top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Koniec starego Czwartego Świata. Przed nami nowy Piąty Świat.
(wtorek, 23 października 2018)

To historyczne wydarzenie które odczytałem z aktywności słonecznej i opiszę poprzez własne spostrzeżenia. Wszystko we Wszechświecie kręci się wokół własnej osi. W ten sposób odliczamy czas od startu do mety. Podobnie jest z planetami naszego Układu Słonecznego które zamykają pewien etap wędrówki po orbicie w kształcie elipsy. Takie wydarzenie ma miejsce raz na 5400 lat. Przyjmijmy że wszystkie planety naszego Układu Planetarnego wystartowały w jednym czasie z linii Słońca, to ponownie spotkają się one w tym szczególnym miejscu za 5400 lat. Zamykając pewien etap historii na Ziemi. Między innymi nasza planeta Ziemia obiega naszą Gwiazdę po swej orbicie w ciągu roku przez 365 dni. Przyjąłem w moich obliczeniach że rok trwa 360 dni. Dzielone przez 12 miesięcy = 30 dni. I tak każdy miesiąc trwa równe 30 dni. Na przykład, Jowisz obiega naszą Gwiazdę w ciągu 11 lat 86 dni. Uran w ciągu 84 lat. Im dalej oddalone planety od naszej Gwiazdy mają wydłużony czas po orbicie oraz inny kąt nachylenia do ekliptyki. Ostatnia planeta naszego układu planetarnego wykonuje obrót wokół naszej Gwiazdy jak zapisano w podstawie piramidy oraz Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa co 5400 lat. Połowa z tej daty musi wynieść 2700 lat. Natomiast wszystkie pięć światów trwają  27 000 tys lat. Tą początkową liczbę 27 przedstawiono w podłużnych otworach Wielkiej Galerii po jednej stronie. Dodam do tego jeszcze iż nasz polski papież służył Panu Bogu 27 lat na stolicy Piotrowej. A nasza planeta Ziemia w obliczeniach ma nr 27, z księżycem 38.  Czy te znaki ktoś zauważył. Nasz Układ Planetarny Pan Bóg podzielił na dwie strony, jak w odbiciu lustrzanym. Wykres z którego odczytuję różne zjawiska w Kosmosie oraz na Ziemi przedstawia te wydarzenia na płaszczyźnie w dwóch częściach świata. Na północ od linii Słońca oraz na południe. Nasz ziemski równik dzieli naszą planetę na dwa bieguny, północny oraz południowy. Natomiast południk Greenwich dzieli naszą planetę na dwie strony świata, wschodnią oraz zachodnią. Podobne zjawisko podziału naszego Układu Planetarnego zapisano w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Źródło: Piramida Cheopsa, Wikipedia wolna encyklopedia. Zacytuję fragment tekstu który mówi o tym podziale. Cyt: " wzdłuż całej Galerii, po jej obu stronach, przy posadzce ciągną się dwie rampy o wymiarach 61 cm wysokości i 50 cm szerokości. Pomiędzy rampami przestrzeń posadzki ma taką samą szerokość jak strop, tj. 104 cm. W ścianach na poziomie ramp znajduje się 56 otworów { po 27 z każdej strony i po jednym wysokim stopniu u góry ". Budowniczy zaznaczył tu dwa światy. Nasz ziemski oraz Królestwa Niebieskiego. { 27 x 2 = 54 + 2 = 56 } str. 22 w książce " Bitwa z Gwiazdami ". Schody Galerii 104 cm dzielą świat na dwie strony jak zapisano. To znaczy co 2700 lat planety przecinają linię Słońca. Jeżeli pełny obrót ostatniej planety wyniósł 5400 lat. { 5400 lat x 4 = 21600 lat }. Czwarty Świat, który trwał nieprzerwanie przez 21600 lat, się zakończył. Obecnie mamy 8 rok Piątego Świata. { 5400 x 5 = 27000 tys lat }. Wartość liczby 27 wskazuje nam na Piąty świat i ostatni. Wartość liczby 5400 zaznaczono w skrócie w podstawie piramidy Cheopsa 5,4 ha który mówi końcu Czwartego Świata i początku Piątego Świata. Z przepowiedni czekają nas złote czasy w Piątym Świecie. { 5400 x 2 = 10800 } 5400 x 4 = 21600. W objętości Komorze Króla przedstawiono podobną datę 10560. Załóżmy że przedstawione planety wystartowały z linii Słońca o tym samym czasie, to ponownie się spotkały na linii Słońca po okrążeniu połowy orbity po 2700 latach. Czy wszystkie? W tym czasie na Ziemi doszło do bardzo ważnego wydarzenia. Podobne wyliczenia przedstawiłem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". Być może wszystkie planety ustawiają się w szczególnym położeniu na linii Słońca tylko raz na 5400 lat. W ten oto sposób zaznaczają koniec starego świata a informują o rozpoczynającym nowym etapie życia na Ziemi w Piątym Świecie. To szczególne spotkanie planet na linii Słońca trwało 71 dni. Podobne wydarzenie w kosmosie musiało się odbyć w odległym czasie około 2700 lat temu w naszym Układzie Planetarnym. Mamy rok 2010. W tym czasie doszło do ważnego wydarzenia którego nikt nie zdawał sobie sprawy. Otóż od 21 czerwca do 1 września 2010 roku przez 71 dni najważniejsze planety naszego Układu Planetarnego oraz ostatnia 54 planeta, przecinały systematycznie dzień po dniu linię Słońca. Dodam jeszcze że tych planet które tylko musnęły linię Słońca było znacznie więcej. Więc musiało to być bardzo ważne wydarzenie. W tym czasie zakończył się stary a rozpoczął Nowy Porządek na Ziemi od 1 stycznia 2011 roku. A konkretnie od 1 września 2010 roku. Więc transformacja dokonała się na przełomie trzeciej dekady czerwca, lipca oraz sierpnia. Było to wielkie wydarzenie historyczne w naszym Układzie Planetarnym, którego nikt nie zauważył. Są na to dwa dowody. Pierwszy to wybuch na Słońcu 1 września o godzinie 11:00 czasu polskiego w prawej dolnej części tarczy słonecznej. Nasza Gwiazda wskazuje zagrożone terytorium na naszej planecie Ziemi w okolicy Nowej Zelandii. Zdjęcie z wybuchu na Słońcu można znaleźć na moim blogu pod wykresami opublikowany w piątek 5 kwietnia 2013 roku. Drugie historyczne wydarzenie wszyscy znają. Trzęsienie ziemi w Japonii 11 marca 2011 roku. Od 1 września 2010 roku do 11 marca 2011 roku minęło dokładnie 191 dni. Jednak zatrzęsło ziemią w Japonii o dwa dni wcześniej, niż zakłada informacja z szybu Komory Królowej po 193 dniach. W dziewiątej strefie czasowej na wschód od Greenwich oraz trzęsieniu ziemi w dziewięciostopniowej skali R. Są to niezbite dowody że takie wydarzenie miało miejsce w kosmosie i na Ziemi. Ten temat był często opisywany na blogu, nigdy nie podsumowany. Po 8 latach od tak ważnego wydarzenia postanowiłem ostatecznie podsumować zaistniałą sytuację. Mamy już pełny obraz przedstawionych wydarzeń w kosmosie od którego minęło już 8 lat. Proces końca świata może być rozłożony w czasie. Ewentualnie zakończyć się 19 czerwca 2021 roku. Do tego czasu pozostało nam od Nowego 2019  roku 900 dni.

