top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 


Czy planetoida 114 zwiastuje koniec świata na 19 czerwca 2021 roku?
(niedziela, 16 grudnia 2018)

Każdy odkrywca nadaje nowym obiektom kosmicznym inicjały swojego imienia oraz nazwiska, jak przysługuje dla odkrywcy. Aktywność słoneczna z 20/21 czerwca 2017 roku przedstawia największą planetoidę 1140 metrów długości oraz około 114 metrów szerokości. Wyglądem przypomina planetoidę z 19/20 października 2017 roku. Aktywność słoneczna na dzień 20/21 czerwca przedstawia następujące liczby.

 

20/21 czerwiec 2017 rok: + 265 st. C   - 51 st. C   { - 114,   + 4 }.

 

Jest to potężna planetoida jakiej nigdy wcześniej świat nie widział na oczy. Może być ona zwiastunem końca świata. Jest dłuższa o 350 metrów od planetoidy z 19/20 października 2017 roku. Natomiast wartość liczby + 4 w tej numeracji 114 w nawiasie potwierdza istnienie czterech planetoid. Dodam do tego jeszcze że wartość liczby + 4 informuje o planetoidzie która za 4 lata powinna znaleźć się najbliżej naszego Układu Planetarnego na 20/21 czerwiec 2021 rok w odległości około 17,1 miliardów km od naszej Gwiazdy. Wartość liczby 17 wskazuje na 17-ty południk w Polsce. Lokalizuje nam stolicę Dolnego Śląska - Wrocław przecinany przez 51 równoleżnik. W rejonie Dolnego Śląska tj; okolice Polkowic, trzeba się spodziewać bardzo silnego trzęsienia ziemi na przełomie 20/21 czerwca 2021 roku. Z obliczeń powstał przedział czasu pomiędzy 19 czerwca jak podaje tabela Galerii a 22 czerwca 2021 rok to 65 godzin 56 minut. 21 czerwiec 2017 rok + 4 lata = 21 czerwiec 2021 rok. Podobną datę przedstawia tabela Galerii 19 czerwiec 2021 rok godzina 19:06:56. Oto 38 numeracja tabeli Galerii która przedstawia czasy ostateczne na 19 czerwiec 2021 rok (czytaj z prawej do lewej: R.S. 56,5691     38  0  19    9). Eksplozja  asteroidy 15 lutego 2013 roku o współrzędnych 56 x 56 zapoczątkowała proces zmian w Rosji. Dodając do tej daty kolejne 9 lat to odczytam 21 czerwiec 2021 rok. To wyliczenie odczytałem z aktywności słonecznej oraz Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa na 20/21 czerwiec 2017 rok. Wymienione planetoidy odwiedzają nasz Układ Planetarny co kilka tysięcy lat. Tak było w 2017 roku kiedy to po raz pierwszy wyliczyłem istnienie planetoidy na 19/20-ty październik 2017 rok informując o tym niezwykłym odkryciu. Wszystkim czterem planetoidom nadaję numerację oraz nazwisko odkrywcy Ryszard Suski z dopiskiem miasto Opole.

 

1. R.S. Opole  { - 114,  + 4 }. - Centralne Włochy.

2. R.S. Opole  { + 1,   - 79 }.

3. R.S. Opole  { + 1,   - 32 }.

4. R.S. Opole  { + 1,   - 47 }.

 

Różnica pomiędzy wymienionymi liczbami wynosi 15 { 47 - 32 = 15 }. Nawiązuje ona do 15 południka w Polsce oraz 51 równoleżnika na Dolnym Śląsku. Z wartości liczby - 114 można odczytać współrzędne geograficzne środkowych Włoch. Na 14 południku oraz 41 równoleżniku. Lokalizuje on okolice Rzymu oraz Włoskiego Wezuwiusza. Prawdopodobnie dojdzie tam do katastrofy na niewyobrażalną skalę. Podobnie może być w Ameryce Północnej w Yellowstone. Dodatkowo na 114 południku można zlokalizować miejsce na Dalekim Wschodzie okolice Malezji, Sumatry. To tylko teoria. Wyliczone liczby mogą przedstawiać całkiem inne wydarzenia. To trzy miejsca zagrożone wielką katastrofą. W tych liczbach może być zapisane bardzo duże trzęsienie ziemi. Wygląda na to że największa planetoida jest zwiastunem największej katastrofy w dziejach Ziemi. A może chodzi o inne wydarzenie związane z końcem świata. Od stycznia 2019 roku pozostało 900 dni. W dalszej kolejności rozkładając wymienione liczby na czynniki pierwsze to z liczby 32 odczytam 5 południk oraz 23. Natomiast z liczby 39 odczytam 12-ty oraz 21-szy południk, łącznie z  93. Lokalizują one trzy miejsca na starym kontynencie. 5 południk zaznacza teoretycznie Francję ale głównie siedzibę Brukseli i kraje Beneluksu. 12-ty południk zaznacza Niemcy oraz 21-szy południk zaznacza Warszawę. Z opisanych liczb można odczytać upadek siedziby Brukseli oraz spisek jaki zapoczątkowali przeciwko Warszawie posłowie z Platformy Obywatelskiej w Brukseli. Zielona Kometa z 10/11 grudnia 2018 roku podcięła skrzydła Nowoczesnej i poinformowała o jej rozpadzie a jednocześnie dała zielone światło dla rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie będzie w przyszłości z Platformą Obywatelską. Wymieniona planetoida informuje o końcu świata. Dotyczy to wymienionej partii. O tym informuje największa planetoida wskazując na Dolny Śląsk siedzibę zła.

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page