top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Ostatnia bitwa Rosyjskiej Armi od 10 maja do 11 czerwca 2028 rok.
(sobota, 13 kwietnia 2019)

 

Początek trzeciej wojny światowej 16-ty czerwiec 9-ty rok oraz Sąd Ostateczny

Czy dwie rakiety na wykresie wpłyną na konflikt światowy. Z liczb aktywności słonecznej na 16/17-ty czerwiec 9-ty rok wykreśliłem startującą rakietę z Ziemi. Może ona sygnalizować o konflikcie zbrojnym lub rozpoczęciu trzeciej wojny światowej która będzie trwała 9 lat. Rakieta może informować o eksplozji wulkanu lub innego wydarzenia przed 20 czerwca 9-tego roku. Historia pokaże jakie niebezpieczeństwo kryje się za tą makietą rakiety na wykresie. Przedstawiam kilka hipotez jakie mogą się wydarzyć. Czyżby miała się powtórzyć podobna sytuacja z okresu drugiej wojny swiatowej. Planetoida { R.S. + 1,  - 79 } 79 lat temu informowała o wybuchu drugiej wojny światowej. Tabela Galerii przedstawia dokładną datę 1938 rok. Dodałem do tej daty 79 lat to otrzymałem 2017 rok. W tym czasie pojawiła się ponownie ta sama planetoida która niegdyś informowała o rozpoczęciu drugiej wojny światowej. Być może planetoida jest wpisana w katastrofy naszego aktualnego kalendarza. Podobnie jak powódź tysiąclecia z 1997 roku. Wykres przedstawia zbieżne wydarzenia jakie mieliśmy 22/23 grudnia 8-ego roku na Ziemi. W tamtym czasie w samym sercu podstawy piramidy na wykresie stała mała piramida informująca o tsunami na Indonezji oraz eksplozji w kopalni Karwina. Rakieta skierowana na wykresie ku górze w podziemnym silosie w dniu 23/24 czerwca 9-tego roku może być odpowiedzią na wystrzeloną pierwszą rakietę z dnia 16/17-ty czerwca 9-tego roku. Gdyby konflikt zbrojny zaostrzył się to będzie trwał przez 9-lat począwszy od 16/17 czerwca 9-tego roku a zakończy się 11 czerwca 2028 roku w środkowej Rosji w okolicy Jekaterynburga na Uralu na południkach od 55 do 65 { 56 X 56 }. Pamiętamy 15 luty 2013 rok eksplozja asteroidy w okolicy Jekaterynburga-Czelabińsk zapoczątkowała upadek Rosji w tym rejonie świata. O tym wydarzeniu pisałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami " wydanej w 2012 roku. Więc na dwa miesiące przed tym wydarzeniem. Wyliczyłem eksplozję asteroidy z numeracji otworów piramidy Cheopsa 38  0  19-tej numeracji Tabeli Galerii. Odczytałem ją następującymi liczbami: R.S.56.5691    38  0  19   9. Pierwsze dwie parne liczby 56 x 56 lokalizują upadek asteroidy oraz upadek Rosji. Zanim to się stanie musi minąć jeszcze 9 lat. Potwierdzają to dwa 28-me ostatnie zbliżone układy planetarne z Tabeli Galerii informujące o decydującej bitwie pomiędzy dobrem a złem. Będzie to ostatnia bitwa Rosyjskiej armi w miejscu gdzie eksplodowała asteroida 15 lutego 2013 roku. I będzie trwała krótko tylko 31 dni od 10 maja do 11 czerwca 2028 roku. Po tej dacie już więcej wojen nie będzie. Zwycięzy dobro po prawej stronie. Być może Piąty Świat po tym konflikcie będzie lepszy od pozostałych. Nie dla mnie ten osąd od tego jest Pan Bóg oraz Jego Syn Jezus. Ja tylko jestem realizarorem myśli Pana Boga. Pan Bóg dla ludzkości przygotuje lepszy Piąty Świat. Jaki on będzie trudno powiedzieć. Przypomnę że wartość liczby 31 z tej krótkiej walki czytana z prawej do lewej przedstawia liczbę 13. W Tabeli Galerii liczba 13 przedstawia 13-tą postać Jezusa spośród 12-tu Apostołów. Wartość liczby 13 nawiązuje do planetoidy z " Nibiru " która ma przybyć do naszego układu planetarnego już 21 czerwca 2021 roku { R.S. - 114,   + 4  Opole }. Pod liczbą 28 kryje się jeszcze jedna tajemnica Boża, Skala Santa po polsku Święte Schody. Mówi się że to po nich Jezus Chrystus miał być prowadzony na sąd. Zbieżne liczby z 28 schodów oraz ostatniej numeracji na 2028 rok. To wydarzenie zapisano w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa: cytat " w ścianach na poziomie ramp znajduje się 56 otworów { po 27 z każdej strony i po jednym w wysokim stopniu u góry } ". Co daje nam po 28, a łącznie 56. A wartość liczby 56 nawiązuje do Stwórcy Pana Boga. 27 otworów z prawej strony Wielkiej Galerii nawiązują do schodów po których Jezus był prowadzony na sąd. Wiec jedno i drugie mówi o tym samym sądzie ostatecznym. Krótko mówiąc 11-ty czerwiec rok 2028 to sąd ostateczny który Pan Bóg przygotował dla ludzkości. Więc żebyś czytelniku nie był zaskoczony jak Pan Bóg wezwie przed sąd ostateczny. To już krótko tylko 9-wieć lat. To tyle ile lat minęło od katastrofy Smoleńskiej gdzie zginął polski prezydent. Czy wrócą budowniczowie piramid by ostrzec przed tragicznymi wydarzeniami jakie ludzkość spotkała na początku Piątego Świata a zwłaszcza przez ostatnie 9 lat do 11 czerwca 2028 roku. Dalej za ostatnią numeracją nic nie ma. Co dalej będzie niewiem, może wrócimy do początku. Tabela Galeri przedstawia zwycięzką armię w której zapisano następujące liczby:

{ R.S. 83,12171     56  0  28 }. Zwróć uwagę na wymienione liczby 56 oraz 28 o których wspominam. W 28-mej numeracji Tabeli Galerii wyodrębniono terytorium Polski w nawiasie 8 mil.{ 312 tys 171 km kw }. Są to liczby które zapisano w piramidzie cheopsa 28-mej numeracji Tabeli Galerii. Prawdopodobnie wymienione liczby 55 oraz 56 to południki które zaznaczają wschodnią granicę Polski. W tym czasie odzyskamy dobra narodowe Polski które Rosja przetrzymuje w swoim kraju. Między innymi samolot z katastrofy Smoleńskiej. Komu zależy na tym by rozpętać trzecią wojnę światową w Europie? Polskiej opozycji a przede wszystkim Niemcom. Sukces polskiej gospodarki jest solą w oku Niemiec. Niemcy w tym przypadku grają drugimi skrzypcami w białych rękawiczkach. Po drugie zwrot odszodowań za drugą wojnę światową nie leży w interesie Niemiec. Wojna jest nieunikniona Niemcy do brudnej roboty mają Polską opozycję, która zrobi wszystko by odsunąć od władzy Zjednoczoną Prawicę. Przypomina mi się Polski film " Czarne Chmury ", ile to Rzeczpospolita miała zdrajców którzy służyli Margrabiemu. Podobnie jest w obecnych czasach. Jedyną przeszkodą w tym perfidnym Niemieckim planie są wojska amerykańskie w Polsce. Wpływ na te wydarzenia ma nie tylko Planetoida { R.S. + 1,  - 79 }, lecz także największa 5 planeta od Słońca Jowisz. W dniu 13 oraz 14 czerwca 9-tego roku wyliczona numeracja z obu ciał niebieskich spotkały się po przeciwnych stronach odbicia lustrzanego. Największą planetę naszego układu planetarnego odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami z opisałem w książce "Bitwa z Gwiazdami". Oto 5-ty układ planetarny w który jest wpisana największa planeta Jowisz naszego układu planetarnego:


1. { R.S. 14.441     10  0  5      5 }.
Na 13/14 czerwiec 9-ty rok wyliczyłem zbieżną numerację Jowisza { + 141* } oraz Planetoidy { - 79* } zaznaczyłem je gwiazdką.
1. 13/14 czerwiec 9-ty rok: + 141* st. C     - 79* st. C    { 0,        0 }.
2. 14/15 czerwiec 9-ty rok: + 141* st. C     - 79* st. C    { + 6,   - 1 }.


