top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Planetoida { R.S. - 114, + 4 Opole } to międzygwiezdny statek kosmiczny z " Nibiru "
(sobota, 29 grudnia 2018)


Odnalazłem dodatkową komnatę Króla w piramidzie Cheopsa.

 

 

Obiekt  kosmiczny odkryty 20/21 czerwca 2017 rok o wartościach liczbowych { R.S. - 114, + 4 Opole } szczegółowo opisany na blogu to planetoida. Odkryłem ją z wyliczonych liczb aktywności słonecznej na 19/20/21 czerwiec 2017 rok podobnie jak planetoidę na 19/20-ty październik 2017 roku. Odczytałem ją z następujących liczb aktywności słonecznej i opublikowałem na blogu już w lipcu 2017 roku { R.S. + 1, - 79}. To jest około 90 dni przed zrobieniem zdjęcia tej planetoidzie przez amerykanów na Hawajach. Drugi oraz trzeci podpunkt poniżej w liczbach wskazuje na planetoidę oraz ilość osób przemieszczających się tym pojazdem kosmicznym. Wymieniona planetoida to nie kawał podłużnej skały lecz statek międzygwiezdny o długości około 1140 metrów oraz szerokości około 114 metrów. W środku tej planetoidy została wydrążona sztolnia około 114 metrów długości oraz około 14 metrów szerokości. Czy tę pustą przestrzeń stworzyła natura czy wydrążyli ją nasi praprzodkowie w kosmosie. Tego na pewno się nie dowiemy. Możemy tylko gdybać. Odkrytemu obiektowi kosmicznemu nadałem inicjały mojego imienia oraz nazwiska jak dla odkrywcy przystało z dopiskiem Opole: { R.S. - 114, + 4 - Opole}. Ten szczególny obiekt kosmiczny budowniczy piramidy Cheopsa ukrył na samym końcu Korytarza Wstępującego. Dwa cytaty z Budowy piramidy Cheopsa pozwolą lepiej zrozumieć przesłanie.

 

1. Cytat: " Wejście  do piramidy znajduje się w północnej ścianie, około 7 metrów na wschód od środka, na wysokości 17 m. Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 x 119 cm opadający w dół pod kątem 26 stopni 31' ". Korytarz to trasa obiektu kosmicznego z " Nibiru " jaką ma do pokonania w ciągu jednego obiegu. Trzynasty układ planetarny " Nibiru " odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S. 38.2721    26  0  13     6. W tej numeracji podobnie jak wyżej w Korytarzy Zstępującym przedstawione są dwa zbieżne kąty opadania w dół 26 stopni 31".  Mój oraz z piramidy Cheopsa które niczym się nie różnią. Odnośnie pierwszego punktu wejście to inaczej tunel czasowy w którym kursuje po orbicie wymieniony statek międzygwiezdny. W dniu 20/21 czerwca 2021 roku znajdzie się 10 miliardów km za ostatnią planetą naszego Układu Słonecznego - Plutonem, a zarazem 17 miliardów km { 17 - 10 = 7 } na wschód od środka Układu Słonecznego, czyli naszej Gwiazdy.

 

2. Cytat drugi " Poprzez poziomy pasaż na końcu Korytarza Wstępującego, o wysokości zaledwie 114 cm i nierównej powierzchni posadzki, dochodzi się do tzw. Komory Królowej, położonej dokładnie w centrum piramidy." Odnośnie punktu drugiego. Budowniczy wskazuje nam na obiekt kosmiczny tuż za znanym nam naszym Układem Planetarnym w wysokości 114 cm. Wartość liczby 114 wskazuje na planetoidę która kursem po swej orbicie znajdzie się najbliżej naszej Gwiazdy w dniu 20/21 czerwca 2021 roku. Jego długość wynika z wyliczonych liczb aktywności słonecznej 1140 metrów zaś szerokość 114 metrów. Jest on częścią układu planetarnego " Nibiru ". Wygląda na to iż układ planetarny " Nibiru " znajduje się w centrum naszego Układu Planetarnego. Jego obieg ma wydłużoną orbitę tuż za znanym nam Układem Planetarnym. W dwóch wymienionych podpunktach budowniczy przedstawia nam obiekt kosmiczny tuż za znanym nam Układem Planetarnym. Dodatkowo w piramidzie zamaskował kamiennymi płytami jedno pomieszczenie dla króla, którego wszyscy szukają do dziś. Ja znam to zamaskowane miejsce w piramidzie Cheopsa. Mieści się tam prawdopodobnie tron dla Króla albo bardzo ważne informacje. Bardzo ważny szczegół odnośnie planetoidy oraz wolnej przestrzeni która znajduje się na tym obiekcie międzygwiezdnym. Aktywność słoneczna przedstawia to w następujących liczbach pod punktem drugim oraz trzecim w nawiasie.

