 wyliczyłem wartość liczby 96 przypominająca o ofiarach w Polsce. Taki obraz przedstawiają wyliczone liczby z aktywności słonecznej na przełom od 7 do 10 lipca 9-tego roku. Dodatkowym zagrożeniem jest obiekt kosmiczny wyliczony na 11/12 lipca: { R.S. + 27,  - 8 }. W pierwszej dekadzie miesiąca przelatują komety w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy. Wyliczony obiekt kosmiczny na koniec pierwszej oraz początek drugiej dekady lipca zakończy swój kurs 14 lipca 9-tego roku. Oddali się od naszej Gwiazdy lecz będzie miał wpływ na zmianę pogody po 27 dniach na 8/9 sierpnia co wpłynie na trzęsienie ziemi. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe: 8/9 sierpień 9-ty rok: - 128 st. C   + 30 st. C   { + 1,  - 5 }. W tej liczbie jest zapisane trzęsienie ziemi do 5 stopni w skali R. Być może chodzi o inne wydarzenie w Polsce w 5 stopniowej skali licząc od jeden do pięciu - Polska.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page