top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Komu wieniec laurowy.
(sobota, 10 czerwca 2017)

Gdy na półkuli południowej rozpoczyna się jesień do nas wraca lato. Tak było przez wiele tysiącleci. Rok 2017 jest jednak wyjątkowy, trzy pory roku oprócz zimy informują o bardzo dużych spadkach aktywności słonecznej, która gromadziła się na Słońcu w 2014, 2015 oraz 2016 roku. Nagromadzona aktywność słoneczna na 1 styczeń 2017 rok wynosiła: + 611 st. C  - 39. Natomiast na 20/21 lipiec 2017 rok po przebiegunowaniu naszej Gwiazdy wynosi: - 58 st. C + 91. Można porównać jak mało aktywne będzie nasze Słońce po 21 lipca 2017 rok. { + 611 - + 91 =  + 520 }. Może to mieć związek ze zmianami zachodzącymi na Słońcu. Z wymienionych liczb można odczytać 19 południk w Polsce oraz 52 równoleżnik. Co kryją liczby - potop w Polsce czy przyszłe zlodowacenie, a może suszę? Liczby mówią o bardzo ważnym wydarzeniu w Polsce, od północy do 52 drugi równoleżnik. Po tym historycznym wydarzeniu naród Polski się pogodzi. Co kilka lat na naszym Słońcu mają miejsce zmiany biegunów i choć są niewidoczne, można je wyliczyć z temperatur słonecznych stosując znany mi wzór. I tak 20 lipiec 2017 roku, podobnie jak 2009 rok, zbiegł się ze zmianą biegunów na naszym Słońcu poprzedzony potężną eksplozją. W tym rok 2009 był wyjątkowy na bazie 20 dnia lipca powstał rysunek 13 z 11 maja wykreślony rok później w 2010 roku. Nasza Gwiazda jest tak zaprogramowana jak pory roku na Ziemi. Jedno jest zależne od drugiego. W tym dniu po raz pierwszy podczas zmiany biegunów 20 lipca 2017 roku, wyliczyłem brakujące ogniwo w liczbie 104, źródło: z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa cyt: " We wschodniej ścianie Komory znajduje się nisza o wspornikowych ścianach bocznych, szeroka na 1,57 m u podstawy, na 4,67 m wysoka i głęboka na 104 m ". Drugi cytat: " Pomiędzy rampami przestrzeń posadzki ma taką samą szerokość jak strop, tj. 104 cm ". Nisza głęboka na 104 może nawiązywać do budowy naszej planety na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich teoretycznie na 104 południku. Po raz pierwszy w historii badań 20 maja 2017 roku aktywność słoneczna spadła o - 81 jednostek tylko jednego dnia. Temperatura tego dnia spadła o 18 stopni w porównaniu do poprzedniego. W ciągu dwóch dni aktywność słoneczna spadła o minus - 127 jednostek. To tyle ile zapisano w 13 układzie planetarnym licząc od dołu do góry. Układ planetarny " Nibiru " w liczbie - 127 jest informatorem być  może realizatorem wydarzeń na Ziemi. Na wydarzenie ziemskie które miało miejsce w Opolu 20 maja 2017 roku mógł wpłynąć układ planetarny " Nibiru ". A wykonawcą był prezes