top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Gdy spotkają się trzy dziewiątki 999 Kłodzki lew napije się wody.
(środa, 27 marca 2019)

Przepowiednia. Sięgnę do źródeł historycznych i zacytuję fragment przepowiedni Pana Filipa Fediuka ze Starego Waliszowa spod Bystrzycy Kłodzkiej który zapowiedział katastrofę: cyt " Kiedy spotkają się trzy siódemki (777) kataklizm przyjdzie - wówczas i wilk się wody w Kłodzku napije. Ale ostateczny potop nadejdzie gdy trzy dziewiątki (999) staną obok siebie, bo i lew Kłodzki pysk w wodzie umoczy...". A ponoć znajduje się wyżej od wilka o 30 metrów. Być może chodzi o innego lwa który znajduje się na Twierdzy Kłodzkiej. Tyle z przepowiedni. Takie wydarzenie miało miejsce w lipcu 1997 roku. Mówiono wówczas o powidzi tysiąclecia. To jeszcze nie była powódz tysiąclecia. Z powodzią tysiąclecia mogli się borykać mieszkańcy ziemi Kłodzkiej 5400 lat temu. Z tej powodzi 1997 roku występuje wartość liczby 79, czytaj z prawej do lewej. Tak wielkie katastrofy mają miejsce raz na 5400 lat. Co liczby z aktywności słonecznej przedstawiają na 5/6 lipiec 9-ty rok: + 97 st. C - 118 st. C { + 1, - 1, 0 }. W tym zestawieniu wartości liczbowe z aktywności słonecznej w nawiasie informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. 11/12 lipca 9-tego roku aktywność słoneczna przedstawia następujące liczby: + 105 st. C - 110 st. C { + 27, - 8 }. Wartość liczby + 27 nawiązuje do naszej planety Ziemi, oraz asteroidy { R.S. + 27, - 8 }, w której to liczbie zapisane jest wielkie niebezpieczeństwo. Z przepowiedni, w dniu 9 września spotkają się trzy dziewiątki obok siebie { 999 }. Dziewiąty rok, dziewiąty miesiąc, dziewiąty dzień. Sumując razem będziemy mieli trzy { 999 } obok siebie. Spotkane trzech dziewiątek obok siebie we wrześniu może informować o powodzi. Zgodnie z przepowiednią. 20/21 grudzień 2016 rok. Z aktywności słonecznej wyliczyłem trzy szóstki: { + 666 st. C 0 } { + 15, 0 }. Co przedstawiają wymienione liczby. Otóż wartość liczby 15 przedstawia 15-ty południk oraz 51 równoleżnik. Lokalizuje nam okolice Dolnego Śląska na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Wartość liczby 0 potwierdza to wydarzenie, lokalizuje już przedstawione miejsce. Trzy szóstki 666 odwrócone przedstawiają trzy dziewiątki { 999 }. Trzy dziewiątki pomnożone przez trzy dadzą mi liczbę + 27. Przełożę to na 2 lata 7 miesięcy. Wyliczone trzy dziewiątki 999 z grudnia 2016 rok podzielone przez rok kalendarzowy 365 dni = 2 lata 7 miesięcy trzy dni. Po przeliczeniu kalendarz przedstawi nam dzień 23 lipiec 9-ty rok. Na 20/21 lipiec wyliczyłem następujące liczby: { -7, - 64 }. Odnoszą się one do zmiany bieguna północnego. Gdyby takie zdarzenie miało miejsce to źle wpłynie na naszą planetę Ziemię. Skutki mogą być katastrofalne. Wrócę do 20/21 kwietnia 9-tego roku. Z przebiegunowania z zimy na wiosnę wyliczyłem następujące wartości liczbowe:

