top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

 

 

Wpływ ciał niebieskich na nasze ziemskie życie ciąg dalszy - Rzym
(
poniedziałek, 28 maja 2018)

Szyb z Komory Królowej długości 193 cm dzielimy na dwie nierówne części. Pierwsza część szybu składa się z 79 dni. Odnosi się ona do planetoidy wyliczonej z 19/20 października 2017 roku. Natomiast druga część szybu składa się ze 114 dni. Analizując opisane wydarzenia doszedłem do wniosku że po 79 dniach aktywność słoneczna na przełomie od 3 do 9 stycznia 2018 roku informowała o trzęsieniu ziemi w Polsce oraz eksplozji wulkanu na Hawajach. Oto szczegóły jak aktywność słoneczna przedstawia te wydarzenia w liczbach po 79 dniach które lokalizują południk z równoleżnik na Dalekim Wschodzie:

 

1. 5/6 styczeń 2018 rok: - 91 st. C        + 180 st. C      { 0,     + 4 }.

2. 6/7 styczeń 2018 rok: - 91 st. C     + 184 st. C      { - 2,  + 1 }. Wydarzenie w Polsce.

3. 7/8 styczeń 2018 rok: - 89 st. C        + 185 st. C      { + 2,  - 3 }.

4. 8/9 styczeń 2018 rok: - 89 st. C        + 182 st. C      { 0,      - 7 }.

 

Z prawej do lewej w lewym górnym rogu wartość liczby - 91 wskazuje 19-ty południk w Polsce na Górnym Śląsku. Ta sama liczba wskazuje 19-ty równoleżnik na wyspie Hawaii. Natomiast wartość liczby + 180 wskazuje międzynarodową linię zmiany daty. Odejmując od + 180 liczbę 19 to otrzymam za międzynarodową linią zmiany daty 161 południk na zachód od Greenwich lokalizując aktywny wulkan na wyspie Hawaii. Wartość liczby 7 informuje o trzęsienie ziemi do 7 stopni w skali R na wyspie Hawaii. Na dzień dzisiejszy wiadomo że ziemią zatrzęsło tam do 6.9 stopnia w skali R. Wpływ ciał niebieskich na nasze ziemskie życie po 79 dniach od 19/20 października 2018 roku. Początkiem stycznia na przestrzeni 6 dni ciała niebieskie ułożyły się pod kątem 45 stopni do linii Słońca na wykresie: 3 styczeń, 5, 6 oraz 9 styczeń 2018 rok. " Szczególny dzień to 5 styczeń 2018 rok przecina centralnie naszą Gwiazdę ". Ogólnie wszystkie ciała niebieskie miały wpływ na wydarzenia majowe. Eksplozja gazociągu 25/26 stycznia w Murowanej Goślinie za Poznaniem, informowała o wydarzeniach w kopalni po 100 dniach. Przerwany gazociąg po trzęsieniu ziemi porównałem wówczas do chodnika w kopalni na Górnym Śląsku. Wydarzenia majowe już przeminęły kolejne przed nami. Po 79 dniach od 3/4 maja 2018 roku mamy koniec drugiej oraz początek trzeciej dekady lipca 2018 roku. Jak wiemy lato w Polsce przychodzi początkiem trzeciej dekady czerwca. Rok 2018 jest odmienny. W lipcowych dniach podobnie jak czerwcowe bieguny plusowe oraz minusowe zmieniają położenie względem ziemskiego równika. Aktywność słoneczna przedstawia aktywny biegun plusowy od 21/22 lipca 2018 roku. Informuje on o mokrym lecie przez trzy miesiące. Przedstawiam wydarzenia lipcowe wyliczone z aktywności słonecznej na przełomie 20/21 lipca 2018 rok:

 

1. 19/20 lipiec 2018 rok:     - 80 st.  C    + 163 st.  C    { + 4,   - 19 }.

2. 20/21 lipiec 2018 rok:     - 84 st.  C    + 144 st.  C    { + 1,     - 9 }.

3. 21/22 lipiec 2018 rok:  + 135 st.  C       - 83 st.  C    { - 2,     + 4 }.

