top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Czy Apophis uderzy w Ziemię 13 kwietnia 2036 roku?

(czwartek, 11 stycznia 2018)

 

Zdaniem naukowców prawdopodobieństwo zderzenia Apophis z Ziemią przypisano na 2068 rok. Jednak może ona dwukrotnie zagrozić Ziemi, w 2029 oraz 2036 roku. NASA już ogłosiła że Apophis minie Ziemię w 2036 roku. A prawdopodobieństwo kolizji przypisano na 2068 rok. Podzielę się moimi obliczeniami które są powiązane z ciałem niebieskim z 19/20 października 2017 roku { R.S. + 1,  - 79 } oraz obiektem kosmicznym " Apophis ". Obiekt kosmiczny który przeleciał 19/20 października 2017 roku budowniczy wpisał w piramidę Cheopsa. Jeżeli włożył tyle trudu, by wymieniony obiekt kosmiczny wpisać w szyb Komory Królowej to musiało ono w tamtym czasie odcisnąć piętno na mieszkańcach naszej planety. Wydarzenia na Ziemi powtarzają się co kilkanaście tysięcy lat. W prostokątnych otworach Komory Królowej piramidy Cheopsa zapisano dane dotyczące przyszłych wydarzeń na Ziemi. Czasami trzeba poświęcić trochę czasu by zrozumieć przesłanie z niebios oraz odczytać myśli budowniczego, które są zapisane w szybie Komory Królowej piramidy Cheopsa. Być może wystarczyło zamienić metry na centymetry. Jeżeli pierwszą część szybu z Komory Królowej budowniczy przedstawił w centymetrach to druga z tych samych względów musi być przeliczona podobnie. Po 193 cm linii prostej, zaznaczono kąt wznoszenia szybu na 38 stopni 28 minut. Zaznaczono tu ewidentnie 19 numerację. Natomiast wartość liczby 38 z 19-tej numeracji przedstawia okres przemian na Ziemi od 2012 do 2021 roku (książka " Bitwa z Gwiazdami " str 22). Dzisiaj te zmiany widać dobitnie. Czyli " koniec świata " rozłożono na 9 lat. Po 2021 roku wszystko się zmieni i nie będzie już takie same. Za wznoszonym kątem 38 stopni 28 minut następny prosty odcinek drogi w linii prostej dla dwóch szybów ma inny wymiar. Jeden wynosi 66 metrów drugi 65 metrów. W końcowej części szybu za 8 centymetrową płytą budowniczy zostawił puste pomieszczenia. Na logikę puste pomieszczenie oznacza w przyszłości pusty plac lub teren niezdatny do zamieszkania. Takie przesłanie budowniczy chciał przekazać przyszłym pokoleniom. Zawarte myśli budowniczego z szybów pokrywają się  z moimi obliczeniami. Pierwszy odcinek drogi składa się  z dwóch wymiarów: - 114 oraz - 79. Dotyczy spadku aktywności słonecznej z 20 czerwca 2017 roku o - 114 jednostek. Być może w tej liczbie chodzi o obiekt kosmiczny którego jeszcze nie wyliczyłem z aktywności słonecznej. Wymieniona wartość 114 przedstawia południk na naszej planecie który przecina 41 równoleżnik. Drugi podobnie wyliczony ze spadku aktywności słonecznej 19/20 października 2017 roku - 79 jednostek. Pierwszą część odcinka o wymiarze 114 zawarto w piramidzie Cheopsa na samym początku w Korytarzu Zstępującym o wymiarach 114 x 119. Tą samą wartość liczby 114 zawarto w