1. + 75 st. C + 74 st. C

Suma tych liczb wyniesie + 149. Informowałem o tym wydarzeniu 7 stycznia 9-tego roku. Pisałem wówczas cyt " skutki takiej nierównowagi pokrywy lodowej prowadzą nas do katastrofy. Z kolei na 20/21 kwiecień 9-tego roku wyliczyłem kolejną bardzo wysoką plusową liczbę + 149 przy zmianie pór roku z zimy na wiosnę. Podobną liczbę po zsumowaniu wyliczyłem z 19 numeracji Tabeli Galerii { 56 + 56 + 19 = 149 }. Ponadto w tej liczbie zapisano coś jeszcze. R.S. 56.5691  38 0 19  9. dodane parne liczby z tej numeracji 56,5691 informują o życiu papieży " kon cyt. Wartość liczby + 149 czytana z prawej do lewej przedstawi liczbę 941. Zlokalizuję z tej liczby okolice Dolnego Śląska na 14 południk 9-tego roku oraz 9 wrzesienia. Jeżeli do daty z 20/21 kwietnia dodam + 149 dni = to otrzymam podobną datę na 19 wrzesień 9-ty rok. Czyżby katastrofa w Kłodzku była wyliczona na przełom od 9 do 19 września 9-tego roku? Trzy dziewiątki przełożone na litry wody to będziemy mieli około 1000 litrów na 1 metr kwadratowy. Trzeba sobie wyobrazić ogrom wody. Czy ta woda pojawi się z opadów czy podniesienia poziomu morza to jest w tej chwili najmniej ważne. Liczby z aktywności słonecznej w tych dniach nie sygnalizują o katastrofie. Trzeba więc zwrócić uwagę na wydarzenia czerwcowe które po 100-tu dniach informują o wydarzeniach wrześniowych. Być może na to wydarzenie będzie miał wpływ 23 lipiec 9-tego roku. Wyliczyłem na te dni zmianę bieguna północnego.

W tym smutnych grudniowych dniach 16 grudnia 2016 roku Platforma Obywatelka wraz z Nowoczesną wywołała wojnę Polsko-Polską. Gdyby nie ta wojna Polsko - Polska to by nic się nie stało. Wszystkie wydarzenia które mają nastąpić zależne są od nastrojów społecznych. Platforma Obywatelska z Nowoczesną otworzyła puszkę pandory, okupując Polski Sejm. Niestety tą zepsutą puszkę pandory będą zmuszeni zjeść wszyscy mieszkańcy być moze chodzi o Dolny Ślask. Dzięki Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej za ten smród. O tym wydarzeniu pisałem kilkakrotnie na blogu. Nie będę ukrywał obecne ciała niebieskie sprzyją Prawicy. Lato tego roku ma być gorące więc lew na kłodzkim rynku będzie bardzo spragniony wody. Jak się wody napije gdy jego rzeźba jest wyżej o trzydzieści metrów od rzeźby wilka który napił się wody w lipca 1997 roku. Według przepowiedni gdy spotkają się trzy dziewiątki 999 " to i lew pysk umoczy w wodzie ". Dlaczego o tym piszę i przypominam? Żeby Polacy nie byli zaskoczeni jak zastanie ich wielka woda. Być może nic się nie stanie jednak trzeba trzymać rekę na pulsie. Tabela Galerii przedstawia podobny przypadek z 1938 rok. Ze źródeł historycznych wynika że w tej dacie z 1938 była zapisana katastrofa. To wydarzenie przedstawia tabela Galerii na str. 22 w książce " Bitwa z Gwiazdami. 26 marca 2017 roku tak pisałem cyt: " Ostrzeżenia z 20/21 grudnia 2016 roku jeszcze się nie zakończyły, gra się dopiero rozpoczęła ". Mowa o wydarzeniach w Polsce na 15 południku oraz 51 równoleżniku Dolnego Śląska. Jeżeli kogoś drażni poruszana polityka na tym blogu to niech przełączy na inny kanał w internecie. Wydarzenia społeczno-polityczne są wpisane w aktywność słoneczną.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page