top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Odnalezłem samolot Malaysia Airlines MH 370.
(środa, 20 luty 2019)

Przedstawione obliczenia oparte na prawach fizyki. Żeby zrozumieć znaczenie liczb trzeba przeczytać treść tekstu. W nich kryje się tajemnica zaginionego samolotu MH 370 Malaysia Airlines z 8 marca 2014 roku. Już z miejsca startu samolotu można wiele wyczytać. To tak samo jak z człowiekiem, w chwili narodzin ma już zapisaną śmierć. Skreślam poprzednie obliczenia które kierowały mnie za Międzynarodową Linię Zmiany Daty { 0 } i prowadziły do strefy 51, tym razem wziąłem pod uwagę ziemski równik zero, który doprowadził mnie na właściwy kurs. Trzęsienie ziemi jakie wyliczyłem na 3/4 maj 2018 roku M 4.1 stopnia w skali R w Polsce z pomyłką jednego dnia, ma szczególny przekaz. Gdyby nie eksplozja gazociągu w Murowanej Goślinie za Poznaniem oraz trzesienie ziemi na Górnym Śląsku w Polsce 5-tego maja 2018 roku temat byłby zamkniety. Kopalnia Zofiówka na Górnym Ślasku znajduje się teoretycznie na 19 południku. Obydwa wydarzenia pomimo różnych zdarzeń kierują mnie do zaginionego samolotu z 8 marca 2014 roku. Trzesienie ziemi z 5 maja 2018 roku w Polsce M 4.1 stopnia w skali R zabrało 5-ciu górników. Ciała górników z kopali Zofiówka na Górnym Śląsku odnaleziono w różnych odstępach czasu, teoretycznie parami { 4 + 1 = 5 }. Co prawda ostaniego po 11 dniach. Jednego górnika szukano 11 dni. Księżyc w moich obliczeniach ma numer 11, natomiast nasza planeta nr 27 suma liczb 38. Czy księżyc miał coś wspólnego z tym wydarzeniem stawiałem pod znak zapytania. Jednak jestem przekonany że ciała niebieskie mają wpływ na wydarzenia ziemskie. Zaginionego samolotu szukają do dziś na Oceanie Indyjskim. Zaginiony 5-ty górnik to szczególna postać nr 5 z 5 maja. Można ją porównać do pilota nr 1 z zaginionego MH 370. Pierwszy i ostatni czytając z prawej do lewej też pierwszy. Wydarzenia zbieżnie podobne. Jeżeli w trzęsieniu ziemi zapisano ofiary to w innym wydarzeniu mogą być zapisane np. współrzędne geograficzne. Takie przypadki mają miejsce. Na przerwany gazociąg w Murowanej Goślinie działy siły zewnętrzne. Było to tak zwane małe trzęsienie ziemi. To wydarzenie miało miejsce o północy. Prawdopodobnie miał coś wspólnego z tym wydarzeniem człowiek. Po nitce do kłębka po 100 dniach od ostatniego zdarzenia z Murowanej Gośliny 25 stycznia zatrzęsło ziemią ponownie 5 maja 2018 roku tylko z większą siłą M 4.1 stopnia w skali R. O tym pisałem 19 lutego 2018 roku. Przykład drugi to zaginiony samolot Malaysia Airlines MH-370 który zaginął 8 marca 2014 roku. Dlaczego o tym piszę? Jeżeli w trzęsieniu ziemi w Polsce zapisano ofiary to z miejsca startu samolotu oraz ofiar można odczytać miejsce wraku samolotu.