dalszej części budowy piramidy Cheopsa na końcu Korytarza Wstępującego przed wejściem do Komory Królowej. Mamy tu początek oraz koniec w liczbie 114. Podobne wejście umieszczono w ścianie bocznej piramidy. Wejście do piramidy może oznaczać upadek ciała niebieskiego na naszą planetę która może zrobić dziurę w Ziemi. To jeden z przykładów. Na zachód od Greenwich o tych współrzędnych geograficznych od zachodniej strony Ameryki Północnej znajdują się cztery płyty tektoniczne, które nacierają na siebie. Skutkiem przesunięcia płyt może powstać największa dziura w historii ziemi pomiędzy płytami. Budowniczy zaznaczył to wydarzenie wejściem do Komory Królowej, gdzie Komora Królowej to nasza planeta. Dodatkowo znajdują się tam bardzo groźne wulkany świata między innymi Yellowstone. Z wymienionej liczby można odczytać dwa największe wulkany świata: Yellowstone oraz włoski Wezuwiusz. Być może budowniczy zamknął te wulkany podając inny termin aktywności być może wyliczony na 13 kwiecień 2036 rok. Wiec mamy pierwszy odcinek drogi w szybie Komory Królowej który składa się z dwóch wymiarów: 114 oraz - 79. Drugi wymiar składa się z obiektu kosmicznego z 19/20 października 2017 roku w liczbie - 79 i wchodzi w skład budowy pierwszego odcinka Komory Królowej. W sumie mamy dwa wymiary które dały pierwszą część odcinka z szybu Komory Królowej 193 cm. Spadek aktywności słonecznej w liczbie - 79 z 19/20 października 2017 roku odnosi się do szczególnego obiektu kosmicznego, któremu nadałem oznaczenie swoim imieniem oraz nazwiskiem Ryszard Suski { R.S. + 1, - 79 }. Ten obiekt kosmiczny został odkryty i po raz pierwszy opisany w na moim blogu 2017 roku w lipcu a później w sierpniu, wrześniu, październiku oraz listopadzie. W tym przypadku chodzi o szczególny obiekt kosmiczny który został wyliczony z aktywności słonecznej na 19/20 październik 2017 rok. W tym samym dniu przeleciał w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy oraz Ziemi. Grupa naukowców z Arizony potwierdziła w mediach 6 listopada 2017 roku że taki obiekt kosmiczny przeleciał w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy oraz naszej planety w dniu 19 października 2017 roku. Nadano mu nazwę " Oumuamua ". W podsumowaniu mamy całkowitą długość pierwszego odcinka drogi do załamania o łącznej długości 193 cm. Tą samą wartość drogi, 66 metrów, wyliczyłem z aktywności słonecznej od 10 do 20 lipca 2010 roku i wynosił właśnie 66 metrów. Identyczny odcinek drogi 66 metrów odczytałem z szybu Komory Królowej z załamania 38 stopni oraz 28 minut. Co w sumie dało łączną wartość 66 metrów { 38 + 28 = 66 }. Głównie chodzi mi o to by odcinek drogi 66-ciu metrów zamienić na centymetry. 