4. 22/23 lipiec 2018 rok:  + 133 st.  C       - 87 st.  C    { - 1,         0 }.

 

Przed zmianą pór roku z 20 na 21 lipca 2018 roku, z wiosny na lato, ponownie występuje wartość liczby 19. Wskazuje 19-ty południk w Polsce informując o trzęsieniu ziemi. Odejmując 4 jednostki odczytam 15 południk oraz 51 równoleżnik w Polsce zachodniej. Ta sama liczba 19 zaznacza 19-ty równoleżnik przecinany przez + 163 południk na Dalekim Wschodzie. Lokalizuje: Nową Kaledonię oraz Wanatu na południe od równika. Natomiast na północ Wyspy Marshalla. W tym miejscu trzeba się spodziewać trzęsień ziemi. Na przełomie 20/21 lipca wartość liczby 84 czytając z prawej do lewej przedstawi nam 48 równoleżnik przecinany przez 144 południk na Dalekim Wschodzie. Lokalizacja to Wyspy Kurylskie. W tym miejscu trzeba się spodziewać trzęsień ziemi. Następnie po zmianie biegunów ziemskich dwa południki + 133 oraz + 135 przecina 38 równoleżnik. Lokalizują wydarzenia na północ od Japonii oraz Półwysep Koreański. Wiadomo że na Półwyspie Koreańskim mieści się bardzo groźny wulkan 2744 m n.p.m. Próby z bronią jądrowa Kim Dzong Una mogły uaktywnić ten groźny wulkan. W zaznaczonych miejscach trzeba się spodziewać bardzo silnych trzęsień ziemi oraz eksplozji wulkanów. Pozostał nam + 144 południk który lokalizuje współrzędne geograficzne wulkanu Yellowstone oraz szczególne miejsce w Europe od 41 do 44 równoleżnika. Od Wezuwiusza przez centralne Włochy do Bolonii. Widać wyraźnie że aktywność słoneczna zaznacza pół terytorium państwa Włoskiego. 14-ty południk z wymienionej liczby + 144 potwierdza to szczególne miejsce. Miejmy na uwadze ze aktywność słoneczna realizuje swoje wydarzenia także za 144 dni od 20/21 lipca 2018 rok. Przypadnie to na 14/15 grudzień 2018 rok minus 56 dni = około 20 październik 2018 rok. Trzy dni później tj. 23 października aktywność słoneczna informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce do 4 stopni w skali R. Na dzień 14/15 grudzień wyliczyłem trzęsienie ziemi do 8 stopni w skali R. To bardzo groźne trzęsienie ziemi. Zmiana biegunów z pór roku na przełomie 20/21 lipca 2018 rok może negatywnie wpłynąć na wydarzenia we Włoszech nie tylko na przełomie 20/21 lipca lecz także w okolicy października oraz 14/15 grudnia 2018 rok.

 

20/21 lipiec + 144 dni = 14 grudzień 2018 rok minus 56 dni = 19/20 październik 2018 rok.

 

Dokładnie tego dnia mamy ponownie zmianę biegunów z plusowych na minusowe który będzie królował w europejskiej części kontynentu. Na półmetku począwszy od 3/4 maja wyliczyłem trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R. Nie musi ono dotyczyć 20/21 lipca może także dotyczyć wydarzeń październikowych, listopadowych oraz grudniowych. Wymienione trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R może pokrzyżować plany turystom. Przedstawiłem półmetek obliczeń dotyczący wydarzeń lipcowych. Jak to się ma do wydarzeń listopadowych? Oto porównanie. Ciała niebieskie już początkiem listopada informują o trzęsieniu ziemi w Polsce na przełomie 7/8 listopad 2018 rok. W dalszej kolejności to grupa skumulowanych ciał niebieskich w jednym miejscu. Wymieniam kolejno w poniżej w nawiasie:

 

1. 10/11 listopad 2018 rok: - 98 st. C   + 87 st. C        { - 28,   + 28 }.

2. 11/12 listopad 2018 rok: - 79 st. C   + 115 st. C      { - 2,     + 4 }.

