top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Plan Budowniczego piramidy Cheopsa R.S. +1, -79
(poniedziałek, 26 marca 2018)

 

Plan budowniczego piramidy Cheopsa zakładał aby zgromadzoną wiedzę przekazać przyszłym pokoleniom. Twórcą projektu był Pan Bóg. Budowniczy uwzględnił to w Komorze Króla piramidy Cheopsa oraz gwiazdach. Widać to wyraźnie w przedstawionym poniżej opisie. Pomysłem były trzy piramidy i miały one odpowiadać trzem gwizdom z Pasa Oriona około 10 560 r.p.n.e. Tą samą datę w skrócie budowniczy zaznaczył w pomieszczeniu Komory Króla 10.56. Dla autora jest to niepodważalna data budowy piramidy i przypisuje na rok 10 560 + 2018 = 12 578 lat temu. Realizator projektu informuje w swoich obliczeniach, że wydarzenia ziemskie pokrywają się z wydarzeniami z Niebios. Mamy tu porównanie wydarzeń ziemskich oraz kosmicznych. 3 piramidy odpowiadają trzem planetom Układu Słonecznego: Ziemia, Wenus oraz Mars. Co wiedzieli już starożytni. Spadkobiercy piramid próbowali stworzyć podobne dzieło z mizernym skutkiem. Piramidy w Gizie które zbudowali, to nie tylko kupa kamieni, a miały one wytyczony cel. Dzięki piaskom pustynnym przetrwały ponad 10 tys lat. Budowniczy zbudował piramidę bez wejścia i jest odzwierciedleniem naszej planety Ziemi. Jedna i druga nigdy nie miały wejścia do środka. Ciekawość Kalifa dokonała tego zbrodniczego dzieła w pierwszym tysiąc leciu naszej ery. Budowniczy wiedział że zbliża się katastrofa na Ziemi. Czas zniszczyłby by wnętrze podobnie jak uległa erozji zewnętrzna układanka piramidy. Ważnym ogniwem w szybie Komory Królowej są zakodowane wartości liczbowe: 193 oraz 66 z których można odczytać przyszłe wydarzenia kosmiczne oraz ziemskie dotyczące Polski. Pierwsza liczba 193 wspomina o odkrywcy planetoidy natomiast druga 66 o Armagedonie na Ziemi. Początkowa długość szybu Komory Królowej w linii prostej składa się z prostego odcinka 193 cm. W tym krótkim odcinku drogi budowniczy zakodował dwa obiekty kosmiczne które dają łączną długość 1930 metrów. Pierwszy obiekt kosmiczny odczytałem i opisałem na blogu w 2017 roku z symbolami mojego nazwiska R.S. +1,  -79.  Miał on szerokość od 79 metrów oraz długość 790 metrów. Drugim obiektem kosmicznym jest planetoida o większej masie budowniczy zapiał w spadku aktywności słonecznej o 114 jednostek 20/21 czerwca 2017 roku. Wymieniony obiekt kosmiczny na dzień dzisiejszy znajduje się innym układzie planetarnym. Jego długość wynosi 1140 metrów zaś szerokość 114 metrów i odwiedzi nasz Układ Słoneczny za 114 lat. Taki obraz dwóch planetoid odczytałem z wyliczonych liczb. Przypomnę tylko że wymieniona wartość liczby 114 nawiązuje do największych wulkanów świata o współrzędnych geograficznych 114 x 41 Yellowstone oraz włoskiego Wezuwiusza 14 x 41. Łączna długość dwóch obiektów musi wynosić 1930 metrów. To tyle co skrócony odcinek drogi bez zera w pierwszej części szybu Komory Królowej 193 cm. Z wartości liczby 193 odczytałem dwie bardzo ważne liczby: 19 oraz 3. W 19 numeracji Tabeli Galerii  budowniczy wpisał odkrywcę planetoidy z 19/20 października 2017 roku na trzeciej planecie od Słońca. Oto 19 numeracja Tabeli Galerii odczytana i zapisana z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa następującymi liczbami: R.S.56,5691    38  0  19    9. W tych czterech liczbach po przecinku 56,5691 budowniczy zapisał datę urodzenia autora oraz odkrywcę planetoidy z 19/20 października 2017 rok, wraz z datą urodzenia Ryszarda Suskiego 6 styczeń 1956 rok oraz warstwy bloków w piramidzie Cheopsa. { 56+ 56 + 91 = 203 }. To wyróżnienie budowniczy zaznacza szczególnym miejscu Komory Królowej w załamanym kącie 38 stopni 28 minut. Źródło: " Piramida Cheopsa Wikipedia wolna encyklopedia ". Przepowiednie dotyczące Polski mówią cyt: " że to w Polsce pojawi się człowiek i to on zapali latarnię wiedzy ". Wiadomo że mowa o odkrywcy obiektu kosmicznego. Wartość liczby 38 odnosi się do przedstawionej numeracji 38  0  19. Także w tej  numeracji budowniczy zaznaczył rozpoczęcie drugiej wojny światowej. Zmienna kolejność liczb w tej numeracji przedstawia wydarzenia z okresu  przed drugiej wojny światowej, czytamy z prawej do lewej. Mamy tu niepodważalne dwa przykłady wydarzeń historycznych: odkrywca oraz drugiej wojny światowej. Obydwa wydarzenia zapisano w planetoidzie z 19/20 października 2017 roku. Drugi prosty odcinek drogi składa się z 66 metrów za załamaniem 37 oraz 38 stopni 28 minut. Budowniczy wymienił tu dwukrotnie wartość liczby 28. Podobnie jak w moich obliczeniach poniżej. Wartość liczby 66 służy do rozszyfrowania zagadek związanych w kosmosem oraz wydarzeniami ziemskimi po 66 dniach. Podam kilka przykładów które pokrywają się z wydarzeniami kosmicznymi oraz ziemskimi w zakodowanej liczbie 66.