 

1. 18/19 czerwiec 2017 rok: + 321 st. C     - 50 st. C  { - 23,       0 }

2. 19/20 czerwiec 2017 rok: + 298 st. C     - 50 st. C  { - 33,    + 1 }

3. 20/21 czerwiec 2017 rok: + 265 st. C     - 51 st. C  { - 114,  + 4 }

 

Może brzmi to jak z bajki lecz taka prawdopodobnie jest rzeczywistość. W tym statku międzygwiezdnym podróżują 33 osoby oraz jeden przywódca. W tych samych liczbach zapisano życie Jezusa. Przeżył 33 lata i był jedyną niezwykłą Boską postacią na Ziemi. Co ciekawe w tym statku międzygwiezdnym znajdują się 34 kapsuły czasu do podróżowania Anunnaki. Pierwotnie mogło ich być 24. Służą one do odpoczynku i przemieszczania się w obszarze międzygwiezdnym. Kapsuły czasu to pomieszczenie zamknięte służące do odpoczynku lub snu w hibernacji w trakcie kursu po swej orbicie. W tych kapsułach czasu Anunnaki w stanie hibernacji pokonują drogę z dalekiego " Nibiru " do naszego Układu Planetarnego. Wygląda to jak z bajki lecz tylko takim sposobem mogą się przemieszczać i pokonać odległe przestrzenie kosmiczne. Podobno w tym statku kosmicznym, jak pokazują liczby, znajduje się jedno oddzielne pomieszczenie dla przywódcy. Takie ukryte miejsce znajduje się w piramidzie Cheopsa. Przedstawiłem zbieżne informacje z opisu piramidy Cheopsa oraz wyliczonych liczb aktywności słonecznej dotyczącej tej planetoidy. Wymieniona planetoida to statek międzygwiezdny służy do przemieszczania się istot niebieskich z 13 układu planetarnego " Nibiru " który krąży po wydłużonej orbicie. Jest to nietypowy statek kosmiczny długi jak lotniskowiec tylko że trzy razy większy. Budowniczy w Komorze Króla porównał ten obiekt kosmiczny do Wyspy Sokotra o współrzędnych geograficznych 45 X 31. Budowniczy piramidy Cheopsa zaznaczył to miejsce w danych piramidy Cheopsa w Komorze Króla. 13 numeracja w tabeli Galerii przedstawia między innymi układ planetarny " Nibiru ". W tej numeracji zapisane są obiekty kosmiczne które co kilka tysięcy lat kursem po wydłużonej orbicie odwiedzają nasz Układ Planetarny. Ich orbita zatacza koło za znanym nam Układem Planetarnym. Najbliżej znajdą się 20/21 czerwca 2021 roku tuż za Plutonem ostatnią planetą naszego Układu Słonecznego. Międzygwiezdny statek kosmiczny służy do podróżowania istot pozaziemskich. Nazwałem ich podobnie jak Sumerowie - Anunnaki. To właśnie w tej planetoidzie jest wydrążona specjalna komora długości około 114 metrów i szerokości około 14 metrów. W wydrążonej sztolni o wymiarach 114 x 14 mogą spokojnie przemieszczać się owe istoty. Czy nowo odkryta komnata w piramidzie Cheopsa jest symbolem a zarazem odwzorowaniem statku międzygwiezdnego? Budowniczy piramidy Cheopsa zaznaczył ten obiekt kosmiczny na końcu Korytarza Wstępującego na wysokości 114 cm celowo. Wielka Galeria to nasz Układ Planetarny i znajdujące się w niej planety. W wymienionej wartość liczby 114 budowniczy zapisał wszystkie parametry pomieszczenie, odległość oraz długość statku powietrznego { 150 000 000 x 114 = 17,1 miliarda km }. Natomiast w dniu 20/21 czerwca 2017 roku był oddalony o 61 miliardów km od naszej