top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 


Po Benedykcie XVI będzie jeszcze jeden papież.

(czwartek, 13 czerwca 2019)

 

Piotr Rzymianin ostatnim 112-tym papieżem.


Co ma wspólnego planetoida { R.S. - 114,   + 4  Polska 2 } ze stoilcą apostolską a końcem świata.


Po ponownym przeanalizowaniu wszystkich obliczeń doszłem do wniosku że za papieżem Benedyktem XVI będzie jeszcze jeden papież i przyjmnie on imię Piotr Rzymianin. Będzie on 112-tym papieżem na stolicy Apostolskiej w Watykanie. Wybrany zostanie 18 lub 81 dni po śmierci Benedykta XVI w 2021 roku. Pan Bóg powoła do niebios Benedykta XVI 11 czerwca o godzinie 06:50 rano. Szczegóły poniżej. 


Rok 2010-ty na linii Słońca spotkały się 54 planety. To kosmiczne wydarzenie trwało przez 71 dni od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. Pierwszy wrzesień zakończył to szczególne wydarzenie w kosmosie eksplozją na Słońcu o godzinie 11:00 czasu polskiego w prawej dolnej części tarczy słonecznej. W tym samym krótkim czasie skończył się stary Czwarty Świat. To samo wydarzenie musiało mieć miejsce w naszej Galaktyce. Takie historyczne wydarzenie w kosmosie ma miejsce raz na 5400 lat oraz po pełnej precesji 27 000 lat. Przecinek w podstawie piramidy Cheopsa 5,4 ha przypomina o końcu Czwartego i początku Piątego Świata. Za 5390 lat od 2020 roku świat będzie całkowicie zniszczony, nastąpi koniec świata. Zgodnie ze starą data naszego kalendarza przypadnie to na 7410 rok. Podobne wydarzenie zapisano w 19-tej numeracji Tabeli Galerii: R.S.56,5691     38  0  19      9, gdzie parne liczby 56,56 są tego dowodem, mówią o papieżu któremu przyszło przeżyć to historyczne wydarzenie. Jest nim jeszcze żyjący starszy wiekiem od Franciszka papież Benedykt XVI. Już 2 września 2010-tego roku rozpoczął się 1-szy dzień nowego porządku na ziemi w Piątym Świecie. Od tamtego czasu minęło 9 lat. Wartość liczby 19 z powyższej numeracji nawiązuje do 2019 roku czyli 9-tego roku w Piątym Świecie. W 9-tym roku na wrzesień mam zapisane trzy dziewiątki obok siebie, które ostrzegają przed wielką wodą na zachód od Opola. Co z tymi wydarzeniami ma wspólnego planetoida: { R.S. + 1,  - 79 Polska 1 }? Otóż bardzo dużo gdyż ostrzega nas przed wrześniowymi i październikowymi wydarzeniami. Informuje o wydarzeniach ziemskich w Polsce. Przypomnę że w okresie zimowym planetoida:

{ R.S. + 1, - 79 Polska 1 } miała wpływ na trzęsienie ziemi na zachód od Opola, województwo Dolnośląskie 29 stycznia 2019 roku. Po 20 kwietnia Planetoida

