top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Kłodzko - trzy dziewiątki.

(czwartek, 13 czerwca 2019)

 

Wybory do sejmu RP.


W artykule z 7 maja 9-tego roku pisałem że Zjednoczona Prawica wygra wybory z 27 punktami nad opozycją. Taki stosunek dodatnich punktów wyliczyłem z aktywności słonecznej pomiędzy wartością plusową a minusową na 26 maj 2019 rok:


+ 123 do - 96 { 123 - 96 = + 27 }.


Przewaga liczb plusowych nad minusowymi wynosi dokładnie + 27. Plusowa aktywność słoneczna naszej Gwiazdy sprzyja Zjednoczonej Prawicy. I to ona reprezentuje Pana Boga na Ziemi. Na wynik wyborów nie mam wpływu, tylko nasza Gwiazda. Wiedziałem że wybory wygra Zjednoczona Prawica. Przypominam Pan Bóg nie pozwoli zniszczyć wiary Katolickiej w Polsce tak jest napisane w ostatniej 28 numeracji Tabeli Galerii: R.S.  56  0  28     83,12171. Źródło: z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa. Dodatkowym sprzymierzeńcem dla Zjednoczonej Prawicy są ciała niebieskie krążące w naszym Układzie Słonecznym które dają zielone światło dla Zjednoczonej Prawicy. Wydarzenia grudniowe z 2016 roku utkwiły mi w pamięci. Zamach na polski sejm 16 grudnia 2016 roku. Na 20/21 grudzień 2016 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe które już niejednokrotnie przedstawiałem na blogu:


20-ty grudzień 2016-ty rok: + 666 st. C    0 st. C.     { + 15,    0 }.


Wystarczy spojrzeć na liczby a można się w nich dopatrzeć się współrzędnych geograficznych Dolnego Śląska, na 15-tym południku oraz 51 równoleżniku. Odwrócone trzy plusowe szóstki + 666 przedstawią trzy dziewiątki { 999 }. Dodając do 20 grudnia 2016 roku + 999 dni, kalendarz wskaże nam datę na 19/20 wrzesień 9-ty rok. Tutaj szykuje się totalna zmiana pogody, która będzie miała wpływ na bardzo silne trzęsienie ziemi za + 53 dni t.j. na 10 listopad 2019 roku po którym nastąpi bardzo duże tsunami do 18-tu metrów wysokości. Gdy do jej daty 19/20 września dodam + 15 dni to odczytam w kalendarzu 6/7/8 październik 2019 rok. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej ostrzegają przed niebezpieczeństwem trzęsienia ziemi na przełom od 6 do 8 października 2019 rok. Oto trzy zmienne liczby: { - 79,  + 97,  - 79 } wyliczone na pierwszą dekadę października które informują o tym wydarzeniu w rejonie Dolnego Śląska na krótko przed wyborami do sejmu RP. W tych liczbach zawsze były zapisane ważne informacje.


1. 6/7 październik 9-ty rok: - 79 st. C    + 97 st. C     { 0*      + 4 }.
2. 7/8 październik 9-ty rok: - 79 st. C    + 101 st. C   { + 3,   + 6 }.
3. 8/9 październik 9-ty rok: - 82 st. C    + 107 st. C   { 0*      - 2 }.


Zerowe wartości liczbowe w nawiasie zaznaczone gwiazdką od 6 do 8 października przedstawiają trzydniowe wydarzenia w rejonie Dolnego Śląska. Dodane liczby plusowe z nawiasu wskazują na wydarzenie za Polską granicą w Niemczech na 13 południku. Jest to na krótko przed wyborami do sejmu RP. Być może Niemcy wraz z opozycją będą chciały wpłynąć na wynik wyborów do sejmu RP. O tym informują trzy zmienne liczby z aktywności słonecznej:

{ - 79,  + 79,  - 79 }. W tych liczbach można odczytać wydarzenia po obu stronach od Greenwich na - 79 południku ameryka środkowa oraz na + 97 południku Dalekiego Wschodu. Są to miejsca zagrożone silnymi trzęsieniami ziemi, szczególnie w liczbie 79 oraz 97.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page