Telewizji Polskiej. Informowała o tym wydarzeniu wymieniona liczba - 127. Magiczna liczba 46 z liczby minus - 127 była przykrywką do tej układanki. Było to ciało niebieskie które kryło się za liczbą - 127. Być może w tych dwóch liczbach -46 oraz - 81 krył się spisek jaki powstał przed Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. { 46 + 81 = - 127 }. W minusowej liczbie - 127 oraz - 81 widziałem coś niepokojącego na 20 maj 2017 rok w Opolu. 26 marca 2017 roku na blogu tak pisałem: Wymienione dwa ciała niebieskie w nawiasie, + 5 oraz + 7, na 21 oraz 22 maja informują o trzęsieniu ziemi. Ustawione są na czarnej ukośnej linii do linii Słońca. Wyliczona wartość liczby - 81 nawiązuje do ciała niebieskiego za granicą światła i ciemności. Czy to ciało niebieskie oddalone o 81 lat świetlnych wpłynie pozytywnie czy negatywnie na 18 południk w Opolu zobaczymy. Z liczb aktywności słonecznej odczytałem coś niepokojącego co miało się wydarzyć w Opolu. Dzisiaj 22 maja 2017 roku mogę ocenić całą sytuację, do " trzęsienia " ziemi doszło. Wstrząsnęło nie tylko opinią publiczną w Opolu lecz w całej Polsce. Informacja dotyczyła publikacji w Trybunie Opolskiej że Festiwal Polskiej Piosenki planowany na 9 czerwca 2017 roku się nie odbędzie. Taką decyzję podjął Prezydent Opola Wiśniewski. I miał rację, iż Festiwal Polskiej Piosenki ma być festiwalem, a nie odwaloną farsą. Dlaczego prezes TV otworzył puszkę pandory: poróżnił piosenkarzy politycznie dzieląc na PiSowców i Kodowców. Poróżnieni piosenkarze lawinowo zaczęli rezygnować z imprezy. Ktoś nad tym długo pracował aby zlikwidować historyczne widowisko festiwalowe w Opolu. Wartość liczby 1 przy numeracji 81 informowała tylko o jednym takim incydencie w historii. Na dzień 24 maj 2017 rok wszystkie atuty po swojej stronie ma Telewizja Polska. Masz telewizję, masz pół sukcesu. Jednak z upływem miesięcy wszystko się zmieni. Przypomnę że na dzień 20 maj 2017 rok aktywność słoneczna spadła o { minus } - 127 jednostek. Minusowa wartość liczby - 127 informowała o niepowodzeniu w Opolu na 18 południku. Po kilku miesiącach aktywność słoneczna na 18 południku w Opolu wykaże aż dwukrotnie plusową aktywność  słoneczną w liczbie  + 127. Odwrotną do tej z 20 maja 2017 roku. Wspieram Prezydenta Opola by festiwal pod koniec sierpnia przyniósł mu upragniony sukces. Pod koniec wakacji układ planetarny " Nibiru " aż dwukrotnie w liczbie plusowej { + 127 } będzie sprzyjał Prezydentowi Opola. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej pod koniec sierpnia oraz początek września 2017 roku. Występują tu wyliczone liczby z aktywności słonecznej odwrotne do tych z 20 maja 2017 roku.