66 metrów = 6600 cm. Dzieląc wyliczoną liczbę 6600 : 360 dni to otrzymam 18 lat 33 dni. Każdy miesiąc w obliczeniach odpowiada 30 dniom. Do tej szczególnej daty 19/20-ty październik 2017 rok: dodałem 18 lat oraz  33 dni { 18 + 33 = 226 } dni to otrzymałem 6 czerwiec 2036 rok. Porównam wydarzenia które miały miejsce w przeszłości. Otóż w 79 roku naszej ery eksplodował wulkan Wezuwiusz, 24 sierpnia 79 roku. Teoretycznie 54 dni później przeleciał obiekt kosmiczny którego nazwałem obecnie swoim imieniem oraz nazwiskiem Ryszard Suski: { R.S. + 1, - 79 }. Według tabeli wymieniony obiekt kosmiczny przelatuje regularnie w tym samym czasie, jak zapisano w Tabeli Galerii co 1938 lat. W tym przypadku ten obiekt kosmiczny opóźnił wydarzenia o 18 lat, dlaczego? Porównuję wydarzenia jakie miały miejsce w przeszłości i obecnie. Czyli Wezuwiusz eksplodował 54 dni prędzej zanim pojawił się obiekt kosmiczny z 19/20 października 79 roku. Według obliczeń 6 czerwca 2036 roku to wyliczona data z aktywności słonecznej oraz danych piramidy Cheopsa. Jeżeli Wezuwiusz eksplodował 54 dni prędzej jak podaje Biblia to podobne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłości. Czy tak się stanie? Obiekty kosmiczne które pojawiają się w naszym Układzie Planetarnym, a zwłaszcza bardzo blisko naszej planety " ZWIASTUJĄ ZMIANY " na naszej planecie. Wspominałem w mojej książce, wydanej w 2012 roku, że temperatury na zachód od Greenwich USA spadną poniżej 25 stopni Celsjusza w okresie zimowym. Ten program jest systematycznie realizowany przez ostatnie lata. Budowniczy zaznaczył puste miejsce na Ziemi. Jest to ósma strefa czasowa na 38 równoleżniku - Korea. Pytanie czy obiekt kosmiczny zniszczy naszą całą cywilizację czy tylko wpłynie na przesunięcia płyt tektonicznych na które nie mamy wpływu. Z odczytanych liczb oraz danych piramidy Cheopsa wyliczyłem, że na Półwyspie Koreańskim znajduje się tykająca bomba " wulkan ". Gdyby wymieniany wulkan na wymienionym terytorium eksplodował, zniszczyłby cały region oraz zabije miliony ludzi. Dodatkowo w arsenałach Tima znajdują się bomby atomowe których na dzień dzisiejszy nikt nie chce ruszać. Apophis oraz ciało niebieskie z 19/20 października 2017 roku { R.S. + 1, - 79 } roku są ściśle powiązane i mówią o tym samym wydarzeniu. Zwiastunem przyszłych wydarzeń jest obiekt kosmiczny:  { R.S.+ 1, - 79 }. Wracając do wydarzeń kosmicznych, od 6 czerwca 2036 roku odejmując 54 dni, w kalendarzu odczytam = 13 kwiecień 2036 rok. W tym dniu na Ziemię powinno spaść ciało niebieskie. Tak to wygląda teoretycznie w rzeczywistości może być inna wersja wydarzeń od tej którą przedstawiłem. Wejście do piramidy może oznaczać rozdartą ziemię lub pustą przestrzeń pomiędzy płytami tektonicznymi na 114 x 119 południku. Czy tak to widział budowniczy piramidy Cheopsa. W tabeli Galerii zaznaczono że co 1938 lat przelatuje identyczny obiekt kosmiczny który przeleciał 19/20 października 2017 roku. To on wskazał miejsce wejścia do piramidy pomiędzy płytami tektonicznymi na zachód od Greenwich oraz na wschód od Greenwich na wymienianych południkach.