 

W internecie znalazłem ciekawą wiadomość:

 

1.

Źródło: http://forumzn.katalogi.pl/IIIwoina%C5%Biwatowaprzednami.KODBiblii...2010-05-05

 

2.

Źródło: III wojna światowa przed nami. Kod Biblii cz. 2 - Religie, Proroctwa i Wizje - Strona 5, strona 2 z 3. Autor usunął rysunek szkoda. Można go znaleźć pod wykresami na moim blogu. Matryca z której autor odczytał i zakreślił na kolor czerwony linię Słońca oraz rok 2009 - 2010. Powyżej na tym samym rysunku nad linią czerwoną zakreślił na kolor niebieski KAIR. W lewej części matrycy autor wymienił i opisał: PLANETA- KOSMOS-AMATOR oraz trzy szóstki 666. Jest jeszcze wiele innych ciekawych odkryć które każdy indywidualnie może odczytać. Co ciekawe te same trzy szóstki 666 wyliczyłem z aktywności słonecznej na 20/21 grudzień 2016 rok. Ostrzegały one przed niebezpieczeństwem w Polsce za 666 dni. Przypadło to na wybory do samorządów w Polsce. Niegdyś ostrzegano że trzy złowieszcze szóstki to liczba szatana. Cztery dni wcześniej w Warszawie 16 grudnia 2016 roku Niemcy okupowali polski Sejm. Matryca przedstawia odkrywcę AMATORA-który odkrył " Nibiru " oraz obiekty kosmiczne w Kosmosie, ma około 2000 tys lat. Bardzo ciekawe spostrzeżenie odczytał autor tej matrycy cyt: " Acha i Kair, czyżby coś z piramidami? Czyli Cheops i uruchomienie piramidy ". Uruchomienie piramidy to przenośnia. Nawiązuje do publikowanej wiedzy na moim blogu związaną z piramidą Cheopsa. Nie spodziewałem się że autor tej matrycy posiada tak wielką wiedzę - dla niego wielki szacunek.

 

Na koniec dodam iż wszyscy się zachwycają że lato tego roku zwariowało. Nic nowego, gdyż pisałem o tym na blogu w poniedziałek 20 sierpnia 2018 roku, czyli dwa miesiące temu przed 20 października 2018 roku. Informowałem że okres letni będzie trwał 180 dni aż do 20 października 2018 roku. W tym samym czasie o dwa dni wcześniej zatrzęsło ziemią na Górnym Śląsku, jak też uprzednio informowałem.

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page