 

1. 29/30 sierpień 2017 rok: - 70 st. C + 127 st. C { + 3,  - 18 }.

2. 4/5 wrzesień 2017 rok: - 67 st. C + 127 st. C { + 4,  + 9 }.

 

Znaczenie liczb: Porównanie

1. 1. Minusowa liczba { - 127 } informuje o niepowodzeniu 20-tego maja 2017 roku.

2. Plusowa liczba { + 127 } informuje o sukcesie pod koniec sierpnia 2017 roku.

 

Nowe zlodowacenie

 

Podobne wydarzenie ze spadkiem aktywności słonecznej będziemy mieli około 20 czerwca 2017 roku. W tych dniach podobnie jak w maju trzeba się spodziewać eksplozji na Słońcu. Aktywność słoneczna zdecydowanie spadnie tylko jednego dnia o - 114 jednostek. To bardzo dużo jak na jeden dzień. Tak duże spadki aktywności słonecznej zdarzają się bardzo rzadko. W zaznaczonych południkach poniżej dojdzie do niecodziennych wydarzeń w Europie. Natomiast na świecie do trzęsienia ziemi oraz eksplozji wulkanów. Wyliczona liczba nawiązuje do 114 południka na wschód od Greenwich oraz do 114 południka na zachód od Greenwich. Na wschód od Greenwich na - 114 południku można zlokalizować Indonezję, Malezję dalej na północ stolicę Chin Pekin, łącznie z Koreą Północną. Na południe od równika można zlokalizować Australię. Muszę wspomnieć że z liczby - 114 wyliczyłem 14 południk oraz 41 równoleżnik. Zaznacza on wydarzenia w zachodniej Polsce oraz Włoszech na 14 oraz 41 równoleżniku na 20/21 czerwiec 2017 rok. Na zachód od Greenwich wartość liczby minus - 114 południk przecina dwie płyty tektoniczne Pacyficzną i Północnoamerykańską. Na zachodnim wybrzeżu Ameryki znajduje się kilka największych miast Ameryki oraz kilka groźnych wulkanów. Tak wielki spadek aktywności słonecznej może mieć wpływ na tamtejsze wulkany oraz trzęsienia ziemi od 8 do 9 stopni w skali R w tamtym rejonie. Już 13 czerwiec 2017 rok powinien zasygnalizować o wydarzeniach w tamtym rejonie. Sumując wszystkie wartości liczbowe minusowe oraz plusowe od 17 do 20 czerwca 2017 roku dają mi liczbę 193 st. C. To tyle ile wynosi długość północnego poziomego kanału w Komorze Królowej do załamania. Następnie załamuje się w górę pod kątem 37 stopni  28 '. Suma dwóch wymienionych liczb wynosi 193 + 37 = 230. To tyle ile wynosi bok podstawy piramidy Cheopsa 230 metrów. Natomiast kanał południowy w linii prostej wynosi 203 cm po czym załamuje się pod kątem 38 stopni 28'. Podobną liczbę 203 wyliczyłem z 38 układu planetarnego sumując kolejno liczby:

R.S.56.5691           38  0  19        9

{ 56 + 56 + 91 = 203 }

Te same liczby sumując z prawej do lewej dają wysokość piramidy + 149 metrów oraz powierzchnię lądów na naszej planecie 149. Identyczną liczbę 203 zapisano w budowie piramidy Cheopsa cyt: " Ilość warstw bloków w Wielkiej Piramidzie wynosi: - 203 = 7 * 29. " { 7 x 29 = 203 }. Wymienione liczby wyliczyłem i opisałem w książce przedstawiają one 7 miesiąc oraz 29 tydzień roku 20 dnia miesiąca lipca. Rys. 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia opisane zdarzenie oraz zmianę biegunów z eksplozją na Słońcu w 2009 roku. W wymienionej liczbie 203 zapisano drugą oraz trzecią planetę od Słońca. Piramida Cheopsa składa się z 203 warstw kamieni. Jedna warstwa ułożonych kamieni na piramidzie Cheopsa to jeden rok. Wygląda na to że 203 warstwy kamieni to 203 lata. Całość piramidy składa się z 2.3 miliona bloków kamiennych. Budowniczy zbudował piramidę z 2.3 miliona bloków w 203 warstwach kamieni układając ostrosłup czworoboczny o wysoki 149 metrów w podstawie 4 razy po 230 metrów. Jedna warstwa kamieni to jeden rok kalendarzowy. Układając 203 warstwy na piramidzie ułożył strop namiotowy w kształcie piramidy. Jeżeli do 2013 roku dodam kolejne 9 lat to rok 2021 będzie ostatnim. Czyli pierwszym rozpoczynającym nowy etap w historii Ziemi. Do wymienionej daty 2021 rok dodam kolejno 203 lata to w kalendarzu odczytam 203 rok Nowej Ery w historii Ziemi lub w starej dacie 2224 rok. To tylko teoria wyliczona z poszczególnych liczb. Być może chodzi o inne wydarzenie na Ziemi zapoczątkowane w 2075 roku, począwszy od 2021 roku { 2021 + 54 = 2075 }. W tych liczbach zapisano obszar Polski od 20 do 75 południka na wschód od Greenwich lokalizacja okolice Omska, Nizina Zachodniosyberyjska. To o jeden południk dalej od miejsca gdzie eksplodowała asteroida w okolicy Jekaterynburg - Czelabińsk 15 lutego 2013 roku. W tych południkach zapisano terytorium Polski 8 312 171 km dawnej lub przyszłej. Budowniczy dał do zrozumienia że dwie piramidy są symbolem dwóch czap lodowych jakie powstaną po ponownym zlodowaceniu naszej planety w innym miejscu. Czy 203 lata wystarczy aby utworzony został nowy strop namiotowy, podobny do ostrosłupa piramidy Cheopsa. Dwie równoległe piramidy w Gizie są symbolem nowych czap lodowych lub jak to zaznaczono mowa o nowym stropie namiotowym utworzonym w innych miejscach na naszej planecie. Każda ułożona warstwa kamieni na piramidzie Cheopsa to dołożony kolejny rok ciężkiej zimy. Po 203 latach począwszy od 2021 prawdopodobnie nowy strop namiotowy zostanie ukończony w 2224. Drugi szyb w Komorze Królowej załamuje się w górę pod kątem 38 stopni 28'. 38 równoleżnik przecina dwa państwa na Półwyspie Koreańskim. Jednorazowy spadek aktywności słonecznej  o - 114  jednostek został wyliczony tylko jednego dnia 20 czerwca 2017 roku. Musi to być bardzo ważne wydarzenia na naszym Słońcu oraz na Ziemi gdyż wymienioną liczbę 114 zapisano w piramidzie Cheopsa. Zacytuję fragment tekstu z piramidy Cheopsa gdzie wymieniono podobny wynik w liczbie 114. cyt: " Poprzez " poziomy pasaż " na końcu Korytarza Wstępującego, o wysokości zaledwie 114 cm i nierównej powierzchni posadzki, dochodzi się do tzw. Komory Królowej, położonej dokładnie w centrum piramidy ". Poziomym pasażem jest w tym przypadku równik. Dalej prace w niej także nie zostały doprowadzone do końca. Świadczą o tym nierówności posadzki i brak wyłożenia jej kamieniem lepszego gatunku. Patrząc na mapę widzimy że cały Archipelag Indonezja, Malezja na - 114 południku nie jest jednolita, rozdrobniona tysiącami wysp. To miał na myśli budowniczy porównując nierówną posadzkę do Archipelagu z tysiącami wysp. Kto dał im mapę świata? W takim razie Komora Królowej mieści się centralnie na  114 południku zaznaczając środek Wyspy Borneo. Wygląda na to że to Komora Królowej w niedalekiej przyszłości odegra ważną rolę. Czytając tekst można wyciągnąć wniosek że wymienione miejsce w przyszłości zostanie przykryte stropem namiotowym czyli lodowcem. Strop namiotowy to prawdopodobnie nic innego jak czasza lodowa przykryta wieloletnim śniegiem oraz lodowcem. Strop namiotowy jest przenośnią, zaznacza zamarznięty obszar jaki mamy obecnie na Antarktydzie. Temperatura w wymienionym miejscu może spaść nawet do - 81 stopni C. Po przeciwnej stronie do minus 46 stopni C. W sumie obydwie czapy lodowe muszą dać minusową temperaturę do minus 127 stopni C. To tyle co wyliczyłem około 20 maja 2017 roku. Proces rozpoczęty 20 czerwca 2017 roku będzie nieodwracalny. Przy tak wysokich temperaturach w okresie letnim w obecnym czasie nasze lodowce z Antarktydy roztopią się niebawem. Wartość liczby 9 przy 38 układzie planetarnym wyznacza 2021 rok jako ostatni. Czyli pierwszy rozpoczynający proces zmian. Czy opisane wydarzenie dotyczy zmian już od 2021 roku trudno powiedzieć, myślę że budowniczy przedstawił przyszłą wizję świata przyszłym pokoleniom. Zapisując najważniejsze wydarzenie w kamieniu. Oto wykaz systematycznego spadku aktywności słonecznej od 17 do 21 czerwca 2017 roku. Wykres przedstawia ciekawe wydarzenia w Kosmosie.