{ R.S. + 1,  - 79 Polska 1 } zmieniła położenie w kosmosie na wschód od Greenwich i ma wpływ na wydarzenia ziemskie w Polsce po prawej stronie od Opola aż do 20 lipca 9-tego roku. Przykład trzęsienie ziemi Górny Śląsk 13 maja 9-tego roku: M 3,2 stopnia w skali R.  Lokalizacja: Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska. Po 20-tym lipca planetoida { R.S. + 1,  - 79 Polska 1 } wraca na swoje poprzednie położnenie w kosmosie. Na ziemi to miejsce określam na zachód od Opola rejon Dolnego Śląska oraz granicy Polsko niemieckiej. Gdzie będzie miała wpływ na wydarzenia w tym rejonie.  Przybycie drugiej planetoidy  w rejon naszego układu słonecznego:  { R.S. - 114,  + 4 Polska  2 } zamknie pewien etap na ziemi i mówi o dwóch historycznych wydarzeniach w jednym czasie. Obie Planetoidy po zsumowaniu dają długość z szybu Komory Królowej + 193 cm lub całość 1930 metrów czyli 1930 lat. Całość szybu + 1930 metrów mówi o tajemnicy Bożej w której zapisano dwa wydarzenia ziemskie 2 x 28. Dlatego budowniczy prosty zaznaczył odcinek w szybie w Komory Królowej długości 193 cm. Dwukrotną liczbę 2 x 28 zapisano w ostatnich numeracjach Tabeli Galerii 55-tej oraz 56-tej " książka " Bitwa z Gwiazdami strona 22. Co to znaczy? Lewa 55-ta numeracja zapisana jest  po lewej stronie od Greenwich, natomiast prawa numeracja po prawej stronie od Greewich. Mamy tu podział świata na dwie części lewą oraz prawą. Lewą stronę od Greenwich na Ziemi reprezentuje papież Franciszek pochodzi z ameryki południowej. Prawą stronę na ziemi od Greenwich peprezentuje Benedykt XVI pochodzi z Europy na północ od równika. Mamy tu niezbite dowody pochodzenia dwóch papieży reprezentujących dwie strony świata lewą oraz prawą. Wymieniłem dwóch papieży o różnych poglądach. Zgodnie z prawami fizyki biegun minusowy zawsze będzie odpychał biegun plusowy. Myślę że nikt nie ma co tego podziału wątpliwości. Oto numeracja liczb z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa.


Lewą stronę reprezentuje papież Fraciszek.
Prawą stronę reprezentuje papież Benedykt XVI.


Wybór papieży wyznaczyli kardynałowie na konklawe w tajnym głosowaniu. Konklawe to zgromadzenie kardynałów. Po abdykacji Benedykta XVI konklawe wybrało papieża Franciszka 13 marca 2013-tego roku. Przedstawiam dwie strony świata z których pochodzą żyjący jeszcze dwaj papieże.


1. Lewa strona świata Ameryka południowa papież Franciszek. R.S. 83,2855      28  0  55 - lewy zachodni południowy papież.
2. Prawa strona świata Europa północna papież Benedykt XVI. R.S.83,12171       28  0  56   prawy północny papież.

Wymienieni papieże reprezentują ziemskie bieguny. Co się stanie z biegunami jak umrą obydwaj papieże w 2021 roku. Wygląda na to że jeden ziemski biegun  przesunie się do środkowej Afryki.


             28  0  55                                                                         56  0  28
              55 -  5 + 5 = 10-ty maj                                               56 - 5 + 6 = 11-ty czerwiec
                              dwie liczby 5 oraz 5 = razem to = 210                          dwie liczby 5 oraz 6 razem to 211                     
                 Lewa strona Franciszek                                           Prawa strona Benedykt XVI


Mamy tu podział stron świata na dwie strony. Z lewej strony mamy 210-tego papieża Franciszka. Natomiast z prawej strony Benedykta XVI-tego 211-tego papieża. W tych numeracjach podane są dwie daty 10 maj oraz 11 czerwiec 2021. Środkowe liczby 55 oraz 56 przedstawiają godzinę śmierci papieży. Pod punktem pierwszym z lewej strony podana jest godzina śmierci 05:50 10 maja 2021 rok. Pod punktem drugim z prawej strony podana jest godzina śmierci 06:50 11 czerwca 2021. Przerwa pomiędzy jednym wydarzenie a drugim wynosi zaledwie 31 dni. Wartość liczby 31 nawiązuje do 13 układu planetarnego " Nibiru ". Pojawi się w bliskiej odległości od naszej planety Ziemi wedle obliczeń za 5390 lat. Tuż przy końcu świata. Przytoczę przykład podziału stron świata w piramidzie cheopsa. Źródło: Wikipedia piramida Cheopsa: cyt " w ścianach na poziomie ramp znajduje się 56 otworów { po 27 z każdej strony i po jednym w wysokim stopniu u góry 2 x 28 ". Ostatnie dwie numeracje budowniczy wyszczególnił w wysokim stopniu co dało łącznie liczbę 56 numeracji. 2 x 28 = 56. Odnoszą się one do dwóch ostatnich papieży na Ziemi. Taki obraz przedstawia ostatnia numeracja Tabeli Galerii. Dalej nie ma już nic, jest pustka. Określam to końcem świata. Obie planetoidy mówią o dwóch głównych postaciach na stolicy apostolskiej z podwójną numeracją 56 x 56 w obecnym czasie 9-tego roku. Do czego zmierzam. Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe na 20 czerwiec 2017 rok. I co ma z tym wspólnego planetoida

{ R.S. - 114,   + 4 Polska 2 }.