3. 12/13 listopad 2018 rok: - 68 st. C   + 119 st. C      { - 4,     + 1 }.

4. 13/14 listopad 2018 rok: - 64 st. C   + 120 st. C      { - 2,    + 13}.

 

11 listopad  { -2 } pierwsze ciało niebieskie.

12 listopad  { -4 } drugie ciało niebieskie.

13 listopad  { +1 } trzecie ciało niebieskie.

13 listopad  { -2 } czwarte ciało niebieskie.

 

Wymienione ciała niebieskie informują o wydarzeniach w Polsce oraz na świecie. Wszystkie mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce. Zwłaszcza po wyborach listopadowych. Szczególny dzień to 15/16 listopad. Aktywność słoneczna przedstawia to wydarzenie następująco:

 

1. 15/16 listopad 2018 rok: - 59 st. C    + 149 st. C    { - 3,   - 3 }. Dwa ciała niebieskie o wartościach liczbowych -3,  -3, stoją przed granicą światła i ciemności. Przy samej linii Słońca. Jest to szczególne wydarzenie w kosmosie oraz na Ziemi.

 

Dzień później:

 

2. 16/17 listopad - 56 st. C   + 146 st. C   { + 1,   - 13 }. Ponownie może informować o trzęsieniu ziemi w Polsce. Wszystkie wydarzenia skupiają się podczas Święta Niepodległości oraz wyborów w Polsce. Dlatego temu skupisku ciał niebieskich przygląda się wartość liczby " 56 ", która przypisana jest Stwórcy Panu Bogu. Wygląda na to że sam Stwórca Pan Bóg wziął pod opiekę naszą Ojczyznę. Cztery dni później aż cztery obiekty kosmiczne stoją na ukośnych czarnych liniach. Informując o kolejnym niebezpieczeństwie. 18/19/20 listopad to szczególne dni. Aż trzy ciała niebieskie stoją w samym centrum naszej Ojczyzny. Jedna z nich stoi kolizyjnie do naszej Gwizdy. Jedno ciało niebieskie stoi w szczególnym miejscu to 20 listopad 2018 rok. Aktywność słoneczna przedstawia to wydarzenie następująco:

 

19/20 listopad 2018 rok: - 59 st. C     + 136 st. C   { +4,    -1 }.

 

Liczby w nawiasie mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce do 4 stopni w skali R. Wymienione liczby informują o zmianie pogody oraz trzęsieniu ziemi. Dodatkowo ciała niebieskie informują o wydarzeniach społeczno-politycznych. 24 listopad zamyka pewien etap wydarzeń w tym jedno szczególne. Na przestrzeni 17 dni począwszy od 7 listopada do 24 listopada stoją aż cztery ciała niebieskie przed granicą światła i ciemności informując o niebezpieczeństwie w Polsce oraz Europie. Fenomen wydarzeń w Kosmosie. W tym 9 ciał niebieskich stoi na ukośnych czarnych oraz czerwonych liniach do linii Słońca. W tym dwa kolizyjnie do naszej planety 12-ty oraz 19-ty listopad 2018 rok. Ostatnie ciało niebieskie z 24 listopada przed granicy światła i ciemności zamyka wydarzenia listopadowe. Na wydarzenie listopadowe będzie miała wpływ planetoida która przeleciała obok naszej planety 386 dni temu czyli 19/20 października 2017 roku. Ostatecznie zreferujemy czy rzeczywiście wartość liczby 144 odnosi się do wydarzeń w centrum Włoch. Na koniec dodam zbliża się druga dekada czerwca. Aktywność słoneczna przedstawia liczby które mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce.

 

1. 11/12 czerwiec 2018 rok: - 52 st. C   + 142 st. C     { - 4,  + 24 }.

2. 12/13 czerwiec 2018 rok: - 48 st. C   + 166 st. C     { - 2,  + 2 }.

 

Przeciwne liczby o niskiej wartości z przełomu 12/13 czerwca 2018 rok: -2 oraz  +2 informują o tym wydarzeniu w Polsce.

 

 Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page