 

1. 12/13 czerwiec 2017 rok: + 280 st. C - 52 st. C { + 16,  0 }

2. 13/14 czerwiec 2017 rok: + 296 st. C - 52 st. C { + 9,  - 1 }

Być może w tej liczbie: { + 9     - 1 } zapisano trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R.

3. 14/15 czerwiec 2017 rok: + 305 st. C - 51 st. C { + 21,  0 }

4. 15/16 czerwiec 2017 rok: + 326 st. C - 51 st. C { + 14,  - 3 }

5. 16/17 czerwiec 2017 rok: + 340 st. C - 48 st. C { + 1,   0 }  zmiana pogody.

6. 17/18 czerwiec 2017 rok: + 341 st. C - 48 st. C { - 20,  + 2 } spadek aktywności

7. 18/19 czerwiec 2017 rok: + 321 st. C - 50 st. C { - 23,  0 } spadek aktywności

8.19/20 czerwiec 2017 rok: + 298 st. C - 50 st. C { - 33,  + 1 } spadek aktywności

9. 20/21 czerwiec 2017 rok: + 256 st. C - 51 st. C { - 114,  + 4 } spadek aktywności

10. 21/22 czerwiec 2017 rok: + 151 st. C - 55 st. C { + 2,  + 3 }

11. 22/23 czerwiec 2017 rok: + 153 st. C - 58 st. C { + 1,  - 1 }

12. 23/24 czerwiec 2017 rok: + 154 st. C - 57 st. C { + 1,  - 2 }

 

22/23 ciało niebieskie przed granicą światła i ciemności. 20 czerwiec zaznacza 15 południk oraz 51 równoleżnik w Polsce. Przy tak wysokim spadku aktywności słonecznej po 20 czerwca 2017 roku można się spodziewać trzęsienia ziemi w Polsce oraz na wymienionych strefach czasowych: 4-tej, 6-tej, 9-tej, 10-tej.

 

Ciekawostka?

 

22/23 czerwiec 2017 rok to szczególny dzień wyliczona wartość liczby z aktywności słonecznej wskazuje + 154 południk na Dalekim Wschodzie. Dokładnie w tym miejscu powinno dojść do silnego trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. Lokalizacja okolice Nowa Gwinea. Dokładnie tego dnia ciało niebieskie będzie kręciło piruety w koło linii Słońca zaczynając swój taniec od 22 do 24 czerwca 2017 roku. Pierwszy raz przetnie linię Słońca z 22 na 23 czerwiec + 1, - 1, + 1. Wartość tych liczb zaznacza literkę V, podobnie ja na wykresie 6 czerwca 2017 roku. To ciało niebieskie 22 czerwca 2017 roku przeleci bardzo blisko naszej planety przed granicą światła i ciemności, ostrzegając przed niebezpieczeństwem podobnym to tego jakie mieliśmy 6 czerwca 2017 roku w Polsce. W przedziale pomiędzy wartością liczby +1 a -1 znajduje się linia Słońca w naszym Układzie Słonecznym oraz miejsce badań Opole. Wartość liczby + 1 - 1 może wskazywać wydarzenia w Europie między innymi w Polsce. To właśnie tego dnia ciało niebieskie ma zapisaną odległość od nas o 5.7 miliona km. Tą liczbę 57 wielokrotnie przestawiałem, wymienione ciało niebieskie przybyło do naszego Układu Słonecznego z 38 układu planetarnego oddalonego o 57 lat świetlnych od nas.

 

13. 23/24 czerwiec 2017 rok: + 154 st. C - 57 st. C { + 1,  - 2 }.