Gwiazdy { 150 000 000 x 411 = 61 miliardów 650 milionów km}. W ciągu czterech lat ma do pokonania tunelem czasowym 44 miliardy 550 milionów km. W dniu 20/21 czerwca 2021 roku statek kosmiczny znajdzie się w odległości około 10 miliardów km za ostatnią planetą naszego Układu Słonecznego, Plutonem to jest około 17,1 miliarda km od naszej Gwiazdy. Całą drogę jaką ma do pokonania to prawdopodobnie 135 bilionów km 650 miliardów km: 150  000  000 x 911 = 135 bilionów 650 miliardów km. Anunnaki to istoty podobne do nas. Przewyższają nas jednak swoim wzrostem o 2 metry, czyli mogą mierzyć ponad cztery metry. Prawdopodobnie planetoida z 19/20 października 2017 roku którą odkryłem w lipcu 2017 roku{ R.S. + 1,  - 79  Opole } to zwiadowca który oceniał sytuację lub prowadził rozpoznanie w naszym Układzie Planetarnym. Jest ona częścią największej planetoidy która znajdzie się najbliżej naszej Gwiazdy 20/21 czerwca 2021 roku. Obydwie długości planetoid muszą dać wymiar z Komory Królowej 114 + 79 = 193 czyli całkowitą długość 1930 metrów { 1140 + 790 = 1930 }. Co ciekawe szerokości obydwu planetoid 114 metrów oraz 79 metrów da taki sam wymiar co szyb komory Królowej 193 cm { 114 + 79 = 193 cm. Mamy tu dwa w jednym które tworzą całość szybu z Komory Królowej. Tak się składa że planetoida z 19/20 października 2017 roku oraz statek międzygwiezdny z 20/21 czerwca 2017 roku to jedno ciało. Te wartości zostały wyliczone z szybu Komory Królowej piramidy Cheopsa oraz aktywności słonecznej z moich badań. W jakim celu odwiedzą nas Anunnaki? Prawdopodobnie chcą sprawdzić co zrobiliśmy z naszą planetą Ziemią przez 3860 lat lub co 3600 lat. W przeszłości także odwiedzali nas Anunnaki, przynajmniej tak podają źródła Sumeryjskie. To oni byli inspiratorami budowy piramidy Cheopsa. Cel ich przybycia to zrewolucjonizować świat na Nowy Porządek na Ziemi. Jak pisałem Piąty Świat się rozpoczął 7 lat temu i nic w tym kierunku się nie zmieniło. Więc Anunnaki zrewolucjonizują nasze myślenie na Piąty Świat lepszy świat czy ma się to wydarzyć w ciągu czterech lat od 2017  do 2021 trudno powiedzieć. Więc czeka nas niebywałe wezwanie. Więc zostało nam niedużo czasu bo aż 900 dni od Nowego Roku. W mojej książce wydanej w grudniu 2012 roku przedstawiłem opis budowy piramidy w Gizie. W trakcie pisania książki z odczytanych liczb, wnęk, komór oraz liczb doszedłem do wniosku że piramidy były budowane przez ludzi o bardzo wysokim wzroście. Moja książka wydana w 2012 roku" Bitwa z Gwiazdami " jest wyjątkowa i to w niej przedstawiłem wraz z opisałem budowę piramidy { 10, 560 + 2012 = 12 tys 572 lata temu } Obecnie naukowcy zastanawiają się czy nie trzeba pisać historii na nowo. Na koniec dodam że koniec Świata wiąże się z przybyciem Anunnaki na 20/21 czerwca 2021 rok. W tym czasie statek międzygwiezdny znajdzie się najbliżej naszej Gwiazdy. Jaki wpływ będzie miała największa planetoida na nasze ziemskie bieguny. Tego dowiemy się po 20 czerwca 2021 roku. Czym jeszcze zaskoczy nas kosmos?

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page