top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 


 Czarny rok dla lotnictwa w 9-tym roku

(czwartek, 23 maja 2019)

 

W artykule z dnia z 13 kwietnia informowałem o katastrofie lotniczej. Pisałem wówczas że wartość liczby + 150 być może informuje o katastrofie lotniczej. W tamtym czasie nie byłem w 100 % pewny co do katastrofy lotniczej na 13 maj 2019 rok. Ponieważ liczby z aktywności słonecznej każdego roku informują o innym wydarzeniu. Nawiązałem tylko do tej tragedii. Zacytuję fragment tekstu z 13 kwietnia który mówi o tej katastrofie: " Na dzień 11/12 maj 9-ty rok wyliczyłem liczbę + 150. Informuje ona o katastrofie być może lotniczej?". Obecnie doszedłem do wniosku że numeracja liczb z Wielkiej Galerii jest przykładem lub wzorcem do rozwiązania katastrof ziemskich. Takich przypadków będzie dużo więcej. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej na dzień 11/12 maj 9-ty rok:

1. 11/12 maj 9-ty rok: + 150 st. C    - 98 st. C    { + 3,   - 6,   + 3 }.

Sześć dni wcześniej, 5 maja 9-tego roku, na lotnisku w Moskwie zapalił się samolot. Zginęło 41 osób. Liczby z aktywności słonecznej przedstawiły to wydarzenie sześć dni później. Sposobem matematycznym rozwiąże tajemnicę ziemską. Otóż od daty 11/12 maja trzeba odjąć minusową wartość liczby z sześć z nawiasu { - 6 }. To kalendarz wskaże nam dokładną datę 5 maj 9-ty rok. Jeżeli wartość liczby + 150 w tym roku informuje o katastrofach lotniczych to będzie ich zdecydowanie  więcej. Oto liczby z aktywności słonecznej wyliczone na 2019 rok które informują o tych wydarzeniach. Przedstawiam listę katastrof lotniczych w których występuje wartość liczby + 150. Pięć katastrof lotniczych zostało już wyliczonych z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i są opisane na blogu. Służą jak wzór do rozwiązywania kolejnych katastrof lotniczych. Liczba + 150 odgrywa decydującą rolę i służy jak wzorzec do rozwiązywania zagadkowych zjawisk. Z aktywności słonecznej można teoretycznie wyliczyć pasażerów lecących liniami lotniczymi.

1. 10 marzec 9-ty rok: katastrofa lotnicza Afryka środkowa nad równikiem, zginęło 157 osób. Ta katastrofa lotnicza informuje o następnej za  + 151 na 11 sierpień 2019 rok.
2. 11 sierpień 9-ty rok: katastrofa lotnicza Afryka środkowa pod równikien, zginie 186 osób.
3. 5 maj 9-ty rok: Katastrofa lotnicza Moskwa zginęło 41 osób. 150 dni póżniej, 5 października 9-ty rok, jak podaje aktywność słoneczna zginie ponad 80 pasażerów (?).
4. 30 listopad 1-szy grudzień 9-ty rok: - 59 st. C   + 150 st. C     { + 2,    - 22,    - 4,    + 6 }.
5. 16/17 grudzień 9-ty rok: - 40 st. C     + 150 st. C     { + 4,   - 2,   + 2 }.
6. 14 lipiec 9-ty rok + 141 st. C    - 95 st. C    { - 3,      0 } minus 95 pasażerów.
7. 21/22 październik 9-ty rok: - 67 st. C     + 151 st. C   { + 2,   - 1 }.
8. 12/13 listopad 9-ty rok: - 53 st. C     + 151 st. C      { - 3,   + 17,   0 }.


Katastrofa lotnicza pod punktem pierwszym 10 marca 9-tego roku już miała miejsce w Afryce na północ od równika. + 151 dni później - 11 sierpień 9-rok, na ten dzień została wyliczona następna katastrofa lotnicza z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa w Afryce na południe od równika. Obydwie katastrofy lotnicze zostały wyliczone z numeracji Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i służą jako wzór do kolejnych rozwiązań.
Podpunkt trzeci. Do daty 5 maj dodam + 150 dni i odczytam kolejną katastrofę lotniczą na 5 październik 9-ty rok.
Podpunkt czwarty. Od 30 listopada odejmę dwie minusowe liczby z nawiasu 22 oraz - 4 to po zsumowaniu tych liczb otrzymam minusową liczbę 26. Odejmując 26 dni od 30-tego listopada cofając się w kalendarzu otrzymam potwierdzenie katastrofy na 4/5 październik 9-ty rok.
Podpunkt piąty. Od daty 16 grudnia wystarczy odjąć dwa dni które zaznaczyłem ujemną liczbą minus dwa z nawiasu. Kalendarz wskaże nam datę 14 grudzień 9-ty rok. 150 dni wcześniej idąc się wstecz z naszego kalendarza odczytam 14 lipiec 9-ty rok. W poniższym zestawieniu liczb mam jeszcze dwie liczy + 151 które mogą mówić o katastrofach lotniczych.

9. 21/22 październik 9-ty rok: - 67 st. C     + 151 st. C     { + 2,   - 4,   + 1 }.
10. 12/13 listopad 9-ty rok: - 53 st. C    + 151 st. C      { - 3,   + 17,   0 }.


Liczby pod punktem dziewiątym ponownie informują o katastrofie lotniczej. Występuje tu także wartość liczby + 151. Wystarczy od 21 października 9-tego roku odjąć liczbę 4 z nawiasu to w kalendarzu wyliczę 18 październik 9-ty rok. Liczby pod punktem dziesiątym mówią o już wymienionej katastrofie lotniczej. Do daty 12/13 listopada 9-tego roku dodam + 17 dni z nawiasu to kalendarz wskaże już wyliczoną uprzednio katastrofę lotniczą na dzień 29/30 listopada 9-ty rok. Sumują przedstawiłem czarną serię katastrof lotniczych na 2019 rok. W liczbach aktywności słonecznej są zapisane ofiary katastrof lotniczych na 2019 ty rok. Tylko niektóre katastrofy lotnicze się zazębiają. Część może informować o innych wydarzeniach ziemskich. Być może w niektórych przypadkach trzeba dodać plusowe liczby z nawiasu aby odczytać prawidłową datę katastrofy lotniczej. Pomyłka w obliczeniach może się wachać plus minus jeden dzień. Obecne katastrofy lotnicze zapisane w liczbach Wielkiej Galerii odczytuję zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Natomiast w 2021 roku dwie katastrofy lotnicze zapisane są z prawej do lewej na 6 lutego oraz 5 kwietnia. Być może w tej numeracji chodzi o inne wydarzenie ziemskie? W 2022 roku będą dwie katastrofy lotnicze jedna 7 kwietnia zginie 254 pasażerów natomiast w drugiej katastrofie lotniczej  8 kwietnia zginie 218 pasażerów.W sumie w dwóch katastrofach lotniczych zginie 472 pasażerów. Kto i co będzie miało wpływ na te katastrofy lotnicze?

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page