14. 24/25 czerwiec 2017 rok: + 155 st. C - 55 st. C { + 8,  - 3 }.

 

Sumują wymienione liczby powyżej można stwierdzić że w ciągu czterech dni aktywność słoneczna spadnie o 190 jednostek. { 20 + 23 + 33 + 114 = 190 }. Przy tak drastycznym spadku aktywności słonecznej będzie odczuwalne fatalne samopoczucie. Wymieniona liczba - 190 ponownie lokalizuje terytorium Polski. Wartość liczby 0 określa miejsce badań Polska. Natomiast wartość liczby 19 wskazuje terytorium Polski na 19 południku dzieląc ją na dwie połowy. Jaki cel ma wymieniony południk. Wspomnę tylko że do rozbioru Polski to już najkrótsza droga przez Europę zachodnią. Politycy w Brukseli za kulisami zacierają ręce. Nie szukaj sprzymierzeńców w Europie zachodniej. I nigdy nie wierz sąsiadom z zagranicy. Dowiedli niejednokrotnie w przeszłości rozbierając Polskę. Tak zapisano w Komorze Króla 18 południk oraz 23 południk przecinany przez 19 południk dzieli Polskę na dwie połowy. Zdrajców w Polsce mieliśmy wielu. Rosja i państwa zachodnie tylko czekają. Przy ostatnim rozbiorze Caryca Katarzyna spełniła wolę zdrajców Polski. Obecnie jest podobnie. Szlachta prosi o pomoc Brukselę. Nikt pomocy nie udziela bezinteresownie. Wszystko ma swoją cenę.

 

Uchodźcy

 

Opozycja: Może się jeszcze uda wymusić na polskim rządzie coś co się obiecało Berlinowi. Jeżeli nie, to droga na salony Brukseli jest spalona. Prawdziwy emigrant czy uchodzca to człowiek uczciwy z dowodem lub paszportem. Bez takiego dokumentu to cwaniak korzystający z okazji jaka nadarzyła się w czasie wędrówki ludów z Afryki do Europy. Jaką zaproponowała Pani Kanclerz Niemiec. Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje swój sprawiedliwy program, " nieprzyjmujemy cwaniaków z Afryki ". Cwaniactwo z Bliskiego Wschodu ma większe prawa od rodowitych Niemców. Już nie mówię o polakach którzy mieszkają za Odrą od cwierć wiecza a może i dłużej. Przykład jak się zachowuje  cwaniak, emigrant z Bliskiego Wschodu w Niemczech. Czarnoskóry w ustronnym miejscu patrzy na " białasa " - europejczyka, a następnie wyciąga nóż z kieszeni i symbolicznym ruchem ręki po szyji podcina gardło. To tylko jeden przykład asymilacji emigrantów z Bliskiego Wschodu z Europą. Wiara Islamska oraz Polska Katolicka to dwie odrębne kultury zwalczające się od wieków. Naród Polski w przeszłości doświadczył najadu Tatarów na Polskę. I wie jak to się skończyło. Polska w czasie 120 letniej niewoli była ciemiężona przez Niemcy, Rosję oraz Austro-Wegry. Jeżeli popełnialiśmy błędy w przeszłości to w czasie 120 letnej niewoli, grzechy naszych ojców zostały odkupione. Przez błąd Pani Kanclerz ciemięrzeni emigranci z Afryki przyszli do Europy upomnieć się o swoje. Tylko dlaczego Polska ma płacić długi będąc sama ciemiężona w przeszłości. Patrząc na obecną sytuację, przywódcy Europy to sami tchórze na widok spódnicy z Berlina zagłosowali przeciwko rozsądkowi 27 do jednego. Niema się czym chwalić. Poświęciliby swój kraj dla własnych korzyści nawet gdyby trzeba było mówić na białe czarne. Tak jest na kążdym szczeblu władzy w Brukseli już nie mówię o Polsce.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page