 

Zagrożenia trzęsieniem ziemi

 

Niska aktywność słoneczna na 2018 rok realizuje nie do zaakceptowania dla nas scenariusz w Europie. Na 20/21 styczeń 2018 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe, które informują o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R. Wpływ na to wydarzenie ma najprawdopodobniej ciało niebieskie, które znajduje się na obrzeżach naszego Układu Słonecznego 22 stycznia 2018 roku oraz suma skumulowanych biegunów minusowych od 18 do 20 stycznia 2018 roku i wynosi: { - 120, x + 8, x - 1 }.

Na ten dzień wyliczyłem następujące liczby które mówią o tym wydarzeniu:

 

1. 20/21 styczeń 2018 rok: - 71 st. C     + 181 st. C     {  + 8,   - 1 }. Z tych liczb w przeszłości odczytywałem trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. Współrzędne geograficzne wskazują Amerykę Środkową na 71 południku oraz 18 równoleżniku. Z tych współrzędnych geograficznych zlokalizować można na północ od równika okolice Haiti oraz Dominikany. Na południe od równika północne Chile oraz południowe Peru. Teoretycznie w tych miejscach można się spodziewać trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. Na wschód od Greenwich 71 południk przecina 18 równoleżnik lokalizacja Morze Arabskie. W zlokalizowanym miejscu przecinają się trzy płyty tektoniczne które mogą wyzwolić trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. Te miejsca nawiedzane są częstymi trzęsieniami ziemi. Zwracam również uwagę że 17 południk przecina również terytorium zachodniej Polski. Tu także można się spodziewać trzęsienia ziemi. W tej aktywności słonecznej występuje magiczna liczba + 181 czytana z prawej do lewej da ciągle tą samą liczbą 18 x 81, która nawiązuje do naszego Księżyca. To on będzie miał wpływ na te wydarzenia. Taki scenariusz odczytałem z liczb aktywności słonecznej na 20/21 styczeń 2018 rok. Dokładnie tydzień później niskie liczby z niskiej aktywności słonecznej informują  o wydarzeniach w Polsce. Dokładnie 7 grudnia 2017 roku zatrzęsło ziemią w okolicy Polkowic Polska.

 

M 4.7 - POLSKA - 2017 - 12 - 07   17:42:50 UTC.  Lokalizacja: 51,58 N;   16,09 E. Głębokość 1 km.

 

Z liczb aktywności słonecznej wyliczyłem na tamten czas następujące wartości liczbowe.

 

2. 7 grudzień 2017 rok: - 122 st. C    + 143 st. C    { + 1,    - 1 }. Niska wartość liczb z aktywności słonecznej, + 1 oraz - 1 informowała o trzęsieniu ziemi w Polsce. Czy powtórzy się trzęsienie ziemi 26/27 stycznia 2018 roku w Polsce jaką mieliśmy 7 grudnia 2018 roku? 66 dni po 19/20 listopada 2017 roku kalendarz wskaże nam 26/27 styczeń 2018 rok.

 

a. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C   + 197 st. C    { + 1,   - 32 }.

b. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C   + 165 st. C    { + 1,   - 47 }.

 

Suma minusowych liczb dała mi wymienioną liczbę - 79. Wpisana jest w szyb Komory Królowej 114 + 79 = 193. 66 dni później po 19/20 listopada 2017 roku w kalendarzu odczytam 26/27 styczeń 2018 rok. Wyliczyłem na te dni zbieżne liczby które mogą informować o podobnym wydarzeniu jakie mieliśmy 7 grudnia w Polsce. Wiadomo iż w Polsce ziemią trzęsie w dwóch rejonach: Polkowice oraz Górny Śląsk. Jeżeli zatrzęsło ziemią w rejonie Polkowic to w trzeciej dekadzie stycznia może zatrząść ziemią w okolicy Górnego Śląska. Oto wyliczone liczby które mogą informować o tym wydarzeniu.

 

3. 26/27 styczeń 2018 rok: - 96 st. C    + 222 st. C    { - 1,    + 1  }. Pytanie czy powtórzy się podobne trzęsienie ziemi w Polsce jakie mieliśmy 7 grudnia 2017 roku. Z liczb wynika że szyb z Komory Królowej ostrzega 66 dni przed trzęsieniem ziemi. Wartość liczy 66 odnosi się do odcinka drogi z szybu Komory Królowej. Wygląda na to że ziemią może zatrząś dwa razy od 3,2 stopnia w Skali R. oraz 4,7 stopnia w Skali R. Wpływ na to wydarzenie może mieć ciało niebieskie które przeleci 27 stycznia 2018 roku przed granicą światła i ciemności + 1 przy linii Słońca. To tylko teoria rzeczywistość oczywiście może być inna. Taki obraz odczytałem z liczb aktywności słonecznej na 26/27 styczeń 2018 rok.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page