2. 20/21 czerwiec 2017: + 265 st. C     - 51 st.  C     { - 114*,    + 4 Polska 2 }.

Wymieniona liczba w nawiasie z gwiazdką - 114* to druga planetoida która tworzy całość szyby z Komory Królowej długości 193 cm do załamania. W tym odcinku budowniczy zapisał dwie planetoidy mniejszą oraz większą. 
{ R.S. + 1,   - 79 Polska 1 } oraz { R.S. - 114,  + 4  Polska 2.}.


Kursują one po swej orbicie w naszym układzie planetarnym. Dlatego szyby z Komory Królowej są zamknięte. Odwrotnie do Komory Króla gdzie szyby mają ujście na zewnątrz. Wartość liczby z nawiasu z gwiazdką - 114* informuje o największej podłużnej planetoidzie w naszym układzie planetarnym. Plusowa wartość liczby plus + 4 z gwiazdką to przedział czasu 4 lat od 20 czerwca 2017 roku do 20 czerwca 2021 roku. Wartość liczby + 4 z gwiazdką pomnoże przez 360 dni to otrzymam = 1440 lat. Wygląda na to że w 2021 roku zakończy się kalendarz którym posługują się niektóre wiary na naszej planecie Ziemi 1440 lat. I rozpoczną nowy etap w dziejach Ziemi. Tym samym po śmierci dwóch papieży powinien obowiązywać nowy kalendarz. Nasz kalendarz zakończył się w 2010-tym roku, czyli 11 lat wcześniej. Z wymienionej liczby - 114 można odczytać centralne Włochy z Wezuwiuszem na czele, oraz dwa największe miasta Rzym oraz Neapol. Z tej samej liczby 114 odczytałem amerykański największy wulkan Yellowstone.  Za dwa lata zlokalizowane miejsca będą zagrożone bardzo silnym trzęsieniem ziemi na 2021 rok. Przed czym ostrzega nas największa planetoida: { R.S. - 114,  + 4 Polska 2 }. Po pierwsze musimy zrewolucjonizować nasze myślenie do Pana Boga oraz naszej planety Ziemi. Po drugie wymieniona planetoida wymieniła szczególnie terytorium oraz papieża Benedykta XVI. Od uprzednio wymienionej daty 20 czerwca 2021 roku odejmę - 114 dni to nasz kalendarz wskaże mi datę = 26 luty 2021 rok. Gdy do 20 czerwca 2017 rok dodam 114 dni to kalendarz wskaże nam 14 październik 2021 rok. Książka " Bitwa z Gwiazdami " wydana przez autora w grudniu 2012 roku przedstawia cztery najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi: 26 luty, 26 czerwiec, 26 sierpień, 26 grudzień. Zostały one wyliczone z Wzoru: Wenus - 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26. Wymienione daty z kalendarza ostrzegają przed zmianami oraz katastrofami. W dniu 26 lutego 2013 roku papież Benedykt XVI podjął historyczną decyzję abdykował. Po 18 dniach powołano na stolicę Apostolską nowego papieża Franciszka 13 marca 2013 roku. Sprecyzuję każdy miesiąc w moich obliczeniach ma po 30 dni więc luty także. Od 26 lutego do 13 marca jest dokładnie 18 dni. Od abdykacji Benedykta XVI 26 lutego 2013 roku do 26 lutego 2021 roku minie dokładnie 8 lat. Abdykacja Benedykta XVI po 8 latach zatrzęsie światem. Podobny przedział czasu ma kurs Wenus przed tarczą słońca co 8 lat z przerwą co 105 lat. Mam tu porównanie dwóch wydarzeń co 8 lat z przerwą co 105 lat. Jeżeli papież Benedykt XVI jest przedostatnim 111 papieżem to po nim będzie wybrany jeszcze jeden, Piotr Rzymianin. Prawdopodobnie będzie pochodził a Afryki środkowej, taki obraz przedstawiają liczby. Dopiero jak umrze Piotr, 112-ty papież, nastąpi koniec świata. Przypadnie to na 2028 rok. Ostatni papież zasiadał będzie w Watykanie tylko 7 lat. Wynika z tego że na gruzach Watykanu powstanie coś nowego dopiero po 105-tu latach. Gdzie w dziejach Ziemi takiego wydarzenia nie było. Abdykacja Benedykta XVI informuje o wydarzeniu na stolicy apostolskiej w 2021 roku. Tabela Galerii w ostatnej numeracji zamyka pewien okres w dziejach Watykanu. Dlatego budowniczy dwa najważniejsze wydarzenia zapisał w dwóch 28 mumeracjach { 2 x 28 }. Po 28-mej numeracji dalej już nic nie ma, pozostała pustka w Watykanie - koniec świata. W Europie powstanie Sodoma i Gomora. Jedynie w Polsce utrzyma się wiara katolicka. Tak jest zapisane. Koniec świata nie dotyczy tylko upadku Watykanu lub głowy kościoła w Watykanie. Wiąże się to również ze zmianą ziemskich biegunów. Wiara katolicka zostanie zachowana w Polsce i utrzyma się przez następne dziesięciolecia. Tak jest zapisane w ostatnej numeracji tabeli Galerii. Wyszczególnione są dwie szczególne liczby: 56 oraz powierzchnia Polski 312 tys km. Dlatego ciała niebieskie sprzyjają Zjednoczonej Prawicy, która jak wynika z liczb będzie w Polsce rządziła przez nastepne 180 lat. Papież Benedykt XVI nie podjął sam decyzji o abdykacji a został do niej zmuszony. Dlatego największa planetoida: { R.S. - 114,   + 4 Polska 2 }, wyszczególniła papieża Benedykta XVI. Czy jesteśmy przygotowani na odejście dwóch papieży prawie w jednym czasie. Maj oraz czerwiec w 2021 roku będzie decydujący na dworze Watykańskim. Przypomnę że numeracja z Tabeli Galerii wyszczególniła na 2021 rok dwóch papieży zapisanych w tych liczbach