Czyżby wymieniona numeracja z obu ciał niebieskich informowała o trzęsieniu ziemi do 6-ciu stopni w skali R w Polsce zachodniej. Być może chodzi o wydarzenie w sześciostopniowej skali licząc od jeden do sześciu. To jest mój punkt widzenia na te sprawy w Polsce oraz Europie być może chodzi o inne wydarzenie powiązane z trzecią wojną światową. Z wartości liczby + 141 można odczytać dodatkowo wydarzenia w środkowych Włoszech. Na 14-tym południku oraz 41 równoleżniku { Rzym oraz Wezuwiusz }. Z tej liczby można odczytać współrzędne geograficzne dla wulkanu na Islandii, oraz 114-ty południk wskazując na amerykę zachodnią z 41-szym równoleżnikiem przecinanym 114-ty południk Yellowestone. Są to miejsca częstych trzęsień ziemi. Ostatnim miejscem zagrożonym jest daleki wschód na + 141 południku oraz 14-tym równoleżniku. Oto co przedstawiały wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 100 dni przed wydarzeniami czerwcowymi:


1. 6/7 marzec 9-ty rok: - 64 st. C     + 185 st. C      { 0,        0 }.
2. 7/8 marzec 9-ty rok: - 64 st. C     + 185 st. C      { 0,       + 3 }.
3. 8/9 marzec 9-ty rok: - 64 st. C     + 188 st. C      { - 1,      + 2 }.


Zerowe wartości liczbowe z 7-mego marca 9-tego roku w nawiasie { 0 } potwierdzają wydarzenia w Polsce po 100 dniach przed wydarzeniami czerwcowymi = 17/18/19 czerwiec 9-ty rok. Tabela Galerii potwierdza to wydarzenie w następujących liczbach na 100 dni przed wydarzeniami czerwcowymi:
4. R.S.56.1937       19  0  37     9.
Liczby z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa wskazują datę 7-my marzec 2019 roku  trzeci dzień miesiąca, podobnie jak wyliczone liczby z aktywności słonecznej. Wartość liczby 37 wskazuje 7 marzec 9-ty rok. Mam tu zbieżne informacje z Piramidy Cheopsa z moimi obliczeniami. Czytaj z prawej do lewej 7, 3, 19. Z podobnych liczbach wyliczyłem zaginiony samolot MH-370 z 8 marca 2014 roku, R.S.59.2039    20  0  39     8.
Wydarzenia z 7 marca oraz 16 czerwca 9-tego roku uzupełniają się. Początek lata tego roku może zmylić każdego. O tym przestrzega wartość liczby 79. Następne daty w których mogą być zapisane katastrofy to 79 lub 97 rok. Po drodze będziemy mieli 107-ty rok z przerwą 8 lat oraz 115-ty rok z kursu Wenus po tarczy Słońca zgodnie z Nowym kalendarzem. I tak dalej można wyliczać kolejne katastrofy ziemskie 179 oraz 197. Najbardziej nam zagraża sama liczba 79 w 9-tym roku. Do niej niebawem dołączy planetoida z numerem: { R.S. - 114    + 4 Opole }.  
Na 9/10-ty marzec wyliczyłem trzęsienie ziemi w Polsce informowałem o tym w środę 6 lutego 9-tego roku. Wyliczyłem ze zmiennych liczb w nawiasie { + 1,   - 1 } }.


9/10 marzec 9-ty rok: - 63 st.  C    + 190 st.  C    { + 1,   - 1 }.


Oto one:
1. M 3.4  - POLSKA - 2019-03-09   04:49:28
Region: POLSKA
Lokalizacja: 51,48  N;  16,01   E
Głębokość: 2 km
Odległość: 5 km od Polkowic

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=749615


2. M 3.5 - POLSKA - 2019-03-09   16:39:20
Region: POLSKA
Lokalizacja: 51,54   N;  16,19   E
Głębokość: 5 km
Odległość: 9 km od Polkowic

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=749710


Na koniec: 25 stycznia 9-tego roku tak pisałem: cyt" na 64 równoleżniku znajduje się Islandia oraz Fiordy Norweskie, przecina je 7-my południk. Czyżby wyliczone liczby z aktywności słonecznej wskazywały zagrożenie na tym terytorium kon cyt". 7 południk oraz 64 równoleżnik lokalizuje nam okolice Kristiansund w Szwecji. Są to zachodnie tereny fiordów Norweskich. Polskie wiadomości w dniu 23 marca 9-tego roku podały że w okolicy Trondhaim dryfuje statek pasażerski z 1300 osobami na pokładzie. Ich życie jest zagrożone. 23 marzec 9-ty rok trwa dramatyczna akcja ratunkowa pasażerów ze statku wycieczkowego " Viking Sky ". Wyliczone liczby - 64 oraz - 7 zostały wyliczone ze zmiany biegunów wiosenno letnich na przełomie 20/21 lipca 9-tego roku. I to one informowały o niebezpieczeństwie w tym rejonie świata.
 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page