 

1. 20 listopad 2017 rok. Szczególny dzień w tej dacie z aktywności słonecznej odczytałem dwuczłonowy obiekt kosmiczny, który po dodaniu dał mi jeden wymiar o łącznej wartości  79. Tu aktywność słoneczna zdecydowanie zaznacza prosty odcinek z szyby Komory Królowej który składa się z dwóch części. Oraz pozostałej liczby 114, które dają łączną długość odcinka 193 cm. Dwuczłon liczb z 19/20 listopada 2017 roku nawiązuje do spójności terytorialnej Polski. Natomiast obiekt kosmiczny z 19/20 października 2017 roku informuje o wydarzeniach w Polsce. Sumując: Obiekt kosmiczny z 20 listopada informuje o przyszłych wydarzeniach na Ziemi po 66 dniach. Oto wyliczone liczby które potwierdzają opisane wydarzenia:

 

2. 20/21 listopad 2017 rok.

 

a. - 81 st. C    + 197 st. C    { + 1,     - 32 }.

b. - 82 st. C    + 165 st. C    { + 1,     - 47 }.

 

Suma dwóch minusowych ciał niebieskich dała mi skrót planetoidy o łącznej długości w liczbie - 79 { 790 metrów }.

 

1. Po 66 dniach od 20 listopada 2017 roku mamy 25/26 styczeń 2018 rok eksplozja gazociągu. Rozszczelnienie gazociągu powstało po wstrząsach sejsmicznych po północy z 25 na 26 stycznia 2018 w Murowanej Goślinie za Poznaniem na 17 południku jak informowałem na blogu.

 

2. Po kolejnych 66 dniach na wykresie wyliczyłem 3 kwiecień 2018 rok. Tym razem ciało niebieskie stoi przed granicą światła i ciemności. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 3 kwiecień.

 

1. 2/3 kwiecień 2018 rok: - 96 st. C    + 195 st. C    { + 1,     - 3 }.

2. 3/4 kwiecień 2018 rok: - 97 st. C    + 192 st. C    {  0,       + 1 }.

3. 4/5 kwiecień 2018 rok: - 97 st. C    + 193 st. C    { - 4,     + 3 }.