{ R.S.56,5691 }, { 56,56 }. Tych dwóch papieży w 2021 roku Pan Bóg powoła do niebios w odstępie 31 dni. Tak jest zapisane. Planetoida:  

{ R.S. - 114, + 4 Polska 2 } z Komory Królowej jest tylko informatorem. Przerwa 8 lat na 2021 rok wstrząsnie światem, podobnie to czyni kurs Wenus przed tarczą słońca. Wyglada to jak z bajki ale takie wydarzenie przedstawiają liczby, oraz obiekty kosmiczne. W wymienionych datach dojdzie do wielkich katastrof ziemskich. Po których nie będzie łatwo się nam otrząsnąć. W tym roku spotykają się jeszcze trzy równoległe liczby:


6/7/8 październik 9-ty rok: - 79 st.  C   + 97 st. C    - 79 st. C.

Takie spotkanie obiektów kosmicznych informuje o wielkim niebezpieczeństwie. Dokładnie od 7 do 9 października 9-tego roku przed granicą światła i ciemności stoi obiekt kosmiczny: { 0,  + 4,  + 3,  + 6 = + 13 }. Informuje o kilku trzęsieniach ziemi oraz niebezpiecznych wydarzeniach na 13 południku. Z wymienionej liczby - 79 po dodaniu można odczytać 16 południk Dolny Śląsk. Lokalizuje nam okolice Polkowic Polska. Nie lekceważyłbym Górnego Śląska na którym to terenie mają miejsce częste trzęsienia ziemi. Podobne zbieżne liczby występowały 11 sierpnia 2017 roku w tamtym czasie wody oceany Atlantyckiego odstapiły od brzegów Brazylii oraz Argentyny. Tym razem może być podobnie w innych częściach świata. Na koniec wartość liczby - 114 wystąpi w tym roku dwukrotnie 30 sierpnia oraz 1 wrzesnia 9-tego roku. Cztery dni później 4 września przed granicą światła i ciemności stoi kolejny obiekt kosmiczny informujący o niebezpieczeństwie być może ostrzega przed 30 sierpnia do 4 wrzesnia 9-tego roku.


1. 30 sierpień 9-ty rok: - 114 st. C     + 25 st. C      { 0,    + 4 }.
2. 1 wrzesień 9-ty rok: - 114 st. C      + 29 st. C     { - 4,    - 2 }.


Zmienne liczby + 4,  - 4 sygnalizują o nawałnicy oraz trzęsieniu ziemi. Przy takich zmiennych liczbach często mieliśmy w Polsce nawałnice oraz huragany.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page