 

8 marzec 2014 rok. Samolot Malaysia Airlines MH 370, startuje z Kuala Lumpur w ostatni rejs do Pekinu. Po jakiś czasie znika z radarów. Wiemy że lotnisko znajduje się powyżej ziemskiego równika { 0 } na 3 równoleżniku przecina go 102 południk { 102 + 3 = 105 }. Wiemy że w samolocie znajdowało się 239 osób. Trzeba spojrzeć szerzej na to niebywałe wydarzenie. Z  tej liczby 105 wyodrębniłem trzy dodatkowe liczby: { 1,  0,  5 }. Pierwsza i ostatnia to szczególne liczby { 1  -   5 }. Po pierwsze mamy kolejność planet naszego Układu Słonecznego, pierwsza jest nasza Gwiazda, następnie piąta planeta Jowisz. Odczytałem ją następującymi liczbami z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa: R.S.14.441    10  0  5     5. Wymieniono tu nieprzypadkowo wartość liczby czytanej z prawej do lewej +144 oraz 5. W trzęsieniu ziemi w Polsce ginie 5 górników. Mamu tu powiązanie liczb z trzęsienia ziemi w Polsce oraz piątą planetę od Słońca. Sumując na wydarzenie w Polsce działały siły zewnętrzne powiązane z Jowiszem. Na zaginiony samolot, a zwłaszcza na pilota, mogła mieć wpływ piąta planeta Jowisz. Jest dużą planetą i może negatywnie wpływć na człowieka ze względu na swoją wielkość. Jedziemy dalej. Piramida Cheopsa - zwłaszcza Wielka Galeria w podłużnych otworach budowniczy kryje drugą część tajemniczej układanki. Otóż po obu stronach Galerii budowniczy zostawił 2 x po 27 otworów z każdej strony oraz dwa otwory zbliżone do siebie na samym końcu Galerii. W sumie budowniczy zostawił " 56 " otworów. Każdy otwów zaznacza planetę w naszym Układzie Planetarnym ustawioną pod różnym kątem do orbity naszej Gwiazdy oraz układy planetarne z naszej Galaktyki. W taki sposób aby zbliżały się do naszej Gwiazdy w różnych odstępach czasu pod różnym kątem, co kilkadziesiąt tysięcy lat. Bardzo ważny szczegół budowniczy zapisał w Komorze Królowej, załamał szyby pod różnym kątem, 37 oraz 38 stopni. Miały one w przyszłości naprowadzić na kosmiczną tajemnicę. Z lewej strony 20-tej numeracji Wielkiej Galerii odczytałem następujące liczby: R.S.59.2039     20  0  39     8. Wartość liczby 93 czytana z prawej do lewej odnosi się między innymi do wzoru: Wenus 93 stała 180 zmienne 18 x 81 = 26. Ciekawy wzór gdyż mnożąc 18 x 81 matematycznie nigdy nie da 26. Ale w kosmosie jest to logiczne. Zwracam szczególną uwagę na liczby 2039 z zerem w środku. Wartość liczby zero naprowadza Ryszarda na ziemski równik i wydarzenia pod nim. Wykluczyć zero z 20-tej numeracji można odczytać zapisane ofiary samolotu 239. Budowniczy w podłużnych otworach zapisał niebywałe dzieło. Otóż w tej numeracji występują szczególne liczby, kreśląc zero pozostaje nam szczególna liczba 239. Wykorzystam to zero w ziemskim równiku, które już zostało wymienione na początku. Skąd budowniczy wiedział o zaginionym samolocie? A może nie wiedział. Taki już nam zapisano los. Podobne wydarzenie mogło mieć miejsce kilka lub kilkanaście tysięcy lat temu, to tylko teoria. Sumując otwory z lewej strony Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa od dołu do góry odczytałem zagadkę zaginionego samolotu. Wydarzyło się to w czasach teraźniejszych, gdy po Ziemi chodzi dwóch papieży 56,56 z 19-tej numeracji tabeli Galerii: R.S.56,5691      19  0  39     9. W zaginionym samolocie z 8 marca 2014 roku Malaysia Airlines MH 370 znajdowało się 239 pasażerów. Co tak ważnego mają przedstawione powyżej liczby? Liczba 8 z tej numeracji to dzień miesiąca 8 marca 2014 rok. Skreślone zero to równik. Mamy już podobieństwo zera w obu przypadkach. Do wymienionych liczb dołączyła liczba 8 oraz { trzeci równoleżnik } czyli 8-my marzec. Piąta numeracja ma wpisaną liczbę 14 a działo się to w czasach gdy po Ziemi chodziło już dwóch papieży. Przypomnę że papież Franciszek został wybany na papieża 13 marca 2013 roku. Porównam liczby współrzędnych geograficznych lotniska do numeracji oraz Wielkiej Galerii a znajdę wspólne cechy współrzędnych geograficznych miejsca spoczynku zaginionego samolotu. { 0, 3, 5, 8, 20, 39, 93 }. Czy w tych liczb można odczytać współrzędne geograficzne. Można, mam start samolotu czyli początek oraz koniec z miejscem katastrofy. Sumując wszystko do jednego można wyciągnąć wniosek czytając z prawej do lewej i odwrotnie. Wartość liczby 93 z przedstawionej numeracji przedstawia to 93 południk. Natomiast wartość liczby 20 zaznacza 20-ty równoleżnik na południe od równika zero. W tajemniczych liczbach z piramidy Cheopsa jak również ze współrzędnych grograficznych startu samolotu MH- 370 z lotniska można odczytać jedną wartość liczby: 93 x 20. Jest to miejsce spoczynku zaginionego samolotu Malaysia Airlines MH 370 który zaginął 8 marca 2014 roku. Lokalizacja Ocean Indyjski około 2000 km na zachód od północnej Australii. Wpływ na wymienione dwa wydarzenia miała największa planeta Jowisz. W Polsce 8 dzień marca 2014 rok to okres zimowy. Aktywność słoneczna przedstawiała to wydarzenie w następujących liczbach:

 

1. 7/8 marzec 2014 rok: - 183 st. C      + 91 st. C    { 0,       - 2 }.

2. 8/9 marzec 2014 rok: - 183 st. C      + 89 st. C    { + 2,    - 1 }.

 

Z wymienionych zmiennych liczb { 0, -2,  +2,  -1  } można obecnie odczytać trzęsienie ziemi w Polsce. Wartość liczby zero w tamtym czasie wskazuje na ziemski równik. Z wymienionych liczb aktywności słonecznej można odczytać odejmując od większej liczby mniejszą: 183 - 91 lub 183 - 89 to w obu przypadkach odczytam zbieżnie podobne liczby 92 oraz 94. Pośrednia pomiędzy nimi to liczba 93. Może odnosić się do 93 wymienionego południka na wschód od Greenwich. Tabela Galerii podaje 95 południk nawet jeśli by był to 95 południk to pomyłka jest bardzo mała. Weżmy pośrednią liczbę która przewija się w tabeli Galerii to wychodzi 93 oraz 94 południk. Ogólnie przyjąłem 93 południk przecinany przez 20-ty równoleżnik. Jak podaje tabela Galerii wrak samolotu znajduje się na dnie od 1860 do 2039 metrów od powierzchni lustra wody. To miejsce spoczynku zaginionego samolotu. Według nieoficjalnych danych w samolocie znajdowało się od 5 do 10 ton złota. W dniu 8 marca 9-tego roku zbliża się piąta rocznica od katastrofy MH-370. Postanowiłem opublikować dane współrzędnych geograficznych dla dobra sprawy. Wiem że dobro wraca podwójnie.

 

Dodam do tego jeszcze wydarzenie które miało miejsce 19 lutego 2019 roku. W artykule ze środy 6 lutego 2019 roku informowałem o trzęsieniu ziemi Dolny Śląsk okolice Polkowic. Oto fragment tego teksu o którym mowa. cyt: W tym zestawienie liczb powinno być zapisane trzęsienie ziemi w Polsce. Jeden szczegół to brak zmiennych liczb. Natomiast wyszczególniłem 15 południk oraz 51 równoleżnik - Polska, Dolny Ślask okolice Polkowic. I takie wydarzenie miało miejsce 19 lutego 2019 roku.

 

M 3.7 - POLSKA - 2019-02-19      04-55-46    UTC

Region: POLSKA

Lokalizacja: 51,37  N;     15.80  E

Głebokość:  1 km

9 km od Chocianowa                                                                   

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=745920

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page