 

Zagadka z 25/26 stycznia 2018 rok przeniesiona została na 3 kwiecień 2018 rok. Ostrzega przed wydarzeniami początkiem kwietnia w Polsce. Wartość liczby - 3, 3 kwietnia to obiekt kosmiczny który stoi przed granicą światła i ciemności. Z przedstawionych liczb wynika że chodzić może  o trzęsienie ziemi w Polsce. Informują o tym małe wartości liczbowe: +1,  -3,  +1,  -4 lub innym mi nieznanym zjawisku w Polsce. Jest niezmiennym że jedno zjawisko ostrzega przed drugim. Po 5 dniach, czyli 8 kwietnia 2018 roku ten obiekt kosmiczny trafia centralnie w nasza planetę oraz naszą Gwiazdę po ciemnej stronie. Być może chodzi o trzęsienie ziemi w godzinach nocnych. Obiekt kosmiczny przelatujący centralnie przez naszą Gwiazdę 8 kwietnia może informować o eksplozji na Słońcu z niewidocznej strony tarczy słonecznej. Może mieć wpływ na trzęsienie ziemi po niewidocznej stronie naszej planety. Z wyliczonych liczb teoretycznie wykreśliłem trzęsienie ziemi na Antarktydzie oraz Indonezji nie omieszkam zwrócić uwagi na europejskie wulkany w kwietniu 2018 roku. Po kolejnych 66 dniach od 3 kwietnia odczytam 9 czerwiec. Wyjątkowy dzień w jednej z komór na wykresie w centralnym punkcie wydarzeń - Polska przed granicami światła i ciemności stoi obiekt kosmiczny o wartości: { - 9 }.  Może on informować o trzęsieniu ziemi do: + 1, - 9 stopni w Skali R teoretycznie. Czy tak naprawdę chodzi o to wydarzenie. Dwukrotnie nie sprawdziły się trzęsienia ziemi do 9 stopni w skali R w lutym oraz 25 marca 2018 roku na świecie. Tym razem 25 marca 2018 roku chodziło o emocje związane z wydarzeniami w Planicy gdzie Kamil Stoch zdobył kryształową kulę i nie tylko. Myślę że 9 czerwca dojdzie do podobnego wydarzenia związanego z Polską w 9 stopniowej skali licząc od jeden do dziesięciu. Po pierwsze rozpoczyna się festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Są ludzie co nienawidzą Polski i będą próbowali storpedować festiwal. Po drugie chodzi o wydarzenie światowe związane z piłką nożną w Rosji. Po trzecie na północ od 52 równoleżnika w Polsce dojdzie huraganów na niespotykaną skalę. Prawdopodobnie chodzi także o wydarzenie związane ze zniszczeniami 9 stopnia, w skali od jeden do dziesięciu, czyli bardzo duże zagrożenie. Do tego wydarzenia trzeba dodać trzęsienie ziemi na Alasce oraz Nowej Gwinei. Takie wydarzenie odczytałem z liczb aktywności słonecznej. Na pewno jest to szczególny dzień nieprzypadkowo ciało niebieskie po 66 dniach wskazało tą wyjątkową datę 9 czerwiec 2018 rok. Wszystko odbywa się jak w schemacie lub odbiciu lustrzanym ten sam obiekt kosmiczny z 9 czerwca po 66 dniach wskazał mi 15 sierpień. Wydarzenie z 15 sierpnia można porównać do trzęsienia ziemi w 7 stopniowej Skali podobnie jak 9 czerwiec. 15 sierpień stoi na wykresie po przeciwnej stronie od 52 równoleżnika na południe Polski. Zagrożenie będzie bardzo duże porównam je do 7 stopni w skali od jeden do dziesięciu. Podobnych wydarzeń w Polsce będzie więcej. Wymieniłem tylko dwa uprzedzając społeczeństwo Polskie. Sumując mistrzostwa świata w piłce nożnej Polska uplasuje się na 7 stopniu w skali od jeden do dziesięciu. Czyli wydarzenie mniej ważne od tego co dokonał Kamil Stoch 25 marca 2018 roku. Po kolejnych 66 dniach dojdzie do zmiany pór roku. Przypadnie to na 20/21 październik 2018 rok. Takie wydarzenie w październiku nie powinno mieć miejsca. A jednak stanie się. Pierwotne obliczenia wskazały na zmianę biegunów w miesiącu wrześniu. Tak oceniłem wizualnie spoglądając na wydarzenia od 13 do 24 grudnia 2017 roku. W tym samym czasie bieguny plusowe oraz minusowe zrównoważyły się jak szale na wadze. A to już jest niebezpieczne dla naszej cywilizacji. Podobne wydarzenie mieliśmy 10/11 sierpnia 2017 roku gdzie wody Oceanu Atlantyckiego odstąpiły od brzegów Ameryki Południowej.Wygląda na to że zrównoważone bieguny będą utrzymywały się przez 50 dni od 20 września do 11 listopada 2018 roku. Wpływ na te wydarzenia ma Gwiazda " Nibiru ". Taki obraz wydarzeń odczytałem w dniu 10/11 listopada 2018 roku. Tego dnia dodatkowo zmienne bieguny wystąpią dwukrotnie: - 98, + 87  oraz - 28 + 28. W Komorze Królowej piramidy Cheopsa to wydarzenie zaznaczono dwukrotnie w liczbie 28. Wartości liczbowe - 28 oraz + 28 czytane z prawej do lewej wskazują na dwa ziemskie bieguny, północny oraz południowy, na 82 równoleżniku. Mogą one mieć wpływ na pływy oceanów. Od 11 listopada biegun plusowy { + } systematycznie zacznie rosnąć. To jest dobra prognoza dla partii  rządzącej na przyszłość. Występujące liczby wyliczone z aktywności słonecznej nie mogą być zrównoważone o tej samej wartości. Będzie to miało wpływ na zaburzenia w polu magnetycznym Ziemi przez 50 dni od 20 września do 11 listopada 2018 roku. Jak z Biblii w dniu 50-nicy. Zapowiedzią wydarzeń na Ziemi są wyliczone trzy szóstki { + 666 } 20/21 grudnia 2016 roku. Po dodaniu + 666 dniach mamy wrzesień 2018 rok. W grudniowych dniach 2016 roku opozycja minusowa { - } chciała dokonać zamachu na Polski rząd. Z mizernym skutkiem. Wiadomo że trzy { +666 } to złowieszcza liczba, dopasowana do wydarzeń od 20 września do 11 listopada 2018 roku.

 

Armagedon

 

Myślę że w tej liczbie + 666,   + 15,   0, zapisano Armagedon. Co znaczy słowo  "Armagedon "? W Apokalipsie św. Jana: cyt " symboliczne miejsce ostatecznej zguby wrogów Boga; także ostateczna bitwa miedzy siłami dobra i zła do tego prowadząca ". Wrogowie Pana Boga to wrogowie Polski mieszkający w Polsce. W ostatecznym rozrachunku przegrają ci co okupowali mównicę Polskiego sejmu od 16 grudnia 2016 roku. To dla nich Pan Bóg przygotował " Armagedon ". To jest jeden przykład Armagedonu w Polsce. Sumując ten szczególny obiekt Kosmiczny R.S. +1 -79 który przybył z innego układu planetarnego do naszego Układu Słonecznego ostrzega opozycję. Składa się on z dwóch nieproporcjonalnych części. Dla mnie w tej planetoidzie zawarte są ważne informacje dotyczące teraźniejszych wydarzeń w Polsce oraz na świecie. Dla innych podłużny kawał skały, który przyleciał i odleciał. To oni próbowali ukraść moje odkrycie naukowe które budowniczy zapisał w piramidzie Cheopsa dla autora. Nie mieli pojęcia przed czym ostrzega nadlatująca planetoida z innych wymiarów. Po kolejnych 66 dniach mamy 22/23 grudzień także w jednym z pomieszczeń podstawy piramidy stoi mała piramida. Trzy dni później na linii Słońca przed granicą światła i ciemności stoi inny obiekt kosmiczny informujący lub wskazujący wysokość fali do 5 metrów na Oceanie, po wstrząsie sejsmicznym. Tak to wydarzenie wygląda teoretycznie na koniec 2018 roku.

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page